Its budapesten
Download
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 23

ITS Budapesten PowerPoint PPT Presentation


 • 72 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

ITS Budapesten. A forgalom lefolyásának optimalizálása a forgalomszabályozás, az intelligens technológiák, és egyéb beavatkozások felhasználásával. 3.1. Az egységes forgalomirányítás fejlesztése, aktív beavatkozási technológiák alkalmazása.

Download Presentation

ITS Budapesten

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Its budapesten

ITS Budapesten


Its budapesten

A forgalom lefolysnak optimalizlsa a forgalomszablyozs, az intelligens technolgik, s egyb beavatkozsok felhasznlsval.


3 1 az egys ges forgalomir ny t s fejleszt se akt v beavatkoz si technol gi k alkalmaz sa

3.1. Az egysges forgalomirnyts fejlesztse, aktvbeavatkozsi technolgik alkalmazsa

3.1.1. Kzti forgalomirnyts dinamikus fejlesztse Budapesten

 • Kzti adatbzis

 • Forgalomirnyt kzpont

 • Forgalmi opertorszolglat

 • Adaptv jelzlmpk

 • ZTV

 • Kerkprosok s gyalogosok elnye

 • Kerkpros ltestmnyek (trol, klcsnz)


3 1 az egys ges forgalomir ny t s fejleszt se akt v beavatkoz si technol gi k alkalmaz sa1

3.1. Az egysges forgalomirnyts fejlesztse, aktvbeavatkozsi technolgik alkalmazsa

3.1.2. Kzssgi kzlekeds forgalomirnytsnak fejlesztse

 • Elnybiztosts jelzlmpnl

 • Kzssgi kzlekedsi adatbzis

 • Kzssgi kzlekedsi forgalomirnyt kzpont

 • ITS a kzssgi kzlekeds terletn

 • tvonalvlaszts

 • E-ticketing

 • Flottakvet rendszer


3 1 az egys ges forgalomir ny t s fejleszt se akt v beavatkoz si technol gi k alkalmaz sa2

3.1. Az egysges forgalomirnyts fejlesztse, aktvbeavatkozsi technolgik alkalmazsa

3.1.3. A budapesti forgalomirnyt s kapcsold rendszerek egyttmkdse

 • Kzssgi s kzti forgalomirnyt rendszerek egyttmkdse

 • Forgalomirnyt kzpontok egyttmkdsnek fejlesztse (BKV, BFFH/FKF, AK)

 • Kzs, vagy kzsen elrhet baleseti adatbzis s megjelent/kezel rendszerek (mentk, tzoltk, rendrsg, BKV, FKF, AK)

 • Kzs tbontsi s esemnykezel rendszerek (rendrsg, BFFH/FKF)


3 2 a k zleked s szerepl inek inform ci kkal val ell t sa utaz sbefoly sol s

3.2. A kzlekeds szereplinek informcikkal val elltsa, utazsbefolysols

3.2.1. Kzssgi kzlekedsben rsztvevk informcikkal val elltsa utazs eltt

 • Internetes tvonaltervezs, a klnbz szolgltatk adatainak egy platformon trtn kezelse

 • Megbzhat tjkoztats az elektronikus mdin keresztl


3 2 a k zleked s szerepl inek inform ci kkal val ell t sa utaz sbefoly sol s1

3.2. A kzlekeds szereplinek informcikkal val elltsa, utazsbefolysols

3.2.2. Kzssgi kzlekedst hasznlk utazs kzbeni informci-elltsa

 • Jrmveken audio s/vagy vizulis tjkoztats kialaktsa

 • Megllhelyek felszerelse vltoztathat kijelzkkel

 • Dinamikus informls szmtstechnikai htternek kialaktsa

 • Egyn informcis vonalak elksztse utazs kzbeni tjkoztatsra: WAP, SMS szolgltatsok


3 2 a k zleked s szerepl inek inform ci kkal val ell t sa utaz sbefoly sol s2

3.2. A kzlekeds szereplinek informcikkal val elltsa, utazsbefolysols

3.2.3. Kzti kzlekedsben rsztvevk informcikkal val elltsa

 • VJT-k (vltoztathat jelzskp tblk) teleptse kiemelt dntsi pontok eltt

 • Korbban teleptett VJT-k funkcivltsa (AK bevezetk s M0)

 • A forgalomirnyt kzpont informciinak tertse (kzlekedsi portl, TMC)


3 2 a k zleked s szerepl inek inform ci kkal val ell t sa utaz sbefoly sol s3

3.2 A kzlekeds szereplinek informcikkal val elltsa, utazsbefolysols

3.2.4. Intelligens parkolsirnytsi rendszer

 • vrosra/vrosrszre kiterjed, a parkolhely-foglaltsgot kvetni kpes rendszer

 • az adatok megjelentse VJT-n


3 3 a k zforgalm j rm vek el nyben r szes t se

3.3. A kzforgalm jrmvek elnyben rszestse

 • 3.3.1. A kzforgalm jrmvek elnyben rszestse forgalomszablyozsi eszkzkkel (kzssgi kzlekedsre fenntartott utak, svok ptse, kijellse, stb)

 • 3.3.2. A kzforgalm jrmvek elnyben rszestse jelzlmps csompontoknl bejelentkezssel

 • 3.3.3. Kzssgi kzlekedsi svok vdelme kamers megfigyelssel


Its budapesten

A forgalomtechnikai igazgatsg


Its budapesten

A forgalomtechnikai igazgatsg


3 4 a g pj rm forgalom szab lyoz sa befoly sol sa thaszn lati illetve behajt si d jakkal

3.4. A gpjrmforgalom szablyozsa, befolysolsathasznlati, illetve behajtsi djakkal

 • 3.4.1. A teherforgalmi behajtsi rendszer mkdsnek vizsglata, a rendszer tovbbfejlesztse

 • 3.4.2. Az egyni gpjrmforgalom esetben behajtsi vagy thasznlati dj bevezetse


3 5 tov bbi forgalomszab lyoz si tev kenys gek

3.5 Tovbbi forgalomszablyozsi tevkenysgek

 • 3.5.1. Budapest belvrosa (Budapest Szve program) forgalomszablyozsa

 • 3.5.2. Budapest vrosrszkzpontok forgalomtechnikai fellvizsglata kerleti tervekkel sszehangoltan

 • 3.5.3. Tudatforml kampnyok a gpjrmhasznlat-befolysols eszkzeire vonatkozan

 • 3.5.4. Munkahelyi mobilitsi terv ksztse


Forgalmi menedzsment rendszer

Forgalmi menedzsment rendszer

Budapest Forgalomirnytsi Rendszere


Tervezett rendszer

Tervezett rendszer

ttekints

Parkolsmenedzsment

Stratgik, forgalmi szitucik, prognzisok

Jelents menedzsment

Mrsi rtkek feldolgozsa

Bemenetek

Standard-illesztk,

Illetve specilis-konverterek

Info-tblavezrls

Kimenetek

Standard-illesztk,

Illetve specilis-konverterek

Forg. ir. Szmtgp sajt detektorokkal

Info-tblk

Vizualizls, kezels

OCIT vev egysg

Stratgiai ajnlsok

alrendszereknek

Stratgiai-

modul

Stratgiai detektorok

Stratgiai elnyk

alrendszereknek

Parkols irnyts

tvonalajnlsok

 • AVM

Adatbzis

RDS / TMC, DAB, Fax / E-Mail

Internet, WAP, Videotext,

 • Egyni kzl. (IV)

 • Tmeg kzl.(V)

 • Parkols

 • Esemnyek

 • Elkorltozsok

 • zemi jelentsek

 • Forgalmi zavarok

Tartalom s szerviz

szolgltatk

Autplya irnyts

Adatok a kezelk s

tervezk rszre

Budapest Forgalomirnytsi Rendszere


P ly zhat forr sok

Plyzhat forrsok

ETE Kzp-Eurpai transznacionlis program (Central Europe CE)

TEN-T CONNECT, Easy Way

SF, CF KMROP, KZOP


Connect

CONNECT

CO-ordination and stimulation of iNNovative ITS activities in Central and Eastern European CounTries,

azaz: Innovatv ITS tevkenysgek koordincija s sztnzse a kzp- s kelet-eurpai orszgokban

 • Parkolsirnytsi rendszer XIII. kerleti pilot projekt

 • Dinamikus kzlekedsi adatok biztostsa FCD technolgival

 • A budapesti kzti forgalomirnyt kzpont DATEX alap kommunikcis rendszernek kialaktsa

 • A budapesti kzti forgalomirnyt kzpont RDS-TMC adatszolgltatsnak megvalstsa


Ce 2013

CE 2013

 • adatbzis,

 • adaptv forgalomirnyts,

 • forgalmi prognzisok a nagykznsgnek


Easy way i

Easy Way I.

 • Gyalogos navigci

 • forgalmi modell,

 • monitoring,

 • kzpont migrci


Control room forgalmi oper tori szolg lat

Control room / forgalmi opertori szolglat


Easy way ii

Easy Way II.

 • Budapesti forgalomirnyt kzpont fejlesztse s az ltala felgyelt terlet kibvtse adaptv forgalomirnyts megvalstsval

 • Dinamikus forgalmi modell

 • Gyalogosok navigcis rendszernek terleti kiterjesztse s specilis gyalogosforgalmi ignyek szerinti tovbbfejlesztse

 • A fvros forgalomirnyt kzpontja kzlekedsi portljnak ltrehozsa s az adatok rendelkezsre bocstsa klnbz informcis szolgltatsok felptshez (TMC szolgltatsok mszaki htternek tovbbfejlesztse)

 • Az egyni s tmegkzlekeds sszekapcsolsa, multimodlis szolgltatsok egy teljes utazsi lncra

 • tvonal- s utazsi md vlaszts, illetve utazsi md vlts befolysolsa agglomercis s intermodlis kapcsoldsi pontok krnyezetben (specilis informcis tartalm VJT-k elhelyezsre)

 • Kritikus vrosi thlzat rszek esemnydetektlsa s ellenrzsi funkcik biztostsa (enforcement)

 • FCD mrkocsis adatok gyjtsnek kiterjesztse a Budapest krli agglomercira

 • Parkolsi informcis rendszer kiterjesztse a TERN hlzat fvrosi elemeire

 • Torldsi dj koncepcija Budapest terletre (megvalsthatsgi tanulmny)


Its budapesten

 • Jenovai Zoltn

 • forgalomtechnikai igazgat

 • FKF ZRT

 • 327-7111

 • jenovaiz@fkf.hu


 • Login