TIEDONL HTEIT  JA TIEDONHAKUA   KASVATUSTIETEET

TIEDONL HTEIT JA TIEDONHAKUA KASVATUSTIETEET PowerPoint PPT Presentation


  • 177 Views
  • Updated On :
  • Presentation posted in: General

2. TIEDONHAUN PERUSTEET. ValmisteluvaiheMit haet - mihin tarkoitukseenMiten haet - aiheen kartoitus ja hakutermitMist haet - tiedonlhteetVarsinainen tiedonhakuTiedonhaun perustykalutHakutuloksen arviointiHakutuloksen hydyntminen. 3. TIEDONHAUN VALMISTELU. Tiedonhakuongelman mrittely

Related searches for TIEDONL HTEIT JA TIEDONHAKUA KASVATUSTIETEET

Download Presentation

TIEDONL HTEIT JA TIEDONHAKUA KASVATUSTIETEET

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


1. 1 TIEDONLÄHTEITÄ JA TIEDONHAKUA – KASVATUSTIETEET SYKSY 2010 TURUN YLIOPISTON KIRJASTO

2. 2 TIEDONHAUN PERUSTEET Valmisteluvaihe Mitä haet - mihin tarkoitukseen Miten haet - aiheen kartoitus ja hakutermit Mistä haet - tiedonlähteet Varsinainen tiedonhaku Tiedonhaun perustyökalut Hakutuloksen arviointi Hakutuloksen hyödyntäminen

3. 3 TIEDONHAUN VALMISTELU Tiedonhakuongelman määrittely – aiheen valinta ja rajaus Tarvitsetko: kirjoja artikkeleita kotimaista / ulkomaista aineistoa Minkä tyyppistä tietoa tarvitset ja kuinka kattavasti

4. 4 VARSINAINEN TIEDONHAKU Tiedonhaun perustyökalut Boolen operaattorit (and, or, not) Fraasihaku Katkaisu Merkin korvaaminen Hakulauseen muodostaminen Tiedonlähteiden valinta ja tiedonhaku

5. 5 HAKUTULOKSEN ARVIOINTI Ajankohtaisuus Tiedon tuottajan tausta ja luotettavuus Lähteiden riittävyys tai runsaus Jos hakutulos tuntuu liian suurelta, liian pieneltä tai epäosuvalta, muuta hakulausetta. Uusia hakusanoja voi poimia esim. hyvien viitteiden asiasanoista.

6. 6 HAKUTULOKSEN HYÖDYNTÄMINEN JA AINEISTON SAATAVUUS Onko julkaisu kirjastosi hyllyssä, täytyykö se tilata varastosta tai kaukolainata toisesta kirjastosta? Täytyykö julkaisu ostaa? Löytyykö artikkeli lehdestä, joka sisältyy oman kirjaston kokoelmiin? Löytyykö artikkeli kokotekstinä kirjaston elektronisesta kokoelmasta?

7. 7 MITEN HAET – AIHEEN KARTOITUS Mitkä ovat aihealueen keskeiset käsitteet Mieti käsitteille synonyymejä ja vieraskielisiä vastineita Mieti rinnakkaisia, laajempia ja suppeampia termejä Yhdistä hakutermejä hakulauseiksi Tavoitteena on muotoilla hakuongelma konkreettiseen sanalliseen asuun

8. 8 MITEN HAET – AIHEEN KARTOITUS Voit selvittää aiheeseen liittyviä käsitteitä ja terminologiaa selaamalla tieteenalan perusteoksia ja kurssikirjallisuutta. Lähdeluetteloista löytyy lisää aiheeseen liittyvää kirjallisuutta. Piirrä itsellesi miellekartta.

9. 9 MITEN HAET – AIHEEN KARTOITUS Seuraavilla dioilla esitetty esimerkki ”lahjakas lapsi esikoulussa” on kopioitu FinELibin Tiedonhakijan Sampo –oppaasta. Tiedonhakijan Sampo / FinELib, Kansallinen elektroninen kirjasto. Tekijät: Jyväskylän yliopiston kirjasto ja Tietojenkäsittelytieteiden laitoksen Multimediaopintokokonaisuus v. 1999-2000. Yleissuunnittelu ja tekstisisältö: Anja Agander, Toini Alhainen, Liisa Halttunen, Risto Heikkinen, Mirja Laitinen, Markku Helin, Liisa Hughes (englanninnos). Grafiikka, multimedia ja yleissuunnittelu: Ilkka Kuukka, JY:n Tietojenkäsittelytieteiden laitoksen Multimediaopintokokonaisuus & Pertti Mäki-Välkkilä, BSA New Media.

10. 10

11. 11

12. 12

13. 13

14. 14 MITEN HAET – AIHEEN KARTOITUS ASIASANAT = sovittu kokoelma sanoja, joita käytetään kirjojen, lehtien, lehtiartikkelien yms. sisällönkuvailuun YSA = Yleinen suomalainen asiasanasto (verkossa VESA-verkkosanasto) Käytetään suomalaisissa kirjastoissa VESA:ssa voit hakea omaan aiheeseesi liittyviä asiasanoja ja tarkistaa omia hakusanojasi käyttää myös alanmukaista hakemistoa tarkistaa myös muita kuin asiasanastoon kuuluvia sanoja http://vesa.lib.helsinki.fi/ Eduskunnan kirjaston asiasanasto – EKS http://www.eduskunta.fi/kirjasto/EKS/ Tietokantojen omat asiasanastot Esim. ERIC thesaurus http://www.eric.ed.gov/ERICWebPortal/thesaurus/thesaurus.jsp

15. 15 ASIASANASTOT – ERIC THESAURUS

16. 16 VARSINAINEN TIEDONHAKU Tiedonhaun perustyökalut - Boolen operaattorit (and, or, not) - fraasihaku - katkaisu - merkin korvaaminen

17. 17 TIEDONHAUN PERUSTYÖKALUT Hakutermien yhdisteleminen: Joskus on mahdollista, että tiedonhaussa riittää yhden hakutermin käyttö. Mitä monimutkaisempi hakuongelma kuitenkin on, sitä enemmän tarvitaan hakutermejä ja niiden välisten suhteiden miettimistä. Termit yhdistetään hakulausetta laadittaessa ja tiedonhakua tehtäessä Boolen operaattoreilla or, and ja not. Niitä käytetään yleisesti niin kirjastojen kokoelmaluetteloiden ja muiden viitetietokantojen hakujärjestelmissä kuin myös Internetin hakukoneissa. Operaattorien merkitsemistapa saattaa vaihdella hakujärjestelmän mukaan.

18. 18 TIEDONHAUN PERUSTYÖKALUT Hakutermien yhdisteleminen: Boolen operaattorit AND, OR, NOT AND ? molempien sanojen on esiinnyttävä viitteessä ? rajaa hakua OR ? jommankumman sanoista on esiinnyttävä viitteessä ? laajentaa hakua NOT ? sana ei tule mukaan hakuun (käytä varoen)

19. 19 TIEDONHAUN PERUSTYÖKALUT 2. Fraasit esim. ”preschool education” 3. Katkaisumerkit (truncation): ? * ! # Esim. comput* löytää computers, computerize… ? laajentaa hakua 4. Merkin korvaaminen (jokerimerkki, wildcard): ? * # ! Esim. wom?n ? woman, women

20. 20 OR hakusanojen välillä löytää viitteitä missä joko A tai B tai kumpikin ovat mukana esikoulu or varhaiskasvatus

21. 21 AND hakusanojen välillä löytää viitteitä missä sekä A että B ovat mukana lahjakkuus and varhaiskasvatus

22. 22 NOT hakusanojen välillä löytää A:n mutta ei B:tä kasvatus not aikuiskasvatus

23. 23

24. 24

25. 25

26. 26

27. 27 MISTÄ HAET – TIEDONLÄHTEIDEN VALINTA JA TIEDONHAKU Millaisia aiheeseen liittyviä tiedonlähteitä on käytettävissä ? kirjastotietokannat, viitetietokannat, lehtitietokannat, NELLI-portaali Miten löydän nämä tiedonlähteet Millaisia sisällönkuvailumenetelmiä tietokannoissa on käytetty

28. 28 MISTÄ HAET – TIEDONLÄHTEET - KIRJASTOTIETOKANNAT Volter, Alma, Aura, Linda, Selma jne. kertovat, mitä kirjoja ja lehtiä missäkin kirjastossa on - VIITETIETOKANNAT kotimaiset: Arto, Aleksi; ulkomaiset: ERIC, Periodicals Contents Index PCI, Web of Science jne. kertovat mitä artikkeleita missäkin julkaisussa on artikkelista viitetieto ja mahdollisesti myös linkki kokotekstiin - ARTIKKELI- TAI LEHTITIETOKANNAT Arto osittain (Elektra), Academic Search Premier (EBSCO), Science Direct (Elsevier) jne. sisältävät artikkelit tietyistä lehdistä kokotekstinä Academic Search Premierissa ennen v. 1990 julkaistuista artikkeleista vain viitetietoja

29. 29 ELEKTRONISTEN AINEISTOJEN KÄYTTÖOIKEUDET JA ETÄKÄYTTÖ Yliopiston verkossa voi käyttää vapaasti kaikkia Turun yliopiston kirjaston elektronisia aineistoja Turun yliopiston opiskelijat ja henkilökunta voivat käyttää elektronisia aineistoja etäkäyttäjinä yliopiston verkon ulkopuolelta sähköpostitunnuksella ja –salasanalla.

30. 30 VOYAGER-TIETOKANTOJEN YLEISIÄ PERIAATTEITA Voyager-tietokantoja: mm. Volter, Alma, Arto, Selma, Fennica jne. Kirjainten koolla ei ole merkitystä: voit kirjoittaa isoilla tai pienillä kirjaimilla Hakutapoja on kaksi: perushaku ja yhdistelmähaku Katkaisumerkki = ?

31. 31 VOLTER - KIRJASTOTIETOKANTA Volter on vapaasti kaikkien käytettävissä osoitteessa http://volter.linneanet.fi/ Sisältää tietoja Turun yliopiston kirjaston kokoelmista ja niiden saatavuudesta tietokannassa on lähes kaikki kirjaston kotimainen kirjallisuus (kirjastolla on vapaakappaleoikeus v. 1919-) ulkomainen aineisto v. 1976 lähtien jos et löydä Volterista, tarkista kortisto!

32. 32 SANAHAKU VOYAGERISSA Sanahaussa haku kohdistuu yleensä kaikkiin tietokannan sanoihin Katkaisumerkillä (?) sanan alussa tai lopussa saa hakuun mukaan kaikki yhdyssanan alku- tai loppuosat tai sanan taivutusmuodot Jokerimerkillä (%) voi korvata minkä tahansa merkin sanassa Useampi sana peräkkäin perushaun sanahaussa: järjestelmä hakee kaikkia (oletusarvona Boolen operaattori AND) piaget vygotski ? hakee molempia sanoja

33. 33

34. 34 ASIASANAHAKU VOYAGERISSA Haku kohdistuu tietueiden asiasanakenttiin asiasana(sanahaku): haku kohdistuu kaikkiin asiasanakentän termeihin asiasana(selaushaku): asiasanaa haetaan asiasanaketjun vasemmasta reunasta alkaen HUOM! asiasanoja ei ole kaikissa viitteissä Volterissa opinnäytteet vuosittain opinnäytteet ty kas erityispedagogiikka opinnäytteet ty kas kasvatustiede opinnäytteet ty kas tokl

35. 35

36. 36

37. 37 YHDISTELMÄHAKU VOYAGERISSA Yhdistelmähaussa voit yhdistää hakusanoja Boolen operaattoreilla AND, OR ja NOT rajata hakusanoja eri kenttiin (esim. asiasanoihin) Fraasihaku esim. elinikäinen oppiminen (Fraasina) Opinnäytehaku esim. erityispedagogiikka (hakukohde: opinnäyte)

38. 38 YHDISTELMÄHAKU VOYAGERISSA Hakukohde ”kaikki sanat” hakee sekä julkaisun tiedoista että asiasanoista haettaessa yleisillä hakusanoilla, kannattaa rajata haku asiasanoihin

39. 39 YHDISTELMÄHAKU VOYAGERISSA Muista hakusanojen katkaisu ja vaihtoehtoisten hakusanojen käyttö: (lukutaito or kirjoitustaito) and opetusmenetelmät ? 62 viitettä (lukutai? or kirjoitustai? or lukemi?) and (opetusmenetelm? or oppimi?) ? 347 viitettä (lukutai? or kirjoitustai? or lukemi? or literac?) and (opetusmenetelm? or oppimi? or learn?) ? 412 viitettä

40. 40 VOYAGERIN MUITA TOIMINTOJA Haun rajaus: hakujoukkoa voi rajata esim. kielen tai ajan mukaan Lajittelu: tulokset voi lajitella esim. nimekkeen tai tekijän mukaan Hakuhistoria: näet, mitä olet jo hakenut ja voit muokata hakuasi Tulosta/Tallenna/Lähetä sähköpostina tallenna selaimen Save as/Tallenna nimellä –toiminnolla tulosta selaimen Print/Tulosta -toiminnolla lähetä viitteet omaan sähköpostiisi

41. 41 LINDA - KIRJASTOTIETOKANTA http://linda.linneanet.fi Suomen tieteellisten kirjastojen yhteistietokanta Ei suoraa lainaus- tai varausmahdollisuutta; hae itse tai kaukolainaa Perushaussa voi käyttää Boolen operaattoreita, oletuksena etsitään kaikki hakusanat

42. 42 LINDA - KIRJASTOTIETOKANTA Huom! Opinnäytteiden hakeminen, vrt. Volter: (gradu? or opinnäyt? or avhandlin? or lopputyö? or diplomityö or tutkielma? or lisensiaatintyö) and inkluusio? Tarkennettu haku aihehakuun Hakusanoja voi kohdistaa esim. asiasanoihin Hakulaatikoiden sisällä voi käyttää Boolen operaattoreita Hakulaatikot yhdistetään automaattisesti and-operaattorilla

43. 43 TARKENNETTU HAKU LINDASSA

44. 44 LINDAN VIITTEET JA VIITELISTAT

45. 45 ARTO - ARTIKKELIVIITETIETOKANTA http://arto.linneanet.fi/ Kotimaisten artikkeleiden viitetietokanta N. 700 jatkuvasti ilmestyvää lehteä, mm. Kasvatus, Lifelong Learning in Europe Tiedot tallennetaan kuukauden sisällä ilmestymisestä EI kerro julkaisujen saatavuutta! Kun löydät mielenkiintoisen artikkelin, muista tallentaa lähdeviite! ? Julkaisun paikantaminen KIRJASTOtietokannoista

46. 46 ARTON OMINAISUUKSIA Hakutyypit: artikkelin tai teoksen nimi, tekijä, sanahaku, asiasana jne. artikkelit (julkaisusta) ? hakee tietyn lehden artikkelit, esim. hakusana: Kasvatus vetovalikoista haun voi rajata vain elektroniseen aineistoon Elektra-aineisto: kotimaisten tieteellisten aikakauslehtien ja väitöskirjojen elektroninen julkaisupalvelu hakusana: ele - hakutyyppi: tiedontuottajatunnus

47. 47 TARKENNETTU HAKU ARTOSSA

48. 48 NELLI-PORTAALI http://www.nelliportaali.fi/ Sisältää linkit kaikkiin Turun yliopiston kirjaston tarjoamiin elektronisiin aineistoihin Kirjastoluettelot, viitetietokannat, elektroniset lehdet ja kirjat, sanakirjat, tilastot, verkkosanomalehdet jne. Nellin aineistot-termi tarkoittaa kaikkia näitä eri tyyppisiä elektronisia aineistoja Valitse tieteenala: Kasvatus Selaa kasvatustieteiden aineistoja Selaa kasvatustieteiden lehtiä

49. 49 NELLI-PORTAALI

50. 50 VIITETIETOKANNAT Sisältävät tietoja lehdissä, kirjoissa, kongressijulkaisuissa tms. ilmestyneistä artikkeleista Viitetiedoissa näkyy esim. artikkelin kirjoittaja ja nimi missä lehdessä artikkeli on ilmestynyt artikkelin sisällöstä kertovia asiasanoja usein myös abstrakti eli tiivistelmä artikkelin sisällöstä voi sisältää linkin artikkelin kokotekstiin

51. 51 VIITETIETOKANNAT Kotimaisia viitetietokantoja, esim. Arto (aineistoa kattavimmin vuodesta 1990 lähtien), Aleksi (300 aikakausilehteä 1982-, 15 sanomalehteä 1996-) Ulkomaisia viitetietokantoja, esim. ERIC (EBSCO), Web of Science Voivat olla yhden tieteenalan (esim. ERIC) tai monen tieteenalan (esim. Arto, Web of Science)

52. 52 VIITETIETOKANTOJEN YLEISIÄ HAKUPERIAATTEITA Hakukieli englanti Käytä INDEXiä esim. sukunimien oikeinkirjoituksen tarkistamiseen Käytä THESAURUSta asiasanojen tarkistamiseen Julkaisun kieli voi olla myös muu kuin englanti (viitteet lähes aina englanniksi) Muista HELP ? apua eri tilanteisiin Sanan katkaisumerkit vaihtelevat: *?#! Kirjaimen korvausmerkit vaihtelevat: ?*#!

53. 53 VIITETIETOKANNAT ERIC Kasvatus- ja koulutusala, aineistoa vuodesta 1966 alkaen Kasvatustieteellisten lehtien artikkeleita, tutkimusraportteja, väitöskirjoja, konferenssijulkaisuja huomattava osa on myös luettavissa kokotekstinä Saatavilla monen eri toimittajan kautta: EBSCO, CSA, Education Resources Information Center Education Research Complete (EBSCO) Teachers Reference Center (EBSCO) Academic Search Premier (EBSCO)

54. 54 VIITETIETOKANNAT PsycINFO 1872-current (Ovid) päivitys viikoittain PsycArticles (Ovid) SocINDEX with Full Text (EBSCO) sosiologia ja muut yhteiskuntatieteet Mathdi Mathematics Didactics Database matematiikan ja tietojenkäsittelyn opetus alkuopetuksesta aikuiskoulutukseen, 1976-

55. 55 VIITETIETOKANNAT Web of Science (ISI) Social Sciences Citation Index –viitetietokanta: yhteiskunta- ja humanistiset tieteet, 1725 lehteä, 1956- Journal Citation Reports / ISI lehtien impact factor –lukuja

56. 56 ERIC (EBSCO) JA MUUT EBSCO-TIETOKANNAT

57. 57 ERIC/EBSCO-TIETOKANNAT

58. 58 ERIC/EBSCO-TIETOKANNAT

59. 59 ERIC/EBSCO-TIETOKANNAT Kansiosta viitteet voi tulostaa/tallentaa/lähettää sähköpostiin tai viitteidenhallintaohjelmaan. Hakuhistoriasta löydät tekemäsi haut ja voit muokata niitä. Kirjautumalla sisään voit tallentaa hakujasi sekä tehdä ns. alert-hakuja. Ajastamalla haun saat uusimmat viitteet aiheestasi suoraan sähköpostiisi.

60. 60

61. 61 ELEKTRONISET LEHDET Kirjastolla on käyttöoikeus n. 17 800 elektroniseen lehteen Artikkeleita pääasiassa 1990-luvun puolivälistä lähtien Artikkelit yleensä pdf-muodossa tallennettavissa ja tulostettavissa Nellissä kasvatustieteen aineistot Selaa kasvatustieteiden lehtiä tai Selaa kasvatustieteiden aineistoja: lehtitietokannat

62. 62 ARTIKKELI- TAI LEHTITIETOKANNAT Sisältävät lehdissä, kirjoissa, kongressijulkaisuissa tms. ilmestyneitä artikkeleita kokotekstimuodossa Useimmiten ulkomaisia Useimmat artikkelit sekä pdf- että html-muodossa luettavissa Kasvatustieteiden keskeiset: Academic Search Premier (EBSCO), Education Research Complete (EBSCO), PsycArticles (Ovid), SocINDEX with full text (EBSCO), Taylor & Francis, Wiley, JSTOR

63. 63 LEHTITIETOKANNAT Academic Search Premier (EBSCO) kokotekstilehtien vuosikertoja v. 1990-, tiivistelmiä sisältäviä viitteitä vuodesta 1975 alkaen 4700 lehteä monitieteinen usein 1-1,5 vuoden karenssi julkaisujen selaus aakkosellisesti tai aiheen mukaan hakutoiminnoissa rajaus kokoteksteihin

64. 64 LEHTITIETOKANNAT Education Research Complete (EBSCO) 1500 lehteä, kokotekstejä 750 lehdestä Taylor & Francis monitieteinen, 1000 lehteä Wiley 40 kasvatustieteiden lehteä

65. 65 LEHTITIETOKANNAT PsycArticles (Ovid) 56 lehteä, joista 45 APA:n julkaisemia 1985- SocINDEX with Full Text (EBSCO) viitetietoja 1895- kokotekstejä 344 sosiologian ydinlehdestä ja 129 alan keskeisestä lehdestä, 700 kirjaa ja 6800 konferenssipaperia SourceOECD OECD:n lehtiä ja tilastoja (mm. Education at a Glance)

66. 66 LEHTITIETOKANNAT Oxford Journals Project Muse 20 kasvatustieteiden lehteä Highwire Press Journals@Ovid biolääketieteen lehtiä (psykologia, sosiologia) SpringerLink monitieteinen, 1551 lehteä erityisesti lääke- ja luonnontieteet

67. 67 LEHTITIETOKANNAT JSTOR arkistotietokanta, uusimmat lehdet vähintään vuoden vanhoja (usein 3-5 vuotta) aineistoa jopa 1800-luvulta lähtien yli 1000 lehteä, monitieteinen esim. kasvatustieteiden lehtiä 116 lehtien selaus aiheen mukaan

68. 68 JSTOR

69. 69 ELEKTRONISET KIRJAT Ebrary n. 43 000 e-kirjaa eri aloilta, yli 1800 kirjaa kasvatustieteiden aloilta löytyvät myös Volterista Sage eReference tietosanakirjoja, hakuteoksia löytyvät myös Volterista Oxford Reference Online tietosanakirjoja, hakuteoksia löytyvät myös Volterista

70. 70 ELEKTRONISET KIRJAT EEBO (Early English Books Online) yli 100 000 englanninkielistä kirjaa vuosilta 1473-1700 ECCO (Eighteenth Century Collections Online) n. 150 000 kirjaa, jotka on julkaistu englanninkielisissä maissa vuosina 1701-1800 Nellissä Kirjavalinta e-Käsikirjasto sisältää tietosanakirjoja ja hakuteoksia aihehakuun sopii Nellin kirjahaku tai tietokantojen omat hakuliittymät Nellin PikaKirjahaku sopii tietyn kirjan etsimiseen Kasvatustieteiden keskeiset e-kirjat löytyvät myös Nellin kasvatustieteiden aineistoista

71. 71 SANAKIRJAT JA HAKUTEOKSET Sanakirjoja, esim. MOT-sanakirjasto (useita kieliä) Oxford English Dictionary Iso suomen kielioppi Suvi – viittomakielen sanakirja Valter-valtioneuvoston termipankki Tietosanakirjoja, esim. Encyclopedia Britannica Larousse Hakuteoksia, esim. International Encyclopedia of the Social & Behavioral Sciences IESBS

72. 72 SANOMALEHDET Arkisto Helsingin sanomat 1990-, Ilta-sanomat 1993-, Taloussanomat 1998- Library PressDisplay uusia sanomalehtiä 55 maasta Historiallinen sanomalehtikirjasto Suomessa vuosina 1771-1919 ilmestyneet sanomalehdet Times Digital Archive (1785-1985) New York Times (1851-2005) Washington Post (1877-1989) Nellissä aineistot tyypeittäin: Sanomalehdet

73. 73 TILASTOT Tilastokeskus StatFin –tilastopalvelu Kansainvälisen tiedon taulukot http://www.tilastokeskus.fi/ Tilastolliset vuosikirjat: Suomi, Ruotsi, Norja, Tanska Eurostat SourceOECD UNdata Altika-aluetietokanta AlueOnline KOTA OnLine yliopistojen toimintaa kuvaavia tilastotietoja, 1981- Työministeriön tilastojulkaisut

74. 74 INTERNET-HAKU Sanahakupalveluja: Google Scholar: http://scholar.google.fi/ Scirus: http://www.scirus.com/ Aihehakemistoja: Renardus: http://www.renardus.org/ eurooppalaisten tieteellisten virtuaalikirjastojen hakuliittymä, yli 64 000 kuvailtua linkkiä haettavana ja selailtavana aiheen mukaan BUBL Information Service: http://bubl.ac.uk/ Intute: http://www.intute.ac.uk/

75. 75 INTERNET-HAKU Muita internet-lähteitä: Directory of Open Access Journals: http://www.doaj.org/ Europa – Euroopan unionin portaali: http://europa.eu.int/ ERIC-portaali: http://www.eric.ed.gov/

76. 76 MUISTA MYÖS NÄMÄ! PIENPAINATTEET pääkirjaston kotimaisessa kokoelmassa on runsaasti luetteloimatonta aineistoa, kuten toimintakertomuksia, käyttöohjeita, oppaita, sääntöjä, kiertokirjeitä, ohjelmia, luetteloita, tuotekuvastoja, hinnastoja, esitteitä, mainoksia, standardeja, patentteja, julisteita, valintakoekysymyksiä yms. http://kirjasto.utu.fi/kirjastoyksikot/paakirjasto/suomi/pienpainatteet.html

77. 77 VIITTEIDEN HALLINTA RefWorks-viitteidenhallintaohjelmalla voit: luoda omista viitteistä tietokannan ryhmitellä ja järjestellä viitteitä haluamallasi tavalla tuoda viitteitä eri tietokannoista laatia nopeasti lähdeluettelon eri säännöstöjen mukaan ja tehdä tekstin sisäisiä viittauksia löytyy Nellistä

78. 78 ITSEOPISKELUPAKETIT VERKOSSA Tiedonhaku tutuksi: http://kirjasto.utu.fi/tietopalvelut/verkko-opetus/tiedonhaku/index.html Verkkotiedonhaku tutuksi: http://kirjasto.utu.fi/tietopalvelut/verkko-opetus/verkkotiedonhaku/index.html

79. 79 ITSEOPISKELUPAKETIT VERKOSSA Nelli-pikaopas: http://kirjasto.utu.fi/tietopalvelut/oppaat/NELLIpikaopasTY08.pdf EBSCO-tietokantojen ohje: http://kirjasto.utu.fi/tietopalvelut/oppaat/ebscohost/ebscohost.pdf RefWorks-ohje: http://kirjasto.utu.fi/tietopalvelut/oppaat/RefWorks-ohje.pdf Muut oppaat ja ohjeet: http://kirjasto.utu.fi/tietopalvelut/oppaat/

  • Login