Innovatieve arrangementen
Download
1 / 19

Innovatieve arrangementen - PowerPoint PPT Presentation


 • 82 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Innovatieve arrangementen. Over slim bezuinigen. Henk Wesseling, 6 jan 2011. Echt bezuinigen eist. Waar staan we en wat moet. Gemeenten bereiden zich voor. Bezuinigingen zijn niet genegeerd ( € 900 miljoen, ongeveer 5 %)

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha

Download Presentation

Innovatieve arrangementen

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Innovatieve arrangementen

Over slim bezuinigen

Henk Wesseling, 6 jan 2011


Echt bezuinigen eist ...........


Waar staan we en wat moet


Gemeenten bereiden zich voor

 • Bezuinigingen zijn niet genegeerd (€ 900 miljoen, ongeveer 5 %)

 • Snijden in eigen personeel en inhuur (maar waar is de visie op eigen rol, kwaliteiten en vaardigheden)

 • Deregulering

 • Geen verhoging sociale lasten; OZB zeer verschillende keuzes

 • Versterken innovatief vermogen stad en regio

 • Versterking regionale samenwerking, maar óók nieuwe bedrijven aantrekken (bron Nicis)

  (


Analyses nog beperkt

 • City marketing en citybranding

 • Zelfredzaamheid en eigen verantwoordelijkheid burgers

 • Twee stromingen in het sociale beleid

 • Duurzaamheid is een centraal topic

 • Erkenning dat innovaties nodig zijn, zeer verschillende aanpakken

 • Focus op eigen actoren en regio, en niet zozeer op Rijk


Mooie interactieve procesvoering


Nadere analyse/prioriteiten

 • Vooral investeren in de structuurkenmerken van stad en regio

  • arbeidsmarkt

  • onderwijs

  • massaal en snel verbeteren bestaande woningvoorraad

  • verbeteren en variëren van woonmilieus

 • Herdefinieer het sociale beleid: wat wel, wat niet, de échte doelgroepen

 • Kies voor kwaliteit, kwaliteit en nog eens kwaliteit bij alle korte termijn incidenten en crisissen (bron Nicis)


Tussen kaasschaaf en hakken liggen innovatieve arrangementen.......


Kerntaken discussie maar een term

 • minder kosten sociaal beleid met zelfredzame burgers

 • minder kosten sociaal beleid door meer ondernemerschap

 • minder kosten ruimtelijke ordening met beter publiek privaat

 • minder kosten sport door schaal voorzieningen met verbetering kwaliteit

 • minder kosten bibliotheek door beleid informatiedragers

 • minder kosten ambtelijke organisatie die innovatie organiseert


Innovatieketen

Kaasschaaf

incrementeel

radicaal

werkpro-cessen

minder inkoop redesign/inform

onderhoud

ketenin-richting

afstemming / uitbesteden herschikken/ prijs /subs. samenwerking

product

minder franje E- diensten inkomen naar assortiment werk

maatsch. effect

kwaliteit/prijs goedkoper burgeropstell

wegen diensten


incrementeel

radicaal

Kaasschaaf

werkpro-cessen

Tactisch

ketenin-richting

product

maatsch. effect

strategisch

Hakken


Innovatieketen: verbonden stappen als innovatie arrangementen

Voorbeeld één sociale dienst Drechtsteden:

Effect: meer arbeidsparticipatie/betere werking regionale arbeidsmarkt

Product: inkomen naar werk; workfirst, instroombeperking

Keten: werkplein regionaal, uitbesteding

werkprocessen: schaalvoordeel; informatisering, fraudebestrijding effectiever enz. enz.

Resultaat: 5 mln. apparaatskosten; inhaal als nadeelgemeente WWB


Voorbeeld servicecentrum Drechtsteden

 • Alle middelenfuncties uit Drechtsteden in regionale organisatie

 • Effect: beter functionerende organisaties/klanttevredenheid/verbondenheid

 • Product: betere en goedkopere services, standaardisering

 • Keten: samenwerking;/fusie functies; uitbesteding

 • werkprocessen: schaal. standaardisering, informatisering (serviceplein)

 • Beoogd resultaat: 6 mln apparaatskosten; meer tevredenheid; gaat niet vanzelf


Varia

 • Stadsbeheer Dordrecht van productie naar regieorganisatie

 • Concentratie van sportvelden met overgang naar kunstgrasvelden

 • ondersteuning marktgedomineerde projectontwikkeling met nadere randvoorwaarden van ontwikkeling

 • E-dienstverleniing met beperking fysieke loketten tot afspraken

 • Vastgoedsanering

 • Aanbod welzijnsvoorzieningen optimaliseren en concentreren

 • vormen van het nieuwe werken


Lastig, moeilijk, risico’s en teleurstelling?


Succesfactoren

Denken in investeringen:

 • Businesscase

 • investeringsgeld

 • transitiekosten/risico’s

  Continuïteit in steun

 • Heldere uitgangspunten en besluitvorming/proces

 • Volhouden over de tijd en bij tegenslag

 • Overdracht randvoorwaarden over politieke periode

  Uitgangspunten maken uit

 • Vertrouwen en verantwoordelijkheid; eist wat

 • veerkracht samenleving; wel of niet markt


Innoverende organisatie

Gericht op innoveren

gericht op eigen effectiviteit en effciency

hoogwaardige strategische capaciteit

snelle interventiemacht

deskundige specialistische organisaties


"The road ahead will be long. Our climb will be steep”.


 • Login