analiza wynik w pr bnego egzaminu gimnazjalnego
Download
Skip this Video
Download Presentation
Analiza wyników próbnego egzaminu gimnazjalnego

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 17

Analiza wyników próbnego egzaminu gimnazjalnego - PowerPoint PPT Presentation


 • 148 Views
 • Uploaded on

Analiza wyników próbnego egzaminu gimnazjalnego. luty 2013 r. CZĘŚĆ HUMANISTYCZNA JĘZYK POLSKI. niezrozumienie tematu – niedokładna analiza cytatu – liczne prace nie na temat niespełnienie wszystkich wymogów tematu (dwa przykłady z literatury i własne przemyślenia) zbyt ogólna argumentacja

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Analiza wyników próbnego egzaminu gimnazjalnego' - ham


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
cz humanistyczna j zyk polski
CZĘŚĆ HUMANISTYCZNAJĘZYK POLSKI
 • niezrozumienie tematu – niedokładna analiza cytatu – liczne prace nie na temat
 • niespełnienie wszystkich wymogów tematu (dwa przykłady z literatury i własne przemyślenia)
 • zbyt ogólna argumentacja
 • liczne rażące błędy językowe, ortograficzne i interpunkcyjne
slide3
błędy stylistyczne (mieszanie czasów!)
 • zaburzona kompozycja pracy – zbyt krótki wstęp lub zakończenie
 • pisownia tytułów (cudzysłów!)
 • błędne przyporządkowanie tytułów lektur do autorów
wnioski
WNIOSKI
 • analizować na lekcjach tematy rozprawek, konstruować plany przykładowych rozprawek
 • przypomnieć poznane lektury, usystematyzować wiedzę uczniów (lektura – autor)
 • ćwiczyć argumentowanie, wnioskowanie
 • ćwiczyć czytanie tekstów i poleceń ze zrozumieniem
 • przypomnieć podstawowe zasady ortograficzne i interpunkcyjne
cz matematyczna
CZĘŚĆ MATEMATYCZNA
 • Najczęściej powtarzane błędy:
 • duża grupa uczniów traktuje zadania zamknięte na zasadzie „chybił trafił” zamiast wykonać potrzebne obliczenia w brudnopisie
 • brak zaznaczonych odpowiedzi w zadaniach zamkniętych na karcie odpowiedzi
 • brak podejmowania próby rozwiązania zadania otwartego
slide6
niektórzy uczniowie nie znają podstawowych wzorów matematycznych
 • czytanie tekstu bez zrozumienia
 • uczeń myli promień ze średnicą okręgu.
 • uczeń ma trudności w ustaleniu właściwej metody podczas rozwiązywania zadań otwartych.
wnioski1
WNIOSKI
 • Ćwiczyć umiejętność poprawnego czytania i analizowanie zadania tekstowego
 • Powtórzyć podstawowe wzory dotyczące obliczania pól i objętości brył
 • Doskonalić analizę wykresów i odczytywania danych z wykresu 
 • Utrwalić  metodę rozwiązywania układów równań
cz przyrodnicza
CZĘŚĆ PRZYRODNICZA
 • Test z części przyrodniczej składał się z 22 zadań obejmujących podstawę programową z chemii, fizyki , biologii i geografii. Sumarycznie uczeń mógł uzyskać 30 pkt. z testu. Test zawierał zadania zamknięte wielokrotnego wyboru lub typu prawda-fałsz . Uczeń udzielał odpowiedzi do zadań dokonując analizy wykresów , schematów doświadczeń , tabel , rysunków , informacji w krótkim tekście lub dokonując prostych obliczeń znając prawa i zależności z chemii lub fizyki .
slide9
Z poszczególnych przedmiotów można było uzyskać następującą ilość
 • punktów :
 • chemia 5 zadań- 8 pkt.
 • biologia 6 zadań – 7 pkt.
 • geografia 6 zadań – 8 pkt.
 • fizyka 5 zadań – 7 pkt.
 • Średnia liczba punktów uzyskanych z poszczególnych przedmiotów wynosi:
 • chemia: 6,02 pkt.
 • biologia: 4,43 pkt.
 • geografia: 5,54pkt.
 • fizyka: 4,47 pkt.
wnioski2
WNIOSKI
 • Należy nadal ćwiczyć i utrwalać :
 • analizowanie map i schematów z wykorzystaniem zdobytej wiedzy,
 • wyciąganie wniosków na podstawie schematu i opisu doświadczenia ,
 • analizowanie tabel , wykresów i rysunków ,
 • podstawowe prawa i pojęcia , wzory zakresu chemii i fizyki oraz dokonywanie obliczeń na ich podstawie,
 • - utrwalać należy czytanie ze zrozumieniem np. w zadaniach typu „podaj nieprawidłową odpowiedź” oraz typu prawda \fałsz.
cz j zykowa
CZĘŚĆ JĘZYKOWA
 • Poziom podstawowy:
 • Słuchanie: ( 4 zadania), dużą trudność sprawiło uczniom ( po raz kolejny )zadanie dotyczące reagowania językowego, w którym słyszą kilka jednozdaniowych wypowiedzi i muszą dobrać do nich właściwą reakcję.
 • Czytanie:
 • trudne okazało się zadanie w którym muszą właściwie zareagować na opisaną sytuację np. wybrać poprawną odpowiedź na pytanie o znajomość języka angielskiego czy właściwie wskazać drogę,
slide12
trudność sprawia dokładne rozumienie czytanego tekstu; zwykle jedno zadanie dotyczy dobierania ofert do potrzeb czy zainteresowań trzech opisanych osób, ale opisy osób i oferty są często bardzo podobne
 • uczniowie muszą doskonalić znajomość słownictwa; trudność sprawia wstawianie podanych słów w tekst z lukami gdzie trzeba rozumieć tekst z którym pracują.
slide13
Poziom rozszerzony
 • Słuchanie: ( 2 zadania), najwięcej błędów popełnili uczniowie w określaniu prawidłowych stwierdzeń na podstawie słuchanego tekstu
 • Czytanie:
 • trudność sprawia wstawianie podanych słów w tekst z lukami gdzie trzeba rozumieć tekst z którym pracują,
 • dużą trudność sprawia stosowanie zasad gramatycznych, jedno zadanie dotyczy użycia podanych w j. angielskim słów we właściwej formie, przetłumaczenia polskich fragmentów zdań na j. angielski bądź wyrażenia podanego zdania innymi słowami – wtedy znajomość gramatyki jest niezbędna
slide14
Pisanie:
 • około 10% uczniów nie podejmuje w ogóle pisania,
 • teksty około 10% uczniów są nieprzemyślane, trudno w nich znaleźć treści które podlegają ocenie,
 • duży problem stanowi znajomość słownictwa i środków językowych (wyrażenia, które należy stosować w konkretnych sytuacjach)
slide15
należy zwracać uwagę na właściwe stosowanie czasów, polecenia e-maila są zwykle tak skonstruowane, żeby używać czasów teraźniejszych, przeszłych i przyszłych,
 • NALEŻY BUDOWAĆ PROSTE ZDANIA Z WYKORZYSTANIEM ZNANYCH STRUKTUR GRAMATYCZNYCH A NIE TŁUMACZYĆ POLSKICH ZDAŃ ZŁOŻONYCH NA JĘZYK ANGIELSKI (uwaga dotyczy szczególnie uczniów mających problemy z pisaniem)
usterki techniczne
USTERKI TECHNICZNE
 • Jeśli błędnie wpisana zostanie choć jedna cyfra w PESEL-u należy skreślić cały i napisać prawidłowy powyżej
 • Zbyt słabe zaznaczanie kwadratu z właściwą odpowiedzią lub zaznaczenie prawidłowej odpowiedzi krzyżykiem
slide17
Złe zaznaczanie odpowiedzi dobrej, jeśli wcześniej pomyłkowo została zaznaczona jako zła i otoczona obwódką, wtedy należy z obwódki zrobić „słoneczko”. Nie można umieszczać na karcie odpowiedzi napisów typu „to jest źle”.
 • NIEDOPUSZCZALNE jest stosowanie niebieskiego długopisu!
ad