Samh llsansvar
Download
1 / 22

Samhällsansvar - PowerPoint PPT Presentation


 • 109 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Samhällsansvar. ISO 26000. 58 000 medlemmar Cirka 300 anställda Förvaltar cirka 34 000 lägenheter Byggstartar cirka 300 lägenheter per år 1 400 hyreslägenheter i egen ägo Omsätter cirka 500 Mkr Resultat cirka 25 Mkr 2011. DETTA ÄR HSB GÖTEBORG 2011. Kl 09.00Välkommen

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha

Download Presentationdownload

Samhällsansvar

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Samh llsansvar

Samhällsansvar

ISO 26000


Detta r hsb g teborg 2011

 • 58 000 medlemmar

 • Cirka 300 anställda

 • Förvaltarcirka 34 000 lägenheter

 • Byggstartarcirka 300 lägenheter per år

 • 1 400 hyreslägenheteriegenägo

 • Omsätter cirka 500 Mkr

 • Resultat cirka 25 Mkr 2011

DETTA ÄR HSB GÖTEBORG 2011


Schyssta aff rer socialt ansvarstagande f r b de hj rtat och pl nboken

Kl 09.00Välkommen

Kl 09.10Introduktion till Världens största standard

ISO 26000 – Guidance on Social responsibility, Daniel Steinholtz

Kl 09.35Paneldebatt - Vad kan ISO 26000 betyda för oss i bostadsbranschen? 

Kl 10.45           ”En negers uppväxt” - föreställning med komikern Marika Carlsson (Wallenstamsalen)

Kl 12.00           Gemensam lunch och fortsatt diskussion

”Schyssta affärer, socialt ansvarstagande för både hjärtat och plånboken”


Samh llsansvar

”det bästa anseendet i boendebranschen”

värderingar

Hållbarhet

Ekonomisk långsiktighet – Koden √

Ekologisk uthållighet – Klimatavtalet √

Socialt ansvarstagande – ISO 26000


Ansvarsstafetten

Ansvarsstafetten skall vara en levande dialog om samhälls-, hållbarhets- och ansvarsfrågor för boendebranschen. HSB har initierat ansvarsstafetten eftersom vi anser att aktörerna i branschen tillsammans kan göra så mycket mer än vad alla var och en kan göra på egen hand.

Idén är enkel. Branschaktörer bjuds in och engagerade parter träffas två gånger om året. Kunskapen som skapas är till för alla. Agendan för nästkommande forum bestäms av den löpare som har stafettpinnen.

Ansvarsstafetten


Intressenter

Intressenter

MEDLEMMAR

SAMHÄLLE

– lokalt och globalt

MEDARBETARE

LEVERANTÖRER

OCH PARTNERS

KUNDER


M l unders kning

 • Attraktiv arbetsplats

  Cirka 96% vill att deras arbetsgivare ska arbeta aktivt med socialt ansvarstagande

  De skulle också vara stolta över att arbeta på ett företag som aktivt tar sitt sociala ansvar

 • Stärkt varumärke

  56% förväntar sig att företag arbetar aktivt med socialt ansvarstagande

  63% tycker inte att företag kommunicerar sitt sociala ansvartagande tillräckligt tydligt

 • Nya affärsmöjligheter

  Ca 85% skulle tänka sig att betala mer om företaget arbetar aktivt med socialt ansvarstagande

  De är också mer benägna att rekommendera företag som arbetar aktivt med socialt ansvarstagande

  Källa: YouGov, Undersökning SIS - september 2010

MÅL / Undersökning


Samh llsansvar

Att involvera, konsultera och bemöta intressenter är en grundbult i ISO 26000.


Uppgift till panel och h rare

Jobba, jobba, jobba…

Vilka är boendebranschens viktigaste ”ansvarsfrågor”?

Uppgift till panel och åhörare;

daniel@allies.se


De m nskliga r ttigheterna

De mänskliga rättigheterna

Delområde 3. Undvika medskyldighet

”En organisation bör;

Informera sig om de sociala och miljömässiga förhållanden under vilka inköpta varor och tjänster har producerats.

daniel@allies.se


Samh llsansvar

Det stora problemet är in de stora bolagen som är där. Det är de många som tror att de inte är det.

daniel@allies.se


De m nskliga r ttigheterna1

De mänskliga rättigheterna

Delområde 1. Duediligence

”Respekt för de mänskliga rättigheterna, innebär att organisationer har ett ansvar att utöva duediligence för att identifiera, förebygga och hantera faktisk eller potentiell påverkan på de mänskliga rättigheterna, som orsakas av deras aktiviteter eller av aktiviteter som utförs av organisationer de har en relation till. Duediligence kan också uppmärksamma organisationen på dess ansvar att utöva inflytande på andras uppförande då de kan vara orsaken till överträdelser mot de mänskliga rättigheterna och där organisationen kan vara inblandad.”

daniel@allies.se


Samh llsansvar

— hållbar upphandling.

”En organisation bör, i sina upphandlings- eller inköpsbeslut, ta miljömässiga, sociala och etiska hänsyn igenom hela livscykeln för de produkter eller tjänster som upphandlas. Om möjligt bör man prioritera produkter eller tjänster med minimal påverkan och som tar hjälp av tillförlitliga och verkningsfulla oberoende verifierade märkningssystem eller andra system för verifiering, till exempel miljömärkning eller revisioner.”

MILJÖ

Direktiv

daniel@allies.se


Kort om iso 26000

Kort om ISO 26000

 • ISO 26000 ”Guidance for Social Responsibility” är idag världens största standard, ett 90-tal länder och 400 experter från hela världen har medverkat.

 • En vägledande standard som inte certifierar vilket skapar möjligheter för mindre och medelstora företag samt förenklar för stora.

 • Bygger på FN-dokument och andra internationella standards och normer

 • Är tänkt att fungera för organisationer och företag oavsett storlek och bransch.

 • Sverige och Brasilien har varit ordförandeländer i arbetet.

 • Intressentgrupper från företag, fack, ideella organisationer, statliga myndigheter, forskare och konsulter.

 • I Svenska arbetsgruppen har ca 40 organisationer varit representerade.

 • Sommaren 2010 godkändes ISO 26000 i en global omröstning bland medlemsländerna.

 • ISO26000 lanserades officiellt som färdig standard 2 december 2010.

 • 99 länder, 17 språk, 8 länder har certifierande standards, många handböcker och stödjande verktyg, utbildningar och stöd

daniel@allies.se


Samh llsansvar

ISO 26000 och Samhällsansvar – ses som en affärsmöjlighet utvecklingsvärlden.


Samh llsansvar

daniel@allies.se


Eu on csr

To fully meet their corporate social responsibility, enterprises should have in place a process to integrate social, environmental, ethical, human rights and consumer concerns into their business operations and core strategy in close collaboration with their stakeholders, with the aim of:

– maximising the creation of shared value for their owners/shareholders and for their other stakeholders and society at large;

– identifying, preventing and mitigating their possible adverse impacts.”

Eu on csr

daniel@allies.se


Ansvarsstafetten1

Ansvarsstafetten skall vara en levande dialog om samhälls-, hållbarhets- och ansvarsfrågor för boendebranschen. HSB har initierat ansvarsstafetten eftersom vi anser att aktörerna i branschen tillsammans kan göra så mycket mer än vad alla var och en kan göra på egen hand.

Idén är enkel. Branschaktörer bjuds in och engagerade parter träffas två gånger om året. Kunskapen som skapas är till för alla. Agendan för nästkommande forum bestäms av den löpare som har stafettpinnen.

Ansvarsstafetten


Samh llsansvar

Learnings

on implementing Social Responsibility

Case

SwedenslargestHousing Corporation

HSB

Daniel Steinholtz, Allies

Rio de Janeiro november 21st, 2011


ad
 • Login