VY_32_INOVACE_3.2.Ch2N,1.14/Žž
Download
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 16

VY_32_INOVACE_3.2.Ch2N,1.14/Žž PowerPoint PPT Presentation


 • 78 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

VY_32_INOVACE_3.2.Ch2N,1.14/Žž. Autor materiálu:RNDr. Pavlína Kochová Datum vytvoření:červen 2013 Vzdělávací oblast:člověk a příroda Vyučovací předmět:chemie Ročník:1. Téma:anorganické názvosloví – hydridy Druh materiálu:prezentace + pracovní list

Download Presentation

VY_32_INOVACE_3.2.Ch2N,1.14/Žž

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Vy 32 inovace 3 2 ch2n 1 14

VY_32_INOVACE_3.2.Ch2N,1.14/Žž

Autor materiálu:RNDr. Pavlína Kochová

Datum vytvoření:červen 2013

Vzdělávací oblast:člověk a příroda

Vyučovací předmět:chemie

Ročník:1.

Téma:anorganické názvosloví – hydridy

Druh materiálu:prezentace + pracovní list

Klíčová slova:hydrid, oxidační číslo, valenční koncovka, triviální název,

systematický název, vzorec

Anotace:prezentace s výkladem a zakomponovanou

aktivitou následovaná aktivitou pro procvičení

ev. zpětnou vazbu

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je RNDr. Pavlína Kochová

CZ.1.07/1.5.00/34.0501


Vy 32 inovace 3 2 ch2n 1 14

VY_32_INOVACE_3.2.Ch2N,1.14/Žž

 • Typ interakce

 • Dum se skládá z výkladu formou prezentace s vloženou aktivitou

 • a o následnou aktivitu formou pracovního listu

 • Druh výukového zdroje

 • Prezentace je učena pro výklad názvosloví daných skupin látek pro první rok

 • výuky chemie na vyšším gymnáziu charakterizuje hydridy jako skupinu látek

 • podává v jednotlivých krocích názorné vysvětlení postupu vytváření jejich

 • názvů a vzorců

 • druhá část prezentace obsahuje tabulku valenčních koncovek

 • pracovní list lze použít pro procvičování učiva v hodině nebo jako domácí úkol, nebo pro zpětnou vazbu

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je RNDr. Pavlína Kochová

CZ.1.07/1.5.00/34.0501


Vy 32 inovace 3 2 ch2n 1 14

VY_32_INOVACE_3.2.Ch2N,1.14/Žž

 • Typická délka využití

 • při použití pro výuku tématu jako nového učiva je dum zamýšlen na jednu

 • vyučovací jednotku. Dle schopností žáků je aktivitu možno realizovat v hodině

 • nebo formou domácího úkolu.

 • při opakování je délka prezentace 20 – 30 min. v závislosti na úrovni znalostí

 • žáků.

 • Zařazení materiálu dle ŠVP

 • student určí oxidační číslo kationtu

 • osvojí si názvosloví uvedené skupiny látek

 • odvodí z názvů vzorce a naopak

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je RNDr. Pavlína Kochová

CZ.1.07/1.5.00/34.0501


N zvoslov anorganick ch slou enin

VY_32_INOVACE_3.2.Ch2N,1.14/Žž

NÁZVOSLOVÍ ANORGANICKÝCH SLOUČENIN

BINÁRNÍ SLOUČENINY

HYDRIDY

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je RNDr. Pavlína Kochová

CZ.1.07/1.5.00/34.0501


Hydridy

VY_32_INOVACE_3.2.Ch2N,1.14/Žž

HYDRIDY

 • v nejširším slova smyslu - binární (dvouprvkové) sloučeniny vodíku s jiným prvkem

 • oxidační číslo H (elneg. 2,1) ne vždy –I, může být i +I

 • dělení -nejčastěji se dle charakteru vazby na iontové, kovalentní a kovové

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je RNDr. Pavlína Kochová

CZ.1.07/1.5.00/34.0501


Hydridy iontov

VY_32_INOVACE_3.2.Ch2N,1.14/Žž

HYDRIDY - iontové

 • hydridy s-prvků (kromě Be a Mg)

 • H má oxidační číslo záporné - I

 • vazba je iontová nebo silně polární (rozdíl elektronegativit je větší než 1)

  MmHn

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je RNDr. Pavlína Kochová

CZ.1.07/1.5.00/34.0501


Hydridy iontov1

VY_32_INOVACE_3.2.Ch2N,1.14/Žž

HYDRIDY - iontové

 • název = HYDRID + název druhého prvku s valenční koncovkou

  M+nH-In

 • vzorec = značka druhého prvku + H (počet atomů vodíku = ox. číslo druhého prvku)

 • NaH - hydrid sodný

  CaH2 - hydrid vápenatý

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je RNDr. Pavlína Kochová

CZ.1.07/1.5.00/34.0501


Hydridy kovalentn

VY_32_INOVACE_3.2.Ch2N,1.14/Žž

HYDRIDY - kovalentní

 • hydridy p-prvků

 • oxidační číslo H je +I

 • vazba kovalentní nepolární až polární (od IV. k VII. skupině polarita roste)

  MHn (III., IV., V. sk.) HnM(VI.,VII. sk.)

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je RNDr. Pavlína Kochová

CZ.1.07/1.5.00/34.0501


Hydridy kovalentn n zvy

VY_32_INOVACE_3.2.Ch2N,1.14/Žž

HYDRIDY – kovalentní - názvy

 • v názvu není HYDRID

 • název je jednoslovný

 • u prvků III. – VI. skupiny

  základ latinského názvu prvku + koncovka –an

  AlH3 – alanSiH4 – silan H2S - sulfan

  Pozor! NH3 – amoniak, CH4 – methan, H2O - voda

 • u prvků VII. skupiny

  název prvku + o + vodík

  HF – fluorovodíkHBr - bromovodík

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je RNDr. Pavlína Kochová

CZ.1.07/1.5.00/34.0501


Hydridy kovalentn vzorce

VY_32_INOVACE_3.2.Ch2N,1.14/Žž

HYDRIDY – kovalentní - vzorce

 • pořadí vodíku a druhého prvku je:

  MmHn (III., IV., V. sk.)

  BH3 – boranGeH4 – germanPH3 - fosfan

  HnMm (VI.,VII. sk.)

  SeH2 – selanHI - jodovodík

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je RNDr. Pavlína Kochová

CZ.1.07/1.5.00/34.0501


Hydridy kovov

VY_32_INOVACE_3.2.Ch2N,1.14/Žž

HYDRIDY - kovové

 • hydridy většiny přechodných prvků

 • vodík rozpuštěný ve struktuře kovu

 • nestechiometrické složení závislé na tlaku H2

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je RNDr. Pavlína Kochová

CZ.1.07/1.5.00/34.0501


Hydridy kovov n zvy vzorce

VY_32_INOVACE_3.2.Ch2N,1.14/Žž

HYDRIDY – kovové – názvy, vzorce

 • název = HYDRID + genitiv kovu

  ZrH2 – (di)hydrid zirkonia UH3 – (tri)hydrid uranu

 • vzorec uvádí většinové složení

  MHn

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je RNDr. Pavlína Kochová

CZ.1.07/1.5.00/34.0501


Vytvo vzorce

VY_32_INOVACE_3.2.Ch2N,1.14/Žž

VYTVOŘ VZORCE

chlorovodík

fosfan

hydrid vápenatý

amoniak

selan

hydrid lithný

silan

sulfan

HCl

PH3

CaH

NH3

H2Se

LiH

SiH4

H2S

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je RNDr. Pavlína Kochová

CZ.1.07/1.5.00/34.0501


Vytvo n zvy

VY_32_INOVACE_3.2.Ch2N,1.14/Žž

VYTVOŘ NÁZVY

H2Te

H2O

AsH3

KH

HI

SbH3

H3B

AlH3

telan

voda

arsan

hydrid draselný

jodovodík

stiban

hydrid boritý

alan

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je RNDr. Pavlína Kochová

CZ.1.07/1.5.00/34.0501


Valen n koncovky

VY_32_INOVACE_3.2.Ch2N,1.14/Žž

VALENČNÍ KONCOVKY

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je RNDr. Pavlína Kochová

CZ.1.07/1.5.00/34.0501


Zdroje

VY_32_INOVACE_3.2.Ch2N,1.14/Žž

Zdroje

ISBN 80-7235-260-1.

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je RNDr. Pavlína Kochová

CZ.1.07/1.5.00/34.0501


 • Login