slide1
Download
Skip this Video
Download Presentation
Handelsbanken säljer SPP till Storebrand

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 11

Handelsbanken säljer SPP till Storebrand - PowerPoint PPT Presentation


 • 124 Views
 • Uploaded on

Handelsbanken säljer SPP till Storebrand. Transaktionen – så ser den ut. Handelsbanken. Omfattas av transaktionen. SPP LIvförsäkring AB. SPP Fonder AB. Handelsbanken Liv. Handelsbanken Fonder AB. 50%. SPP Irland. Handelsbanken Varumärkes AB. Nordben. (3).

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Handelsbanken säljer SPP till Storebrand' - hall-cobb


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

Handelsbanken säljer

SPP till Storebrand

transaktionen s ser den ut
Transaktionen – så ser den ut

Handelsbanken

Omfattas av transaktionen

SPP LIvförsäkring AB

SPP Fonder

AB

Handelsbanken Liv

Handelsbanken

Fonder AB

50%

SPP Irland

Handelsbanken

Varumärkes AB

Nordben

(3)

 • SPP Livförsäkring AB och relaterade dotterbolag säljs för 18,0 mdkr kontant. Dessutom ingår nedanstående bolag i transaktionen
  • SPP Fonder
  • SPP Ireland(1)
  • Handelsbanken Varumärkes AB
  • 50% andel i Nordben
 • Realisationsvinst på cirka 4,0(2) mdkr
 • Under en övergångsperiod kommer SPPs tillgångar att fortsätta förvaltas av Handelsbanken
 • Handelsbankens fonder kommer att ingå i Storebrands utbud
 • Storebrand erhåller exklusiv rätt att inom två år förvärva Handelsbanken Liv tjänstepensionsbestånd

Handelsbanken

 • Enbart tjänstepension – resterande ligger kvar i Handelsbanken Liv
 • Före eventuella omstruktureringskostnader
 • Handelsbanken Life & Pension under namnändring till SPP Irland
en bra aff r f r alla
En bra affär för alla
 • Får tillgång till ett ökat utbud av konkurrenskraftiga och innovativa lösningar
 • Blir kunder i ett nordiskt tjänstepensionsföretag med stark historik
 • Noggrant utvald köpare

Kunder

Medarbetare

 • Kommer in i en koncern som har ett uttalat fokus på tjänstepensioner
 • Storebrand är ett av de äldsta livförsäkringsbolagen i Norden
 • Storebrand har för avsikt att satsa på den svenska verksamheten

Storebrand

 • Får en stark ställning på den svenska tjänstepensionsmarknaden
 • SPP är ett av de ledande försäkringsbolagen med ett starkt varumärke och bred distribution
 • Får ny och unik kompetens

Handelsbanken

 • Attraktivt erbjudande
 • Frigör resurser
 • Koncernens komplexitet, risker och resultatsvängningar minskar

Handelsbanken

d rf r s ljer handelsbanken
Därför säljer Handelsbanken
 • SPPs produkter säljs via andra kanaler än bankkontoren
 • Handelsbanken Liv fortsätter fokusera på det långsiktiga sparandet

Fokus på kärnverksamheten

 • Attraktivt erbjudande - 18,0 mdkr för SPP - värderar SPP till 14,5 gånger vinsten (2006 pro forma) (1)
 • Innebär en realisationsvinst på cirka 4,0mdkr (2)
 • Bedöms få positiv effekt på avkastning på eget kapital och vinst per aktie jämfört med konsensusbedömningar

Ökat värde

Minskad risk-exponering

 • Kapital kan användas för organisk tillväxt och återköp av aktier
 • Primärkapitalrelationen förbättras med cirka 20 bp före återköp
 • Svängningar i bankens resultat reduceras

En bra affär

för alla

 • Partnership med Storebrand gynnar kunderna, de anställda och aktieägarna
 • Ökat värde för aktieägarna
 • Exklusive Latent kapitaltillskott och hedge
 • Avser vinsten före eventuella avsättningar

Handelsbanken

d rf r s ljer handelsbanken1
Därför säljer Handelsbanken

Reducerade finansiella risker i SPP

Rätt tidpunkt

Reducerad volatilitet i Handelsbankens resultaträkning

mnkr

Förändring av latent kapital-tillskott inkl hedge, netto

Handelsbanken

d rf r s ljer handelsbanken2
Därför säljer Handelsbanken

Förbättrat administrationsresultat (inkl. SPP Fondförsäkring)

mnkr

Rätt tidpunkt

Tillväxt i premieinkomst och nyteckning, SPP

mnkr

Handelsbanken

* Exklusive en större beståndsöverlåtelse på 7,7 mdkr.

spp under sex r versiktlig kassafl desber kning
SPP under sex år – översiktlig kassaflödesberäkning

+ 2.7

mdkr

- 7.1

+ 0.7

Löpande verksamhet ~ + 1.5

18,0

- 15.3

- 7.8

- 2.6

Kapital-

förvaltning

Summa

exkl.

förlagslån

Försälj-

ningspris

Skatte-

effekter

Netto

LKT

Kapitali-

sering

Avkastnings-

delning

Övrig löpande

verksamhet

Förvärv

2001

Finansierat med supplementärkapital.

Handelsbanken

handelsbanken liv en fortsatt viktig del av bankens samlade utbud
Handelsbanken Liv – en fortsatt viktig del av bankens samlade utbud
 • Handelsbanken Liv:
  • Fokuserar på långsiktigt sparande
  • Är helt integrerat med kontorsrörelsen
  • Är en väsentlig del av bankens produktutbud – försäkringsskalet är nödvändigt för ett komplett produktutbud
  • Kommer fortsättningsvis att redovisas inom ramen för rörelsegrenen Kapitalförvaltning

Handelsbanken

l gre volatilitet reducerad risk
Lägre volatilitet - reducerad risk
 • Handelsbanken rör sig från traditionell försäkring mot högre andel fondförsäkring
 • Livslängdsrisker reduceras
 • Exponering mot asymmetriska marknadsrisker (avkastningsdelning/LKT) minskar

Andel

Handelsbanken

finansiella effekter av transaktionen
Finansiella effekter av transaktionen
 • Volatiliteten reduceras väsentligt efter försäljningen av SPP
 • Vinst per aktie bedöms öka från 2008 i förhållande till konsensusbedömning

Resultat

Kapital

 • Kapital kan användas för organisk tillväxt och/eller återköp av aktier
 • Primärkapitalrelationen ökar med cirka 20 punkter före återköp av aktier

Avkastning på kapitalet

 • Kapitalet återinvesteras i verksamheter med långsiktigt högre avkastning och/eller återföres till aktieägarna
 • Räntabiliteten bedöms öka från 2008 i förhållande till konsensusbedömning

Handelsbanken

ad