Trenerrollen  planarbeid

Trenerrollen planarbeid PowerPoint PPT Presentation


  • 94 Views
  • Uploaded on
  • Presentation posted in: General

Trenerrollen. Jeg er et forbilde for:den jeg skal v

Download Presentation

Trenerrollen planarbeid

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


1. Trenerrollen & planarbeid v/Toril Moe

2. Trenerrollen Jeg er et forbilde for: den jeg skal være treningskontakt for andre treningskontakter de jeg er engasjert av pårørende …. andre?

3. Som treningskontakt har jeg ansvar for: Planleggingen Informasjonen Motivasjonen Utstyr Arenaer Tider Aktivitet Økonomi Andre forhold Gjennomføringen Hvor mye ansvar? Evalueringen Gikk det etter planen Nødvendige justeringer

4. TK’s behov Veiledning Kunnskap Innflytelse Kontakt m/andre TK ”Bytte ved behov”

5. Hvor mye trener og hvor mye kontakt skal du være? Trener Kontakt Treningstøy Røyking før, under, etter Frivillig Andre deltakere (personale?)

6. Individuell eller gruppetrening? Individuell Fordeler Tettere kontakt, trygt Lettere å gjøre avtaler å ta avgjørelser å følge opp Ulemper Avhengighet ensidig Sårbart ved sykdom oa Mindre tilbud Kostbart for oppdragsgiver I gruppe (2 TK) Fordeler Større nettverk Mindre press på TK Mer variasjon Økt toleranse for andre Rimeligere for oppdragsgiver Økt tilbud / større kvote? En person å samarbeide med Ikke så sårbart ved sykdom oa Ulemper Mindre personlig kontakt Flere ting som må tilpasses Ikke alle får dekket personlige behov

7. Treningskontakten’s - personlige rolle & ansvar Skape tillit Åpen og ærlig Positiv & motiverende Fleksibel og tydelig Skape et trygt miljø Klare avtaler møte forberedt i god tid Være realistisk Observere Støttespiller Samabeidspartner Rose (på rett sted til rett tid) Stille i fornuftig tøy Begynne enkelt Tenke progresjon Skaff deg informasjon kunnskap kursing Planlegge målsetning

8. Hvorfor planarbeid? Avklare mål Struktur Dokumentasjon Registrering Observasjon Motivasjon Annet?

9. Hvorfor planlegge? Være forberedt Kunnskap gir trygghet for deg selv for pasienten for ”oppdragsgiver” Gir respekt Sikrer gode løsninger med gjennomtenkt innhold Sikrer kontinuitet Sikrer prioritet

10. Ulike type planer Langtidsplan Årsplan Halvårsplan Periodeplan Ukeplan Øktplan Opptrappingsplan Institusjonsplan virksomhetsplan/ strategiplan handlingsplan økonomiplan personalplan Avdelingsplan Individuell plan

11. Planlegge ….? For hvem: Individet Gruppen Institusjonen ledelsen personalet Pårørende Andre? I forhold til Tidsperspektivet Nivå Progresjon Muligheter økonomi utstyr arenaer tilbud Annet?

12. Grunnlegende treningsprinsipper Intensitet, varighet, mengde Individuell tilpasning Progresjon Variasjon Utholdenhet Styrke Bevegelighet Avspenning

13. Nivået i psykisk helsevern 0 – 100 Ulik motivasjon Medikamenter Krav til mestring, ikke prestasjon Behov for oppbakking Bruke hele kroppen Mosjon / konkurranse? Annet?

14. Mål - med FA i psykisk helsevern Positiv opplevelse mestring flow-opplevelse Holdninger tro på egne ressurser kroppskontroll/bevissthet skape interesse for FA Lære nye / forbedre ferdigheter Kunnskap og innsikt effekt avmystifisere muligheter

15. Mål - med FA i psykisk helsevern Opprettholde / forbedre funksjonsnivået Fremme sunnhet / hjelp til selvhjelp Meningsfull hverdag / fritid motvekt til inaktivitet distraksjon fra problemer Sosialt nettverk omgås andre bety noe, også for andre

16. Langtidsplan 2008 - 11

17. Årsplan 2008

18. Aktivitetsplan 2008

  • Login