Kidung 40
Download
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 7

Kidung 40 PowerPoint PPT Presentation


  • 151 Views
  • Uploaded on
  • Presentation posted in: General

Kidung 40. Masmur 127. Masmur 127. Menawa dudu Yehuwah Kang ayasa omahira Mesthi tansah tanpa gawe Pagaweaning tukange. 2. Menawa dudu Yehuwah Kang ngreksa marang negara Para kemit tanpa gawe Nggone njaga gapurane. 3. Tanpa gawe tangi turu Isih esuk umun-umun

Download Presentation

Kidung 40

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Kidung 40

Kidung 40

Masmur 127


Kidung 40

Masmur 127

Menawa dudu Yehuwah

Kang ayasa omahira

Mesthi tansah tanpa gawe

Pagaweaning tukange


Kidung 40

2.

Menawa dudu Yehuwah

Kang ngreksa marang negara

Para kemit tanpa gawe

Nggone njaga gapurane


Kidung 40

3.

Tanpa gawe tangi turu

Isih esuk umun-umun

Nadyan jaga nganti bengi

Iku ya tan maedahi


Kidung 40

4.

Tan gawe nggonmu mangan

Pametuning kasusahan

Yen dudu Allah makwasa

Kang karsa tulung mring sira


Kidung 40

5.

Kekasihing Allah iku

Lir sajroning padha turu

Pinaringan pitulungan

Saking astane Pangeran


  • Login