Erfaringer fra innkjøp av forvaltningsrevisjon
Download
1 / 11

Formål - PowerPoint PPT Presentation


 • 96 Views
 • Uploaded on

Erfaringer fra innkjøp av forvaltningsrevisjon Lars Normann Mikkelsen, avdelingsdirektør, Oslo kommune Kommunerevisjonen. Formål. Drøfte våre erfaringer slik at vi kan bli bedre til å vurdere når og hvordan vi eventuelt skal kjøpe forvaltningsrevisjon.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Formål' - hallie


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Erfaringer fra innkjøp av forvaltningsrevisjonLars Normann Mikkelsen, avdelingsdirektør, Oslo kommune Kommunerevisjonen


Form l
Formål

 • Drøfte våre erfaringer slik at vi kan bli bedre til å vurdere når og hvordan vi eventuelt skal kjøpe forvaltningsrevisjon

KOMMUNEREVISJONEN - INTEGRITET OG VERDISKAPING 2


Disposisjon
Disposisjon

 • Omfang og typer av kjøp

 • Markedet

 • Anskaffelsesprosessen fram til kontrakt

 • Organisering og styring i gjennomføringen av forvaltningsrevisjonen

 • Vurdering av nytte vs kostnad

 • Oppsummering av suksessfaktorer

KOMMUNEREVISJONEN - INTEGRITET OG VERDISKAPING 3


1 omfang av kj p
1. Omfang av kjøp

 • Kjøper for rundt 1 million i året

 • Ca. fem kjøp per år

 • Eksempler på titler

  • Kvalitet i skolen

  • Kvalitet i sykehjem

  • Sykkelveier – utbyggingstakt og kvalitet

  • Håndtering av farlig avfall i Oslo kommune

  • Etterlevelse lov om offentlige anskaffelser

  • Kontroll og oppfølging av drift og vedlikehold av veier

  • Styring av vannforsyning og avløp i Oslo kommune

KOMMUNEREVISJONEN - INTEGRITET OG VERDISKAPING 4


1 typer av kj p
1. Typer av kjøp

 • Variabler

  • Formål; kompetanse eller kapasitet?

  • Størrelse/andel av prosjektet?

 • Vårt mønster

  • Fire av fem kjøp er mindre bidrag til prosjekter

  • Men mer enn halvparten av utgiftene går til kjøp av hele prosjekter

  • Kjøp utløses både av «mangel» på kompetanse og av manglende kapasitet

KOMMUNEREVISJONEN - INTEGRITET OG VERDISKAPING 5


2 markedet
2. Markedet

 • Mange konsulenter og stor instituttsektor

 • Mange behersker «samfunns-vitenskapelige» metoder

 • Vi kjenner kommunen best

 • Få eksterne kan forvaltningsrevisjon

 • FoU vs konsulenttjenester

 • Svært sammenpresset lønns- og honorarstruktur i Norge

KOMMUNEREVISJONEN - INTEGRITET OG VERDISKAPING 6


3 anskaffelsesprosessen fram til kontrakt
3. Anskaffelsesprosessen fram til kontrakt

 • Spesifisering av oppgaven – krever mye, men fører likevel ikke alltid fram

 • Krevende å følge lov om offentlige anskaffelser

  • særlig vurdering av tilbyderens kvalitet (erfaring, kompetanse) vha. kvalifikasjonskrav og tildelingskriterier

  • tar tid

  • får vi de beste i arbeid?

 • Sikre eiendomsrett til rapport og materiale

 • Avtale kvalitet, leveringsfrist og pris

 • Sørge for sanksjonsmuligheter

KOMMUNEREVISJONEN - INTEGRITET OG VERDISKAPING 7


3 anskaffelsesprosessen fram til kontrakt1
3. Anskaffelsesprosessen fram til kontrakt

 • Avtale aktiviteter som sikrer at

  • vi kan overvåke at oppdraget er forstått og iverksettes som forutsatt

  • gode feltrelasjoner

  • kompetanseoverføring hvis aktuelt

  • levering i tide

  • akseptabel rapport

  • korte og poengterte muntlige presentasjoner (forstå politikerne)

KOMMUNEREVISJONEN - INTEGRITET OG VERDISKAPING 8


4 organisering og styring i gjennomf ringen av revisjonen
4. Organisering og styring i gjennomføringen av revisjonen

 • Behov for

  • Overvåking av at oppdraget er forstått

  • Hjelp til feltadgang

  • Smøring/reparasjon av revisjonsdialogen

  • Mange runder med rapportutkast

  • Coaching før presentasjon

 • Kommunerevisjonens prosjektleder er av avgjørende betydning

 • Sanksjonsmuligheter kan være viktig

 • Evaluering kan være nyttig

KOMMUNEREVISJONEN - INTEGRITET OG VERDISKAPING 9


5 nytte vs kostnader
5. Nytte vs kostnader

 • Innkjøp kan gi

  • høyere legitimitet

  • bedre revisjon

  • bedre omdømme

  • bedre effekt

  • Nye impulser og økt læring

 • Innkjøp kan også koste mye – og langt mer enn det smaker

 • Drøfting av noen gode eksempler

  • Kvalitet i sykehjem

  • Kvalitet i skolen

  • Informasjonssikkerhet vann og avløp

  • Etterlevelse lov om offentlige anskaffelser

KOMMUNEREVISJONEN - INTEGRITET OG VERDISKAPING 10


6 suksessfaktorer
6. Suksessfaktorer

 • Gjennomtenkt strategi; kjøpe, ansette, bygge opp eller holde seg unna?

 • Heller små enn store kjøp?

 • God intern prosjektleder

 • God kontrakt mht. folk, aktiviteter og resultater

 • Tett på – god styring i gjennomføringen

KOMMUNEREVISJONEN - INTEGRITET OG VERDISKAPING 11


ad