Γνωριμία - Επικοινωνία - PowerPoint PPT Presentation

Γνωριμία - Επικοινωνία
Download
1 / 17

 • 143 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Γνωριμία - Επικοινωνία. Δρ Δ. Κύδρος (Μηχανικός Η/Υ) dkydros@teiser.gr dkydros.wordpress.com  2321049268. Θέματα Διαλέξεων (#1). Υλικό - Λογισμικό Η/Υ (4 ώρες) Αρχιτεκτονική, παράσταση δεδομένων, στοιχεία ψηφιακών (Θ – Ε) Βάσεις Δεδομένων (4 ώρες) Βάσεις Δεδομένων, Εφαρμογές (Θ – Ε)

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

Γνωριμία - Επικοινωνία

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


4602941

Γνωριμία - Επικοινωνία

Δρ Δ. Κύδρος (Μηχανικός Η/Υ)

dkydros@teiser.gr

dkydros.wordpress.com

2321049268


4602941

Θέματα Διαλέξεων (#1)

 • Υλικό - Λογισμικό Η/Υ (4 ώρες)

  • Αρχιτεκτονική, παράσταση δεδομένων, στοιχεία ψηφιακών (Θ – Ε)

 • Βάσεις Δεδομένων (4 ώρες)

  • Βάσεις Δεδομένων, Εφαρμογές (Θ – Ε)

 • Βασική Αλγοριθμική (4 ώρες)

  • Αλγόριθμοι, Δομές Δεδομένων (Θ – Ε)


4602941

Θέματα Διαλέξεων #2

 • Εισαγωγή στους γράφους (4 ώρες)

  • Ορισμοί, εφαρμογές, μετρικές, βασικοί αλγόριθμοι (Θ+Ε)

 • Κοινωνικά Δίκτυα (4 ώρες)

  • Βασικές αρχές, εφαρμογές (Θ+Ε)

 • Κοινωνικά Δίκτυα στα χρηματοοικονομικά (4 ώρες)

  • Triads, brokerage, PMFG, trade network (Θ+Ε)


Hardware

Υλικό Η/Υ (Hardware)

 • Ορισμός: Τα φυσικά και ηλεκτρονικά μέρη ενός Υπολογιστή τα οποία λειτουργούν ακολουθώντας κάποιες εντολές.

 • Υπολογιστής: Μία προγραμματιζόμενη μηχανή που δέχεται είσοδο, αποθηκεύει και επεξεργάζεταιδεδομένα και παράγει έξοδο σε χρήσιμη μορφή.


4602941

Γενικά

 • Μηχανικά (αστρολάβος – babbage)

 • Ηλεκτρομηχανολογικά – Ηλεκτρονικά

 • Analog – Digital

 • Programmable – Single purpose

 • Computers – embedded computers

 • Church – Turing thesis , Turing machine!


Stored program

Stored program

 • Von Neumann architecture

  • Πρόγραμμα + δεδομένα στη μνήμη

  • Πρόγραμμα = λίστα απλών ενεργειών – εντολών

  • Ακολουθία – επιλογή - επανάληψη


4602941

Παράδειγμα:

mov #0,sum (set sum to 0)

mov #1,num (set num to 1 )

loop: add num,sum (add num to sum)

add #1,num (add 1 to num)

cmp num,#1000 (compare num to 1000)

ble loop (if num <= 1000, go back to 'loop‘)

halt (end of program. stop running)


4602941

Σχεδιάγραμμα Η/Υ

 • Οθόνη

 • Μητρική

 • Επεξεργαστής

 • Μνήμη

 • Θύρες επέκτασης

 • Τροφοδοτικό

 • CD-DVD

 • Δίσκος

 • Πληκτρολόγιο

 • Ποντίκι


4602941

Ολοκληρωμένο κύκλωμα

Νανόμετρα

fetch, decode, execute and writeback

Clock (Ηz)

Intel DX2

CPU


Chip set

Βόρεια

Νότια

Chip set


4602941

Random Access Memory

ROM

RAM


Secondary storage

Δίσκος

CD

DVD

FLASH

Solid state disk

Secondary Storage


Buses

Internal

Parallel

External

Serial

Parallel

Buses (Δίαυλοι)


4602941

Παράσταση Δεδομένων

 • Ψηφιακή – Αναλογική.

 • Ψηφιακό αλφάβητο (0-1 / true-false / …)

 • Κάθε δεδομένο μπορεί να παρασταθεί με το ψηφιακό αλφάβητο

 • Αριθμοί - Χαρακτήρες


4602941

Παράσταση αριθμών

 • Συστήματα αρίθμησης

  • Δεκαδικό

  • Δυαδικό

  • Δεκαεξαδικό

  • Μετατροπές


4602941

Κώδικας ASCII

128

256

Κώδικας Unicode

107.000

http://www.asciitable.com/

http://www.tamasoft.co.jp/en/general-info/unicode.html

Παράσταση Χαρακτήρων


4602941

Ψηφιακή Σχεδίαση

 • Πύλες

 • Κυκλώματα - Συναρτήσεις

 • Πίνακας Αλήθειας

 • Ανάλυση κυκλώματος

 • Σχεδίαση κυκλώματος


 • Login