Bnp kvartal bnp inkomster och sparande
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 34

BNP Kvartal BNP, inkomster och sparande PowerPoint PPT Presentation


 • 93 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

BNP Kvartal BNP, inkomster och sparande. Pressträff 14 september 2012. BNP – kvartal 2, 2012. Samtliga uppgifter anges i procent om inte annat anges. Revideringar av snabben. Revideringar 2010 och 2011. Bidrag till BNP 2010. Kalenderkorrigerad och säsongrensad BNP.

Download Presentation

BNP Kvartal BNP, inkomster och sparande

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


BNP KvartalBNP, inkomster och sparande

Pressträff

14 september 2012


BNP – kvartal 2, 2012

 • Samtliga uppgifter anges i procent om inte annat anges


Revideringar av snabben


Revideringar 2010 och 2011


Bidrag till BNP 2010


Kalenderkorrigerad och säsongrensad BNP


BNP, säsongrensad nivå samt trend


BNP från produktionssidan kvartal 2


Näringslivets förädlingsvärde

Säsongrensat index 2005K01=100


Försörjningsbalans kvartal 2


Försörjningsbalans kvartal 2


Hushållens konsumtion

Procentuell förändring jfr motsv. kvartal fg år (faktiska tal)


Hushållens konsumtion


Offentlig konsumtion

 • Samtliga uppgifter anges i procent om inte annat anges


Fasta bruttoinvesteringar


Fasta bruttoinvesteringar


Fasta bruttoinvesteringar


Fasta bruttoinvesteringar


Lagerinvesteringar, bidrag till BNP


Lagerinvesteringar


Export och import

Procentuell förändring jfr motsv. kvartal fg år (faktiska tal)


Export och import


Arbetsinsats

Procentuell förändring jfr motsv. kvartal föregående år


Sysselsatta

Procentuell förändring jfr motsv. kvartal föregående år


Arbetade timmar

Procentuell förändring jfr motsv. kvartal föregående år, kalenderkorrigerade tal


Avstämning kvartal 2 2012

I fasta priser justerades produktionssidan upp 0,7 miljarder kronor. I löpande priser justerades produktionssidan upp 3,1 miljarder.


Hushållssektorns inkomster och sparande 2011 – kv 2 2012


Hushållssektorns disponibla inkomster – real utveckling


Hushållssektorns sparkvot


Hushållssektorns inkomster och sparande kvartal 2 2012

 • Primärinkomstsaldot: ökar med 3,1%, Löner +3,9%, Kapitalinkomstnetto 1,5%

 • Transfereringsinkomsterna ökade 2,5 % Transfereringsutgifterna ökade 2,6%

 • Disp inkomsten +3,3% konsumtionsutgifter +2,3% i LP

 • Sparande ökar med 8,9 till 118 mdkr

 • Finansiellt sparande ökar med 9,9 mdkr till 99 mdkr


Offentliga sektorns finansiella sparande, nivå

Mnkr


Finansiellt sparande 2012 kv2

kv2 2011kv2 2012

 • Offentlig sektor mdkr36,6 40,0

 • Staten 24,818,6

 • Socialförsäkringssektor 9,0 6,3

 • Kommuner 2,5 11,6

 • Landsting 0,33,5


 • Offentliga sektorns finansiella sparande 2011-2012 kv 2


  Tack för uppmärksamheten !

  Birgitta Magnusson Wärmark

  Andreas Lennmalm

  Maria Falk

  Nationalräkenskaperna/SCB


 • Login