ΕΝΟΤΗΤΑ 7 η Μετατροπείς Ψηφιακού Σήματος σε Αναλογικό ( DAC) - PowerPoint PPT Presentation

7 dac
Download
1 / 23

  • 139 Views
  • Uploaded on
  • Presentation posted in: General

ΕΝΟΤΗΤΑ 7 η Μετατροπείς Ψηφιακού Σήματος σε Αναλογικό ( DAC). Ο αθροιστής σε ρόλο DAC Το δικτύωμα R-2R Ολοκληρωμένα κυκλώματα DAC Σφάλματα DAC. Εισαγωγή.

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

ΕΝΟΤΗΤΑ 7 η Μετατροπείς Ψηφιακού Σήματος σε Αναλογικό ( DAC)

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


7 dac

ΕΝΟΤΗΤΑ 7ηΜετατροπείςΨηφιακού Σήματος σε Αναλογικό (DAC)

Ο αθροιστής σε ρόλο DAC

Το δικτύωμα R-2R

Ολοκληρωμένα κυκλώματα DAC

Σφάλματα DAC


7 dac

Εισαγωγή

Τα συστήματα DAC αποτελούν τη βάση πολλών εφαρμογών μετρήσεων. Είναι βασική βαθμίδα σε πολλά συστήματα A/D. Λειτουργούν ως γεννήτριες σήματος ελεγχόμενες από υπολογιστή και παρέχουν μια τάση ανάλογη του μετρούμενου μεγέθους προς άλλες βαθμίδες, όταν χρειάζεται. Διαθέτουν ένα ρυθμιζόμενο δικτύωμα αντιστάσεων, με το οποίο μπορούμε να ελέγχουμε την απολαβή ενισχυτικών βαθμίδων ή να κάνουμε ποτενσιομετρικές ρυθμίσεις με αυτόματο τρόπο.


7 dac

Παράδειγμα συστήματος DAC

Σύστημα 4-bits με έξοδο 5V σε πλήρη κλίμακα.


7 dac

Vo = (I1 + I2 + I3 + I4) (Rf)

Vo = ( )(Rf)

Γενικό κύκλωμα αθροιστή


7 dac

Ο αθροιστής ως απλός μετατροπέας D/A


7 dac

Σχέσεις DAC (με βάση το προηγούμενο κύκλωμα)

Vo = (I+2I+4I+8I)(-Rf ) = 15()(Rf ),

όπου Vref είναι η τάση που αντιστοιχεί στο λογικό 1.

  • Στη γενική περίπτωση, που οι είσοδοι δέχονται τον δυαδικό κώδικα b3b2b1b0, η έξοδος θα είναι

    Vo = A()(Rf) ,

    Vo= (b727 +b626 +b525 +b424 +b323 + b222+ b121 +b020).


7 dac

Δικτύωμα αντιστάσεων R-2R

Tο κύκλωμα αυτό περιέχει δύο μόνο τιμές αντιστάσεων. Οι κάθετες αντιστάσεις έχουν τιμή διπλάσια από τις οριζόντιες. Από αυτή την ιδιότητα προέρχεται και η ονομασία «κλίμακα R-2R».


7 dac

Κ = Vref /R

Ρεύμα εξόδου του δικτυώματος R-2R

Με απλή ανάλυση αποδεικνύεται ότι, εάν η είσοδος του δικτυώματος που αντιστοιχεί στο πλέον σημαντικό bit έρθει σε δυναμικό V, τότε το ρεύμα εξόδου του δικτυώματος αυξάνει κατά V/(2R). Εάν οι επόμενες σε σημασία είσοδοι έρθουν στο δυναμικό V, τότε το ρεύμα αυξάνει διαδοχικά κατά

κ.ο.κ.

Ιο = K(

)


R 2r 8 bits

Vo = Io (Rf)

και θέτοντας Rf = R:

Vo = -KRf ,Κ = Vref /R

Vo= Vref

Τάση εξόδου του δικτυώματος R-2R (ανάλυση 8 bits)

  • Io =K

.


Dac 0808

Το Ολοκληρωμένο Κύκλωμα DAC0808

Το κύκλωμα DAC0808 είναι ένα μονολιθικό ολοκληρωμένο κύκλωμα με δεκαέξι συνολικά ακροδέκτες, το οποίο μπορεί να δεχτεί στην είσοδο έναν ψηφιακό κώδικα οκτώ bits (ακροδέκτες 5 έως 12). Μία σειρά από τρανζίστορ σε λειτουργία διακόπτη (current switches) μπορούν να ενεργοποιηθούν από το λογικό 1 στις εισόδους και να τροφοδοτήσουν ένα κύκλωμα κλίμακας R-2R.


Dac0808

Τυπική Εφαρμογή με τον DAC0808


Dac08081

V0 = Vref ( )

V0 = Vref .

Τυπική Εφαρμογή με τον DAC0808 (συνέχεια)

Η έξοδος του κυκλώματος DAC0808 (ακροδέκτης 4) είναι σχεδιασμένη ώστε να παράγει ένα ρεύμα I0 σε μία αντίσταση φορτίου RL. Η τυπική υλοποίηση του μετατροπέα D/A απαιτεί τη σύνδεση ενός τελεστικού ενισχυτή αντιστροφής, όπως φαίνεται στο σχήμα της προηγούμενης διαφάνειας, για τη μετατροπή του ρεύματος σε τάση.


Dac 0832

Το Ολοκληρωμένο Κύκλωμα DAC0832

Το ολοκληρωμένο κύκλωμα DAC0832 είναι και αυτό ένας ολοκληρωμένος μετατροπέας D/A μήκους οκτώ bits, και διαθέτει 20 ακροδέκτες (δηλαδή μία διπλή σειρά 10 ακροδεκτών). Είναι σχεδιασμένο έτσι ώστε να ελέγχεται από κάποιον μικροεπεξεργαστή ή μικροελεγκτή. Για τον σκοπό αυτό αποτελείται από επιπλέον βαθμίδες, σε σχέση με τον μετατροπέα DAC0808, και έχει επιπλέον ακροδέκτες για τον έλεγχο της μετατροπής.


Dac0832

Λειτουργικό διάγραμμα του μετατροπέα DAC0832


Dac08321

Τυπική εφαρμογή με τον DAC0832


O dac0832

O DAC0832 σε λειτουργία τάσης


Dac 7541 maxim

Ο DAC ΜΧ7541 (MAXIM)


Dac 7541 maxim1

Ο DAC ΜΧ7541 (MAXIM) – Μονοπολική λειτουργία


Dac 7541

Ο DAC ΜΧ7541 – Διπολική λειτουργία


Dac 75411

Ο DAC ΜΧ7541 – σε λειτουργία τάσης


D a dnl

Σφάλματα D/A μετατροπέων – Διαφορική μη-γραμμικότητα (DNL)


D a full scale error gain error

Σφάλματα D/A μετατροπέων – Σφάλμα Πλήρους Κλίμακας (Full-scale Error)Σφάλμα Ενίσχυσης (Gain Error)


D a offset error

Σφάλματα D/A μετατροπέων – Σφάλμα αρχικής τιμής (offset error)


  • Login