ห้องลองเสื้อเสมือนโดยใช้ออคเมนต์เตดเรียลลิตี้ - PowerPoint PPT Presentation

Senior project progress presentation
Download
1 / 25

 • 102 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Senior Project Progress Presentation. ห้องลองเสื้อเสมือนโดยใช้ออคเมนต์เตดเรียลลิตี้. นายณัชนนท์ วงษ์วิไล 5031023021 นายดนัยนันท์ เก่าเงิน 5030161721. บทนำ. ที่มาและความสำคัญของปัญหา การเติบโตของธุรกิจเสื้อผ้า การลองเสื้อในธุรกิจเสื้อผ้าขายปลีก ปัญหาการลองเสื้อ หลักการทำงานของโปรแกรม.

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

ห้องลองเสื้อเสมือนโดยใช้ออคเมนต์เตดเรียลลิตี้

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Senior project progress presentation

Senior Project Progress Presentation

5031023021

5030161721


5590216


5590216

 • Image processing

 • Object Tracking

 • Human Pose Estimation

 • Merging Virtual Object


5590216

 • Image processing

 • Object Tracking

 • Human Pose Estimation

 • Merging Virtual Object


5590216

  • , ,

  • , , ,

  • ,


5590216

 • coding

  • OpenCV

  • Microsoft Visual Studio


Image processing

Image processing

 • Convert color

 • Image Morphology

 • Smoothing

 • Threshold

 • Histogram

SATURATION

HUE


Object tracking

Object Tracking

 • Upper body detection and tracking

 • 1 Skin Detection using HSV color space

: V. A. OLIVEIRA, A. CONCI, Skin Detection using HSV color space, Computation Institute Universidade Federal Fluminense UFF Niteri, Brazil.


Upper body detection and tracking 1

Upper body detection and tracking (1)


Upper body detection and tracking 11

Upper body detection and tracking (1)


Upper body detection and tracking 2

Upper body detection and tracking (2)

 • 2 Haar-like detection Haar-like FeaturesandIntegral ImageRepresentation

:David Gernimo, Haar-like FeaturesandIntegral ImageRepresentation, Master in Computer Vision and Artificial Intelligence, Centre de Visi per Computador Edifici O Campus UAB,18th December 2009.


Upper body detection and tracking 21

Upper body detection and tracking (2)

 • Using haar-like detector

 • Face and upper body

Harr-like detection


Upper body detection and tracking 22

Upper body detection and tracking (2)

  • (~1000 ms)


Upper body detection and tracking 3

Upper body detection and tracking (3)

 • 3 () Robust real-time upper body limb detection and tracking

: MatheenSiddiqui and Gerard Medioni, Robust real-time upper body limb detection and tracking, Video surveillance and sensor networks, Proceedings of the 4th ACM international workshop on, 2006.


Upper body detection and tracking 31

Upper body detection and tracking (3)

 • Face detection using Haar-likedetector


Upper body detection and tracking 32

Upper body detection and tracking (3)

 • Convert to HSV

 • Create H-S space histogram

Convert color

&

Create histogram


Upper body detection and tracking 33

Upper body detection and tracking (3)

 • Back projection

 • Reduce noise

 • Threshold (40%)


Upper body detection and tracking 34

Upper body detection and tracking (3)

 • Canny

 • Find and draw contours


Upper body detection and tracking 35

Upper body detection and tracking (3)


5590216

 • GUI


5590216

()

 • Virtual Button


5590216


5590216

  • Human Pose Estimation

  • Merging Virtual Object


5590216

 • OpenCV

 • algorithm


 • 5590216

  Q & A


 • Login