HYDROSFÉRA
Download
1 / 33

HYDROSFÉRA - PowerPoint PPT Presentation


 • 167 Views
 • Uploaded on

HYDROSFÉRA. vodní obal Země. voda povrchová, podpovrchová, v atmosféře a v živých organismech skupenství kapalné, pevné a plynné 97% světový oceán 2% ledovce 1% povrchová, podpovrchová, atmosféra. Oběh vody. způsoben sluneční energií a přitažlivostí

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' HYDROSFÉRA' - hall-sharpe


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

HYDROSFÉRA

vodní obal Země


 • voda povrchová, podpovrchová,

 • v atmosféře a v živých organismech

 • skupenství kapalné, pevné a plynné

 • 97% světový oceán

 • 2% ledovce

 • 1% povrchová, podpovrchová, atmosféra


Oběh vody

 • způsoben sluneční energií a přitažlivostí

 • malý oběh = buď nad pevninou nebo nad oceány

 • velký oběh = mezi oceánem a pevninou

 • bezodtoké oblasti – výpar a vsak převažuje nad srážkami –> tropy • povrch Země je 510 mil. km²

 • z toho světový oceán - 361 mil km² – 71%

 • povrch souše - 149 mil.km² – 29%

 • Tichý oceán: 35% povrchu Země

 • Atlantský oceán: 19% povrchu Země

 • Indický oceán: 15% povrchu Země

 • Severní ledový oceán: 2% povrchu Země

71% • Vlastnosti mořské vody

 • salinita = celkové množství rozpuštěných látek v 1 kg mořské vody

 • - udává se v promile (‰) = v gramech na

 • 1 kg mořské vody

 • - průměrná salinita je 35 ‰

 • hustota - vyšší než sladká; nejmenší v tropech

 • barva - minerální a organické látky

 • teplota – ovlivňují mořské proudy,

  - zamrzá při – 1,9˚C při salinitě 35 ‰


 • Pohyby mořské vody

 • dmutí = slapové jevy – příliv a odliv

 • vlnění – způsobeno větrem – větší na otevřeném moři

 • - na pevnině příboj = eroze

 • mořské proudy – příčinou je cirkulace atmosféry

 • - teplé z nižších zem. šířek do vyšších

 • - studené naopak


-Okrajové moře: oddělené ostrovem či poloostrovem od oceánů (Severní moře, Norské moře)‏

-Vnitřní moře: oddělené průlivem, průplavem od oceánu (Černé m., Středozemní m.)‏


Voda na pevnině oceánů (Severní moře, Norské moře)


 • Vody pevnin tvoří: oceánů (Severní moře, Norské moře)

 • povrchové vody: řeky jezera, potůčky…

 • voda v ledu

 • voda ve sněhu

 • podpovrchové vody: krasové oblasti, podzemní řeky (Punkva), studny


I. Povrchová voda oceánů (Severní moře, Norské moře)


 • ze srážek oceánů (Severní moře, Norské moře)

 • tajícího ledu

 • podzemních vod (prameny)‏

 • Jsou to:

 • vodní toky

 • jezera

 • umělé nádrže

 • bažiny

 • rašeliniště

 • slatiniště


Vodní tok oceánů (Severní moře, Norské moře)

 • - ron = nesoustředěný odtok

 • koryto = soustředěný odtok

 • - každý vodní tok má pramen (začátek řeky) a ústí (vlévá se do jiné řeky)‏

 • vodní toky začínají jako bystřiny, potoky - >

 • pak se spojují a tvoří řeku

 • - říční síť = soustava vodních toků - přítoky

 • povodí = území, ze kterého vodní tok odvádí

 • povrchovou a podpovrchovou vodu

 • - rozvodí = hranice mezi povodími


 • - oceánů (Severní moře, Norské moře)rozvodnice = myšlená čára mezi povodím

 • - úmoří = území tvořené povodími toků, které

 • odvádějí vodu do stejného moře (Černé moře- Morava, Severní moře- Labe, Baltské moře- Odra)‏

 • hlavní rozvodnice = hranice mezi úmořími (Kralický sněžník)‏

 • - průtok = množství vody za sekundu, které proteče průtočným profilem – litrů nebo m³ za sekundu

 • režim odtoku = změna (kolísání) průtoku

 • rovníkový = vyrovnaný celoroční režim odtoku

 • horský = maximum v létě (tání sněhu)

 • monzunový= mekony (Vietnam)‏


Říční síť oceánů (Severní moře, Norské moře)

 • stromovitá

 • mřížovitá

 • radiální


povodí oceánů (Severní moře, Norské moře)


Jezera oceánů (Severní moře, Norské moře)

 • přirozená sníženina zemského povrchu vyplněná vodou

 • 0,5% zásob sladké vody na Zemi

 • Endogenní působení

 • - vulkanická = zatopené krátery sopek – Crater Lake v

 • Oregonu

 • - tektonická = příkopová propadlina – Bajkal(=největší zásobárna pitné vody)

 • Exogenní působení

 • - ledovcová –nahromadí se čelní moréna( hráz jezera), ledovec ustoupí a vytváří se jezero

 • -karová a hrazená morénou (Lago di Garda,

 • Ženevské

 • - krasová – vývěr spodní vody (Plitvická j., na dně Macochy)‏

 • - meandrová – vzniká v meandru řeky (v mrtvém rameni


jezera v mrtvém meandru Labe oceánů (Severní moře, Norské moře)


 • Smíšeného původu oceánů (Severní moře, Norské moře)

 • vzniklá endogenními silami a později přemodelována exogenními silami – tektonická jezera přemodelována ledovcem – Ladožské a Oněžské jezero


Umělé nádrže oceánů (Severní moře, Norské moře)

 • rybníky a přehradní nádrže

 • rozdíl je ve výšce nádrže

 • rybníky – chov ryb, rekreace, pitná voda, útočiště pro vodní organismy (největší= Rožmberk)‏

 • přehradní nádrže

 • - zadržení vody při povodních - retence

 • - zásoba pitné vody – Vír, Šance

 • - výroba elektrické energie – Dlouhé Stráně

 • - rekreace – Vranovská přehrada

 • - největší v ČR = Lipno, na světě = Itaipu

 • - na Vltavě jsou nádrže Slapy, Orlík, Lipno


 • Bažiny oceánů (Severní moře, Norské moře)

 • půda je prosycena vodou, srážky jsou větší než výpar, vysoká vlhkost

 • Rašeliniště

 • vznikají v jezerních pánvích a na rozvodích řek

 • zarůstají rašeliníkem a mechy – mají schopnost udržet vodu

 • rašelina má význam v zemědělství a lázeňství a jako palivo

 • Slatiniště

 • vznikají v okolí vývěru podzemních vod nebo v oblasti slepých říčních ramen

 • zarůstají vlhkomilným rostlinstvem – rákos, ostřice


II. Voda ve sněhu oceánů (Severní moře, Norské moře)


 • sníh vzniká kondenzací vodních par při teplotě 0 oceánů (Severní moře, Norské moře)˚C a nižších

 • vznikají ledové krystalky, které se spojují ve sněhové vločky

 • sněhová čára = ohraničuje plochu zemského povrchu se souvislou sněhovou pokrývkou

 • čára věčného sněhu = nad touto čárou sníh ani v létě neroztaje

 • nadmořská výška této čáry je závislá na zeměpisné šířce a kontinentalitě klimatu


III. Voda v ledu oceánů (Severní moře, Norské moře)


 • led vzniká: oceánů (Severní moře, Norské moře)

 • - zamrzáním vody

 • - kondenzací vodních par v ledové krystalky

 • - postupnou přeměnou sněhu

 • ledovce pokrývají přes 11% povrchu Země

 • Antarktický ledovec – 86% z celé plochy

  ledovců

 • Telení ledovce = když se dostává na mořskou hladinu (rozpadá se na kry)‏


IV. Podpovrchová voda oceánů (Severní moře, Norské moře)


 • dělí se na oceánů (Severní moře, Norské moře)půdnívodu – obsažena v půdě (pórech), nevytváří souvislou hladinu

 • a podzemní – vyplňuje průliny a pukliny, vytváří souvislou hladinu = póry a pukliny jsou vyplněny souvisle podzemní vodou

 • krasová podzemní voda – ve vápencích

 • - mineralizovaná = v 1 litru je více než

 • 1 gram minerálních solí

 • artézská voda = střídání nepropustné a propustné vrstvy


Hydrosféra a člověk oceánů (Severní moře, Norské moře)ad