Depressio ja itsemurhat
Download
1 / 27

Depressio ja itsemurhat - PowerPoint PPT Presentation


 • 122 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Depressio ja itsemurhat. Mikael Riska Psykiatrian erikoislääkäri 20.01.2010.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha

Download Presentation

Depressio ja itsemurhat

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Depressio ja itsemurhat

Mikael Riska

Psykiatrian erikoislääkäri

20.01.2010


Mitä depressio on?Masennustilan keskeiset oireet, kliiniset alaryhmätMistä depressio johtuu?Miten masennusta voidaan hoitaa?Depressio ja itsetuhokäyttäytyminenItsemurhat SuomessaMitä voidaan tehdä niiden ehkäisemiseksi?PotilasesimerkkiKeskusteluaKysymyksiä


Mitä depressio on?

 • Depressio eli masennus on yksi merkittävimmistä kansantaudeistamme. Se vaikuttaa ajatuksiin, tunteisiin, mielialaan ja fyysiseen terveyteen.

 • Noin joka viidennekselle puhkeaa jossakin elämän vaiheessa hoitoa vaativa depressio, naisilla kaksi kertaa useammin kuin miehillä.

 • 5-9 % väestöstä sairastuu masennukseen joka vuosi, eli tällä hetkellä noin 250000 suomalaista kärsii masennuksesta.

 • Masennustiloilla on selvä taipumus uusiutua.

 • Masennustiloihin liittyvä työkyvyttömyys on yksi tavallisimmista työkyvyttömyyden syistä Suomessa.


Mielialahäiriöt (F30-F39)

 • Mania

 • Kaksisuuntainen mielialahäiriö

 • Masennustila

 • Toistuva masennus

 • Pitkäaikaiset mielialahäiriöt: pitkäaikainen masennus (dystymia)


Masennustilan diagnoosi (ICD-10)

Pot. todetaan ainakin kaksi oireista 1-3

1. Masentunut mieliala

2. Mielihyvän tai kiinnostuksen menettäminen

3. Poikkeuksellinen väsymys

Lisäksi jokin tai jotkut seuraavista oireista niin, että oireita (1-10) on yhteensä vähintään neljä

4. Itseluottamuksen tai oman arvontunnon väheneminen

5. Perusteettomat ja kohtuuttomat itsesyytökset

6. Toistuvat kuolemaan ja itsetuhoon liittyvät ajatukset tai itsetuhoinen käyttäytyminen

7. Keskittymisvaikeudet ja päättämättömyys

8. Puheen tai liikkeiden hidastuminen tai kiihtyneisyys

9. Unihäiriö

10. Huomattava ruokahalun ja painon muutos


Masennustilojen keskeisiä kliinisiä alaryhmiä

 • Psykoottinen masennus

 • Somaattinen oireyhtymä (melankolinen d.)

 • Epätyypillinen masennustila (atyyppinen)

 • Synnytyksen jälkeinen masennustila

 • Vuoden aikaa liittyvä masennustila (SAD)

 • Pitkäaikainen masennustila


Mistä depressio johtuu?

 • a) Perintötekijät: Geneettiset tekijät voivat altistaa jossain määrin depressiolle. Kaksostutkimukset.

 • b) Keskushermoston hermosolujen viestinsiirron häiriöt mm. serotoniini- ja noradrenaliinivälitteisissä hermoradoissa.

 • c) Laukaisevana tekijänä voi toimia:

  stressi, univaje, perheongelmat, ongelmat työpaikalla, työttömyys, sairaudet, suru/menetykset, ristiriitatilanteet, alkoholi ja muut päihteet.


Depression vaikeusaste ja hoito

Hoitomuotolieväkeskivaikeavaikeapsykoottinen

psykoterapia++(+)-

masennuslääkkeet++++

psykoosilääkkeet---+

sähköhoito--++


Depressiolääkkeet

indikaatiot:

- masennustilat

- bulimia

- pakko-oireinen häiriö (OCD)

- paniikkihäiriö

- sosiaalinen fobia

- traumaperäinen stressihäiriö


Masennuslääkkeet ryhmittäin

 • Selektiiviset serotoniinin takaisinoton estäjät (SSRI) esim. Cipralex, Zoloft

 • Serotoniinin ja noradrenaliinin takaisinoton estäjät (SNRI) esim. Efexor, Cymbalta

 • Noradrenaliinin takaisinoton estäjät (NaRi)

 • Trisykliset depressiolääkkeet esim. Triptyl

 • Tetrasykliset depressiolääkkeet esim. Remeron


Depression psykoterapeuttinen hoito

 • Masennustilojen hoidossa psykoterapioiden tavoitteena on potilaan toipuminen ja toimintakyvyn parantaminen

  -vaikuttamalla masennusta ylläpitämiin mielikuviin

  -ajattelumalleihin

  -tunne-elämään

  -minäkäsitykseen ja

  -toimintatapoihin


Masennustilojen hoitoon soveltuvia, tähän mennessä vaikuttaviksi osoitettuja psykoterapiamuotoja ovat:

- Lyhytkestoiset kognitiiviset psykoterapiat

- Interpersoonallinen psykoterapia (IPT)

- Psykodynaaminen lyhytpsykoterapia

Potilaan ja terapeutin välisellä toimivalla yhteistyösuhteella on keskeinen merkitys hoidon onnistumisen kannalta kaikissa psykoterapioissa.


Masennus ja ahdistuneisuus

 • Masennus ja ahdistuneisuus ovat toisiinsa liittyviä , mutta kuitenkin erillisiä mielen ilmiöitä. Usein voi olla vaikea tunnistaa, kummasta on kyse, sillä ne esiintyvät usein yhtä-aikaa.

 • Pitkään jatkuva jännittäminen, usein toistuvat paniikkikohtaukset ja pelot heikentävät itsetuntoa ja altistavat mielialan synkistymiselle.

 • Toisaalta esim. jonkun elämänkriisin takia masentunut ihminen on lamaannuksessa, aloitekyvyttömyytensä ja toivottomuutensa lisäksi hyvin ahdistunut, varsinkin aamut ovat masentuneille vaikeita.


Itsemurha ajatukset

Itsemurhayritys

- noin 10-20% itsemurhaa yrittäneistä kuolee itsemurhaan

Itsemurha

- noin 50%:lla itsemurhaan kuolleista kuolee ensimmäiseen itsemurhayritykseen


Depressio ja itsetuhokäyttäytyminen

 • Depressio on keskeisin yksittäinen itsemurhan vaaratekijä.

 • Kaikista itsemurhista noin kahden kolmasosan on todettu liittyvän masennustiloihin.

 • Tämä vastaa noin 800:aa masennustilaan liittyvää itsemurhaa Suomessa vuosittain.

 • Useimmissa masennukseen liittyvissä itsemurhatapauksissa pot ei ole saanut asianmukaista hoitoa.

 • Itsetuhoajatusten esiintymistä on aina syytä kysyä masennuspotilaalta.

 • Itsemurhan vaara on sitä suurempi , mitä vaikeammasta masennustilasta on kysymys.


Depression ohella muita tekijöitä jotka lisäävät merkittävästi itsemurhavaaraa, ovat:

 • aiemmat itsemurhayritykset

 • lähiomaisen itsemurha

 • samanaikainen päihdeongelma

 • persoonallisuushäiriö

 • miessukupuoli

 • naimattomuus

 • avioero

 • leskeksi jääminen

 • matala koulutustaso

 • heikko sosiaalinen asema

 • syvä toivottomuus

 • itsemurhamenetelmän saatavilla olo


 • kuinka intensiiviset itsemurha-ajatukset ovat?

 • onko henkilöllä konkreettinen itsemurhasuunnitelma?

 • onko hän ryhtynyt valmisteleviin toimenpiteisiin teon toteuttamiseksi?

 • Itsemurhapäätöksen tehnyt voi kuitenkin olla haluton kertomaan päätöksestään kenellekään.

 • Itsetuhoiset depressiopotilaat hoidetaan yleensä psykiatrisessa erikoissairaanhoidossa.

 • Suurimmassa itsemurhavaarassa olevia on syytä hoitaa psykiatrisessa osastohoidossa, ja kaikkia itsetuhoisia potilaita on syytä seurata tiiviisti.

 • Mielenterveyslaki sallii tahdosta riippumattoman tarkkailuun ottamisen ja hoidon silloin, kun potilaan todellisuudentaju on häiriintynyt ja hän on vaaraksi itselleen.

 • Depression aktiivinen hoito vähentänee ainakin osatekijänä itsemurhakuolleisuutta.


 • Useimmat itsemurhayritykset tehdään lääkkeillä, erityisesti psyykenlääkkeillä.

 • Noin puolet itsemurhayrityksistä tehdään impulsiivisesti ilman pitkäaikaista suunnittelua.

 • Yli puolet itsemurhayrityksistä tapahtuu alkoholin vaikutuksen alaisena.

 • Itsemurhat, kuolemaan johtaneet itsemurhayritykset, ovat 10-20 kertaa harvinaisempia kuin yritykset.

 • Itsemurhat ja niihin liittyvät menetykset ja kärsimykset ovat merkittävä kansanterveysongelma.

 • Vuosittain Suomessa yksi 5000 ihmisestä tekee itsemurhan.

 • Kansainvälisesti Suomi sijoittuu itsemurhakuolleisuudessa Itä-Euroopan ja Länsi-Euroopan väliin.

 • Miehet tekevät lähes neljä kertaa enemmän itsemurhia kuin naiset.

 • Itsemurhat on Suomessa 20-34 vuotiaiden miesten yleisin kuolemansyy.


Itsemurhaa yrittäneen psykiatrinen arviointi ja hoito

 • Ota huomioon ja arvioi yrityksen vakavuus

  -itsemurhayrityksen menetelmä (yleensä intoksikaatio)

  -somaattisten seurausten vakavuus

  -kuolemanintentio ja suhtautuminen henkiinjäämiseen.

  Kartoita itsetuhokäyttäytymisen riskitekijät

  -aiemmat itsemurhayritykset

  -mielenterveydenhäiriöt (psykoottinen ->tahdosta riippumaton hoito?)

  Psykiatrinen konsultaatio ja kohdennettu hoito on aina perusteltua.

  Aktiivinen hoitoon ohjaaminen ja motivointi.


Itsemurhien ehkäisyn keinoja

 • Masennuksen havaitseminen ja tehokas hoito.

 • Itsemurhaa yrittäneiden jälkihoito.

 • Vaarallisten itsemurhakeinojen saatavuuden rajoittaminen.

 • Sosiaalisen tuen edistäminen.

 • Alkoholin kulutuksen säätely.

 • Lasten ja nuorten kehityksen sekä lapsiperheiden tukeminen.

 • Perusterveydenhuollon keskeisen aseman vahvistaminen.

 • Kirkon/ seurakuntien rooli ??

 • Muuta??


Potilastapaus ”Mika”

 • 52-vuotias mies, tuli Peijaksen päivystykseen lääkeintoksikaation takia.

 • Oli ottanut 40-50kpl Diapameja, joitai Panacodeja sekä alkoholia. Puhalsi 1.14 promillea.

 • Esitiedot: primaariperheensä 5/12 lapsi. 8 veljeä, 3 sisarta. Kotoisin pohjois-Karjalasta, tullut pääkaupunkiseudulle v.-77.Isä:kaivoksessa töissä,äiti: keittäjänä koulussa. Pot aikoinaan käynyt 8 vuotta kansalaiskoulua. Ollut aiemmin naimisissa, eronnut -96, liitosta 4 aikuista poikaa.


Pot tehnyt kaivinkone-hommia 15-20 vuotta, jäi työttömäksi n. vuosi sitten. Taloudellisia vaikeuksia, 410 euroa/kk. Velkoja kertynyt.

Pot ilm. muuten perusterve mies. Ei aiempia kontakteja psykiatriaan.

Status: masentunut jo useita kuukausia, itsemurha-ajatuksia esiintyneet jo joitai viikkoja. Ei aiempia itsemurha-yrityksiä.

Siskon mies ampunut itsensä 90-luvulla.

Mika antoi hyvin masentuneen vaikutelman. Vastasi asiallisesti kysymyksiin. Unirytmi huono. Katkonainen uni, nukahti vasta myöhään aamuyöstä.

Kysymys lähitulevaisuudesta: ”pitää vaan koittaa jaksaa”.

Mika lupasi ettei vahingoita itseään. Mitään psykoottisuutta ei tullut esiin.

Jatkosuunnitelma: Mika ei ollut halukas jäämään os:lle. Poika oli valmis tulemaan hakemaan hänet kotiin. Lähete psykiatrian poliklinikalle. Keskustelukontakti, lääkäri, sosiaalityöntekijä.Sieltä oltaisiin yhteydessä potilaasen muutaman päivän sisällä. Mieliala-lääkityksen aloittaminen (Mirtatsapiini 15mg x1 illaksi). Pot oli tyytyväinen tähän suunnitelmaan.


BDI-Beckin depressioasteikko

 • 21 kysymystä liittyen mielialaan

 • Pisteet 0-3, maksimipisteet: 63.

  Arviointi: 1-9 ei masennusta

  10-18 lievä masennus

  19-29 keskivaikea masennus

  30-63 vaikea masennus


 • Login