SZERVEZETI KOMMUNIKÁCIÓ, TÁRGYALÁSI TECHNIKÁK - PowerPoint PPT Presentation

Szervezeti kommunik ci t rgyal si technik k
Download
1 / 52

 • 112 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

SZERVEZETI KOMMUNIKÁCIÓ, TÁRGYALÁSI TECHNIKÁK. 1. A KOMMUNIKÁCIÓ A communicare latin szó jelentése:. közlés átadás szállítás közvetítés. 2. Általános értelmezés szerint a kommunikáció az emberi, a társas kapcsolatokat megelevenítő, működtető információ- és energiacsere-folyamat. 3.

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

SZERVEZETI KOMMUNIKÁCIÓ, TÁRGYALÁSI TECHNIKÁK

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Szervezeti kommunik ci t rgyal si technik k

SZERVEZETI KOMMUNIKÁCIÓ, TÁRGYALÁSI TECHNIKÁK


1 a kommunik ci a communicare latin sz jelent se

1. A KOMMUNIKÁCIÓA communicare latin szó jelentése:

 • közlés

 • átadás

 • szállítás

 • közvetítés

2


Szervezeti kommunik ci t rgyal si technik k

Általános értelmezés szerint a kommunikáció az emberi, a társas kapcsolatokat megelevenítő, működtető információ- és energiacsere-folyamat.

3


A kommunik ci modellje

A kommunikáció modellje

adó (kód) csatorna vevő (dekódolás)

tartalom + jelentés = értelmezés

a jel által kifejezett tartalom a denotátum

4


Az emberi kommunik ci tranzakci s modellje

Az emberi kommunikáció tranzakciós modellje:

5


Az inform ci k zvet t s eszk ze a k d ami lehet

Az információ közvetítés eszköze a kód, ami lehet:

 • szám

 • jel

 • szimbólum

 • vonalkód

 • szó

 • mimika

 • gesztus, stb.

6


A k dok lehetnek

A kódok lehetnek:

 • digitális kódok, melyek mint egyezményes jelek egyértelműen jelölik a tartalmat (ilyen pl. a beszéd)

 • analóg kódok, melyek az eseménnyel függvénykapcsolatban állnak (ilyen pl. a mimika)

7


Az emberi kommunik ci csatorn i

VERBÁLIS (fogalmak)

Beszéd

Írott szöveg

Adatbázisok

Tervrajz

SMS, MMS

Email

Levelezési listák

Chat

Nonverbális (érzelmek)

Tekintet

Mimika,

Gesztusok

Testtartás

Proxemika

Vokális intonáció

Emblémák

Testi érintés

Az emberi kommunikáció csatornái

8


Metakommunik ci

Metakommunikáció

 • verbális + nonverbális csatorna

 • kommunikáció a kommunikációról

 • a közlés alapja a nyelvi jel helyett a testbeszéd valamely csatornája

 • utal a közlő attitűdjeire

 • hitelesíti, vagy éppen elbizonytalanítja a nyelvi jel információtartalmát

13


Besz l az arc

Beszél az arc

 • a szem

 • a száj

 • együtt az arc


Tekintet

Tekintet


Term szetes rdek n lk li k zl s

Természetes, érdek nélküli közlés


Tekints nk meg n h ny jellegzetes nem sz beli k zl st

Tekintsünk meg néhány jellegzetes nem szóbeli közlést!

 • Hölgy: a bizalom elnyerésének vágya

 • Férfi: a helyzet megfontolása

 • Viszonyuk: kölcsönös elfogadás


N zz k meg folyamat ban

Nézzük meg folyamatában!

 • A hölgy fejmozgása tovább hangsúlyozza a bizalmi viszony elérésének vágyát


K lcs n s bizalmi helyzet

Kölcsönös bizalmi helyzet

 • Mindkét fél motivált a másik megnyerésére


Pillant s oldalr l

Pillantás oldalról

 • A hölgy részéről: leplezett kíváncsiság


A h r t s kifejez d se

A hárítás kifejeződése

 • Egyoldalú hárítás a férfi részéről

 • A lecsukott szem kizárja az aktuális külső hatást

 • A fej megtámasztása az unalom jele


M rlegel s

Mérlegelés

 • Áll, vagy szakáll érintése, simogatása

 • Részleges szemzár

 • A test mozdulatlansága


Unatkoz v rakoz s

Unatkozó várakozás

 • A fejtámasz az unalom, a fáradtság jele

 • A nyitott szem valamilyen történést keres


Bizalmatlans g gyanakv s

Bizalmatlanság, gyanakvás

 • A közlés hirtelen megtorpan

 • A tekintet a szemüveg fölé siklik

 • A szemrés tágra nyílik


A k zl s folyamat ban megtekintve

A közlés folyamatában megtekintve:


Sz j rz s

Szájőrzés

 • Információ késleltetés

 • Információ visszatartás

 • Az információ torzításának előkészítése


Nbizalomhi ny szorong s

Önbizalomhiány, szorongás

 • A test rendezetlen aprómozgásokat végez

 • A kéz céltalanul kapaszkodik

 • A tekintet rendszertelenül szóródik


A biztons g keres se

A biztonság keresése

 • A két kéz egymásba kapaszkodik


Szimmetrikus k zfog s

Szimmetrikus kézfogás

 • A tenyerek párhuzamosak, közel azonos szorítóerő

 • A kölcsönös elfogadás kifejeződése


Er teljes k zfog s

Erőteljes kézfogás

 • Kézropogtató erő

 • Határozott magabiztos fellépés

 • A dominancia kifejezése


D gl tt hal k zfog s

„Döglött hal” kézfogás

 • A kéz nedves, hideg, erőtlen

 • A szorongó ember kifejeződése


Az ujjhegy megfog sa

Az ujjhegy megfogása

 • Erőtlen kézfogás

 • Rendszerint szemkontaktus nélkül

 • Jelentése: nem vagy fontos a számomra!


Keszty s k zfog s

Kesztyűs kézfogás

 • Jelentése: nagyon fontos vagy számomra!


Ir ny t gesztus h velykujjal

Irányító gesztus hüvelykujjal

 • Jelentése: jelentéktelenség, tiszteletlenség, lekezelő gesztus


Ir ny t gesztus felfel ford tott teny rrel

Irányító gesztus felfelé fordított tenyérrel

 • A nyíltság, a lehetőségbiztosítás, a segítőszándék kifejeződése


Ir ny t gesztus lefel ford tott teny rrel

Irányító gesztus lefelé fordított tenyérrel

 • A határozottság, a hatalomorientáció, az ellentmondást nem tűrő helyzet kifejezése


K v lmarad s h r t s

Kívülmaradás, hárítás

 • A tekintet az információ forrására szegeződik

 • Mozdulatlan test a jellemző


Sszekulcsolt k z

Összekulcsolt kéz

 • Kapaszkodó az akadályozottság megszüntetéséhez

 • A biztonság keresése


Felfel f jt cigarettaf st

Felfelé fújt cigarettafüst

 • Az önbizalom, a magabiztosság kifejezése


Lefel f jt cigarettaf st

Lefelé fújt cigarettafüst

 • A bizalmatlanság, a gyanakvás, az ellentmondás kifejezése


Felemelt toronysisak gesztus

„Felemelt toronysisak” gesztus

 • Aktív magabiztosság, fölény, önbizalom kifejezése


Leeresztett toronysisak gesztus

„Leeresztett toronysisak” gesztus

 • Passzív magabiztosság, csökkent önbizalom


Szem veg t r lget se

Szemüveg törölgetése

 • Bizonytalanság, döntésképtelenség, időhúzás kifejezése


Cs p re tett k z

Csípőre tett kéz

 • Beavatkozási készenlét, határozott, agresszív tendencia kifejezése


Modellk vet s a t rs kifejez d seinek tv tele

Modellkövetés, a társ kifejeződéseinek átvétele

 • Érzelmek ragadósak

 • Motiváltak vagyunk cselekvések átvételére

 • A hasonló viselkedés bizalmat kelt

 • A szimmetrikus viszony biztonságérzetet ad


Kezek a t rden

Kezek a térden

 • Türelmetlenség, a cselekvési indíték kifejeződése


Az elektornikus komunik ci

Az elektornikus komunikáció

 • A csatorna modulált elektromágneses hullámokat továbbít.

 • SMS (Short Message Service)

 • Emoticons:  ,  , ;-) , :D , wow , :o

 • MMS (Multimédia Message Service)

 • Az Internet technikailag az egész világot körülfogó számítógépes hálózat. Tartalmilag egy olyan adatbázis, amely számítógép-hálózatokat fog össze. Ez a valós világ leképezése egy virtuális térbe (kibertérbe), amely önálló életet él.

 • Levelezési listák, email, chat.


A vezet kommunik ci ja

A vezető kommunikációja

 • a megjelenés

 • a tekintetkontroll

 • a kommunikációs szándék

 • a folyamatos visszacsatolás

 • a közlés kongruenciája

15


A szoci lis befoly sol s

A SZOCIÁLIS BEFOLYÁSOLÁS


Tipikus t rgyal si technik k

Tipikus tárgyalási technikák

 • ELVKÖVETŐ:

  • Érdekekre összpontosít

  • Az érzelmi állapot torzítja az észlelést

  • Kölcsönösen elfogadható megoldások kidolgozása

  • Törekvés az objektíven értékelhető eredményekre.

 • POZICIÓVÉDŐ:

  • A valódi szándék a beosztottak előtt rendszerint rejtett

  • Az érdekek harmonizációja másodlagos

 • NYERŐ-NYERŐ:

  • Mindkét fél úgy érzi, hogy győztes


T rgyal si technik k

Tárgyalási technikák

 • A vezető befolyásoló eszközeinek olyan rendszere, melyet az iskola pedagógiai programjának, saját vezetői programjának a megvalósítása érdekében dolgoz ki.

 • A beosztottak a vezetést szociális befolyásolásként élik meg.


Kedvelj k

Kedveljük

 • az újszerű tartalmakat

 • a világos gondolatvezetést

 • az előismeretekre épülő információt

 • a gondolatébresztő felvezetést

 • a személyileg fontos híranyagot

20


A kommunik ci hib i

A kommunikáció hibái

 • gyakran már a kommunikáció előkészítésében hibázunk, nem gondoljuk át mit akarunk elérni

 • kommunikációs gátak /félreértés/

 • nem elég árnyalt kifejezésmód, kettős értelmű szavak kifejezések használata

 • az információveszteség

 • hitelvesztés

 • a kommunikációs lánc megszakadása


A sikeres kommunik ci t befoly sol t nyez k

A sikeres kommunikációt befolyásoló tényezők

 • a másik ember észlelése, reakcióinak figyelése

 • személyes benyomások, várakozások szerepe

 • kommunikáció legyen világos, az információ legyen teljes

 • biztosítsuk a kommunikáció integritását, épségét

 • időnként formális, kötetlen beszélgetésre is szükség van

 • hangulat szerepe

 • empátia készség

 • legyünk jó hallgatók


Tartalmi k vetelm nyek

Tartalmi követelmények

 • legyen információtartalma

 • legyen strukturált szerkezete

 • legyen biztosított a dekódolása

 • legyen redundancia mentes

 • szolgálja az erőfeszítés-mentes információfeldolgozást

16


Az ide lis f n k

Az ideális főnök

 • Amit elvárok, ami feltétlenül szükséges

 • Amit elviselek

 • Amit nem tűrök, ami elviselhetetlen

74


 • Login