AKUTNI PANKREATITIS - PowerPoint PPT Presentation

Akutni pankreatitis
Download
1 / 15

 • 344 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

AKUTNI PANKREATITIS. Garbajs Manca, Popovič Peter, Rus Gadžijev Barbara, Ponorac Slavica, Katedra za slikovno diagnostiko Inštitut za Radiologijo, UKC Ljubljana. Slikovno preiskovalne metode. UZ trebuha. CT trebuha. RTG trebuha. Diagnoza. Diagnozo se postavi na podlagi:

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

AKUTNI PANKREATITIS

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Akutni pankreatitis

AKUTNI PANKREATITIS

Garbajs Manca, Popovič Peter, Rus Gadžijev Barbara, Ponorac Slavica,

Katedra za slikovno diagnostiko

Inštitut za Radiologijo, UKC Ljubljana


Slikovno preiskovalne metode

Slikovno preiskovalne metode

UZ trebuha

CT trebuha

RTG trebuha


Diagnoza

Diagnoza

Diagnozo se postavi na podlagi:

 • anamneze in klinične slike,

 • tipičnih laboratorijskih izvidov ( amilaza, lipaza)

  Vloga radiološke slikovne diagnostike:

 • pojasnitev diagnoze, ko je klinična slika nejasna,

 • oceniti resnost bolezni in prognoza,

 • odkriti zaplete.


Uz pregled trebuha

UZ pregled trebuha

 • znotraj 24-48h od sprejema

 • VLOGA UZ:

  • V prvi vrsti za opredelitev etiologije – biliarni pankreatitis? Drugo?,

  • ugotavljanje zapletov,

  • sledenje.

UZ: Kamen v žolčniku.


Ct preiskava z i v ks indikacije

CT preiskava z i.v. KSIndikacije

 • bolniki s hudo obliko pankreatitisa (klinični kazalci);

 • izhodiščni znotraj 48h od sprejema;

 • kontrolni po 7-8 dneh oz. glede na klinično sliko.


Ct preiskava z dajanjem i v ks namen

CT preiskava z dajanjem i.v. KSNamen

 • Potrditi/ovreči diagnozo,

 • opredeliti vzrok,

 • opredeliti jakost vnetja,

 • zaznati, opredeliti zaplete.


Ct preiskava z i v ks blagi serozni akutni pankreatitis

CT preiskava z i.v. KSBlagi (serozni) akutni pankreatitis

 • Normalen pankreas

  ALI

 • volumsko povečanje pankreasa (segmentno/ difuzno),

 • hipodenzen (edem),

 • slabo ločljiv od okolice.

 • Spremembe v okolici:

  • malo tekočine,

  • blago strukturno spremenjeno maščevje.

CT: Normalen pankreas s tekočino v okolici.


Ct preiskava z i v ks hudi hemoragi no nekrozantni akutni pankreatitis

CT preiskava z i.v. KSHudi (hemoragično-nekrozantni) akutni pankreatitis

 • Heterogenost, neenakomerno obarvanje pankreasa (nekroze),

 • vnetje peripankreatičnega maščevja,

 • tekočinske kolekcije:

  • v pankreasu,

  • v okolici,

  • v/izven peritonealne votline.

CT: Nekrotičen pankreas s tekočinskimi kolekcijami.

CT: Obsežne tekočinske kolekcije intraperitonealno.


Zapleti akutnega pankreatitisa

Zapleti akutnega pankreatitisa

 • tekočinske kolekcije:

  • akutne

  • psevdociste

 • utekočinjena (sterilna) nekroza pankreatičnega parenhima

 • septični lokalni zapleti:

  • infecirana nekroza

  • absces

 • pankreatični ascites

 • psevdoanevrizma v poteku arterij

 • krvavitev iz erodiranih arterij in nekroze


Zapleti akutnega pankreatitisa teko inske kolekcije

Zapleti akutnega pankreatitisaTekočinske kolekcije

 • Akutne tekočinske kolekcije:

  - 40-50% spontana resorpcija.

 • Psevdociste:

  - fibrozna neepitelijska stena,

  - po štirih tednih,

  - 50% spont. resorpcija,

  - 50% asimptom.,

  - lahko komplikacije.

CT: Psevdocista s firbozno steno.

UZ: Psevdocista.


Zapleti akutnega pankreatitisa septi ni lokalni zapleti

Zapleti akutnega pankreatitisaSeptični lokalni zapleti

 • Inficirana nekroza:

  • nastane kadarkoli,

  • umrljivost 39-67%,

  • umrljivost pri sterilni nekrozi: 13-14%.

 • Pankreatični absces

  • 4 tedni,

  • gnojna kolekcija v bližini pankreasa z vključki zraka.

CT: Absces..


Zapleti akutnega pankreatitisa psevdoanevrizma

Zapleti akutnega pankreatitisaPsevdoanevrizma

CT:

CT:


Ct opredelitev akutnega pankreatitisa

CT opredelitev akutnega pankreatitisa

CT severity indeks (CTSI):

 • ocena resnosti bolezni;

 • zgodnji napovedni dejavnik (po >48-72h).

  Vnetni proces

  A normalen pankreas 0

  B fok./difuzno povečanje pank. 1

  C vn. sprem. pankr. in okolice 2

  D 1 tekoč. kolekc. 3

  E 2 tekoč. kolekc. ali plin v pankr. 4

  ali okolici

  Nekroza pankreasa

  ni nekroze 0

  manj kot 30% nekroze 2

  30-50% nekroze 4

  več kot 50% nekroze 6

Balthazar EJ. Radiology 2001


Ct opredelitev akutnega pankreatitisa1

CT INDEX

umrljivost

obolevnost

CT opredelitev akutnega pankreatitisa

Bolniki s CTSI 7–10 so imeli 17% umrljivost in 92% obolevnost.

Balthazar EJ. Radiology 2001


Zaklju ek

Zaključek

 • Diagnoza akutnega pankreatitisa je klinična in laboratorijska.

 • UZ za izključitev biliarnega vzroka.

 • CT pri bolnikih s hudo obliko bolezni.

 • Vloga CT:

  • potrditi/ovreči diagnozo,

  • opredeliti vzrok,

  • opredeliti jakost vnetja,

  • zaznati, opredeliti zaplete.

 • CTSI (>48-72h): napovedni dejavnik.


 • Login