Informationss kning inf r uppsatsen
Download
1 / 37

Informationssökning inför uppsatsen - PowerPoint PPT Presentation


 • 141 Views
 • Uploaded on

Informationssökning inför uppsatsen. Högskolebiblioteket 5 oktober 2011. Disposition. Informationskompetens Publikationstyper och var man hittar dom Informationssökning - teori & praktik Relevanta databaser – presentation & övning Fjärrlån --- Hitta tidigare uppsatser

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Informationssökning inför uppsatsen' - halla-dillon


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Informationss kning inf r uppsatsen

Informationssökninginför uppsatsen

Högskolebiblioteket

5 oktober 2011


Disposition
Disposition

 • Informationskompetens

 • Publikationstyper och var man hittar dom

 • Informationssökning - teori & praktik

 • Relevanta databaser – presentation & övning

 • Fjärrlån

 • ---

 • Hitta tidigare uppsatser

 • Referenshantering & plagiatkontroll

 • Publicera uppsatsen


Informationskompetens
Informationskompetens

 • Vilken information behöver jag?

 • Var söker jag informationen?

 • Hur söker jag informationen?

 • Värdering av informationen

 • Använda informationen etiskt korrekt

 • Bearbetning & analys --> ny kunskap

 • Förmedling av den vunna kunskapen


Olika typer av publikationer
Olika typer av publikationer

Primära

 • (Uppsatser)

 • Forskningsrapporter

 • Konferensbidrag i proceedings

 • Vetenskapliga artiklar i tidskrifter

 • Avhandlingar

  Sekundära

 • Handböcker, översiktsverk, läroböcker

 • Lexikon

 • Yrkestidskrifter, webbplatser


…och var hittar man dem?…Via bibliotekets hemsida! Söka  olika publikationstyper Sökhjälp  Ämnesguide Trädgårdsmästarprogr.Följ bibliotekets länkar via proxyservern så kommer du åt den betalda fulltexten hemifrån!


Att hitta b cker och artiklar
Att hitta böcker och artiklar

Böcker

 • Higgins - HiG:s katalog

 • Libris - den nationella katalogen

  Tidskrifter och specifika artiklar

 • Tidskriftslistan

  Artiklar om ett ämne

 • Databasförteckningar  Databaser


Att hitta en doktorsavhandling
Att hitta en doktorsavhandling

Doktorsavhandling = dissertation (diss.) på latin

 • Libris- Skriv in ditt ämnesord och klicka på Sök. Begränsa till Typ: Avhandlingar

  Begränsa ytterligare till Åtkomst: fritt online eller Typ: e-resurs om du bara vill ha fulltext

 • Avhandlingar.se


Forsknings rapporter via forskningscentra eller i libris
Forsknings(rapporter)- via forskningscentra eller i Libris

 • Nationellt resurscentrum för biologi och bioteknik

 • SLU Alnarp – LTJ

  = Fakulteten för landskapsplanering, trädgårds- och jordbruksvetenskap

 • Libris

  Sök på forskning* trädgård* eller

  research garden*


Elektroniska lexikon
Elektroniska lexikon

 • Oxford Companion to the Garden

  (högskolebiblioteket prenumererar)

 • Wikipedia (engelsk) :

  • Gardening, garden design, therapeutic garden

  • Horticulture, horticultural therapy

   Wikipedia är bra för att få överblick, tips om andra resurser & länkar, men kvalitén på artiklarna varierar.


Konferensbidrag i proceedings
Konferensbidrag i Proceedings

 • En stor del av forskningsresultaten presenteras först på konferenser som bidrag/papers som publiceras i tryckt eller elektronisk form i Proceedings

 • Konferensbidrag kan man t.ex. hitta i databaserna:

  • ISI Web of Science

   • Document type: proceedings paper

  • Scopus

   • Document type: conference paper


Vad r en vetenskaplig tidskrift scholarly peer reviewed journal
Vad är en vetenskaplig tidskrift (scholarly/peer reviewed journal)

 • Redaktionsråd med vetenskaplig auktoritet

 • Alla forskningsartiklar genomgår en vetenskaplig granskning före publicering = peer review

 • Forskare = författare

  De tillgängliga tidskrifterna hittar du i:

 • Tidskriftsförteckningen

  Uppgifter om ”alla” tidskrifter hittar du i:

 • UlrichsWeb

  • En ”domartröja” anger om tidskriften är referee-granskad


Tidskriftsartiklar tv s tt att hitta dem
Tidskriftsartiklar – två sätt att hitta dem!

Bläddra

 • Om du känner till en viss artikel:

  Bläddra fram till den i tid- skriften via

  – tidskriftsförteckningen

  Söka

 • Om du söker ”okända” artiklar inom ett ämne

  – sök i en lämplig databas


Bibliotekets tidskriftsf rteckning tr dg rdstidskrifter
Bibliotekets tidskriftsförteckning - trädgårdstidskrifter

Sökning på horticult* (14 träffar)

 • Horticulture ej vetenskaplig

 • Scientia Horticulturae vetenskaplig

 • Horticultura Brasileira Open Access

  Sökning på garden* (11 träffar)

 • Organic gardening ej vetenskaplig

  eller Bläddra på Subjects

  Sciences  Gardening & Horticulture (16 träffar)


Tidskriftsf rteckningen forts tidskrifter om parker landskapsplanering
Tidskriftsförteckningen forts.- tidskrifter om parker, landskapsplanering

Sök på park*

 • Park science

 • Parks & recreation

  Sök på landscape

 • Landscape and urban planning

 • MUHON : a journal of architecture, landscape architecture and the designed environment


Ytterligare resurser
Ytterligare resurser

 • Filmer, bild och ljud

  • UR access

 • Internetresurser

 • Ämnesguiden för trädgårdsmästarprogrammet


Informationss kning planering
Informationssökning - planering

 • Vilken information behöver jag?

 • Hur ska informationen användas?

 • Vilken tid har jag till förfogande?

 • Får informationssökningen kosta (t ex kostnad för fjärrlån av artiklar)?

 • Svenskt eller internationellt?

 • Nyhetsartiklar, debattartiklar, vetenskapliga dokument?

 • Begränsningar i språk?


Arbetsg ng
Arbetsgång

 • Formulera en preliminär frågeställning

 • Identifiera sökord (även på engelska)

 • Gör en litteraturinventering och sätt din fråga i ett vetenskapligt sammanhang

 • Precisera sen frågeställningen

 • Revidera sökbegreppen

 • Hitta relevant litteratur


Generella s ktekniker l s hj lpsidorna i resp databas
Generella söktekniker- läs hjälpsidorna i resp databas

 • Trunkering = sökning på ordstam med olika ändelser: trädgård*

 • Kombination med boolska operatorer

 • Sökning på sammanhållna fraser med citationstecken: ”garden therapy”

 • Logisk gruppering med parenteser

 • Fritextsökning eller Fältsökning

 • Begränsningar (årtal, språk, dokumenttyp)


Den bibliografiska posten grunden f r s kningen
Den bibliografiska posten(= grunden för sökningen)

Author: Stasky, Carly

Title: Guerilla gardening

Source: Utne reader ; Mar/Apr 2002, Issue 110,

p 14-15

Year: 2002

Language: English

Type: Journal article ; Review

Keywords: Gardening ; Seedlings

Abstract: Provides tips in doing guerrilla gardening. Materials needed; Technique in growing seedlings at home; Usefulness of guerrilla gardening to beautify the urban landscape.

(Fulltext:) ……………


F rberedelser inf r s kningen
Förberedelser inför sökningen

 • Formulera sökfrågan så klart som möjligt

 • Plocka ut centrala nyckelord och fraser

 • Använd hjälpmedel som t.ex. lexikon för att hitta nya sökord

 • Försök att hitta synonymer, stavnings-varianter, pluralformer och ev. förkortningar

 • Vanligtvis krävs även den engelska terminologin


Under s kningen t nk p
Under sökningen tänk på:

 • Försök att genomföra sökningen strukturerat och organiserat

 • Var beredd på att ompröva din strategi och dina sökord

 • Ämnesord skiljer sig ofta mellan olika databaser

 • OR-kommandot vidgar din sökning och ger fler träffar, AND och NOT-kommandot smalnar av sökningen och ger färre träffar

 • Trunkering ger fler träffar (garden*)

 • Sammanhållna fraser ger färre träffar (”garden therapy”)


Under s kningen t nk p1
Under sökningen tänk på:

 • Undvik att skapa långa komplicerade söksträngar från början.

 • Lägg bara till en ny term åt gången. Då har man kontroll över hur och varför sökresultatet förändras

 • Kontrollera alltid stavning vid dålig träffbild

  Fulltext ej tillgänglig

 • Kontrollera i tidskriftsförteckningen om tidskriften finns i fulltext i någon annan databas eller i tryckt form


Uttagsalternativ
Uttagsalternativ

 • Skriv ut - artikeln eller referensen

 • Skicka epost:

  referensen, artikeln eller länk till artikeln

 • Spara som en fil

 • Spara till referenshanteringsprogram

  - RefWorks, EndNote


Dokumentation av s kningar
Dokumentation av sökningar

För en söklogg - anteckna databaser, sökord som testats, resultat m.m.

Använd databasernas sökhistorikfunktion – skriv gärna ut hisoriken


V lj r tt databaser via mnesguiden eller databasf rteckningen
Välj rätt databaservia ämnesguiden eller databasförteckningen

 • Vilka databaser täcker mina ämnen?

 • Är innehållet vetenskapligt granskat?

 • Vilken typ av publikationer indexeras?

  • artiklar, böcker, rapporter …

 • Vilken typ av databas?

  • bibliografisk, fulltext, fakta

 • Finns det ett inbyggt ämnesordsregister (subject guide, thesaurus)

 • Är innehållet engelskspråkigt eller svenskt?


Academic search elite via mnesguiden
Academic Search Elitevia ämnesguiden

 • Bra hjälpfunktioner

 • Skriv i sökord, välj begränsning till Scholarly (Peer reviewed) och Fulltext Journals

 • Välj ämnesord ur ämnesordsregistret (Subject terms)

 • Bläddra bland trädgårdstidskrifter (Publications)

 • Cite  Skapa referens


Discovery
Discovery

 • En ny samsökningstjänst som söker i många av bibliotekets engelskspråkiga databaser samtidigt

  Plus

 • En genväg till många databaser

 • Ger träff på de flesta ämnen

  Minus

 • Inget ämnesordsregister

 • Missvisande begränsning till peer-review tidskrifter

 • Ofta dubbletter från de olika databaserna


Ytterligare databaser via mnesguiden
Ytterligare databaservia ämnesguiden

Referenser, med länkar till fulltextdatabaser

 • Artikelsök (allmän, svensk, populär- vetenskap, få länkar)

 • ISI Web of Science (allmän)

 • Scopus (allmän)

 • Google Scholar (allmän, även fria resurser)

  Om naturens läkande kraft, inkl trädgårdsterapi

  • Cinahl (omvårdnad)

  • PsycInfo (psykologi)


Att s ka vidare efter artiklar utan fulltextl nk
Att söka vidare efter artiklar utan fulltextlänk

Sök på tidskriftens namn i Tidskriftsförteckningen

Finns tidskriften i någon annan databas eller i tryckt form på biblioteket? Finns årgången?

Om JA: bläddra fram till rätt årg, nr & sida i databasen eller tidskriften och skriv ut respektive kopiera.

Om NEJ: kontakta biblioteket för att beställa kopia, fn 40:-/artikel.

Man kan också kolla i Google Scholar om artikeln möjligen finns fritt tillgänglig någon annanstans på nätet


Fj rrl n
Fjärrlån

 • Böcker från Nordiska bibliotek – gratis, avhämtning på HiG (underlag = utskrift från Libris eller beställ direkt i Libris)

 • Artiklar – 40 kr, skickas till hemadress (underlag: referens från databas)


Att hitta examensarbeten

DiVA (2007-)

Fulltext från HiG

Trunkering med *

Higgins (-2007)

Tryckta uppsatser från HiG (ett fåtal)

Välj Enkel sökning

Välj Filter: Uppsatser

Trunkering med *

Uppsök

Ca 100 000 uppsatser från olika lärosäten i Sverige

Fulltext

Trunkering med *

Uppsatser.se

Samma innehåll som i Uppsök

Att hitta examensarbeten


Att citera och skriva referenser
Att citera och skriva referenser

 • Upphovsrättslagen gäller för såväl text som bilder

 • Allt som inte är dina egna tankar och forskning ska redovisas som citat och förses med tydliga referenser.

  Varning för PLAGIAT!!!


Referenshantering plagiatkontroll
Referenshantering & plagiatkontroll

 • Skriva referenser

 • Referenshantering med RefWorks

 • Plagiatkontroll

  Modulen SafeAssign i Blackboard

 • Antiplageringsguiden Refero http://www.bi.hik.se/Refero/1intro.php


Referensstandarder
Referensstandarder

 • APA – beteende- och samhällsvet.

 • Harvard – flera olika discipliner

 • Oxford – historia, juridik, teologi

 • Vancouver – medicin och biomedicin

 • IEEE - teknikområdet

 • MLA - litteraturvetenskap


Skriva referenser viktigt
Skriva referenser – viktigt!

 • Välj en referensstandard och använd den konsekvent

 • I Libris och Academic Search Elite m.fl. databaser finns funktioner för att skapa referenser

 • Glöm inte titel/författare på www-sidor

 • Dokumentet ska kunna hittas utifrån din referens!


Hitta bilder
Hitta bilder

 • Flickr

 • Fotoakuten

 • Science Photo Library

 • Wikimedia Commons


Lycka till med uppsatsen
Lycka till med uppsatsen

 • Elektronisk publicering i DIVA

 • Instruktioner på bibliotekets hemsida

 • Rutiner – lärarna informerar


ad