มาตรการภาครัฐในการสนับสนุน การวิจัยและพัฒนา ( R&D ) - PowerPoint PPT Presentation

Download
1 / 13

  • 79 Views
  • Uploaded on
  • Presentation posted in: General

มาตรการภาครัฐในการสนับสนุน การวิจัยและพัฒนา ( R&D ). โดย นางลาวัลย์ ภูวรรณ์ ผู้อำนวยการสำนักนโยบายภาษี สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง. OUTLINE. 1. มาตรการภาษี 2. มาตรการส่งเสริมการลงทุน ( BOI ) 3. มาตรการด้านเงินทุน. 2. Ministry of Finance. 1.1 หักค่าเสื่อมในอัตราเร่ง สำหรับเครื่องจักรและ

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

มาตรการภาครัฐในการสนับสนุน การวิจัยและพัฒนา ( R&D )

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


R d

(R&D)


R d

OUTLINE

1.

2. (BOI)

3.

2

Ministry of Finance


R d

1.1

R&D

1.2 2 R&D

1. R&D

3

Ministry of Finance


R d

1.1

R&D 40

.

4

Ministry of Finance


R d

1.2 2

2 R&D

5

Ministry of Finance


R d

1.

2.

(.)

6

Ministry of Finance


2 boi

2. (BOI)

(BOI)

R&D

2.1 (Skill,Technology & Innovation: STI)

2.2

7

Ministry of Finance


R d

3.

3.1

3.2 Venture Capital (VC)

8

Ministry of Finance


R d

3.1

(SME Bank) (.) . . 3

5

9

Ministry of Finance


3 2 venture capital

3.2 Venture capital ()

(Venture Capital) 5,000 (.)

10

Ministry of Finance


R d

VC

VC Capital Gain

VC Capital Gain

11

Ministry of Finance


R d

200

7 SMEs 5 SMEs 3

. 31 2554

12

Ministry of Finance


R d


  • Login