Spletna storitev soap
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 15

Spletna storitev SOAP PowerPoint PPT Presentation


 • 113 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Spletna storitev SOAP. Priprava datoteke XML in zakasnjena obdelava dokumenta November 2008Erik Mihalj. Uvod. oblika datoteke XML za SOAP obveznost polj optimizacija velikost datoteke zakasnjena obdelava dokumenta zelo veliki dokumenti nove metode. Način oddajanja dokumenta.

Download Presentation

Spletna storitev SOAP

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Spletna storitev SOAP

Priprava datoteke XML

in

zakasnjena obdelava dokumenta

November 2008Erik Mihalj


Uvod

 • oblika datoteke XML za SOAP

  • obveznost polj

  • optimizacija

  • velikost datoteke

 • zakasnjena obdelava dokumenta

  • zelo veliki dokumenti

  • nove metode


Način oddajanja dokumenta

 • Sinhroni:

  • uporabnik prisoten skozi cel postopek oddaje dokumenta

  • majhni in veliki dokumenti

  • preko osebnega portala (GUI)

  • storitev HTTP POST

  • storitev SOAP

 • Asinhroni:

  • uporabnik povprašuje po posamezni uslugi

  • zelo veliki dokumenti

  • storitev SOAP


SOAP

EDP

-

WEB

EDP

client

service

system

Login

Session handle

UploadDocument

tokenXML

token

CheckDocument

GetStatus

GetStatMsg

StatMsg

statusXML

GetEdpId

GetId

EDPDocNumber

Response

Logout

Spletna storitev SOAP - primer


iREK - ovojnica

Glava dokumenta

Sintetični del

Podatki o izplačilih

Obračuni

Analitični del

Individualni zapis

Individualni zapis

Individualni zapis

Individualni zapis

Individualni zapis

Individualni zapis

Struktura XML

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>

<Envelope

xmlns=".../REK_X_#.xsd" xmlns:edp=".../EDP-Common-1.xsd" xmlns:podo=".../PODO-Common-1.xsd">

...

</Envelope>

<edp:Header>

<edp:taxpayer xmlns:ds_odip=".../Ds_ODIP_1.xsd">

<edp:taxNumber>...

<edp:taxpayerType>...

<edp:name>...

<edp:address1>...

<edp:invalidskoPodjetje>...

<edp:activityCode>...

</edp:taxpayer>

</edp:Header>

<REK>

<REK_X>

...

</REK_X>

<ODIP> |<OPDDP>

... |...

</ODIP> |</OPDDP>

</REK>

<AnalyticalData>

<AnalyticalDataItem>

<A001>...

<A003>...

<A004>...

<IncomeTax>...

<Contributions>...

...

</AnalyticalDataItem>

...

</AnalyticalData>


Ovojnica<Envelope>

 • xmlns

  • http://edavki.durs.si/Documents/Schemas/REK_N_V.xsd

   • N = vrsta obrazca (1, 1a, 1b, 2)

   • V = različica obrazca

  • http://edavki.durs.si/Documents/Schemas/EDP-Common-1.xsd

   • edp

 • Primer za trenutno različico REK-1:

  <Envelope xmlns="http://edavki.durs.si/Documents/Schemas/REK_1_5.xsd" xmlns:edp="http://edavki.durs.si/Documents/Schemas/EDP-Common-1.xsd">


Glava <edp:Header>

 • obvezni podatki o izplačevalcu:

  <edp:taxpayer>

  <edp:taxNumber>12345678</edp:taxNumber>

  <edp:taxpayerType>PO</edp:taxpayerType>

  <edp:name>FIRMA</edp:name>

  <edp:address1>CESTA 123</edp:address1>

  <edp:city>LJUBLJANA</edp:city>

  <edp:invalidskoPodjetje>false</edp:invalidskoPodjetje>

  <edp:activityCode>00.000</edp:activityCode>

  </edp:taxpayer>


Sintetika <REK_N>

 • obvezni podatki na sintetiki:

  <DocumentTypeID>{O/P/A/D/I/Z}</DocumentTypeID>

  <F10_IncomeType>0000</F10_IncomeType>

  <F11_MonthYearStart>MM.LLLL</F11_MonthYearStart>

  <Cumulative>N</Cumulative>

  <F12_PaymentDate>LLLL-MM-DD</F12_PaymentDate>

 • Sintetika mora biti popolnoma izpolnjena.


Obračun DIP <ODIP>

 • obvezni podatki na ODIP:

  <Year>LLLL</Year>

  <Month>DD</Month>

  <R1_UpperLimitIncl>688.53</R1_UpperLimitIncl>

  <R2_UpperLimitIncl>1669.17</R2_UpperLimitIncl>

  <R3_UpperLimitIncl>3129.69</R3_UpperLimitIncl>

  <F1S>0</F1S>

  <F2S>1.1</F2S>

  <F3S>2.3</F3S>

  <F4S>4.4</F4S>

  <TotalN>N</TotalN>

  <TotalP>14.2</TotalP>

  <TotalD>14.2</TotalD>

  Opomba: do 1.1.2009


Analitika <AnalyticalData>

 • xmlns

  • http://edavki.durs.si/Documents/Schemas/PODO-Common-1.xsd

 • Primer:

  <AnalyticalData xmlns="http://edavki.durs.si/Documents/Schemas/PODO-Common-1.xsd">

 • obvezni podatki o prejemniku plačila:

  <A001>00000000</A001>

  <A003>IME PRIIMEK</A003>

  <A004>{R/N}</A004>

 • Analitika mora biti popolnoma izpolnjena.


Optimizacija

 • polja, ki jih lahko izpustimo

 • polja, ki jih moramo izpustiti

 • uporaba xmlns


Optimizacija - nadaljevanje

 • polja, ki jih lahko izpustimo:

  • <*>0.00</*>

  • <*>false</*>

 • polja, ki jih moramo izpustiti:

  • CorrectionForDocument, CorrectionForAnaliticalData

  • F11_MonthYearEnd

  • A002

  • A004a

  • A101*


Optimizacija - nadaljevanje

 • uporaba xmlns:

  • možen način uporabe xmlns za analitiko:

   <Envelope xmlns="http://edavki.durs.si/Documents/Schemas/REK_1_5.xsd" xmlns:edp="http://edavki.durs.si/Documents/Schemas/EDP-Common-1.xsd" xmlns:podo="http://edavki.durs.si/Documents/Schemas/PODO-Common-1.xsd">

   ...

   <podo:AnalyticalData>

   <podo:AnalyticalDataItem>

   <podo:A001>00000000</podo:A001>

   <podo:A003>IME PRIIMEK</podo:A003>

   <podo:A004>R</podo:A004>

   <podo:A005>false</podo:A005>

   ...

   </podo:AnalyticalDataItem>

   </podo:AnalyticalData>


Optimizacija - nadaljevanje

 • uporaba xmlns:

  • boljši način uporabe xmlns za analitiko:

   <AnalyticalData xmlns="http://edavki.durs.si/Documents/Schemas/PODO-Common-1.xsd">

   <AnalyticalDataItem>

   <A001>00000000</A001>

   <A003>IME PRIIMEK</A003>

   <A004>R</A004>

   <A005>false</A005>

   ...

   </AnalyticalDataItem>

   </AnalyticalData>


xmlns podo v Envelope:

pri vsakem tagu dodatnih 5 znakov

1 zapis = 1890 B

1000 = 1.835.162 B

+40% velikosti

xmlns v AnalyticalData:

ni dodatnih ns pri poljih

1 zapis = 1416 B

1000 = 1.305.358 B

Optimizacija - nadaljevanje

Opomba: velikost datoteke je pomembna pri prenosu na strežnik, število zapisov pa vpliva na čas obdelave dokumenta


 • Login