Demografik d n m ve do urganl ktaki de i imlerin anne ve ocuk sa l na etkileri
Download
1 / 18

Demografik Dönüşüm ve Doğurganlıktaki Değişimlerin Anne ve Çocuk Sağlığına Etkileri - PowerPoint PPT Presentation


 • 202 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Demografik Dönüşüm ve Doğurganlıktaki Değişimlerin Anne ve Çocuk Sağlığına Etkileri. Prof.Dr.Seçil ÖZKAN Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı 17.Kasım.2011 Antalya. Sunum Planı. Anne ve Çocuk sağlığı göstergelerindeki Değişimler

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha

Download Presentationdownload

Demografik Dönüşüm ve Doğurganlıktaki Değişimlerin Anne ve Çocuk Sağlığına Etkileri

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Demografik d n m ve do urganl ktaki de i imlerin anne ve ocuk sa l na etkileri

Demografik Dönüşüm ve Doğurganlıktaki Değişimlerin Anne ve Çocuk Sağlığına Etkileri

Prof.Dr.Seçil ÖZKAN

Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi

Halk Sağlığı Anabilim Dalı

17.Kasım.2011

Antalya


Sunum plan

Sunum Planı

 • Anne ve Çocuk sağlığı göstergelerindeki Değişimler

  • Doğum öncesi ve sonrası bakım hizmetlerindeki değişimler

  • Gebe, lohusa ve bebek, çocuk izlemlerindeki değişimler

  • Çocukların beslenme düzeyindeki değişimler

  • Çocukların aşılanma düzeyindeki değişimler

  • Anne, bebek ve çocuk ölümleri

  • Bebek ve beş yaş altı ölüm hızlarındaki değişimler

  • Anne ölüm oranındaki değişimler


Do um ncesi ve sonras bak m hizmetleri

Doğum öncesi ve sonrası bakım hizmetleri

 • Anne ve bebeğin sağlık risklerini azaltır

 • Yaşam kalitelerini artırır

 • kadınların eğitim seviyesinin artması,

 • kentleşme ve

 • gelir artışı gibi sosyoekonomik nedenler

 • yasal düzenlemeler


Do um ncesinde ve do um s ras nda al nan bak m hizmetlerinin yayg nl ndaki de i imler 1983 2008

Doğum öncesinde ve doğum sırasında alınan bakım hizmetlerinin yaygınlığındaki değişimler(1983-2008)


Do um ncesi ve sonras bak m hizmetleri1

Doğum öncesi ve sonrası bakım hizmetleri

 • Sağlık personelinden doğum sonrası bakım alma durumu

  • Neredeyse tamamı doğumu izleyen ilk 24 saatte alıyor

  • Bölgesel farklılıklar mevcut

 • Annelerin %82’si

 • Bebeklerin %88’i


Y llara g re gebe ba na ortalama zlem ve lohusa ba na ortalama zlem say lar 2001 2010

Yıllara Göre Gebe Başına Ortalama İzlem Ve Lohusa Başına Ortalama İzlem Sayıları (2001–2010)*.

*Kaynak: Sağlık Bakanlığı Ana Çocuk Sağlığı ve Aile Planlaması Genel Müdürlüğü Sağlık Bakanlığı, Sağlık İstatistikleri Yıllığı,2010


Y llara g re bebek ba na zlem ve ocuk ba na ortalama zlem say lar 1998 2010

Yıllara Göre Bebek Başına İzlem Ve Çocuk Başına Ortalama İzlem Sayıları (1998–2010)*.

*Kaynak: Sağlık Bakanlığı Ana Çocuk Sağlığı ve Aile Planlaması Genel Müdürlüğü 2009 verileri, Sağlık Bakanlığı, Sağlık İstatistikleri Yıllığı,


Ocuklar n beslenme d zeyindeki de i imler

Çocukların beslenme düzeyindeki değişimler

 • Çocukların %97’si emzirilmekte

 • Ancak sadece anne sütü ile beslenme 6 aylıktan küçük çocuklarda bile %42

 • Ek gıdaya başlama yaşı küçük

 • 5 yaş altındaki çocukların kronik beslenme sorunu

  • %10,3’ü orta derecede

  • %3,2’si ciddi derecede


Ortanca emzirme s resindeki de i imler 1993 2008

Ortanca emzirme süresindeki değişimler(1993-2008)


Ocuklar n a lanma d zeyindeki de i imler

Çocukların aşılanma düzeyindeki değişimler

 • Tam aşılı çocuk %81

 • Kızamık,DBT,çocuk felci ve özellikle de tüberküloz aşısının yaygınlığında önemli bir gelişme

 • Hiç aşı olmayan çocuklar %2


Ocuklar n a lanma d zeyindeki de i imler1

Çocukların aşılanma düzeyindeki değişimler


Ocuklar n a lanma d zeyindeki de i imler tnsa 2003 2008 ve sa l k bakanl 2010

Çocukların aşılanma düzeyindeki değişimler*(TNSA 2003,2008 ve Sağlık Bakanlığı 2010)**.

*TNSA 2003’de 12-23 aylık çocukların verileri incelenmiştir.

**Türkiye Nüfus ve Sağlık Araştırmaları 2003, 2008 (7, 8) ve Sağlık İstatistikleri Yıllığı 2010 (9).

***Tam aşılı çocuklar (BCG, kızamık ve üç doz DBT ve polio almış olanlar).


Bebek ve be ya alt l m h zlar ndaki de i imler

Bebek ve beş yaş altı ölüm hızlarındaki değişimler

Bebek ölüm hızı binde 17

Binde 10,1

Postneonatal ölüm hızı binde 4

Neonatal ölüm hızı binde 13

Beş yaş altı ölüm hızı binde 24


Bebek l m h z ndaki de i imler

Bebek ölüm hızındaki değişimler


Be ya alt l m h z ndaki de i imler

Beş yaş altı ölüm hızındaki değişimler


Anne l m oran ndaki de i imler t rkiye de y llara g re anne l m oranlar y zbinde

Anne ölüm oranındaki değişimlerTürkiye’de Yıllara Göre Anne Ölüm Oranları (Yüzbinde)


Zetle

Özetle

 • Türkiye son 20 yıl içinde toplumsal, ekonomik ve sağlık alanlarında hızlı bir değişim geçirmiştir

 • Bu bağlamda Türkiye’nin 1990’dan bu yana anne ve bebek, çocuk ölümlerinde azaltmada gösterdiği başarı önemli

 • Anne Ölüm Oranı, Bebek Ölüm Hızı ve 5 Yaş Altı Ölüm Hızında sağlanan azalmalar dünyada görülen en hızlı azalmalar arasında


Te ekk rler

TEŞEKKÜRLER


ad
 • Login