จังหวัด จันทบุรี - PowerPoint PPT Presentation

Download
1 / 16

  • 298 Views
  • Uploaded on
  • Presentation posted in: General

จังหวัด จันทบุรี. จัดทำโดย. นางสาว อัญมณี เปลี่ยน โมฬี คณะภ ูมิสารสนเทศศาสตร์ รหัสนิสิต 56670199 กลุ่ม 3305. น้ำตกลือเลื่อง เมืองผลไม้ พริกไทยพันธุ์ดี อัญมณี มากเหลือ เสื่อ จันท บูร สมบูรณ์ธรรมชาติ พระเจ้าตากสินมหาราช รวมญาติกู้ชาติที่จันทบุรี. ตำนานและความเป็นมา.

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

จังหวัด จันทบุรี

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


3235034

56670199 3305


3235034


3235034

1,000 "" "" (.. 1349-1399) .. 1800

.. 2200 .. 2310 ()


3235034

.. 2436 11 () .. 2476


3235034

  • 12-13 101-102 245 6,338 3,961,250 16.6 1.8


3235034

  • 30-190 30-190

  • 3

6 .. 2542 182 3,509.40 13.10 28.46 3


3235034


3235034

:

: DendrodiumfriedericksianumRchb. f.

: ORCHIDACEAE

:

: 75 24 2 5

:

:

:


3235034

:

: 10-20

:

: 3 . - .

: . - .

: ()

:


3235034


3235034

275 .. 2254 .. 2377 ..2446 ..2528 75 06.0018.00 .

. 039-311578

1


3235034

25 68 2 5 9.00, 11.00. 13.00, 15.00 17.00 . - 7.00 . 50 90 180 . 039-399015, 039-363238-9 www.oasisseaworld.net


3235034

..2397 152 ..2515 1,050


3235034

1 .. 2436 (.. 112) 600 4.40 7

30 3 (-) 3149


3235034

4 16 2 1,675 20 9 2.5 2 1016 1 "" 2 2 1 15.30 .


3235034

134.50 84,062.50 20-924 924 14 11 "" 29 2525 "" ( 5) .. 2417-2424


  • Login