maakuntakokoelman hankintaohjeet ja virtuaalinen maakuntakokoelma
Download
Skip this Video
Download Presentation
Maakuntakokoelman hankintaohjeet ja Virtuaalinen maakuntakokoelma

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 26

Maakuntakokoelman hankintaohjeet ja Virtuaalinen maakuntakokoelma - PowerPoint PPT Presentation


 • 84 Views
 • Uploaded on

Maakuntakokoelman hankintaohjeet ja Virtuaalinen maakuntakokoelma. Maakuntakirjaston työkokous 30.9.2004 Hanna Savolainen JYVÄSKYLÄN KAUPUNGINKIRJASTO - KESKI-SUOMEN MAAKUNTAKIRJASTO. Keski-Suomen maakuntakokoelma 1.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Maakuntakokoelman hankintaohjeet ja Virtuaalinen maakuntakokoelma' - halee-flores


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
maakuntakokoelman hankintaohjeet ja virtuaalinen maakuntakokoelma

Maakuntakokoelman hankintaohjeet ja Virtuaalinen maakuntakokoelma

Maakuntakirjaston työkokous 30.9.2004

Hanna Savolainen

JYVÄSKYLÄN KAUPUNGINKIRJASTO - KESKI-SUOMEN MAAKUNTAKIRJASTO

keski suomen maakuntakokoelma 1
Keski-Suomen maakuntakokoelma 1
 • Pääkirjaston 3. kerroksessa sijaitseva käsikirjastokokoelma (Martti Korpilahti -huone)
 • Keruualueena Keski-Suomi
 • Asiakkaiden käytettävissä kirjaston aukioloaikoina
 • Kaukolainoja kokoelmasta annetaan lukusalilainaksi kahden viikon laina-ajalla
maakuntakokoelma 2
Maakuntakokoelma 2
 • Noin 5 900 kpl aineistorekisteriin luetteloitua teosta
  • kirjoja n. 5 300
  • karttoja n. 340
  • cd-levyjä ja kasetteja n. 130
  • nuotteja n. 40
maakuntakokoelma 3
Maakuntakokoelma 3
 • Lisäksi: lehtiä, lehtileikkeitä, luetteloimattomia karttoja, pienpainatteita
 • mikrofilmit luetteloitu vain nimeketasolla
 • kaksi erikoiskokoelmaa
  • Keskisuomalaisen osakunnan kokoelma
  • Keski-Suomen nuorisoseurojen kirjakokoelma (järjestämätön)
keski aluetietokanta
Keski-aluetietokanta
 • Maakuntakokoelman ”aineeton” puoli
 • Sisältää viitetietoina:
  • maakuntakokoelman aineisto
  • Keski-Suomea käsitteleviä opinnäytteitä
  • Keski-Suomea käsitteleviä lehtiartikkeleita
maakuntakokoelman hankintaohjeet
Maakuntakokoelman hankintaohjeet
 • Työryhmä: Raila Junnila, Kyösti Mäkelä, Hanna Savolainen, Tuija Venäläinen
 • Tavoitteena ottaa huomioon uudet aineistoryhmät (mm. elektroniset aineistot) ja miettiä painopistealueita
 • Työ alkoi 2003 syksyllä, painetut ohjeet ilmestyivät syyskuussa 2004
ty ryhm ss
Työ ryhmässä
 • Vanhoja hankintaohjeita löytyi useita (vanhentuneita, päällekkäisiä)
 • Otos muiden maakuntakirjastojen (Kuopio, Lahti, Tampere) ohjeista
  • selvensi asioita, ei tarjonnut ratkaisuja kaikkeen
  • elektronisten aineistojen osuus oli joka tapauksessa mietittävä alusta alkaen
yleiset valintaperiaatteet 1
Yleiset valintaperiaatteet 1
 • Hankitaan aluetta käsittelevää tai sen kotiseutuhenkilöiden ja -yhteisöjen tuottamaa julkaistua materiaalia
 • Kotiseutuhenkilö:
  • syntynyt Keski-Suomessa ja elänyt alueella vähintään 20 vuotta
  • elänyt Keski-Suomessa väh. neljänneksen elämästään
  • julkaissut väh. puolet tuotannostaan eläessään Keski-Suomessa
yleiset valintaperiaatteet 2
Yleiset valintaperiaatteet 2
 • Kotiseutuyhteisö
  • perustettu Keski-Suomessa ja toiminut alueella
  • perustettu muualla Keski-Suomen kotiseutuaatteen pohjalta (esim. sukuseurat, osakunnat)
kaunokirjallisuus
Kaunokirjallisuus
 • Kotiseutuhenkilöiden kirjoittama kirjallisuus
 • Aluetta käsittelevä kaunokirjallisuus
 • Kotiseutuhenkilöiden kuvittamat kaunokirjalliset teokset
tietokirjallisuus
Tietokirjallisuus
 • Aluetta ja kotiseutuhenkilöitä käsittelevä tietokirjallisuus sekä opinnäytteet
 • Elektronisten tutkielmapankkien opinnäytteet tallennetaan viitteinä Keskiin
lehdet
Lehdet
 • Alueella ilmestyvät aikakauslehdet sekä alueen yritysten, laitosten, koulujen ja yhdistysten lehdet paperimuotoisina
 • Sanomalehdet paperi- tai mikrofilmimuodossa
 • Verkkolehdet viitteinä maakuntaosaston internet-lehtiluetteloon
 • Keskiin viedään Arto-luetteloinnin yhteydessä elektroniset kokotekstiartikkelit
kartat
Kartat
 • Keski-Suomen aluetta kuvaavat maastokartat, maaperäkartat, matkailu- ja ulkoilukartat sekä historialliset kartat
musiikki ja av
Musiikki ja AV
 • Musiikkia, jonka säveltäjä, sanoittaja tai esittäjä on kotiseutuhenkilö tai -yhteisö
 • Musiikkia, joka aiheeltaan liittyy keruualueeseen
 • Musiikkia hankitaan sekä äänitteinä että nuotteina
 • Av-aineistoa kokoelman yleisten periaatteiden mukaan
 • Painetusta aineistosta ei ääniteversioita
internet sivustot
Internet-sivustot
 • Yleisiin valintaperiaatteisiin sopivat sivustot luetteloidaan viitteinä Keskiin
 • Sivustoista luetteloidaan kuitenkin vain eri yhteisöjen tuottamat, toimitetut ja pysyvät kokonaisuudet

Virtuaalinen maakuntakokoelma -projekti luo pohjan internet-aineistojen luetteloinnille

muu aineisto
Muu aineisto
 • Vuosikertomukset: Keski-Suomen kunnat ja sellaiset yhteisöt, joiden toiminta-alueena on koko Keski-Suomi (esim. Keski-Suomen liitto)
 • Pienpainatteet: kerätään jokaisen Keski-Suomen kunnan osalta mm. matkailuun ja kulttuuriin liittyen
 • Käsikirjoitukset ja erilliskokoelmat: otetaan vastaan lahjoituksena harkinnan mukaan
slide18
Apua!
 • Vinkit hankinnan avuksi ovat äärimmäisen tervetulleita
virtuaalinen maakuntakokoelma
Virtuaalinen maakuntakokoelma
 • Tausta:
  • maakuntakokoelman aineisto paikoin vanhaa, käyttöön antaminen ongelmallista
  • maakunnallisten aineistojen tekeminen tunnetuksi
  • Keski-Suomen paikallishistoriaa ja -kulttuuria käsitteleviä verkkoaineistoja tuotettu viime aikoina runsaasti
   • Löytyvyys? Luettelointi ja kuvailu?
aineistot
Aineistot
 • Tavoitteena parantaa asiakaspalvelua tarjoamalla käyttöön uusia aineistoryhmiä:
  • avoimeen verkkoon digitoidaan mielenkiintoisia Keski-Suomea koskevia vanhoja julkaisuja, ei rajoitu kirjaston omaan aineistoon
  • paikallishistoriaa ja kulttuuria käsittelevä verkkoaineisto luetteloidaan viitetietoina aluetietokanta Keskiin
   • luo pohjan uudelle käytännölle, vrt. maakuntakokoelman hankintaohjeet
digitointi esim
Digitointi (esim.)
 • Maakuntakokoelmasta digitoidaan muutama monografia
  • aiheina mm. matkailu, kaunokirjallisuus, historia
 • Vanhoja sanomalehtiartikkeleita 1800-luvulta
  • Keski-Suomi
  • Historiallisen sanomalehtikirjaston aineistoa (HYK)
 • Asemakaavapiirroksia vanhasta Jyväskylästä (kaupunginarkisto)
 • yms, aineistovalinta vielä kesken
internet luettelointi esim
Internet-luettelointi (esim.)
 • Finnica
 • Jämsän kotiseutusivut
 • Ääneseutu - kotiseutumme -tietokanta
 • Pihlajaveden kotiseuturomppu
 • ja paljon, paljon muuta...
rahoittajat
Rahoittajat
 • Opetusministeriö
  • Yleisten kirjastojen tietoverkkojen sisältötuotannon kehittäminen 2004, 19 000 €
 • Jyväskylän kaupunginkirjasto - Keski-Suomen maakuntakirjasto
sidosryhm t ja yhteisty kumppanit
Sidosryhmät ja yhteistyökumppanit
 • Jyväskylän kaupungin arkistot ja museot
 • Muut maakuntakirjastot (esim. Kajaani)
 • Kansalliskirjasto
 • Mielellään myös Keski-Suomen yleiset kirjastot!
  • aineistovalinta, aineiston toimittaminen, kommentointi
projektin aikataulu
Projektin aikataulu
 • Suunnitteluvaihe / aineiston valinta käynnissä
 • Hanke alkaa vuoden 2005 alussa, päättyy syyskuussa 2005 (loppuraportti)
mit sitten
Mitä sitten?
 • Lopullisena tavoitteena on luoda toimiva malli kirjaston suorittamaan digitointiin ja alueellisten internet-aineistojen järjestelmälliseen luettelointiin
  • projektin päätyttyä aineistoja pystyttävä lisäämään tarpeen mukaan
 • Projektin sisäisenä tavoitteena siis myös ohjelmistotestaus:
  • tietokannan virittäminen internet-aineistoille
  • TE:n linkkien tarkistusohjelman testaaminen
  • skannausohjelman testaaminen kirjastokäytössä
ad