Maszyny cos i instalacje zintegrowane do produkcji wyrob w p askich
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 29

Maszyny COS i instalacje zintegrowane do produkcji wyrobów płaskich PowerPoint PPT Presentation


  • 110 Views
  • Uploaded on
  • Presentation posted in: General

Maszyny COS i instalacje zintegrowane do produkcji wyrobów płaskich. Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej Katedra Metalurgii Stopów Żelaza Marek Dziarmagowski Kraków 2008. Plan prezentacji. Budowa maszyny COS Proces CSP - Compact Strip Production

Download Presentation

Maszyny COS i instalacje zintegrowane do produkcji wyrobów płaskich

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Maszyny COS i instalacje zintegrowane do produkcji wyrobów płaskich

Wydział Inżynierii Metali i Informatyki PrzemysłowejKatedra Metalurgii Stopów ŻelazaMarek DziarmagowskiKraków 2008


Plan prezentacji

  • Budowa maszyny COS

  • Proces CSP - Compact Strip Production

  • Proces ISP - Inline Strip Production

  • Proces DSP - Direct Sheet Plant

  • Proces DSC - Direct Strip Casting

  • Proces KTN - Krupp Thyssen Nirosta


Maszyna COS dla wlewków płaskich

1. Kadź główna

2. Kadź pośrednia

3. Krystalizator

4. Komora wtórnego

chłodzenia


Czas przebywania elementarnej objętości ciekłej stali w kadzi pośredniej

Tr – czas, min

Vsp - objętość ciekłej stali w kadzi pośredniej, m3

- objętościowy przepływ ciekłej stali przez kadź pośrednią, m3/min.


= p·v·F

Objętościowy strumień przepływu ciekłej stali przez kadź pośrednią

p– liczba pasm

v– prędkość wyciągania pasma, m/min

F– pole przekroju pojedynczego pasma, m3


Kształtka podwylewowa w kadzi pośredniej


Schemat działania zasypkiw krystalizatorze


Podstawowe składniki zasypki

Składniki:

CaO, Al2O3, SiO2, Na2O, CaF2, C

Materiały do wytwarzania zasypki:

- pył podymnicowy,

- wapno,

- boksyt,

- soda,

- fluoryt,

- pył grafitowy.


Rozkład wtrąceń niemetalicznychwe wlewku płaskim


Wpływ prędkości odlewaniana zawartość wtrąceń niemetalicznych


System wtórnego chłodzenia


Powstawanie wybrzuszeńpomiędzy rolkami


Przykład niewłaściwegorozmieszczenia rolek napędowych


Przykład właściwegorozmieszczenia rolek napędowych


Segregacja węglawe wlewku płaskim


Krystalizator i wylew zanurzeniowy maszyny COS w instalacjach zintegrowanych


Instalacja CSP - Compact Strip Production Thyssen Krupp Stahl AG

Piece

Walcarki

Maszyny COS

Piece

Zwijarka

Cięcie

Zwijarka

Chłodzenie

laminarne

Czyszczenie


Podstawowe parametry procesu CSP Thyssen Krupp Stahl AG

Ciekła stal: BOF 380 Mg

Zawartość Si w stali < 2,4%

Pojemność kadzi pośredniej: 70 Mg

Ilość odlewanych pasm: 2

Promień łuku: 3 m

Liquid core reduction - LCR: 63mm  48 mm

Szerokość pasma: 900 ÷ 1600 mm

Prędkość wyciągania pasma: 4,0 ÷ 5,5 m/min

Grubość produkowanych blach: ≥ 0,8 mm

Zdolność produkcyjna: > 2,0 mln Mg/rok


Walcarki

Walcarki

Nagrzewanie

indukcyjne

Maszyna COS

Zwijarka

Czyszczenie,

cięcie

Instalacja ISP – Inline Strip Production Cremona


Podstawowe parametry procesu ISP Cremona

Ciekła stal: EAF 100 Mg

Pojemność kadzi pośredniej: 20 Mg

Ilość odlewanych pasm

Promień łuku: 5,2 m

Liquid core reduction - LCR: 60 mm  40 mm

Szerokość pasma: 650 ÷ 1330 mm

Prędkość wyciągania pasma: < 6,0 m/min

Grubość produkowanych blach: ≥ 0,8 mm

Zdolność produkcyjna: 0,9 mln Mg/rok


Instalacja CSP – Compact Strip Production AST Terni

Chłodzenie

laminarne

Nagrzewanie

indukcyjne

Piec

Maszyna COS

Walcarka

Zwijarki

Walcarka

Cięcie

Cięcie

Piec

Czyszczenie

Czyszczenie


Podstawowe parametry procesu CSP AST Terni

Ciekła stal: EAF 180 Mg

Zawartość Si w stali: < 3,2%

Ilość odlewanych pasm: 2

Promień łuku: 3 m

Liquid core reduction - LCR: 60 mm  50 mm

Soft reduction 1,5 mm

Szerokość pasma: 1000 ÷ 1560 mm

Prędkość wyciągania pasma: 5,1 m/min

Zdolność produkcyjna: 1,8 mln Mg/rok (87% stale nierdzewne, 13% stale krzemowe)


Instalacja DSP – Direct Sheet Plant Corus NL

Zwijarka

Piec

Walcarki

Walcarki

Maszyny COS


Podstawowe parametry procesu DSPCorus NL

Ciekła stal: BOF 320 Mg

Ilość odlewanych pasm: 2

Promień łuku: 3 m

Liquid core reduction: 90 mm 70 mm

Szerokość pasma: 750 ÷ 1560 mm

Prędkość wyciągania pasma: 6 m/min

Zdolność produkcyjna: 1,3 mln Mg/rok


Instalacja DSC – Direct Strip Casting Technical University, Clausthal

Maszyna COS

Walcarki

Zwijarka


Podstawowe parametry procesu DSC Technical University, Clausthal

Ciekła stal: Piec indukcyjny 1,3 Mg

Prędkość wyciągania pasma: 40 m/min

Grubość pasma: 8 ÷ 15 mm

Szerokość pasma: 300 mm

Zdolność produkcyjna: 280 Mg/h przy szerokości pasma 1m


Instalacja KTN – Krupp Thyssen Nirosta Krefeld

Maszyna COS

Walcarka

Chłodzenie

laminarne

Zwijarki

Piec

Rolki ciągnące

Rolki ciągnące


Podstawowe parametry procesu KTN Krefeld

Pojemność kadzi: 90 Mg

Pojemność kadzi pośredniej 18 Mg

Prędkość wyciągania pasma 60 – 100 m/min

Grubość pasma: 1,8 ÷ 4,5 mm

Szerokość pasma: 1100 ÷ 1450 mm

Grubość produkowanych blach: 1,4 ÷ 3,5 mm

Zdolność produkcyjna: 0,4 mln Mg/rok (stale nierdzewne)


Podsumowanie

1.W celu zmniejszenia kosztów produkcji blach zaczęto z końcem lat 80-tych stosować procesy zintegrowane, w których odlane pasmo jest dogrzewane i walcowane w jednej linii produkcyjnej.

2. W ostatnich latach widoczne są próby dalszej redukcji kosztów produkcji blach przez zastępowanie maszyn COS w procesach zintegrowanych odlewaniem stali na taśmę lub między walce spełniające rolę krystalizatora.

3. Wadą procesów zintegrowanych jest niższa zdolność produkcyjna w porównaniu do zdolności produkcyjnej walcowni gorącej i otrzymywanie wyrobów o gorszej jakości powierzchni.


  • Login