Rastlinstvo alebo: čo u nás rastie? - PowerPoint PPT Presentation

Rastlinstvo alebo o u n s rastie
Download
1 / 18

 • 254 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Rastlinstvo alebo: čo u nás rastie?. Rozšírenie rastlinných druhov na Slovensku . Z celosvetového pohľadu sa Slovensko nachádza v pásme z m i e š a n ý c h lesov. Lesy pokr ývajú asi 40 % nášho územia. Vegetačné stupne. Závisia od nadmorskej výšky /okrem lužných lesov/.

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

Rastlinstvo alebo: čo u nás rastie?

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Rastlinstvo alebo o u n s rastie

Rastlinstvoalebo: čo u nás rastie?

Rozšírenie rastlinných druhov

na Slovensku


Z celosvetov ho poh adu sa slovensko nach dza v p sme z m i e a n c h lesov

Z celosvetového pohľadu saSlovenskonachádzav pásme zmiešaných lesov

Lesy pokrývajú asi 40% nášho územia


Vegeta n stupne

Vegetačné stupne

 • Závisia od nadmorskej výšky /okrem lužných lesov/.

 • So stúpajúcou nadmorskou výškou rozlišujeme:

 • stupeň dubových lesov (do 550 m n.m.)

 • stupeň bukových lesov (do 1100 m n.m.)

 • stupeň smrekových lesov (do 1600 m n.m.)

 • stupeň kosodreviny (do 1800 m n.m.)

 • stupeň alpínskych lúk (nad 1800 m n.m.)

 • a lužné lesy - ich výskyt závisí od hladiny podzemnej vody


Sch ma vegeta n ch stup ov

SCHÉMA VEGETAČNÝCH STUPŇOV

stupeň alpínskych lúk

stupeň kosodreviny

stupeň smrekových lesov

stupeň bukových lesov

stupeň dubových lesov

1800

1600

1100

550

m n.m.

lužnélesy


Prevl daj ce lesn dreviny na zem slovenska

Prevládajúce lesné dreviny na území Slovenska

smrek

borovica

jedľa

buk

dub

lužné lesy


Rastlinstvo alebo co u n s rastie

Bukový les

Dubový les


Rastlinstvo alebo co u n s rastie

Stupeň kosodreviny a alpínskych lúk

Smrekový les

Lužný

les


Rastlinstvo alebo co u n s rastie

Belianske Tatry


Rastlinstvo alebo co u n s rastie

Liptovské kopy


Rastlinstvo alebo co u n s rastie

Listnaté stromy

Hrab obyčajný

Dub letný

Buk lesný


Rastlinstvo alebo co u n s rastie

Ihličnaté stromy

Smrek obyčajný

Borovica sosna


Rastlinstvo alebo co u n s rastie

Pralesy -pôvodné lesné spoločenstvá vyvíjajúce sa bez vplyvu človeka

Národná prírodná rezervácia /NPR/, lokalita medzinárodného významu /Diplom rady Európy/


Rastlinstvo alebo co u n s rastie

Badínsky prales – Kremnické vrchy


Pozn nejak na e chr nen rastliny

Poznáš nejaké naše chránené rastliny?

Zvonček karpatský

Plesnivec alpínsky

Poniklec slovenský

/relikt aj endemit/


Rastlinstvo alebo co u n s rastie

Horec Clusiov – relikt z doby ľadovej. Patrí k najkrajším kvetom, aké v Karpatoch rastú. Tento druh sa vyskytuje najmä na vápencovom podklade.


Rastlinstvo alebo co u n s rastie

Soldanelka karpatská–

- endemit

Naše vstavače, príbuzní orchideí


Rastlinstvo alebo co u n s rastie

Les ničím nenahradíš!!!

Les je voda,

voda je chlieb,

chlieb je život...


 • Login