wyniki mzbm sp z o o ul biernackiego 1 39 300 mielec za rok 2010
Download
Skip this Video
Download Presentation
WYNIKI MZBM SP. Z O.O. UL. BIERNACKIEGO 1, 39 – 300 MIELEC ZA ROK 2010

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 14

WYNIKI MZBM SP. Z O.O. UL. BIERNACKIEGO 1, 39 – 300 MIELEC ZA ROK 2010 - PowerPoint PPT Presentation


 • 104 Views
 • Uploaded on

WYNIKI MZBM SP. Z O.O. UL. BIERNACKIEGO 1, 39 – 300 MIELEC ZA ROK 2010. Informację przygotowano na Sesję Rady Miejskiej w Mielcu. Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych Sp. z o.o. w Mielcu prowadzi działalność gospodarczą od 1 stycznia 1997 roku. rOK POWOŁANIA.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' WYNIKI MZBM SP. Z O.O. UL. BIERNACKIEGO 1, 39 – 300 MIELEC ZA ROK 2010' - hall


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
wyniki mzbm sp z o o ul biernackiego 1 39 300 mielec za rok 2010
WYNIKI MZBM SP. Z O.O. UL. BIERNACKIEGO 1, 39 – 300 MIELEC ZA ROK 2010

Informację przygotowano na Sesję Rady Miejskiej w Mielcu

rok powo ania
Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych Sp. z o.o.w Mielcu prowadzi działalność gospodarczą od1 stycznia 1997 roku.rOK POWOŁANIA
cel funkcjonowania i zakres dzia alno ci
CEL FUNKCJONOWANIA I ZAKRES DZIAŁALNOŚCI

Podstawowym przedmiotem działalności Spółki jest zarządzaniei administrowanie lokalami mieszkalnymi i użytkowymi będącymi własnością Gminy Miejskiej Mielec i Wspólnot Mieszkaniowych.

Na dzień 31.12.2010 r. MZBM Sp. z o.o. zarządzał 140 budynkami o łącznej powierzchni 200.115,84 m2. W 40 budynkach 100 % właścicielem była Gmina Miejska Mielec, natomiast w 100 budynkach funkcjonowały wspólnoty mieszkaniowe.

pozosta a dzia alno sp ki obejmuje miedzy innymi
Pozostała działalność Spółki obejmuje miedzy innymi:
 • zarządzanie nieruchomościami na zlecenie,
 • wykonywanie robót budowlano-remontowychi instalacyjnych,
 • sprzątanie i czyszczenie obiektów oraz wykonywanie usług związanychz zagospodarowaniem terenów zielonych.
w ramach zarz dzania wsp lnotami mieszkaniowymi
W ramach zarządzania Wspólnotami Mieszkaniowymi:
 • docieplono i wykonano remonty elewacji 12 budynków,
 • dokonano wymiany wodomierzy lub ich legalizacji w 32 budynkach,
 • wymieniono zawory grzejnikowe w 10 budynkach,
 • pomalowano klatki schodowe w 3 budynkach,
 • wymieniono okna i drzwi na klatkach schodowych w 11 budynkach,
 • wykonano remont dachu w 6 budynkach,
 • wymieniono poziomy kanalizacyjne w piwnicach 4 budynków,
 • dokonano wymiany elektrycznych wewnętrznych linii zasilających w 7 budynkach, oraz wykonano szereg innych prac remontowych.
slide6

W ramach bieżącej eksploatacji budynków i usuwania awarii, w 2010 roku Spółka wykonywała szereg pracw zakresie częściowej wymiany instalacji cieplnych, gazowych, kanalizacyjnych i wodnych, szklenia stolarki okiennej i drzwiowej oraz jej naprawie, likwidacji miejscowych przecieków z dachów, robót blacharskich, murarskich, ślusarskich, brukarskich, udrożnienia kanalizacji.

W zarządzanych budynkach na bieżąco wykonywano zalecenia Zakładu Energetycznego związanez przystosowaniem instalacji do aktualnych norm, dokonano przeglądu i sprawdzenia instalacji gazowej oraz wydano opinie o jej sprawności.

windykacja op at czynszowych
WINDYKACJA OPŁAT CZYNSZOWYCH

Głównymi pozycjami należności w Spółce są rozrachunki z najemcami lokali mieszkalnychi użytkowych. Wynikają one z zaległości z tytułu opłat za zajmowane lokale mieszkalne i użytkowe.

W celu zmniejszenia zadłużenia najemców lokali mieszkalnych i użytkowych Spółka podejmuje szereg działań w oparciu o Regulamin ściągania należności czynszowych. W efekcie tych działań wskaźnik zadłużenia za lokale mieszkalne na dzień 31.12.2010 r. wynosił 1,48 %.

slide8

PRZYCHODY OGÓŁEM W MZBM SP. Z O.O.- wykonanie w roku 2009 …………………..….…… 14.057 tys.zł- plan na rok 2010 …………………………..…………. 14.395 tys.zł- wykonanie planu w roku 2010 ……………….... 14.499 tys.zł- wykonanie 2010/2009 ………………………………. 103,1 %- wykonanie/plan 2010 …………………………..….. 100,7 %

slide9

KOSZTY MZBM SP. Z O.O.- wykonanie w roku 2009………………….. 13.926 tys.zł- plan na rok 2010 ………………………….. 14.157 tys.zł- wykonanie planu w roku 2010………..….14.245 tys.zł- wykonanie 2010/2009 ……………….……. 102,3 %- wykonanie/plan 2010 …………………….. 100,6%

wynik finansowy netto
WYNIK FINANSOWY NETTO
 • wykonanie w roku 2009 ……………………. 50 tys.zł
 • plan na rok 2010 ………………………..…….. 22 tys.zł
 • wykonanie planu w 2010 roku ………….. 23 tys.zł
 • wykonanie/plan 2010 ………………………. 105,0 %
slide11

STAN NALEŻNOŚCI SPÓŁKI NA DZIEŃ 31.12.2010 R.- wykonanie w roku 2009 ………………………………….…… 3.455 tys.zł- plan na rok 2010 …………………………………………………. 3.300 tys.zł- wykonanie planu w roku 2010 ……………………….….… 3.157 tys.zł- wykonanie 2010/2009 ……………………………………….. 91,4 %- wykonanie/plan 2010 ………………………………………… 95,7 %

slide12

STAN ZOBOWIĄZAŃ SPÓŁKI NA DZIEŃ 31.12.2010 R.- wykonanie w roku 2009 ………………….……………….. 1.936 tys.zł- plan na rok 2010 …………………………………….……….. 1.880 tys.zł- wykonanie planu w roku 2010 ……………………….… 1.844 tys. zł- wykonanie 2010/2009 ………………………………………. 95,2%- wykonanie/plan 2010 ………………………………………. 98,1%

wysoko kapita u w asnego na dzie 31 12 2010 roku
WYSOKOŚĆ KAPITAŁU WŁASNEGO NA DZIEŃ 31.12.2010 ROKU
 • wykonanie w roku 2009 …………………….. 3.238 tys.zł
 • plan na rok 2010 ………………………………… 3.259 tys.zł
 • wykonanie planu w roku 2010 ……………. 3.461 tys.zł
 • wykonanie 2010/2009 ……………………….. 106,9 %
 • wykonanie/plan 2010 ………………………… 106,2 %
ad