УСТУПАЊЕ ГОТОВИНЕ
Download
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 7

УСТУПАЊЕ ГОТОВИНЕ PowerPoint PPT Presentation


 • 46 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

УСТУПАЊЕ ГОТОВИНЕ. МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА УПРАВА ЗА ТРЕЗОР СЕКТОР ЗА ЈАВНА ПЛАЋАЊА И РЕГИСТРЕ Октобар, 2005. ЗАКОНСКИ ОСНОВ. Одлука о начину управљања токовима готовине снабдевањем банака новчаницама и кованим новцем ( “ Сл ужбени гласник РС ” , бр. 83/05 ) Члан 21.

Download Presentation

УСТУПАЊЕ ГОТОВИНЕ

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


6774143

УСТУПАЊЕ ГОТОВИНЕ

МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА

УПРАВА ЗА ТРЕЗОР

СЕКТОР ЗА ЈАВНА ПЛАЋАЊА И РЕГИСТРЕ

Октобар, 2005.


6774143

ЗАКОНСКИ ОСНОВ

 • Одлука о начину управљања токовима готовине снабдевањем банака новчаницама и кованим новцем (“Службени гласник РС”, бр. 83/05)

  Члан 21.

  Банка може да уступи новац другој банци ако банка прималац, претходно, пренесе на рачун даваоца, средства у износу готовине која се уступа.

  Одлука о допуни Одлуке о начину управљања токовима готовине снабдевањем банака новчаницама и кованим новцем (“Службени гласник РС”, бр. 109/05)

  Став 2.

  Банка и други ималац рачуна код НБС могу међусобно уступати готов новац под условом који је ставом 1. ове тачке прописан за уступање готовог новца између банака.


6774143

ПОТРЕБНО ЈЕ:

 • Отворити партију рачуна 574 за сваку филијалу Управе за трезор

 • Потписати Протокол о међусобном уступању готовине

 • Формирати базу података овлашћених лица, по банкама, која ће преузимати готовину


6774143

УСТУПАЊЕ ГОТОВОГ НОВЦА БАНЦИ

УПРАВА ЗА ТРЕЗОР

gotovina@ujp.sr.gov.yu

БАНКА ПРИМАЛАЦ

1. ЗАХТЕВ УПРАВИ

НБС

RTGS

2. УПЛАТА НА РН. 574

3. ЗАХТЕВ ПОСЛАТ УПРАВИ (ФАКСОМ)

ОРГАНИЗАЦИОНА

ЈЕДИНИЦА БАНКЕ


6774143

ПРЕУЗИМАЊЕ НОВЦА У УПРАВИ

УПРАВА ЗА ТРЕЗОР

ЦЕНТРАЛА

FTP SERVER

ЗАХТЕВ и Л. К.

ОРГАНИЗАЦИОНА

ЈЕДИНИЦА

БАНКЕ

ОРГАНИЗАЦИОНА

ЈЕДИНИЦА

УПРАВЕ

ГОТОВИНА

ПРОВЕРА


6774143

 • ПРЕ ПРЕУЗИМАЊА ГОТОВИНЕ, БАНКА ПРИМАЛАЦ ИЗДАЈЕ НАЛОГ:

 • На терет рачуна банке

 • У корист рачуна 574 – обрачун готовине са банкама, одређене филијале

 • ПНБЗ: одређује банка

 • ПНБО: 97 КК-BBB-JJJJJ-NN

 • 2. ПОСЛЕ УСТУПАЊА ГОТОВИНЕ, О.Ј. УПРАВЕ ИЗДАЈЕ НАЛОГ:

 • На терет рачуна 574 – обрачун готовине са банкама, одређене филијале

 • У корист рачуна 100 – готовина у трезору орг. јединице која уступа новац

 • ПНБЗ:97 KK-BBB-JJJJJ-NN

 • ПНБО: не мора се попунити

 • КК – контролни број по модулу 97

 • ВВВ – јединствен идентификациони број банке

 • ЈЈЈЈЈ – шифра организационе јединице банке која узима новац

 • NN – редни број узимања, ако их је више у једном дану

НАЛОЗИ ЗА КЊИЖЕЊЕ


6774143

КЊИЖЕЊЕ

Рн. банке

Рн. 574

1.000.000,00

1.000.000,00

1.000.000,00

Рн. 100

1.000.000,00


 • Login