10 aastat invatakso teenust tallinnas
Download
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 18

10 aastat invatakso teenust Tallinnas PowerPoint PPT Presentation


 • 128 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

10 aastat invatakso teenust Tallinnas. Tiia Tiik Tallinna Puuetega Inimeste Koja taksoteenuse projektijuht Tallinnas, 15.mail 2008. Invatakso loomine.

Download Presentation

10 aastat invatakso teenust Tallinnas

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


10 aastat invatakso teenust tallinnas

10 aastat invatakso teenust Tallinnas

Tiia Tiik

Tallinna Puuetega Inimeste Koja taksoteenuse projektijuhtTallinnas, 15.mail 2008


Invatakso loomine

Invatakso loomine

 • Taksoteenus loodi 15.mail 1998.aastal Tallinnas liikumispuudega inimeste poolt eemärgiga võimaldada puudega inimestel iseseisvalt oma elu korraldada, käia koolitustel ja osa saada ühiskondlikust elust.

 • Algselt rahastati pilootprojektina

 • Alates 2000.aastast on invatakso linna- eelarveline sotsiaalteenus


Taksoteenuse eesm rk

Taksoteenuse eesmärk

 • on parandada puuetega inimeste elukvaliteeti ja avardada nende võimalusi ühiskonnas toimetulekuks.


Taksoteenuse v imalused

Taksoteenuse võimalused

 • tagab liikumisvabaduse puudega inimesele

 • kindel ja pikaajaline sotsiaalteenus

 • invataksot saab kasutada isiklikeks sõitudeks

 • omaosaluse suurus on jäänud muutumatuks

 • teenuse paindlikkus ja ööpäevaringne kättesaadavus

 • takso- ja bussijuhid on läbinud koolituse ja oskavad puudega inimesi abistada

 • hea suhtlemis- ja teenindusoskus


Teenuse korraldus

Teenuse korraldus

 • teenust rahastatakse Tallinna linna eelarvest

 • taksoteenust osutavad taksofirmad lepingute alusel

 • taksoteenust ja töötavate ratastoolikasutajate tööbussi transporditeenust koordineerib Tallinna Puuetega Inimeste Koda ja teavitab puuetega inimesi, spetsialiste, pereliikmeid abisaamise võimalustest; informeerime teenustest ja toetustest Tallinnas


Invatakso kasutamine

Invatakso kasutamine

Toimub magnetkaardi alusel

Teenuse taotlemine Tallinna

Puuetega Inimeste Koja poole

Teenust saavad kasutada

 • Tallinna linna elanikud, kes on kantud rahvastikuregistrisse

 • kehtiva sügav või raske liikumis-, nägemis- või liitpuude alusel

 • alates neljandast eluaastast

 • tingimusel, et isik ei saa oma puude tõttu kasutada ühiskondlikku transporti ja kasutab abivahendeid


Invatakso kasutajad 708

Invatakso kasutajad (708)


Invatakso kasutajate vanus

Invatakso kasutajate vanus


Taksoteenust osutab as tulika takso

Taksoteenust osutab AS Tulika Takso

 • kuulimiit magnetkaardi kasutajale 600 krooni

 • omaosalus kliendil ¼ arvest

 • taksoteenust saab kasutada ööpäevaringselt

 • Tallinnas ja kuni 30 km

  linnapiirist

 • kliente 572 inimest


Invabussi taksoteenust osutab termaki autopargi as

Invabussi taksoteenust osutab Termaki Autopargi AS

 • kuulimiit magnetkaardi alusel 2250 krooni

 • omaosalus kliendil 10 kr sõidualustamistasu ja 1.50 kr/kilomeeter

 • teenust saab kasutada ööpäevaringselt

 • Tallinnas ja kuni 30 km

  linnapiirist

 • vajalik ettetellimine

  12 tundi

 • kliekte 136 inimest


Taksoteenuse kvaliteedi tagavad

Taksoteenuse kvaliteedi tagavad

 • Iga-aastased klientide rahulolu uurimused

 • ettepanekud klientidelt ja taksofirmadelt

 • Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuametilt

 • linnaosade puuetega inimeste spetsialistidelt

 • Kaebused koordineerijale taksoteenuse kohta

  Vaidlustamine ja kaebused esitada kirjalikult

 • Tallinna Puuetega Inimeste Koja takoskomisjonile

 • Tallinna Linnavalitsusele

 • Arstliku Ekspertiisi Komisjonile


Invatakso kitsaskohad

Invatakso kitsaskohad

 • liiga väike kuulimiit (nt tööle, huviringidesse, koolitustele, rehabilitatsioonile, taastusravile)

 • ratastoolikasutajatel invabussi ettetellimine (vabad ajad, tellimuste edastamine ja muutmine)

 • abistamine kõrgematele korrustele

 • vajadus kasutada on vaimupuudega lastel (autistid), onkoloogilistel haigetel, dialüüsi saavatel puuetega isikutel ja dementsetel eakatel

 • turvalisus sõidu ajal, sh klientide ja ratastooli kinnitamine

 • puuetega inimeste ühingutel liikmete transport üle Eesti koolitustele, laagrisse, huvitegevusel


2007 uurimuse tulemused

2007 uurimuse tulemused

 • taksoteenuse korraldusega oli rahul 92,5% ja taksoteenuse osutamisega 64,2% vastanutest

 • klientide abivahendid vajavad remonti, lisavarustust

 • sõiduaeg ei alga kliendi sisenemisel, vaid varem – algus kliendi siseniemisel

 • abistamine 1.korrusele, vajadus kõrgematele korrustele, abistamise hind ei kajastu arvel – taksojuht annab arve

 • Kõrvalabi, klientide turvalisus – kaasa abistajad ja hooldajad, ratastooli kinnitamine sõidu ajal


Uurimuse tulemused 2

Uurimuse tulemused 2

 • grupisõidu puhul võetakse arvesse mitme kliendi sõidud, mis arvel ei kajastu – grupisõitude korral lähevad arvesse 1 kliendi sõidud. Arve antakse kõikide maksete kohta (sh lisa ratastoolikasutaja eest 10 krooni)

 • suhtlemisprobleemid klientide ja juhtide vahel – probleemid on kõrvaldatud

 • dispetserite töö tasustamine – teenuse osutaja maksab dispetseritele töö eest palka

 • invabussi kasutajad ei saa ettetellimisel sobival ajal bussi - võimalusel täidetakse tellimused lühema aja jooksul ja kliendile sobival ajal


Uurimuse tulemused 3

Uurimuse tulemused 3

 • lepingusse lisada kindel arv taksosid ja vähemalt 3 invabussi, mis teenindavad magnetkaardi alusel – sel aastal on kõrvaldatud probleem, taksojuhte 120 ja 3 invabussi

 • koolitada taksojuhte puudega inimesi teenindama enne riigihanke korraldamist ja lepingu sõlmimist – korraldatud 6 koolitust, kus osalesid 145 inimest (taksojuhid, dispetserid)

 • ööpäevaringne taksoteenuse kättesaadavus – on tagatud ja ootejärjekorrad on likvideeritud

 • Üle 65aastased liikumispuudega ja pimedad saavad invataksot teenust


Tuleviku v ljavaated

Tuleviku väljavaated

 • tõsta invatakso kuulimiiti ja suurendada invabussi sõidukordade arvu

 • jätkata taksojuhtide koolitamist

 • arendada koostööd (linnaosavalitsused, perearstid)

 • laiendada taksoteenust saavate puudega isikute sihtgruppi (vaimupuudega lapsed koos vanematega, onkoloogilised haiged, dementsed koos hooldajaga)

 • Võimaldada puuetega inimeste ühingute liikmetele transporti üle Eesti koolitustele, laagrisse jne

 • soetada linnaosadesse invabussid, et korraldada eakatele inimestele avalike teenuste kättesaadavus (taastusravi, raviasutused, panka)


Koost

Koostöö:

 • Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuamet

 • linnaosa valitsuse sotsiaalhoolekande osakonnad

 • perearstid, eriarstid, haiglad

 • meedia

 • puuetega inimeste ühingud

 • taksofirmad ja invatransporditeenuse osutajad

 • abivahendifirmad

 • haridusasutused


10 aastat invatakso teenust tallinnas

Tänan!

MTÜ Tallinna Puuetega Inimeste Koda

Endla 59; 10615 Tallinn

Koduleht www.tallinnakoda.ee

e-mail koda@tallinnakoda.ee

telefon/faks 6554160


 • Login