Li pilaste sotsiaalsete garantiide s steem
Download
1 / 33

Üliõpilaste sotsiaalsete garantiide süsteem - PowerPoint PPT Presentation


 • 165 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Üliõpilaste sotsiaalsete garantiide süsteem. Allan Päll Tallinna Ülikool, 22.05.08. Lühidalt. Kontseptsiooni alged Kriitika Kaks süsteemi Kontseptsiooni põhimõtted Rollimäng. Kontseptsiooni alge. LÜKKA projekt (EÜLi osa) Üliõpilaste sotsiaalmajandusliku olukorra uuring 2005/2006

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha

Download Presentation

Üliõpilaste sotsiaalsete garantiide süsteem

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Üliõpilaste sotsiaalsete garantiide süsteem

Allan Päll

Tallinna Ülikool, 22.05.08

Allan Päll, TLÜ, 22.05.08


Lühidalt

 • Kontseptsiooni alged

 • Kriitika

 • Kaks süsteemi

 • Kontseptsiooni põhimõtted

 • Rollimäng

Allan Päll, TLÜ, 22.05.08


Kontseptsiooni alge

 • LÜKKA projekt (EÜLi osa)

  • Üliõpilaste sotsiaalmajandusliku olukorra uuring 2005/2006

  • Väliskogemuse kaardistamine

  • Üliõpilaste sotsiaalsete garantiide kontseptsioon

   • esitleti oktoobris 2007

  • Elektrooniliselt kättesaadav

   • www.eyl.ee

    • statistika ja uuringud

Allan Päll, TLÜ, 22.05.08


Equity - õiglus

 • “Equity” – teekond ja vahend õiglase võrdsuseni, võrdsete võimalusteni

  • Paulo Santiago (OECD)

   • Eesti tudeng ei pühendu õpingutele ning liiga paljud töötavad täiskoormusega – tudeng käib töö kõrvalt koolis

   • Eesti tudeng ise ei näe selles midagi halba

   • Eestis ei huvituta riigi tasemel võrdõiguslikkusest ning õiglasest ligipääsust

Allan Päll, TLÜ, 22.05.08


Kõrghariduse piibel?

 • Liberaalse maailmavaatega – vabaturu propageerija

 • Anglofiilne – Inglismaa, Austraalia, Uus-Meremaa

 • Kõrghariduse kaubastumine

Allan Päll, TLÜ, 22.05.08


Kriitika Eesti kohta

 • OECD raport:

  • Laiendada õppetoetuste saajate ringi ning tõsta toetuste suurusi

  • Kaaluda üleminekut sissetulekuid arvestavale õppelaenule

   • Eesmärk 1: ükski potentsiaalne üliõpilane ei jää ukse taha kuna ei suuda maksta õppemaksu

   • Eesmärk 2: “The purpose…is to raise revenue from the recipients of higher education for return to the system as part of…funding of higher education; it is not a form of student assistance.” (Austraalia valitsuse kirjeldus)‏

Allan Päll, TLÜ, 22.05.08


OECD soovitus (1)

 • Sissetulekuid arvestav õppelaen

  • Laen peaks katma ka osa elamiskuludest

  • Tagasimaksmine algab kui on saavutatud teatud sissetulekutase

  • Tagasimaksmine on sarnane tulumaksuga tasumisega

  • Säilib võimalus laen kiiremini tagasi maksta, mispuhul kujuneb intress väiksemaks (v.a. ÜK)‏


OECD soovitus (2)

 • Sissetulekuid arvestava õppelaenu miinused

  • KH kaubastumine, riigi osa teadlik vähendamine

  • Väiksema sissetuleku puhul pikeneb tagasimaksmis-periood, seoses intressiga seega ka kogusummad

  • Need, kes suudavad õppemaksud tasuda ilma laenuta, saavad lõppkokkuvõttes kõrghariduse kätte odavamalt

  • Soodustab õppemaksude kasvu

  • Suur laenukoormus


Alternatiiv?

 • Laenude asemel tuleb rõhk panna toetustele

  • Õiglasem ligipääs

  • Erialavaliku väiksem piiratus

  • Tudeng ei pea minema tööle

  • Iseseisvus

  • Hilisemate majanduslike takistuste puudumine

  • Laen lisanduva variandina


Eesti KH Euroopas

 • Oleme Põhjamaadega kultuuriliselt sarnased, aga

  • KH rahastamine on meil väike ja tudengite toetamine olematu

   • Eestis 5% KH kuludest, Põhjamaad 30, Euroopa 16

  • Hetkel katab tudeng oma kulutusi peamiselt töötasudest (suur töökoormus)

  • Eestis kehtivad ühed Euroopa kõrgeimad õppemaksud

Allan Päll, TLÜ, 22.05.08


Ajakulu nädalas

Allan Päll, TLÜ, 22.05.08


Kulutused KH-le PPP $

Allan Päll, TLÜ, 22.05.08


Kontseptsioon (1)

 • Õppetoetuse saamise aluseks on majanduslik olukord, mis tähendab, et selle kättesaadavus laieneb pea kõigile

  • Institutsiooni või õppekava riiklik tunnustatus

  • Täiskoormusega ja osakoormusega õpe

  • Toetuse saamine vastab reaalsele õppeajale

  • Suvine toetus

  • Akadeemilisel puhkusel, kui õppetöö toimub

  • Vanus ei loe

  • Mobiilsuse soodustamine

Allan Päll, TLÜ, 22.05.08


Kontseptsioon (2)

 • Toetuste vastavus tegelike kulutustega

  • Arvestuslikult miinimumpalga suurune

  • Iga-aastane summade tõus

  • Vanematega koos elades 2/3 tavatoetusest

 • Õppetoetuse seos sissetulekuga

  • Arvestatakse maksustatavat tulu

  • Osakoormusega töötamine ei mõjuta toetuse suurust

   • 12 tundi nädalas (osakoormusega õppes 24)

Allan Päll, TLÜ, 22.05.08


Uus süsteem?

 • Üleriigiline Õppetoetuste keskus

 • Toetuse taotlemine

  • Kord semestris määratlemata ajaks, suvi eraldi

  • Andmete muutumisel tuleb teha uus avaldus

  • Hilisem kontroll: ülemakstud toetuste tagasinõuded

 • Õppetoetuste ja õppelaenu seadus

  • Muudetud versioon jõustuks 1. jaanuar 2009

Allan Päll, TLÜ, 22.05.08


Muud (võimalikud) toetused

 • Õppelaen – lisanduv võimalus

 • Eluasemetoetus

  • Vajalik regionaalse arengu toetamiseks

 • Transporditoetus

  • EÜLi seisukoht: 50% üleriigilist soodustust

 • Stipendium

 • Subsideeritud teenused

  • üliõpilaselamud

Allan Päll, TLÜ, 22.05.08


Õppetoetuste süsteem

Rollimäng

Allan Päll, TLÜ, 22.05.08


Tingimused

 • Õppekoormus 100%

 • Vanusepiir 26 aastat

 • Lubatud sissetuleku piirmäär 2500 kr

 • Nominaalaja piires

 • Toetuse suurus (500-1300 kr) sõltub sissetulekust

 • Lisanduv eluasemetoetus (kuni 700 kr)

Allan Päll, TLÜ, 22.05.08


Kõrgharidusstrateegia

 • Üks ainsaid Riigikogus vastu võetud haridust puudutavaid riiklikke strateegiaid

  • Kõrgharidus on universaalne haridustase!

  • Õiglase ligipääsu tagamine

   • Eesmärk edendada kõrghariduse sotsiaalset dimensiooni. Õppurite sotsiaalsete garantiide süsteempeab võimaldama õiglase juurdepääsu tagamist kõrgharidusele ning pühendumist õpingutele.Tähelepanu tuleb pöörata üliõpilaste õppetööväliste tingimuste loomisele.

   • Tegevussuund.Üliõpilaste sotsiaal-majanduslikku olukorra analüüsi põhjal töötatakse välja meetmed, mis kindlustavadõppuritele võrdsed võimalused ligipääsuks kõrgharidusele.

Allan Päll, TLÜ, 22.05.08


Valitsus lubab

 • Koalitsioonileppes

  • muuta riiklikku õppetoetuste süsteemi, suurendades riigieelarvest õppetoetusteks eraldatavat raha samas proportsioonis riigieelarvest kõrgharidusele eraldatud summadele. Koos EÜLiga töötada välja ja ellu viia uus õppeedukusest sõltuv riiklik õppetoetuste süsteemi;

  • Edukuspõhisus – edukas on see tudeng, kes pühendub õpingutele, omandab oskused ning lõpetab õppekava

Allan Päll, TLÜ, 22.05.08


Rollimäng

 • Gruppidesse jagamine

 • Palun kuulake ära variandid

 • Valige välja oma nõudmised, arvestusega, et numbrid üksteisest ei sõltu ning maksimaalselt on raha 100 mln krooni ulatuses

Allan Päll, TLÜ, 22.05.08


Õppekoormus

 • Täita tuleb 100%

 • Võimalused

  • (1a) Langetada 95% peale (hind 50 mln)

  • (1b) Langetada 90% peale (hind 75 mln)

  • (1c) Langetada 75% peale (hind 100 mln)

Allan Päll, TLÜ, 22.05.08


Vanusepiir

 • Vanusepiir 26 aastat

 • Võimalused

  • (2a) Ilma vanusepiirita (hind 75 mln)

  • (2b) Tõsta 30 aastani (hind 25 mln)

Allan Päll, TLÜ, 22.05.08


Kõrgkoolid

 • Peab olema 200 RKT kohta

  • Välja jäävad EBS, Mainor, Nord, Euroülikool, Audentes

  • RE/REV ei loe

 • Võimalused

  • (3a) Laiendada kõikidele koolidele (hind 75 mln)

  • (3b) Laiendada suuremate koolide raames (hind 25 mln)

Allan Päll, TLÜ, 22.05.08


Sissetulek

 • Lubatud 2500 krooni ilma, et vähendaks toetuse suurust

 • Alates 4500 kroonist ei saa toetust

 • Võimalused

  • (4a) Tõsta lubatud sissetulekuid 1000 kr (hind 50 mln)

  • (4b) Tõsta lubatud sissetulekuid 2000 kr (hind 100 mln)

Allan Päll, TLÜ, 22.05.08


Toetuse suurus

 • 500 – 1300 krooni

 • Võimalused:

  • (5a) Tõsta maksimumi 1000 kr (hind 50 mln)

  • (5b) Tõsta maksimumi 2000 kr (hind 100 mln)

  • (5c) Tõsta maksimumi 3000 kr (hind 150 mln)

Allan Päll, TLÜ, 22.05.08


Eluasemetoetus

 • Vanematest eraldi

 • Vanematel ei tohi olla kinnisvara samas või naaber KOVs

 • 500-700 krooni

 • Võimalused:

  • (6a) Kaotada toetus (sääst 75 mln)

Allan Päll, TLÜ, 22.05.08


Nominaalajas püsimine

 • Õpingute pikendamisel ei saa

 • Võimalused

  • (7a) Laiendada ka õpinguid pikendanud tudengitele (hind 25 mln)

Allan Päll, TLÜ, 22.05.08


Osakoormusega õppes

 • EI saa

 • Võimalused

  • (8a) Laiendada ka neile, kuid väiksemas mahus kuna õppetööle kulutatav aeg on väiksem (hind 25 mln)

Allan Päll, TLÜ, 22.05.08


Akadeemiline puhkus

 • EI saa

 • Võimalused

  • (9a) Kui võimalik õppida akadeemilise puhkuse ajal, siis lubata toetuse maksmist (hind 25 mln)

Allan Päll, TLÜ, 22.05.08


Valige variandid

Allan Päll, TLÜ, 22.05.08


Kokkuvõtteks

 • Konsensus oleks imeline

  • Rasked valikud

  • Ühtede eelistamine teistele

  • EÜLi ideaalsüsteem maksaks riigile 1,7 miljardit krooni

Allan Päll, TLÜ, 22.05.08


Tänud!

Allan Päll

allan.pall@eyl.ee

Mob: +372 539 55 320

Allan Päll, TLÜ, 22.05.08


 • Login