P rocessorienterad verksamhetsutveckling
Download
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 8

p rocessorienterad verksamhetsutveckling PowerPoint PPT Presentation


 • 195 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

p rocessorienterad verksamhetsutveckling. utbildningssektorn. e n process är:. … ett flöde av aktiviteter … som utförs i en bestämd ordning … för att nå ett mål … och som upprepas. e rkänd metod för verksamhetsutveckling. sätter den enskilda elevens behov i fokus.

Download Presentation

p rocessorienterad verksamhetsutveckling

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


P rocessorienterad verksamhetsutveckling

processorienterad verksamhetsutveckling

utbildningssektorn


P rocessorienterad verksamhetsutveckling

en process är:

… ett flöde av aktiviteter

… som utförs i en bestämd ordning

… för att nå ett mål

… och som upprepas

erkänd metod för verksamhetsutveckling

sätter den enskilda elevens behov i fokus

ger likvärdighet

och rättsäkerhet

… inte organisationens behov!


P rocessorienterad verksamhetsutveckling

 • pågående processkartläggning inom utbildningssektorn:

 • elevhälsa

 • mottagande i särskola

 • administrativa rutiner i förskola

 • IKT


P rocessorienterad verksamhetsutveckling

elevhälsa

 • kartläggning av processer

 • processorienterad verksamhetsutveckling (Göteborgs stad)

 • utvecklingsområde identifierat av sektorscheferna

 • start: hösten 2013

 • processteam (samtliga elevhälsans professioner och flera förvaltningar)

 • resultat:

 • processkartläggning, som skall användas till utveckling av elevhälsan och som underlag vid upphandling av IT-stöd


P rocessorienterad verksamhetsutveckling

elevhälsa

 • upphandling av

 • IT-stöd

 • idag har vi PMO

 • upphandling måste göras, eftersom nytt avtal krävs med leverantören

 • beräknas vara klart 2015

 • underlag för upphandling är den processkartläggning som är gjord

 • resultat:

 • ett IT-stöd för elevhälsan, som stödjer Göteborgs stads arbetssätt


P rocessorienterad verksamhetsutveckling

elevhälsa

 • implementering av

 • förbättrade processer

 • & IT-stöd

 • implementering av processerna inleds hösten 2014 i Norra Hisingen

 • alla förvaltningar under 2014-2015

 • implementering av IT-stödet när upphandlingen är klar, troligen 2015

 • fortsatt arbete med processorienterad verksamhetsutveckling

 • resultat:

 • en likvärdig och rättsäker elevhälsa


P rocessorienterad verksamhetsutveckling

 • information på nätet:

 • quickr.goteborg.se

 • www18.goteborg.se/utbildning/grundsarskola

 • www18.goteborg.se/utbildning/elevhalsa


P rocessorienterad verksamhetsutveckling

processorienterad verksamhetsutveckling

 • elevhälsa

 • mottagande i särskola

 • vem vet mer?

 • processledare vid stadsledningskontoret: Jonas Askne

 • Helen Svelid

 • processteam

 • lokala processledare: finns i varje förvaltning

 • områdeschefer & sektorschefer


 • Login