Ans gningsteknik
Download
1 / 22

Ansøgningsteknik - PowerPoint PPT Presentation


 • 68 Views
 • Uploaded on

Ansøgningsteknik. Hillerød Hospital – 23. marts 2011. NIH og NSF ansøgninger. Dagens oplæg. Intro/basics Ansøgningens struktur og indhold Fokus på den gode ansøgning Faldgruber og fejl. Hvordan læser man et opslag?.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Ansøgningsteknik' - hada


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Ans gningsteknik

Ansøgningsteknik

Hillerød Hospital – 23. marts 2011Dagens opl g
Dagens oplæg

 • Intro/basics

 • Ansøgningens struktur og indhold

 • Fokus på den gode ansøgning

 • Faldgruber og fejl


Hvordan l ser man et opslag
Hvordan læser man et opslag?

 • Betingelser: Fagligt omkring uddannelse, område, hvad pengene må bruges til osv.

 • Krav (formalia): Længderestriktioner, font, indhold (projektbeskrivelse, budget osv.), tidsfrist osv.

 • Ønsker (dvs. ikke krav): Internationalisering, samarbejde med virksomheder, tværfaglighed osv. (salgsargumenter, som ansøgningerne kan prioriteres ud fra)


Hvordan l ser man et opslag1
Hvordan læser man et opslag?

 • Eksempler fra seneste opslag fra forskningsrådene:

 • Betingelse: Du skal have en ph.d.-grad

 • Krav (formalia): Projektbeskrivelsen må max fylde 5 sider (med illustrationer) eller 16.000 tegn inkl. Mellemrum

 • Ønske: DSF ønsker at fremme internationalt samarbejde med førende forskningsmiljøer.


Hvordan l ser man et opslag2
Hvordan læser man et opslag

 • Læs altid opslaget MEGET grundigt (herunder hvad der støttes) og følg ALLE krav/formalia!

 • Endnu et eksempel på krav:

 • Det detaljerede budget skal være ledsaget af konkrete begrundelser for budgetposterne (er posten relevant og nødvendig for projektets gennemførelse)


Dagens opl g1
Dagens oplæg

 • Intro/basics

 • Ansøgningens struktur og indhold

 • Fokus på den gode ansøgning

 • Faldgruber og fejl


Ans gningens struktur og indhold
Ansøgningens strukturog indhold

 • Logisk og overskuelig opbygning.

  • Brug overskrifter og underoverskrifter

 • Kortfattet og fokuseret


Eksempel p projektbeskrivelse
Eksempel på projektbeskrivelse

 • Indledning

  • Videnskabeligt og samfundsmæssigt perspektiv/relevans

 • Baggrund

 • Forskningsplan

  • Metoder

  • Styrkeberegninger

  • Arbejds- og tidsplan

 • Projektets gennemførlighed

 • Formidlingsplan

 • Etiske aspekter


Ans gningens struktur og indhold1
Ansøgningens struktur og indhold

 • Videnskaben skal altid være kernen i enhver ansøgning.

 • MEN ansøgninger bedømmes på andet end den rene videnskab, derfor er det nødvendigt at tage højde for ikke-videnskabelige forhold, fx etik og formidling.


Ans gningens struktur og indhold2
Ansøgningens strukturog indhold

Brug figurer i stedet for kompliceret tekst


Dagens opl g2
Dagens oplæg

 • Intro/basics

 • Ansøgningens struktur og indhold

 • Fokus på den gode ansøgning

 • Faldgruber og fejl


Fokus p den gode ans gning
Fokus på den gode ansøgning

 • Førstehåndsindtrykket er MEGET vigtigt !!!

 • De første 10-15 linjer i ansøgningen (fx i resumé/populærvid.):

 • Hvad er problemet – og hvorfor er det vigtigt?

 • Hvad er den eksisterende viden og praksis?

 • Hvad vil du gøre ved det (hypotese og formål)?

 • Hvad er nyt/innovativt ved jeres fremgangsmåde?

 • Hvad vil din forskning bidrage med, og hvem får fordel af den?


Fokus p den gode ans gning g r den konkurrencedygtig
Fokus på den gode ansøgning- gør den konkurrencedygtig

 • Giv bedømmeren et positivt førstehåndsindtryk (vha. resumé/populærvidenskabelig beskrivelse i starten)

 • Hav en vigtig problemstilling med et godt løsningsforslag

 • Skriv kortfattet og fokuseret

 • Lav logisk og overskuelig opbygning (fx ved overskrifter)

 • Skriv aktivt og konkret:

  • - Skriv: Projektet sparer miljøet for 500 mio. tons CO2

  • - Skriv ikke: Vi vil udvikle en teknologi, der vil kunne sikre en

  • formindskelse af emissioner


Fokus p den gode ans gning1
Fokus på den gode ansøgning

 • Skrive ansøgninger

 • Sponsorcent.: Målrettet / sælgende

 • Fremtidsorient.: Dine forskningsønsker

 • Personlig: Begejstring

 • Ordknap: Kortfattethed belønnes

 • Tilgængeligt sprog: Bredere målgruppe

 • Skrive akademisk (publikationer)

 • Forskningscentreret: Videnskabelig tone

 • Fortidsorienteret: Tidligere forskning

 • Upersonlig: Objektiv, ikke-lidenskabelig

 • Ordrig: Ofte ingen længderestriktion

 • Specialist terminologi: ”Insider jargon”

Kilde: Robert Porter, Virginia Tech.


Fokus p den gode ans gning tips
Fokus på den gode ansøgning - tips

 • Giv ikke op

 • Målret ansøgningen (se bedømmelsespanelets sammensætning)

 • Kend – og brug - bedømmelseskriterierne

 • Fremgå klart af ansøgningen, at projektet vil lykkedes for netop

 • dig/jer i det nævnte miljø

 • Forstil dig, at du skal guide bedømmeren igennem ansøgningen

 • -Lad en uden for dit forskningsfelt se ansøgningen igennem


Dagens opl g3
Dagens oplæg

 • Intro/basics

 • Ansøgningens struktur og indhold

 • Fokus på den gode ansøgning

 • Faldgruber og fejl


De mest almindelige faldgruber og fejl
De mest almindelige faldgruber og fejl

 • De 13 mest almindelige fejl i rådets ansøgningsrunder:

 • Opfylder ikke formkrav

 • 2. Ansøgningen er rodet og sjusket

 • 3. Projektbeskrivelsen er en overordnet beskrivelse af en række delprojekter – bør beskrive ét konkret projekt

 • 4. Projektbeskrivelsen handler mere om baggrunden for projektet end om selve projektet

Kilde: Ugeskrift for Læger, 2006, 168(26):2574


De mest almindelige faldgruber og fejl1
De mest almindelige faldgruber og fejl

 • 5. Projektbeskrivelsen er skrevet for en snæver skare af eksperter

 • Der mangler dokumentation for, at ansøgeren har overblik over området (fx kendskab til den nyeste litteratur)

 • Der mangler relevante styrkeberegninger (statistisk disciplin)

 • Projektgruppen mangler ekspertise inden for metoder, ansøgeren ikke selv er fortrolig med

Kilde: Ugeskrift for Læger, 2006, 168(26):2574


De mest almindelige faldgruber og fejl2
De mest almindelige faldgruber og fejl

 • 9. Der mangler dokumentation for, at ansøgeren har gennemtænkt de etiske aspekter af projektet (inkl. dyreetiske)

 • Budgettet er uigennemskueligt (viser, at ansøgeren ikke har overblik over de ressourcer, der skal bruges for at gennemføre projektet)

 • Det er uklart, hvad ansøgers institution bidrager med (der skal stå et tal i skema 1, anden kolonne, punkt 16 – fx 0 – ellers kan man ikke se, om ansøgeren har glemt at udfylde kolonnen)

 • Der mangler underskrift på punkt 16 fra institutionen

 • 13. CV eller publikationsliste opfylder ikke formkravene

Kilde: Ugeskrift for Læger, 2006, 168(26):2574


Hvad skal v re i orden
Hvad SKAL være i orden?

 • Overhold formalia

 • Lav en fremragende populærvidenskabelig beskrivelse / abstract

 • Svar på alt hvad der spørges om i opslaget

 • Lav en struktureret og overskuelig ansøgning

 • Skriv kortfattet og fokuseret


Til sidst
Til sidst…

 • Det er VIGTIGT, at bedømmeren

 • får et positivt førstehåndsindtryk.

 • Ellers bliver bedømmeren

 • svær at overbevise ..


ad