21.8.2014 - PowerPoint PPT Presentation

TORBA YASADAK
Download
1 / 152

 • 107 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

TORBA YASADAKİ İŞ HUKUKU VE SOSYAL GÜVENLİK UYGULAMALARI. 21.8.2014. www.resulkurt.com. 1. TORBA YASADAKİ İŞ HUKUKU VE SOSYAL GÜVENLİK UYGULAMALARI Dr. Resul KURT E. SGK Başmüfettişi Sosyal Güvenlik Danışmanı www. kkdanismanlik .com rk@kkdanismanlik .com. 21.8.2014.

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

21.8.2014

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


21 8 2014

TORBA YASADAK

HUKUKU VE SOSYAL GVENLK UYGULAMALARI

21.8.2014

www.resulkurt.com

1


21 8 2014

TORBA YASADAK

HUKUKU VE SOSYAL GVENLK UYGULAMALARI

Dr. Resul KURT

E. SGK Bamfettii

Sosyal Gvenlik Danman

www.kkdanismanlik.com

rk@kkdanismanlik.com

21.8.2014

www.resulkurt.com

2


Yap land rman n kapsam

Yaplandrmann kapsam

 • 6111 Sayl Kanun 25 ubat 2011 Tarih Ve 27857 (Mkerrer) Sayl Resmi Gazetede Yaynland.


Yap land rman n kapsam1

Yaplandrmann kapsam

 • ve Sosyal Gvenlik Asndan Torba Kanunda;

 • 1- SGK prim aff

 • 2- SGK istihdam teviki

 • 3- 5510-4857-4447-3308-657 sayl Kanunlarda Deiiklikler

 • Var


21 8 2014

SGK PRM AFFI

21.8.2014

www.resulkurt.com

5


Yap land rman n kapsam2

Yaplandrmann kapsam

 • 2010 yl Kasm ay ve nceki aylara ilikin;

 • - Sigorta primi, emeklilik kesenei ve kurum karl, isizlik sigortas primi, sosyal gvenlik destek primi,

 • - lgili mevzuatna gre denmesi imkan ortadan kalkmam istee bal sigorta primi ve topluluk sigortas primi,

 • - Sosyal Gvenlik Kurumu tarafndan ilgili kanunlar gereince takip edilen damga vergisi, zel ilem vergisi ve eitime katk pay,

 • - Sosyal Gvenlik Destek Primi,


Yap land rman n kapsam3

Yaplandrmann kapsam

 • 30/11/2010 tarihine kadar bitirilmi zel nitelikteki inaatlar ile ihale konusu ilere ilikin eksik iilik tutar

 • 30/11/2010 tarihine kadar (bu tarih dhil) bitirilmi zel nitelikteki inaatlar ile ihale konusu ilere ilikin yaplan n deerlendirme, aratrma veya tespitler sonucunda bulunan eksik iilik tutar zerinden hesaplanan sigorta primi asllar,


Yap land rman n kapsam4

Yaplandrmann kapsam

 • 31/12/2010 tarihine kadar (bu tarih dhil) ilenen fiillere ilikin idari para cezas

 • 31/12/2010 tarihine kadar (bu tarih dhil) ilenen fiillere ilikin idari para cezas asllar,

 • Yeniden yaplandrma kapsamna girmektedir.


Htilafl idari para cezas

htilafl idari para cezas

 • 31/12/2010 tarihine kadar (bu tarih dhil) ilenen fiillere ilikin kesinlememi (htilafl) idari para cezas

 • 31/12/2010 tarihine kadar (bu tarih dhil) ilenen fiillere ilikin kesinlememi (htilafl) idari para cezas,

 • Yeniden yaplandrma kapsamna girmektedir.


Gecikme cezas ve gecikme zamm

Gecikme cezas ve gecikme zamm

Bu alacaklara deme srelerinin bittii tarihlerden 6111 sayl Kanunun yaymland tarihe kadar geen sre iin TEFE/FE aylk deiim oranlar esas alnarak hesaplanacak tutarn, bu Kanunda belirtilen sre ve ekilde denmesi halinde, bu alacaklara uygulanan gecikme cezas ve gecikme zamm gibi feri alacaklarn tamamnn tahsilinden vazgeilecek.


21 8 2014

 • ASLI DENM ALACAKLAR

 • Bu kapsama giren alacaklarn; asllarnn 6111 sayl Kanunun yaymland tarihten nce denmi olmasna ramen, ferilerinin bu Kanunun yaymland tarih itibaryla denmemi olduu durumlarda, asl denmi feri alacan % 40nn bu Kanunda belirtilen sre ve ekilde denmesi halinde kalan % 60nn tahsilinden vazgeilir.


21 8 2014

 • SLNECEK TUTARLAR

 • - Bu madde kapsamndaki prim ve dier alacaklara uygulanan gecikme cezas ve gecikme zamm gibi feri alacaklarn tamamnn,

 • - Kesinletii halde denmemi olan idari para cezas asllarnn % 50sinin,

 • Kesinlemeyen idari para cezas asllarnn % 75inin,

 • - dari para cezasna uygulanan gecikme cezas ve gecikme zamm gibi feri alacaklarnn tamamnn,

 • - Asl denmi feri alacan % 60nn,

 • tahsilinden vazgeilecek.


21 8 2014

BAVURU VE DEME SRES LE EKL

6111 sy. Kanunun ilgili blmlerindeki bavuru ve deme sresine ilikin hkmler sakl kalmak kaydyla bu Kanun hkmlerinden yararlanmak isteyen borlularn;

Bu Kanunun yaymland tarihi izleyen ikinci ayn sonuna kadar ilgili idareye bavuruda bulunmalar,

Sosyal Gvenlik Kurumuna bal tahsil dairelerine denecek tutarlarn ilk taksiti bu Kanunun yaymland tarihi izleyen drdnc aydan balamak zere ikier aylk dnemler halinde azami onsekiz eit taksitte demeleri,

arttr. Bu Kanuna gre denecek taksitlerin deme sresinin son gnnn resmi tatile rastlamas halinde sre tatili izleyen ilk i gn mesai saati sonunda biter.

21.8.2014

www.resulkurt.com

13


21 8 2014

Bavuru ve deme sresi ile ekli

6111 sayl Kanunda ngrlen yeniden yaplandrma hkmlerinden yararlanmak isteyen borlularn, her bir bor tr ynnden anlan Kanunun ilgili hkmlerinde belirtilen sre ve ekilde SGKya bavurmalar gerekmektedir. Buna gre, anlan Kanunda ngrlen yeniden yaplandrma hkmlerinden yararlanmak isteyen borlularn, en ge 2/5/2011 tarihine kadar bavuruda bulunmas arttr.

21.8.2014

www.resulkurt.com

14


21 8 2014

Bavuru ve deme sresi ile ekli

-5510 sayl Kanunun 4/a kapsamnda altrlan sigortallardan kaynaklanan sigorta primi, isizlik sigortas primi, sosyal gvenlik destek primi, idari para cezas, damga vergisi, zel ilem vergisi, eitime katk pay ve eksik iilikten kaynaklanan prim borlar iin e-bildirge ifresi yada slak imzal bavuru formunu doldurmak suretiyle e-Sigorta kanalyla veya elden yada posta yoluyla iyerinin bal bulunduu Sosyal Gvenlik Merkezine,(her bir dosya iin ayr bavuru) bavuruda bulunmalar gerekmektedir.

21.8.2014

www.resulkurt.com

15


21 8 2014

Bavuru ve deme sresi ile ekli

-5510 sayl Kanunun 4/b kapsamndaki sigortallk statsnden kaynaklanan prim borlar ve ilgili kanunlar gerei durdurulan sigortallk srelerinin ihyasna ilikin prim borlar iin, elden yada posta yoluyla iyerinin bal bulunduu Sosyal Gvenlik Merkezine bavuruda bulunmalar gerekmektedir.

21.8.2014

www.resulkurt.com

16


21 8 2014

Bavuru ve deme sresi ile ekli

Yaplandrmaya ilikin olarak SGK tarafndan Genelge yaynlanm olup bavurular alnmaya balanmtr. Bavurular SGKnn Internet portal olan http://uygweb.sgk.gov.tr/YENIYAPI/ adresinden yaplabildii gibi elden yada posta yolu ile sirklerimiz ekinde bulunan dilekeler kullanlmak suretiyle yaplabilmektedir.

21.8.2014

www.resulkurt.com

17


21 8 2014

Bavuru ve deme sresi ile ekli

Yaplandrlan borlar iin pein deme veya taksitle deme seeneklerinden biri tercih edilebilecektir. Pein demenin tercih edilmesi halinde, kapsama giren borlarn tamamnn en ge 30 Haziran 2011 tarihine kadar denmesi arttr.

Kapsama giren tm bor trleri iin ayn deme ekli (pein veya taksitle deme) tercih edilebilecei gibi, bir bor tr iin pein, dier bor trleri iin taksitle deme yolu veya bir bor tr iin farkl sayda taksit, dier bor tr iin farkl sayda taksit de seilebilecektir.

21.8.2014

www.resulkurt.com

18


21 8 2014

Bavuru ve deme sresi ile ekli

Bavuru formunda borcun ne ekilde denecei belirtilmemi veya taksitle deme seenei tercih edilmi olmasna ramen taksit sresinin iaretlenmemi olmas halinde, borlar iin 18 taksit seeneinin kabul edildii deerlendirilecek.

Kapsama giren borlar iin pein deme yolunun tercih edilmi olmasna ramen, 30 Haziran 2011 tarihine kadar bavuruda bulunulmas halinde pein deme bavurular, talep edilecek taksit sresine evrilecek.

21.8.2014

www.resulkurt.com

19


21 8 2014

Bavuru ve deme sresi ile ekli

Bavuru srasnda, hesaplanan borcun taksitler halinde denecei beyan edilmesine ramen, borcun tamamnn 30 Haziran 2011 tarihine kadar pein olarak veya tercih edilen taksit sresinden daha ksa sre iinde denecek olmas halinde taksitlendirme farknn yeniden hesaplanmas amacyla iyerinin bal bulunduu Sosyal Gvenlik Merkezine mracaat edilecektir.

Yaplandrma hkmlerinden yararlanmak isteyen borlularn 2 MAYIS 2011e kadar SGKna bavuruda bulunmalar, ilk taksiti en ge 30 Hazirandan balamak zere ikier aylk dnemler halinde azami on sekiz eit taksitte demeleri, arttr.

21.8.2014

www.resulkurt.com

20


21 8 2014

6111 sayl Kanun hkmlerine gre hesaplanan tutarn;

- lk taksit deme sresi ierisinde tamamen denmesi halinde, bu tutara bu Kanunun yaymland tarihten deme tarihine kadar geen sre iin herhangi bir faiz uygulanmaz.

- Taksitle denmek istenmesi halinde, ilgili maddelerde yer alan hkmler sakl kalmak artyla, borlularn bavuru srasnda alt, dokuz, oniki veya onsekiz eit taksitte deme seeneklerinden birini tercih etmeleri arttr. Tercih edilen taksit sresinden daha uzun bir srede deme yaplamaz.

21.8.2014

www.resulkurt.com

21


21 8 2014

Taksitle yaplacak demelerinde ilgili maddelere gre belirlenen tutar;

1) Alt eit taksit iin (1,05),

2) Dokuz eit taksit iin (1,07),

3) Oniki eit taksit iin (1,10),

4) Onsekiz eit taksit iin (1,15),

katsays ile arplr ve bulunan tutar taksit saysna blnmek suretiyle ikier aylk dnemler halinde denecek taksit tutar hesaplanr.

6111 sy. Kanun hkmlerinden yararlanmak zere bavuruda bulunan borlulara tercih ettikleri taksit sresine uygun deme plan verilir. Ancak, tercih edilen sreden daha ksa srede deme yaplmas halinde denecek tutar ilgili katsayya gre dzeltilir.

21.8.2014

www.resulkurt.com

22


21 8 2014

KRED KARTIYLA DEME

Maliye Bakanl ve Sosyal Gvenlik Kurumuna bal tahsil dairelerine bu Kanun kapsamnda denecek olan alacaklarn 6183 sayl Kanunun 41 inci maddesine gre kredi kart kullanlmak suretiyle denmesi uygun grld takdirde, demeye araclk yapan bankalarca, kart kullanclarna kredi kart ilemine konu bor tutarnn, taksitler halinde yanstlmas ve taksit deme aylarnda hesaplarna bor kaydedilmesi kouluyla, bu demeler iin deme tarihi olarak kredi kartnn kullanld gn esas alnr ve borluya tahsilatn yapldn gsterir makbuz verilir.

21.8.2014

www.resulkurt.com

23


21 8 2014

Sresinde denmeyen taksitler

6111 sayl Kanuna gre denmesi gereken taksitlerden; bir takvim ylnda iki veya daha az taksitin,sresinde denmemesi veya eksik denmesi halinde, denmeyen veya eksik denen taksit tutarlarnn son taksiti izleyen ayn sonuna kadar,gecikilen her ay ve kesri iin 6183 sayl Kanunun 51 inci maddesine gre her ay iin ayr ayr uygulanmak zere % 1,40 orannda belirlenen gecikme zamm oran zerinden hesaplanacak ge deme zamm ile birlikte denmesi artyla 6111 sayl Kanun hkmlerinden yararlanlr.

21.8.2014

www.resulkurt.com

24


21 8 2014

Sresinde denmeyen taksitler

Sresinde denmeyen veya eksik denen taksitlerin belirtilen ekilde de denmemesi veya bir takvim ylnda ikiden fazla taksitin sresinde denmemesi veya eksik denmesi halinde matrah ve vergi artrmna ilikin hkmler sakl kalmak kaydyla bu Kanun hkmlerinden yararlanma hakk kaybedilir.Bu hkm her bir madde ve alacakl idareler asndan taksitlendirilen alacaklar iin ayr ayr uygulanr.

21.8.2014

www.resulkurt.com

25


21 8 2014

Sresinde denmeyen taksitler

Yaplandrlan ve denmesi gereken taksitlerden birinin sresinde denmemesi veya eksik denmesi halinde denmeyen veya eksik denen taksit tutarlarnn bu fkra hkmlerine gre izleyen taksit ile birlikte denmesi artyla bu Kanun hkmlerinden yararlanlr.

Vadesinde denmesi ngrlen alacaklarn veya taksit tutarnn % 10unu amamak artyla 5 liraya (bu tutar dhil) kadar yaplm eksik demeler iin bu Kanun hkmleri ihlal edilmi saylmaz.

21.8.2014

www.resulkurt.com

26


21 8 2014

6183 SAYILI KANUNA GRE TAKST DEYENLER

5458 sayl Kanun hkmlerine gre yaplandrmalar devam edenler hari olmak zere, 6111 sayl Kanun kapsamna giren alacaklarn, Kanunun yaymland tarihten nce 6183 sayl Kanun ve dier kanunlar uyarnca tecil edilip de tecil artlarna uygun olarak denmekte olanlarndan, kalan taksit tutarlar iin borlular, talep etmeleri halinde bu Kanun hkmlerinden yararlanabilirler.

21.8.2014

www.resulkurt.com

27


21 8 2014

6183 SAYILI KANUNA GRE TAKST DEYENLER

Bu takdirde tecil artlarna uygun olarak denen taksit tutarlar iin tecil hkmleri geerli saylr. Bu ekilde denmi taksit tutarlarna tecil tarihi ile deme tarihi arasnda geen sre iin sadece ilgili kanunun ngrd faiz uygulanr. Kalan taksit tutarlar vadesinde denmemi alacak kabul edilir ve bu alacaklar hakknda bu Kanun hkmleri uygulanr.

21.8.2014

www.resulkurt.com

28


21 8 2014

HACZLER DEME ORANINDA KALDIRILACAK

6111 sayl Kanuna gre denecek alacaklarla ilgili olarak, tatbik edilen hacizler yaplan demeler nispetinde kaldrlr ve buna isabet eden teminatlar iade edilir.

21.8.2014

www.resulkurt.com

29


21 8 2014

DAVADAN VAZGELECEK

6111 sayl Kanun hkmlerinden yararlanmak zere bavuruda bulunan ve ilgili maddeler uyarnca dava amamalar veya alan davalardan vazgemeleri gereken borlularn, bu Kanun hkmlerinden yararlanabilmeleri iin ilgili maddelerde belirlenen bavuru srelerinde, yazl olarak bu iradelerini belirtmeleri arttr.

21.8.2014

www.resulkurt.com

30


21 8 2014

DAVADAN VAZGELECEK

Maliye Bakanlna bal tahsil dairelerince tahsili gerektii halde tahakkuku dier kamu idarelerince yaplan alacaklara ilikin ilgili kamu idaresi aleyhine alm davalardan vazgeme dilekelerinin verilecei idari mercii belirlemeye Maliye Bakanl yetkilidir.

6111 sayl Kanun hkmlerinden yararlanmak zere bavuruda bulunan ve atklar davalardan vazgeen borlularn bu ihtilaflaryla ilgili olarak bu Kanunun yaymland tarihten sonra tebli edilen kararlar uyarnca ilem yaplmaz ve bu kararlar ile idare aleyhine hkmedilmi yarglama giderleri ve veklet creti bulunmas halinde bunlar talep edilemez.

21.8.2014

www.resulkurt.com

31


21 8 2014

ade edilmeyecek alacaklar

6111 sayl Kanun kapsamna giren alacaklara karlk 6111 sayl Kanunun yaymland tarihten nce tahsil edilmi olan tutarlar, (Ba-Kur ve Tarm Ba-Kur prim borlar nedeniyle sigortallk sreleri durdurulmu olanlarn kendileri veya hak sahiplerince sigortallk srelerinin ihya edilmesi hari olmak zere) 6111 sayl Kanun kapsamnda tahsil edilen tutarlar ile 6111 sayl Kanunun 20 nci maddesinin birinci fkras kapsamnda yaplan tecile ilikin olarak 6183 sayl Kanun veya dier kanunlar uyarnca denen faizlerin 6111 sayl Kanun hkmlerine dayanlarak red ve iadesi yaplmaz.

21.8.2014

www.resulkurt.com

32


21 8 2014

Ba-Kur destek primi borcu

30.09.2008 tarihinden nceki uygulamada SSK, T.C. Emekli Sand ve Banka-Sigorta irketi-Oda ve Borsa sandklarndan emekli ayl alan ve Ba-Kur Kanunu kapsamnda ticari veya serbest meslek faaliyetlerini devam etmeleri veya daha sonra yeniden ie balamalar durumunda, almaya baladklar ay takip eden aybandan itibaren almalarnn sona erdii ay dahil, Ba-Kur Kanununa gre belirlenen 12 nci gelir basamann yzde 10u orannda destek primi demeleri gerekiyordu.

21.8.2014

www.resulkurt.com

33


21 8 2014

Ba-Kur destek primi borcu

Sosyal gvenlik reformunun yrrle girmesiyle birlikte 01.10.2008 tarihinden itibaren Ba-Kurdan emekli ayl alanlarla, Ba-Kur dndaki SSK, T.C. Emekli Sand ve Banka-Sigorta irketi-Oda ve Borsa sandklarndan emekli ayl alanlarn SGKdan almakta olduklar emekli aylklarndan 2011 ylndan itibaren yzde 15 orannda sosyal gvenlik destek primi kesilmektedir.

21.8.2014

www.resulkurt.com

34


21 8 2014

Ba-Kur destek primi borcu

Yallk, emekli ayl veya malullk ayl balandktan sonra 4/b bendinde belirtilen (Ba-Kur) sigortallk stats kapsamnda sigortal saylmasn gerektirir nitelikte almas nedeniyle ilgili mevzuatna gre sosyal gvenlik destek primi demesi gerekenlerden bu Kanunun yaymland tarihi izleyen ikinci ayn sonuna kadar tescili yaplm olanlarn, 2010/Kasm ve nceki aylara ilikin olup bu Kanunun yaymland tarih itibaryla denmemi olan sosyal gvenlik destek primi asllar ile bu alacaklara deme srelerinin bittii tarihlerden bu Kanunun yaymland tarihe kadar geen sre iin TEFE/FE aylk deiim oranlar esas alnarak hesaplanacak tutarn, bu Kanunda belirtilen sre ve ekilde denmesi halinde, bu alacaklara uygulanan gecikme cezas ve gecikme zamm gibi feri alacaklarnn tamamnn tahsilinden vazgeilecek.

21.8.2014

www.resulkurt.com

35


21 8 2014

Ba-Kur destek primi borcu

4/a yada 4/c kapsamnda aylk alanlarn 4/b SGDP kapsamnda kesinti iin Sosyal Gvenlik l Mdrl/Sosyal Gvenlik Merkezine bavuru yapmas gerekmektedir.

Bavurunun bir dileke ile yaplmas ve ekine 4/b kapsamna giren faaliyete esas belgeyi eklemesi gerekecek.

21.8.2014

www.resulkurt.com

36


21 8 2014

Ba-Kur destek primi borcu

5510 sayl Kanunun 4/c bendi kapsamnda yallk veya malullk ayl balandktan sonra (Emekli Sand Emeklileri) 5510 sayl Kanunun 4/b kapsamnda almaya balayan sigortallarn;

1) 1/10/2008 tarihinden nceki srelere ilikin SGDP borlar iin, elden ya da posta yoluyla sigortal dosyalarnn bulunduu Sosyal Gvenlik Merkezine

2) 1/10/2008 tarihinden sonraki srelere ilikin SGDP borlar iin, elden yada posta yoluyla Sosyal Sigortalar Genel Mdrl Kamu Grevlileri Emeklilik lemleri Daire Bakanlna

21.8.2014

www.resulkurt.com

37


21 8 2014

Ba-Kur destek primi borcu

Aadaki tabloda, SSK, T.C. Emekli Sand ve Banka-Sigorta irketi-Oda ve Borsa sandklarndan emekli ayl alan ve Ba-Kur Kanunu kapsamnda ticari veya serbest meslek faaliyetlerini devam etmeleri halinde dnemler itibariyle denecek Ba-Kur destek primi gsterilmitir.

21.8.2014

www.resulkurt.com

38


21 8 2014

21.8.2014

www.resulkurt.com

39


21 8 2014

21.8.2014

www.resulkurt.com

40


Htilafl idari para cezas1

htilafl idari para cezas

 • 6111 sayl Kanunun yaymland tarihi izleyen ikinci ayn sonuna kadar tahakkuk ettii halde dava safhasnda veya dava ama sresi sona ermemi olan idari para cezas asllarnn idari para cezas asllarnn kalan % 75i ile idari para cezasna uygulanan gecikme cezas ve gecikme zamm gibi feri alacaklarn tamamnn tahsilinden vazgeilecek.

 • Madde kapsamna giren alacaklarn tahakkuk ettii tarih itibaryla bavuru sresinin onbe gnden az kald hallerde, bavuru sresi tahakkuk tarihinden itibaren onbe gn olarak uygulanacak.


21 8 2014

 • - 30/11/2010 tarihine kadar bitirilmi ancak iverene tebli edilememi zel nitelikteki inaatlar ile ihale konusu ilere ilikin eksik iilik tutar

 • 30/11/2010 tarihine kadar (bu tarih dhil) bitirilmi, ancak Kurumca resen tahakkuk ettirilerek iverene tebli edilememi zel nitelikteki inaatlar ile ihale konusu ilere ilikin yaplan n deerlendirme, aratrma veya tespitler sonucunda bulunan eksik iilik tutar zerinden hesaplanan sigorta primi asllar yeniden yaplandrma kapsamna girmektedir.


21 8 2014

5763 ve 5797 sayl Kanunlara gre Sosyal gvenlik borlar yaplandrlan ancak yeniden yaplandrma haklarn kaybetmi olanlar

Sosyal Gvenlik Kurumuna olan borlar 5763 sayl Kanuna gre 5510 sayl Kanunun geici 24 nc veya 5797 sayl Kanuna gre geici 25 inci maddeleri uyarnca yeniden yaplandrlan ancak taksit deme ykmllklerini yerine getirmemi olmalar nedeniyle yeniden yaplandrma haklarn kaybetmi olanlardan,

 • SOSYAL GVENLK BOR YAPILANDIRMA ANLAMALARININ HYASI

43


21 8 2014

5763 ve 5797 sayl Kanunlara gre Sosyal gvenlik borlar yaplandrlan ancak yeniden yaplandrma haklarn kaybetmi olanlar

- Yaplandrmalar oniki taksite kadar yaplm olanlarn, denmemi taksit says drtten fazla olmayanlarn;

- Yaplandrmalar yirmidrt taksite kadar yaplm olanlarn, denmemi taksit says sekizden fazla olmayanlarn;

6111 sayl Kanunun yaymland tarihi izleyen ikinci ayn sonuna kadar yazl olarak bavurmalar halinde, bozulmu olan yeniden yaplandrma anlamalar anlan Kanun hkmleri uyarnca yaplm olan bavuru tarihi ve taksitlendirme sresi dikkate alnarak ihya edilecek.

 • Sosyal gvenlik bor yaplandrma anlamalarnn ihyas

44


21 8 2014

Yeniden yaplandrma anlamalar ihya edilen borlularn, yeniden yaplandrma anlamalarnn bozulduu tarihten sonra bu borlar iin 6111 Kanunun yaymland tarihe kadar yapm olduklar demeler, anlan Kanun hkmlerine gre mahsup edilir.

 • Sosyal gvenlik bor yaplandrma anlamalarnn ihyas

45


Sosyal g venl k bor yapilandirma anla malarinin hyasi

SOSYAL GVENLK BOR YAPILANDIRMA ANLAMALARININ HYASI

 • hya veya mahsup ilemleri sonucunda sresi iinde denmedii veya eksik dendii anlalan taksit tutarlarnn tamamnn, deme sresinin sona erdii tarihten demenin yaplaca tarihe kadar her ay iin DBS aylk ortalama faiz oranna bir puan eklenmek suretiyle bulunacak faiz orannn bileik bazda uygulanmas sonucunda hesaplanacak faiz tutaryla birlikte bu maddeye gre yaplan bavuru tarihini izleyen nc ayn sonuna kadar denmesi halinde ilgili Kanunda ngrlen yeniden yaplandrma hkmlerinden yararlanlacak. Belirtilen bu deme ykmllklerinin sz konusu aylk sre iinde tam olarak yerine getirilmemesi halinde yeniden yaplandrma hakk kaybedilir ve yaplandrma ilemleri iptal edilir.


Sigortal l k s releri durdurulanlar n ihya prim bor lar

Sigortallk sreleri durdurulanlarn ihya prim borlar

 • Ba-Kur ve Tarm Ba-Kur Kanunlarna gre tescilleri yapld halde prim borlar nedeniyle ilgili kanunlar uyarnca sigortallk sreleri durdurulmu ve sigortallk sreleri ihya edilmemi olanlarn kendileri veya hak sahipleri, 6111 sayl Kanunun yaymland tarihi izleyen ikinci ayn sonuna kadar durdurulan sigortallk srelerini ihya edebileceklerdir.

 • Yapacaklar yazl bavuruda durdurulan bu sigortallk sreleri iin deyecekleri prim tutarnn, sigortallk sreleri durdurulmam gibi deerlendirilerek 6111 sayl Kanunun yaymland tarihe kadar geen sre iin TEFE/FE aylk deiim oranlar esas alnarak hesaplanmasn talep edebilirler.


Sigortal l k s releri durdurulanlar n ihya prim bor lar1

Sigortallk sreleri durdurulanlarn ihya prim borlar

 • Sigortallk sreleri durdurulanlarn ihya prim borlar

 • Bor tutarnn Kanunda belirtilen sre ve ekilde denmesi halinde, bu alacaklara uygulanan gecikme cezas ve gecikme zamm gibi feri alacaklarn tamamnn tahsilinden vazgeilir.

 • Bu ekilde hesaplanan prim bor tutarnn tamam bu Kanunun yaymland tarihi izleyen beinci ayn sonuna kadar dendii takdirde, bu sreler sigortallk sresi olarak deerlendirilir. Bu maddede belirtilen sre iinde hesaplanan bor tutarnn tamamnn denmemesi halinde ihya ilemi geerli saylmaz ve bu madde kapsamnda denmi olan tutarlar ilgilinin bu madde kapsam haricinde bakaca prim borcunun bulunmamas kaydyla faizsiz olarak iade edilir.


Veren ve nc ah slardan olan r cu alacaklar

veren ve nc ahslardan olan rcu alacaklar

 • verenlerin ve nc ahslarn, i kazas ve meslek hastal, malullk, adi malullk ve lm halleri ile genel salk sigortalsna ve bunlarn bakmakla ykml olduu kiilere ynelik fiiller nedeniyle demekle ykml bulunduklar her trl borlar ile bu borlara kanuni faiz uygulanan srenin balangcndan yaplandrma Kanununun yaymland tarihe kadar geen sre iin TEFE/FE aylk deiim oranlar esas alnarak hesaplanacak tutarn, yaplandrma Kanununda belirtilen sre ve ekilde denmesi halinde bu borlara uygulanan kanuni faizin tahsilinden vazgeilecektir.


Kurum taraf ndan fazla veya yersiz denen ayl klar n tahsili

Kurum tarafndan fazla veya yersiz denen aylklarn tahsili

 • Sosyal Gvenlik Kurumu tarafndan fazla veya yersiz olarak dendii tespit edilen ve 17/7/1964 tarihli ve 506 sayl, 2/9/1971 tarihli ve 1479 sayl, 17/10/1983 tarihli ve 2925 sayl, 17/10/1983 tarihli ve 2926 sayl, 8/6/1949 tarihli ve 5434 sayl Kanunlarn mlga hkmleri ve 5510 sayl Kanunun 96 nc maddesi gereince tahsil edilmesi gereken gelir ve aylklara ilikin bor asllar ile bu borlara kanuni faiz uygulanan srenin balangcndan bu Kanunun yaymland tarihe kadar geen sre iin TEFE/FE aylk deiim oranlar esas alnarak hesaplanacak tutarn, bu Kanunda belirtilen sre ve ekilde denmesi halinde bu borlara uygulanan kanuni faizin tahsilinden vazgeilir.


21 8 2014

LAVE STHDAM TEVK

21.8.2014

www.resulkurt.com

51


21 8 2014

LAVE STHDAM TEVK

31/12/2015 tarihine kadar ie alnan her bir sigortal iin geerli olmak zere, bu maddenin yrrlk tarihinden itibaren zel sektr iverenlerince ie alnan ve fiilen altrlanlarn; ie alndklar tarihten nceki alt aya ilikin Sosyal Gvenlik Kurumuna verilen prim ve hizmet belgelerinde kaytl sigortallar dnda olmalar, ayn dneme ilikin ie alndklar iyerinden bildirilen prim ve hizmet belgelerindeki sigortal saysnn ortalamasna ilave olmalar ve bu maddede belirtilen dier koullar da salamak kaydyla, prime esas kazanlar zerinden hesaplanan sigorta primlerinin iveren hisselerine ait tutar, ie alndklar tarihten itibaren sizlik Sigortas Fonundan karlanr.

21.8.2014

www.resulkurt.com

52


21 8 2014

LAVE STHDAM TEVK

Bu maddede belirtilen destek unsuru;

a) 18 yandan byk ve 29 yandan kk erkekler ile 18 yandan byk kadnlardan;

1) Mesleki yeterlik belgesi sahipleri iin krksekiz ay sreyle,

2) Mesleki ve teknik eitim veren orta veya yksek retimi veya Trkiye Kurumunca dzenlenen igc yetitirme kurslarn bitirenler iin otuzalt ay sreyle,

3) Mesleki yeterlik belgesi ve meslek lisesi/MYO ve -Kur igc yetitirme kurs bitirme belgesine sahip olmayanlar iin yirmidrt ay sreyle,

b) 29 yandan byk erkeklerden Mesleki yeterlik belgesi ve meslek lisesi/MYO ve -Kur igc yetitirme kurs bitirme belgesine sahip olanlar iin yirmidrt ay sreyle,

21.8.2014

www.resulkurt.com

53


21 8 2014

LAVE STHDAM TEVK

c) Yukardaki bentler kapsamna girenlerin Trkiye Kurumuna kaytl isizler arasndan ie alnmalar halinde ilave olarak alt ay sreyle,

) 5510 sayl 4/(a) bendi kapsamnda almakta iken, bu maddenin yrrle girdii tarihten sonra mesleki yeterlik belgesi alanlar veya mesleki ve teknik eitim veren orta veya yksek retimi bitirenler iin oniki ay sreyle,

d) 18 yandan byklerden bu fkrann (a), (b) ve () bentlerine girmeyenlerin Trkiye Kurumuna kaytl isizler arasndan ie alnmalar halinde alt ay sreyle,

uygulanr.

21.8.2014

www.resulkurt.com

54


21 8 2014

LAVE STHDAM TEVK

Bu maddede saylan belge ve nitelikler nedeniyle destek unsurundan yararlanabilmek iin sigortallarn sahip olduklar mesleki yeterlik, mesleki ve teknik eitim veren orta veya yksek retim kurumlar veya Trkiye Kurumunca dzenlenen igc yetitirme kurslarna ilikin belgelerde belirtilen meslek ya da alanlarda ie alnmalar ve/veya alyor olmalar gerekir.

21.8.2014

www.resulkurt.com

55


21 8 2014

LAVE STHDAM TEVK

Bu maddeyle salanan destek unsurundan ayn sigortal iin bir kez yararlanlabilir. Sigortal, destek sresini tamamlamadan isiz kalmas halinde, kalan sreden yeniden yararlanamaz.

Ancak ikinci fkrann (a) bendi kapsamna girenlerin, ayn bent kapsamnda yeniden ie alnmalar ve saylan belge ve nitelikleri bu dnemde teminetmeleri halinde yeniden yararlanabilirler.

Bu durumda ilk yararlanma sresi, ikincisinden dlr ve toplam yararlanma sresi en son yararlanlan destek iin maddede ngrlen sreyi aamaz.

21.8.2014

www.resulkurt.com

56


21 8 2014

LAVE STHDAM TEVK

veren hissesine ait primlerin Fondan karlanabilmesi iin iverenlerin altrdklar sigortallarla ilgili olarak; 5510 sayl Kanun uyarnca aylk prim ve hizmet belgelerini yasal sresi ierisinde Sosyal Gvenlik Kurumuna vermesi, sigortallarn tamamna ait sigorta primlerinin sigortal hissesine isabet eden tutarn yasal sresi iinde demesi ve kapsama giren sigortalnn ie alnd iyerinden dolay Sosyal Gvenlik Kurumuna prim, idari para cezas ve bunlara ilikin gecikme cezas ve gecikme zamm borcu bulunmamas arttr.

21.8.2014

www.resulkurt.com

57


21 8 2014

LAVE STHDAM TEVK

Sosyal Gvenlik Kurumuna olan prim, idari para cezas ve bunlara ilikin gecikme cezas ve gecikme zamm borlarnn 6183 sayl Kanunun 48 inci maddesine gre tecil ve taksitlendirilmi veya ilgili dier kanunlar uyarnca prim borlarnn yeniden yaplandrlm ve taksitlendirilmi olmas, bu tecil, taksitlendirme ve yeniden yaplandrma devam ettii srece iverenlerin bu fkra hkmnden yararlanmasna engel tekil etmez.

21.8.2014

www.resulkurt.com

58


21 8 2014

LAVE STHDAM TEVK

Bu madde hkmleri; 21/4/2005 tarihli ve 5335 sayl Kanunun 30 uncu maddesinin ikinci fkras kapsamna giren kurum ve kurululara ait iyerleri ile 8/9/1983 tarihli ve 2886 sayl Devlet hale Kanununa, 4/1/2002 tarihli ve 4734 sayl Kamu hale Kanununa ve uluslararas anlama hkmlerine istinaden yaplan alm ve yapm ileri ile 4734 sayl Kanundan istisna olan alm ve yapm ilerine ilikin iyerleri, sosyal gvenlik destek primine tabi alanlar ve yurt dnda alan sigortallar hakknda uygulanmaz.

5510 sayl Kanun gereince yaplan kontrol ve denetimlerde, altrd kiileri sigortal olarak bildirmedii tespit edilen iverenler bir yl sreyle bu maddeyle salanan destek unsurlarndan yararlanamaz.

21.8.2014

www.resulkurt.com

59


21 8 2014

LAVE STHDAM TEVK

Bu maddeyle salanan destek unsuru, 5510 sayl Kanunun 81 inci maddesinin birinci fkrasnn () bendi uygulandktan sonra kalan sigorta primlerinin iveren hisselerine ait oran zerinden, bu maddede belirtilen esaslar dikkate alnarak uygulanr.

Bu maddede dzenlenen tevik, 5510 sayl Kanun kapsamnda bulunanlarla ayn artlarda olmak zere 506 sayl Kanunun geici 20 nci maddesi kapsamndaki sandklarn statlerine tabi personeli iin de uygulanr.

Fondan karlanan prim tutarlar, gelir ve kurumlar vergisi uygulamalarnda gider veya maliyet unsuru olarak dikkate alnmaz.

Bakanlar Kurulu, bu maddenin uygulanma sresini 2015 ylndan itibaren be yla kadar uzatmaya yetkilidir.

21.8.2014

www.resulkurt.com

60


21 8 2014

SGK ve MEVZUATINDA YAPILAN DEKLKLER

21.8.2014

www.resulkurt.com

61


21 8 2014

IRAK VE STAJYERLERLE LGL YAPILAN DEKLKLER

21.8.2014

www.resulkurt.com

62


21 8 2014

rak ve Stajyer renciler

3308 sayl Meslek Eitim Kanununda belirtilen aday rak, rak ve iletmelerde meslek eitim gren renciler hakknda i kazas ve meslek hastal ile hastalk sigortas uygulanacaktr.

rak ve bu renciler 4/a kapsamnda sigortal saylrlar ve bunlardan bakmakla ykml olunan kii durumunda olmayanlar hakknda ayrca genel salk sigortas hkmleri uygulanr.

21.8.2014

www.resulkurt.com

63


21 8 2014

rak ve Stajyer renciler

On ve daha fazla personel altran iletmeler, altrdklar personel saysnn yzde beinden az, yzde onundan fazla olmamak zere mesleki ve teknik eitim okul ve kurumu rencilerine beceri eitim yaptrr. renci saysnn tespitinde kesirler tama ibla olunur.

10 says be kiiye kadar indirilebilecek.

21.8.2014

www.resulkurt.com

64


21 8 2014

Staj yaplacak iyerinde ii says 10 olacak

10 ve daha fazla personel altran iletmeler, altrdklar personel saysnn yzde beinden az, yzde onundan fazla olmamak zere mesleki ve teknik eitim okul ve kurumu rencilerine beceri eitim yaptrr. renci saysnn tespitinde kesirler tama ibla olunur. 3308 mesleki eitim kanununa gre staj yaplacak iyerlerindeki ii says 20den 10a drlmtr.

21.8.2014

www.resulkurt.com

65


21 8 2014

Mesleki eitime katlma pay

10 ve daha fazla personel altran ve Bakanlka iletmelerde mesleki eitim kapsamna alnan, ancak, beceri eitimi yaptrmayan iletmeler, beceri eitimi yaptrmas gereken her renci iin eitim sresince her ay 18 yan bitirenlere denen asgari cretin net tutarnn 1/3 nispetinde, yirmi ve daha fazla personel altrlmas halinde 2/3 nispetinde Saymanlk hesabna para yatrmakla ykmldrler.

21.8.2014

www.resulkurt.com

66


21 8 2014

rak ve Stajyer renciler

Meslek liselerinde okumakta iken veya yksek renimleri srasnda staja tabi tutulan renciler ile 2547 sayl Yksekretim Kanununa gre ksmi zamanl altrlan rencilerden aylk prime esas kazan tutar, aylk asgari cretten fazla olmayanlar hakknda ise i kazas ve meslek hastal sigortas uygulanr.

21.8.2014

www.resulkurt.com

67


21 8 2014

cret ve Sosyal Gvenlik

Aday rak, rak ve iletmelerde meslek eitimi gren rencilere denecek cret ve bu cretlerdeki artlar; aday rak veya ran velisi veya vasisi veya kii reit ise kendisi; renciler iin okul mdrl ile iyeri sahibi arasnda Bakanlka belirlenen esaslara gre dzenlenecek szleme ile tespit edilir.

21.8.2014

www.resulkurt.com

68


21 8 2014

cret ve Sosyal Gvenlik

Aday rak, rak ve iletmelerde meslek eitimi gren rencilere denecek cret ve bu cretlerdeki artlar; aday rak veya ran velisi veya vasisi veya kii reit ise kendisi; renciler iin okul mdrl ile iyeri sahibi arasnda Bakanlka belirlenen esaslara gre dzenlenecek szleme ile tespit edilir.

21.8.2014

www.resulkurt.com

69


21 8 2014

cret ve Sosyal Gvenlik

Ancak, iletmelerde meslek eitimi gren rgn eitim rencilerine, asgari cretin net tutarnn 20 ve zerinde personel altran iyerlerinde yzde 30undan (171,07 TL),

20den az personel altran iyerlerinde yzde 15inden (85,53 TL), aday rak ve raa yana uygun asgari cretin yzde 30undan (16 YA ZER N 171,07 TL), (16 YA ALTI N 145,94 TL), aa cret denemez.

21.8.2014

www.resulkurt.com

70


21 8 2014

cret ve Sosyal Gvenlik

Aday rak, rak ve rencinin eitimi srasnda iyerinin kusuru halinde meydana gelecek i kazalar ve meslek hastalklarndan iveren sorumludur.

Aday rak, rak ve rencilere denecek cretler her trl vergiden mstesnadr.

21.8.2014

www.resulkurt.com

71


21 8 2014

CRET VE SOSYAL GVENLK

Aday rak, rak ve iletmelerde meslek eitimi gren rencilere szlemenin akdedilmesi ile 506 sayl Sosyal Sigortalar Kanununun i kazalar ve meslek hastalklar ile hastalk sigortalar hkmleri uygulanr. Sigorta primleri 1475 sayl Kanununun 33 nc maddesi gereince bunlarn yana uygun asgari cretin% 50'si zerinden Bakanlk ve mesleki ve teknik eitim yapan yksekretim kurumlarnn bal olduu niversitelerin btesine konulan denekle karlanr.

21.8.2014

www.resulkurt.com

72


21 8 2014

Aylk Prime Esas Kazan Tutar

Meslek liselerinde okumakta iken veya yksekrenimleri srasnda staja tabi tutulan renciler ve 2547 sayl Kanunun 46 nc maddesine tabi olarak ksmi zamanl altrlan rencilerden aylk prime esas kazan tutar gnlk prime esas kazan alt snrnn otuz katndan fazla olmayanlar ile kursiyerlerin prime esas gnlk kazanlarnn hesaplanmasnda prime esas gnlk kazan alt snr dikkate alnacak. Aday rak, rak ve meslek eitim gren rencilerin prime esas kazanlar ilgili kanunlarnda ngrld ekilde belirlenecek.

21.8.2014

www.resulkurt.com

73


21 8 2014

IRAK VE RENCLERN GSS PRM

Aday rak, rak ve iletmelerde meslek eitimi gren renciler iin prim oran, prime esas kazanlarnn % 6sdr. Bu prim orannn % 1i ksa vadeli sigorta kollar, % 5i genel salk sigortas primidir.

-KUR kursiyerleri iin prim oran, prime esas kazanlarnn % 13,5idir. Bu prim orannn % 1i ksa vadeli sigorta kollar, % 12,5i genel salk sigortas primidir.

21.8.2014

www.resulkurt.com

74


21 8 2014

SOSYAL GVENLK ve MEVZUATI LE LGL YAPILAN DEKLKLER

21.8.2014

www.resulkurt.com

75


Ba kur sa l k yard m

Ba-Kur salk yardm

 • Ba-Kur sigortallar borlarnyaplandrmalar halinde salk yardm alabilecek

 • 5510 sayl Kanunun 4 nc maddesinin birinci fkrasnn (b) bendi kapsamnda bulunan sigortallar, bu Kanun kapsamndaki borlarn yaplandrmalar halinde, yaplandrlan bor haricinde altm gnden fazla prim ve prime ilikin borlarnn bulunmamas veya altm gnden fazla prim ve prime ilikin borlar bulunmakla birlikte bu borlarn ilgili kanunlara gre taksitlendirmi veya yaplandrm olup deme ykmllklerini de yerine getiriyor olmalar kaydyla, bu Kanuna gre yaplandrlan borlarnn bir taksitini tam olarak demelerinden itibaren hak sahipleri de dhil genel salk sigortasndan yararlanmaya balatlr.


21 8 2014

 • Kapanan iyerlerinin 50 TLye kadar olan borlar silinecek

 • 5510 sayl Kanun kapsamndan karlan iyerlerine ilikin olup iyerine ait borcun tamamnn deme sresi 31/12/2010 veya nceki bir tarihe ilikin olduu halde denmemi sigorta primi, isizlik sigortas primi, sosyal gvenlik destek primi ve idari para cezas asllar toplam 50 Trk Lirasn amayan alacaklar ile tutarna baklmakszn bu alacaklara bal gecikme cezas ve gecikme zamm gibi ferilerinin ve asl denmi olan feri alacaklardan tutar 100 Trk Lirasn amayanlarn tahsilinden vazgeilir.

www.resulkurt.com


21 8 2014

-Kur Kursiyerleri

Trkiye Kurumu tarafndan dzenlenen meslek edindirme, gelitirme ve deitirme eitimine katlan kursiyerler, 4/a bendi kapsamnda sigortal saylrlar ve bunlar hakknda i kazas ve meslek hastal sigortas ile bunlardan bakmakla ykml olunan kii durumunda olmayanlar hakknda ayrca genel salk sigortas hkmleri uygulanr.

21.8.2014

www.resulkurt.com

78


21 8 2014

Sosyal Gvenlik Szlemesi Olmayan lkelerde stlenen verenlerce Yurt Dndaki yerlerinde altrlmak zere Gtrlen Trk ileri

lkemiz ile sosyal gvenlik szlemesi olmayan lkelerde i stlenen iverenlerce yurt dndaki iyerlerinde altrlmak zere gtrlen Trk iileri 4/a bendi kapsamnda sigortal saylr ve bunlar hakknda ksa vadeli sigorta kollar ile genel salk sigortas hkmleri uygulanr. Bu sigortallarn uzun vadeli sigorta kollarna tabi olmak istemeleri halinde, 50 nci maddenin ikinci fkrasndaki Trkiyede yasal olarak ikamet etme art ile dier artlar aranmakszn haklarnda istee bal sigorta hkmleri uygulanr.

21.8.2014

www.resulkurt.com

79


21 8 2014

Sosyal Gvenlik Szlemesi Olmayan lkelerde stlenen verenlerce Yurt Dndaki yerlerinde altrlmak zere Gtrlen Trk ileri

Bu kapsamda, istee bal sigorta hkmlerinden yararlananlardan ayrca genel salk sigortas primi alnmaz. Torba kanun ncesi bu durumdaki iilerin istee bal sigorta primleri 4/b yani Ba-Kur kapsamnda saylmakta iken torba kanunla yaplan bu kapsamda yurt dndaki iyerlerinde alan sigortallarn, bu srede dedikleri istee bal sigorta primleri 4/a bendi kapsamnda sigortallk saylacak.

21.8.2014

www.resulkurt.com

80


21 8 2014

Ksmi Sreli alanlar Eksik Gnleri Borlanabilecek

Bu hkmn yrrle girdii tarihten sonraki srelere ilikin olmak zere, 4857 sayl Kanuna gre ksmi sreli i szlemesi ile alan sigortallarn, ksmi sreli altklar aylara ait eksik sreleri borlanma hakk olacak. Bu kapsamda borlanlacak srelere ilikin genel salk sigortas primlerinin denmi olmas halinde, genel salk sigortas primi denmi bu srelere ilikin borlanma tutar % 20 oran zerinden hesaplanacak ve bu borlanma sreleri 4/a yani SSK kapsamnda kabul edilecek.

21.8.2014

www.resulkurt.com

81


21 8 2014

Ksmi Sreli alanlarn istee bal primi 4/aya saylacak

Ay ierisinde 30 gnden az alan veya 80 inci madde uyarnca prim deme gn says, ay iindeki toplam alma saatinin 4857 sayl Kanuna gre belirlenen gnlk normal alma saatine blnmesi suretiyle hesaplanan sigortallarn ayn ay ierisinde istee bal sigortaya prim demeleri halinde, primi denen sreler zorunlu sigortalla ilikin prim deme gn saysna otuz gn gememek zere eklenir ve eklenen bu sreler, 4 / (a) bendi kapsamnda sigortallk sresi olarak kabul edilir.

21.8.2014

www.resulkurt.com

82


21 8 2014

Ksmi Sreli alanlarn istee bal primi 4/aya saylacak

stee bal sigorta primi denmi sreler, malllk, yallk ve lm sigortalar ile genel salk sigortas hkmlerinin uygulamasnda dikkate alnr ve sz konusu sreler, bu maddenin nc fkras hkm sakl olmak zere 4/ b bendi kapsamnda sigortallk sresi olarak kabul edilir.

21.8.2014

www.resulkurt.com

83


21 8 2014

Stajyer Avukatlarn Genel Salk Sigortas

19/3/1969 tarihli ve 1136 sayl Avukatlk Kanunu uyarnca avukatlk staj yapmakta olanlardan 6111 sayl Kanuna gre genel salk sigortals veya bakmakla ykml olunan kii durumunda olmayanlar staj sresi ile snrl olmak zere genel salk sigortals saylacaklar. Bu ekilde genel salk sigortals saylanlarn genel salk sigortas primleri prime esas gnlk kazan alt snrnn otuz gnlk tutarnn % 6'sdr. Bu primler Trkiye Barolar Birlii tarafndan denir.

21.8.2014

www.resulkurt.com

84


21 8 2014

Stajyer Avukatlarn Genel Salk Sigortas

Avukatlk stajna baladklar tarihten itibaren genel salk sigortals saylrlar ve avukatlk stajlar devam ettii srece genel salk sigortallklar devam eder. Bu kapsamdaki stajyerler, staja baladklar tarihten itibaren bir ay ierisinde Trkiye Barolar Birliince genel salk sigortas giri bildirgesi ile Kuruma bildirilir.

21.8.2014

www.resulkurt.com

85


21 8 2014

SLKOZS HASTALARINA AYLIK BALANMASI

Bu maddenin yaym tarihinden itibaren 3 aylk sre ierisinde talepte bulunan ve sosyal gvenlik mevzuatna tabi olarak almayan, sosyal gvenlik kurumlarndan ya da yabanc bir lke sosyal gvenlik kurumundan her ne ad altnda olursa olsun herhangi bir gelir veya aylk almayan ve silikozis hastal nedeniyle meslekte kazanma gcn en az % 40 kaybettiine Sosyal Gvenlik Kurumu Salk Kurulunca karar verilen kiilere, bu maddede belirtilen artlar salamalar halinde aada belirtilen esaslara gre Sosyal Gvenlik Kurumunca aylk balanr.

21.8.2014

www.resulkurt.com

86


21 8 2014

SLKOZS HASTALARINA AYLIK BALANMASI

Meslekte kazanma gcn;

a) % 15 ila % 34 arasnda kaybedenlere 7000, 0,061954* (433,68 TL)

b) % 35 ila % 54 arasnda kaybedenlere 8000, 0,061954 (495,63 TL )

c) % 55 ve zerinde kaybedenlere 9000, 0,061954 (557,59 TL)

gsterge rakamnn her yl bte kanunu ile tespit edilecek aylk katsays ile arpm sonucunda bulunan tutarda aylk balanr.

21.8.2014

www.resulkurt.com

87


21 8 2014

SLKOZS HASTALARINA AYLIK BALANMASI

Aylk almakta iken len silikozis hastasnn; 5510 sayl Kanunun 5 inci maddesinin birinci fkrasnn; (a), (b) ve (e) bentleri hari olmak zere, 5510 sayl Kanun veya yabanc bir lke mevzuat kapsamnda almayan veya kendi sigortall nedeniyle gelir veya aylk almayan;

a) Dul eine % 50'si, bu madde kapsamnda aylk alan ocuu bulunmayan dul eine % 75'i,

21.8.2014

www.resulkurt.com

88


21 8 2014

SLKOZS HASTALARINA AYLIK BALANMASI

b) ocuklarndan;

1) 18 yan, lise ve dengi renim grmesi halinde 20 yan, yksek renim yapmas halinde 25 yan doldurmayan ve evli olmayan veya,

2) Sosyal Gvenlik Kurumu Salk Kurulu karar ile alma gcn en az % 60 orannda yitirip malul olduu anlalanlarn veya,

3) Yalar ne olursa olsan evli olmayan, evli olmakla beraber sonradan boanan veya dul kalan kzlarnn,

her birine % 25'i,

orannda ayln tamam datlacak ekilde aylk balanr.

21.8.2014

www.resulkurt.com

89


21 8 2014

SLKOZS HASTALARINA AYLIK BALANMASI

E ve ocuklara balanacak aylklarn toplam silikozis hastasna balanan ayln tutarn geemez. Bu snrn almamas iin gerekirse e ve ocuklarn aylklarndan orantl olarak indirimler yaplr.

E ve ocuklarn aylklar yukarda belirtilen koullarn ortadan kalkmas halinde kesilir.

21.8.2014

www.resulkurt.com

90


21 8 2014

SLKOZS HASTALARINA AYLIK BALANMASI

Bu maddeye gre tarafna aylk balanan silikozis hastas ile e ve ocuklarnn tedavi giderleri, 3816 sayl Kanun Yeil Kart- hkmlerine gre, aile iindeki kii bana den gelir payna baklmakszn yeil kart verilerek karlanr.

Bu maddeye gre aylk alanlarn 5510 sayl Kanuna gre almaya veya sosyal gvenlik kurumlarndan ya da yabanc bir lke sosyal gvenlik kurumundan her ne ad altnda olursa olsun gelir veya aylk almaya balamalar halinde aylklar kesilir.

21.8.2014

www.resulkurt.com

91


21 8 2014

Salk hizmetlerinden yararlanma artlar

4 / (a) bendi kapsamndaki sigortallarn 4857 sayl Kanununun 56 nc ve 74 nc maddeleri ile dier i kanunlarnda cretsiz izin saylan sreler haricinde ayrca bir takvim yl ierisinde toplam bir ay amayan ve iverenlerince belgelendirilen cretsiz izin srelerinde genel salk sigortallklar devam eder.

21.8.2014

www.resulkurt.com

92


21 8 2014

Aylk Prime Esas Kazan Tutar

60 / (g) bendi kapsamnda genel salk sigortals saylanlar iin gelir testleri Kurumca sonulandrlncaya kadar prime esas gnlk kazan alt snrnn otuz gnlk tutar prime esas asgari kazan tutar olarak esas alnr. Ancak gelir testi sonucu, aile iindeki gelirleri asgari cretin altnda kalan genel salk sigortallarnn bu srelerde gelir testi sonucuna gre demeleri gereken tutarlarn zerinde yaptklar demeler herhangi bir faiz uygulanmakszn iade veya mahsup edilir.

21.8.2014

www.resulkurt.com

93


21 8 2014

Be Puanlk ndirimden kamu kurumlar ile emekliler yararlanamyor

21/4/2005 tarihli ve 5335 sayl Kanunun 30 uncu maddesinin ikinci fkras kapsamna giren kurum ve kurululara ait iyerleri ile 8/9/1983 tarihli ve 2886 sayl Devlet hale Kanununa, 4/1/2002 tarihli ve 4734 sayl Kamu hale Kanununa ve uluslararas anlama hkmlerine istinaden yaplan alm ve yapm ileri ile 4734 sayl Kanundan istisna olan alm ve yapm ilerine ilikin iyerleri, sosyal gvenlik destek primine tabi alanlar ve yurt dnda alan sigortallar hakknda uygulanmaz.

Bu fkra ve dier ilgili mevzuatla salanan sigorta prim desteklerinin ayn dnem iin birlikte uygulanmas halinde, bu destek ncelikle uygulanr.

21.8.2014

www.resulkurt.com

94


21 8 2014

16 ya alt sigortalnn SGK primi dyor

16 ya alt asgari cret zerinden cret alanlar iin torba kanun sonrasnda 16 ya st asgari cret uygulanmasna gerek kalmayacak.

5510 sayl Kanun gereince alnacak prim ve verilecek deneklerin hesabna esas tutulan gnlk kazancn alt snr, sigortallarn yalarna uygun asgar cretin otuzda biri, st snr ise 16 yandan byk sigortallarn gnlk kazan alt snrnn 6,5 katdr.

16 yandan kkler iin asgari cretin iverene maliyeti 2011 ylnn ilk yars iin 42,70 TL decek.

21.8.2014

www.resulkurt.com

95


21 8 2014

16 ya alt sigortalnn SGK primi dyor

1/1/2011 ila 30/06/2011 tarihleri aras iin:

a) 16 yan doldurmu iilerin bir gnlk normal alma karl asgari cretleri 26,55 (yirmiyediliradoksankuru) Trk Liras, AYLIK TABAN: 796,50

b) 16 yan doldurmam iilerin bir gnlk normal alma karl asgari cretleri 22,65 (yirmiliraseksenbekuru) Trk Liras, olarak tespit edilmitir. AYLIK TABAN: 679,50

16 yandan kkler iin asgari cretin iverene maliyeti 2011 ylnn ilk yars iin 42,70 TL decek.

21.8.2014

www.resulkurt.com

96


21 8 2014

Kamu iilerinin 4/a ve 4/b kapsamnda almas

Kamu idaresine ait iyerinde altrlan sigortallarn i szlemesinin askda olduu srede 4/ (a) ve 4/(b) bentlerine tabi almalar ya da istee bal sigortal olmalar halinde bu sigortallar iin belirtilen ekilde altklar veya istee bal sigortal olarak prim dedikleri srelerle snrl olarak ilgili kamu idaresinden genel salk sigortas primi alnmayacak.

21.8.2014

www.resulkurt.com

97


21 8 2014

RKET SAHPLER SSKLI ALIABLECEK

Sigortalnn SSK, Ba-Kur ve Emekli Sand kapsamnda sigortallk hallerinden birden fazlasna ayn anda tabi olmasn gerektirecek ekilde almas halinde, ncelikle 4/c kapsamnda sigortal saylacak.

Ancak cretli olarak SSK kapsamnda ve kendi adna ve hesabna bamsz olarak almas veya irket ortakl nedeniyle Ba-Kur kapsamnda sigortallk hallerinin akmas halinde, nce balayan sigortallk statsne baklmakszn SSK statsnde sigortal saylmalarna imkan salanyor.

21.8.2014

www.resulkurt.com

98


21 8 2014

RKET SAHPLER SSKLI ALIABLECEK

Yeni dzenlemeye gre, sigortalnn 4/a (SSK) ve 4/b (Ba-Kur) sigortallk statleri ile 4/c (Emekli Sand) kapsamnda sigortallk statsne ayn anda tabi olacak ekilde kanun kapsamna girmesi halinde ncelikle 4/c (Emekli Sand) kapsamnda sigortal saylacak.

21.8.2014

www.resulkurt.com

99


21 8 2014

RKET SAHPLER SSKLI ALIABLECEK

Sigortalnn ayn anda 4/a (SSK) ve 4/b (Ba-Kur) kapsamnda sigortallk statlerine tabi olacak ekilde kanun kapsamna girmesi halinde ise 4/a (SSK) kapsamnda sigortal saylacak.

Bu dzenleme ile, Ba-Kurlular SSK'dan emekli olabilmek iin son 3,5 ylda iyerlerini ve ortaklk hisselerini bakalarna devretmek zorunda kalmayacaklar. Yani, iyerini veya ortaklk hisselerini bir bakasna devretmeden orta olmadklar bir baka iyerinde cretli alarak SSK statsnde sigortal olabilecekler.

21.8.2014

www.resulkurt.com

100


21 8 2014

RKET SAHPLER SSKLI ALIABLECEK

yerlerinde, 4/b (Ba-Kur) sigortalsn hizmet akdi ile altran iverenlerin altrdklar bu nitelikteki iileri SGKya APHB ile 4/a sigortals olarak bildirmeleri gerekecektir.

Bu nedenle bu kiiler adna 1 Mart 2011 ie balama tarihli ie giri bildirgesi verilmesi, akabinde 2011/Mart ve takip eden aylarda APHB ile kiiler adna prim denmesi gerekmektedir.

21.8.2014

www.resulkurt.com

101


21 8 2014

ALIILMADIINA DAR BLDRM GR

Geici i gremezlik, sigortalnn i kazas, meslek hastal, hastalk ve analk hllerinde Kurumca yetkilendirilen hekim veya salk kurulu raporlarnda belirtilen istirahat sresince geici olarak alamama hlidir. Geici i gremezlik denei, i kazas, meslek hastal, hastalk ve analk hllerinde Kanunda belirtilen geici i gremezlik srelerinde verilir.

Sigortalnn i gremezlik denei alabilmesi iin;

-Kurumla Szlemesi bulunan salk hizmet sunucular tarafndan sigortal adna i gremezlik belgesi dzenlenmesi(istirahat Raporu)

veren tarafndan, e-sigorta yoluyla allmadna Dair Bildirim Girii yaplmaldr.

21.8.2014

www.resulkurt.com

102


21 8 2014

ALIILMADIINA DAR BLDRM GR

12 Mays 2010 tarih 27579 sayl Resmi gazetede yaynlanan Tebli hkmne gre, allmadna Dair Bildirim http://www.sgk.gov.tr internet adresinde VEREN mens allmadna Dair Bildirim Girii, Kullanc ifre Ekran, allmadna Dair Bildirim lemleri, Giri blmnde yer alan bilgiler kaydedilmek suretiyle sigortallarca hak edilen istirahat sresini takip eden 5 i gn iinde elektronik ortamda Kuruma gnderilmelidir.

21.8.2014

www.resulkurt.com

103


21 8 2014

allmadna Dair Bildirim Girii

Geici i gremezlik raporu hastalk sigortas kapsamnda alnmsa bir ve iki gnlk raporlarn SGK sisteme giriine gerek yoktur. kazas ve meslek hastalna bal 1 ve 2 gnlk istirahat raporlar iin ise mutlaka giri yaplmaldr.

Emekli olan dier ifade ile SGDP deyerek alan emekli sigortallarn hastalk sigortas kapsamnda alm olduklar istirahat raporlar sresi ka gn olursa olsun alamazlk belgesi girii yaplmayacaktr.

21.8.2014

www.resulkurt.com

104


21 8 2014

allmadna Dair Bildirim Girii

Eer geici i gremezlik raporu i kazas nedenine bal ise rapor 1 gn bile olsa alamazlk belgesi girii yaplacaktr.

10 gnden ksa sren istirahat raporlarnn bitiminden yani i ba tarihinden itibaren 5 i gn ierisinde sisteme girii yaplmas gerekmektedir. (Cumartesi ve Pazar gn i gn deildir)

21.8.2014

www.resulkurt.com

105


21 8 2014

allmadna Dair Bildirim Girii

10 gnden fazla sreli istirahat raporlaryla hamilelik ve doum nedeniyle verilen 10 gnden fazla sreli (uzun sreli) raporlar iin sigortalnn iverene yazl talebi olursa, alamazlk girilerinin 10'ar gnlk blmler halinde girilmesi gerekmektedir.

21.8.2014

www.resulkurt.com

106


21 8 2014

allmadna Dair Bildirim Girii

Eer bu raporlar hakknda sigortalnn yazl olarak 10 ar blml bildirme talebi yoksa alamazlk giriinin rapor bitiminde tek defada toplu olarak i ba tarihinden itibaren 5 i gn ierisinde sisteme girilmesi yeterli olacaktr.

kazasna dayal i gremezlik raporlarnn tm rapor sresinin ka gn olduu zerinde durulmakszn giri mecburiyeti kapsamndadr.

21.8.2014

www.resulkurt.com

107


21 8 2014

almazlk Bildirimi Giriine Para Cezas

almazlk Bildiriminin be i gnnde ve elektronik ortamda yaplmamas halinde sigortal bana aylk asgari cretin onda biri (79,65 TL),

hi yaplmamas halinde ise sigortal bana aylk asgari cretin yars (398,25 TL)

tutarnda idari para cezas uygulanacak.

21.8.2014

www.resulkurt.com

108


21 8 2014

Kz ocuklarnn GSS Yardm

Kz ocuklarnn evlenme veya almaya balama gibi durum deiikliklerinin ortadan kalkmas halinde anne-babalarndan dolay GSS yardmlarndan yararlandrlmyorlard. Torba kanunla yaplan dzenleme ile Kz ocuklarnn durum deiikliklerinin ortadan kalkmas halinde bu kiiler tekrar ilgili kanunlarna gre bakmakla ykml olunan kii saylacak.

Ksmi sreli i szlemesiyle alanlar ile bu Kanuna gre ev hizmetlerinde ay ierisinde 30 gnden az alan sigortallarn eksik gnlerine ait genel salk sigortas primlerini 30 gne tamamlama ykmll 1/1/2012 tarihinde balayacak.

21.8.2014

www.resulkurt.com

109


21 8 2014

Ba-Kur Sigortallarnn Salk primi

Ba-Kur kapsamnda aylk almakta olanlarla 4/(b) bendi kapsamnda almalar nedeniyle geici 2 nci maddeye gre aylk balanacaklara aylk balamaya esas tm hizmetleri sresince on yl sreyle hastalk sigortas veya salk sigortas veya genel salk sigortas primi dememi olanlardan, hastalk sigortas, salk sigortas ve genel salk sigortas primi kesilmi olan sreler dlmek kaydyla, aylklarnn % 10u orannda ve 10 yl tamamlayacak sreyle genel salk sigortas primi kesilecek. Ancak, bu maddenin yrrlk tarihinden nce yaplan kesintiler iade edilmeyecek.

21.8.2014

www.resulkurt.com

110


21 8 2014

SSK ve Ba-Kur emekli aylklar

SSK ve Ba-Kur emekli aylklar 2011 yl Ocak deme dneminden geerli olmak zere 1500 TL ve altnda olanlar iin 60 TL ve 1500 TLnin stnde olanlar iin de yzde 4 orannda artrlacak.

2011 yl Temmuz deme dneminden geerli olmak zere % 4 orannda artrlarak denecek.

21.8.2014

www.resulkurt.com

111


21 8 2014

Erken Doum Cezas Kaldrld

Sigortal kadnn, erken doum yapmas halinde doumdan nce kullanamad altrlamayacak sreler ile istei ve hekimin onayyla douma hafta kalncaya kadar almas halinde doum sonras kullanlabilecek.

Kadn iinin erken doum yapmas halinde ise doumdan nce kullanamad altrlmayacak sreler, doum sonras srelere eklenmek suretiyle kullandrlr.

21.8.2014

www.resulkurt.com

112


21 8 2014

DOUM YAPAN MEMURUN ZN HAKLARI

Kadn memura; doumdan nce sekiz, doumdan sonra sekiz hafta olmak zere toplam onalt hafta sreyle analk izni verilir. oul gebelik durumunda, doum ncesi sekiz haftalk analk izni sresine iki hafta eklenecek.

Ancak beklenen doum tarihinden sekiz hafta ncesine kadar salk durumunun almaya uygun olduunu tabip raporuyla belgeleyen kadn memur, istei hlinde doumdan nceki haftaya kadar kurumunda alabilecek.

Bu durumda, doum ncesinde bu rapora dayanarak fiilen alt sreler doum sonras analk izni sresine eklenecek. Doumun erken gereklemesi sebebiyle, doum ncesi analk izninin kullanlamayan blm de doum sonras analk izni sresine ilave edilecek. Doumda veya doum sonrasnda analk izni kullanlrken annenin lm hlinde, istei zerine memur olan babaya anne iin ngrlen sre kadar izin verilecek.

21.8.2014

www.resulkurt.com

113


21 8 2014

ERKEK MEMURA 10 GN BABALIK ZN

Memura, einin doum yapmas hlinde, istei zerine on gn babalk izni; kendisinin veya ocuunun evlenmesi ya da einin, ocuunun, kendisinin veya einin ana, baba ve kardeinin lm hllerinde istei zerine 10 gn izin verilecek.

Memura 10 Gn Mazeret zni

Merkezde atamaya yetkili amir, ilde vali, ilede kaymakam ve yurt dnda diplomatik misyon efi tarafndan, birim amirinin muvafakati ile bir yl iinde toptan veya blmler hlinde, mazeretleri sebebiyle memurlara on gn izin verilebilecek. Zaruret hlinde retmenler hari olmak zere, ayn uslle on gn daha mazeret izni verilebilecek. Bu takdirde, ikinci kez verilen bu izin, yllk izinden dlecek.

21.8.2014

www.resulkurt.com

114


21 8 2014

Kadn Memurun St zni Artyor

Kadn memura, ocuunu emzirmesi iin doum sonras analk izni sresinin bitim tarihinden itibaren ilk alt ayda gnde 3 saat, ikinci alt ayda gnde 1,5 saat st izni verilecektir. St izninin hangi saatler arasnda ve gnde ka kez kullanlaca hususunda, kadn memurun tercihi esas olacak.

SSKllar iin st izninde bir deiiklik yoktur. Eskiden olduu gibi, ocuklar bir yan dolduruncaya kadar gnlk 1,5 saat st izni kullanabileceklerdir.

21.8.2014

www.resulkurt.com

115


21 8 2014

Torba Kanun zrl istihdamn artracak m?

Torba Kanunla, Birden fazla ilde iyerleri bulunan iverenlerin, bu kapsamda altrmakla ykml olduu ii says, bu iyerlerinde alan toplam ii saysna gre hesaplanr. Hkm getirilmekteydi. Ancak zrllere ilikin hkmler torba kanundan kartld.

Eski hkmler geerli olacaktr.

21.8.2014

www.resulkurt.com

116


21 8 2014

Deneme sresi artmyor

Torba Kanunla deneme sresinde de bir deiiklik yaplmas dnlmt. Yasa ile Taraflarca i szlemesine bir deneme kayd konulduunda; bunun sresi en ok iki, ilk defa ie girenler iin en ok drt ay olabilir. ki aylk sre toplu i szlemeleriyle drt aya kadar uzatlabilir. hkm getirilecekti.

Ancak bu hkmler torba kanundan kartld.

21.8.2014

www.resulkurt.com

117


21 8 2014

ESNEK ALIMA DZENLEMES YOK

ar zerine alma, evden alma ve uzaktan alma hakknda bir madde vard.

Torba Kanunla esnek alma, evden alma gibi konular ieren bu madde, torba kanundan kartld.

21.8.2014

www.resulkurt.com

118


21 8 2014

TURZM LETMELERNDE DENKLETRME DEMED

Bu halde turizm iletme belgeli iyerlerinde drt ay, dier iyerlerinde iki aylk sre iinde iinin haftalk ortalama alma sresi, normal haftalk alma sresini aamaz. ki aylk denkletirme sresi toplu i szlemeleri ile drt aya kadar artrlabilir. hkmn ieren bu madde, torba kanundan kartld.

21.8.2014

www.resulkurt.com

119


21 8 2014

Usta retici Borlanmas

Milli Eitim Bakanlna bal her derece ve trdeki rgn ve yaygn eitim kurumlarnda ek ders creti karlnda ilgili mevzuat erevesinde uzman ve usta retici olarak altrlanlar, bu durumlarn milli eitim il veya ile mdrlklerince belgelendirmeleri kaydyla, bu maddenin yrrlk tarihinden nceki bu almalarndan dolay ay iinde 30 gnden eksik kalan srelerini 41. madde esaslarna gre kendileri veya hak sahipleri borlanabilirler. Borlanlan bu sreler 4 / (a) bendi kapsamnda sigortallk sresi saylacak.

21.8.2014

www.resulkurt.com

120


21 8 2014

12 Eyll Borlanmas

1402 sayl Skynetim Kanunu uyarnca kurulan skynetim mahkemelerinin grev alanna giren sular nedeniyle yakalanan veya tutuklananlardan, Trk Silahl Kuvvetlerinin ynetime el koyduu 12 Eyll 1980 tarihinden itibaren haklarnda kovuturmaya yer olmadna veya beraatlerine karar verilenlerin, gzaltnda veya tutuklulukta geen sreleri iin kendilerinin ya da hak sahiplerinin bu durumlarn belgeleyerek bu maddenin yaym tarihinden itibaren alt ay ierisinde talepte bulunmas kaydyla, gzaltnda veya tutuklulukta geen sreleri borlanlabilecek.

21.8.2014

www.resulkurt.com

121


21 8 2014

12 Eyll Borlanmas

Borlanma iin talep tarihinde prime esas gnlk kazan alt snrnn % 32si zerinden hesaplanacak primlerinin; bu durumlarndan dolay dava ap tazminat alanlarn borcun tebli tarihinden itibaren alt ay ierisinde kendilerince veya hak sahiplerince, tazminat almam olanlarn ise Hazinece denmesi suretiyle borlandrlr.

Bu ekilde borlanlan sreler Kanunun 4 / (a) bendi kapsamnda prim deme gn says olarak deerlendirilir. Ancak, sigortallk balang tarihinden nceki borlanlan sreler sigortallk balang tarihini geriye gtrmez.

21.8.2014

www.resulkurt.com

122


21 8 2014

SGK Bildirgesi aslmayacak

5510 sayl Kanunun 102 nci maddesinin birinci fkrasnn (f) bendinde yer alan ve 86 nc maddesinin altnc fkrasnda ibaresi madde metninden karlmtr.

Bylece aylk prim ve hizmet belgesinin Kurumca onaylanan bir nshasn sigortalnn alt iyerinde, birden ziyade iyeri olmas halinde ise sigortalnn alt her iyerinde ayr ayr olmak zere, Kuruma verilmesi gereken srenin son gnn takip eden gnden balanarak, mteakip belgenin verilmesi gereken srenin sonuna kadar, sigortallar tarafndan grlebilecek bir yere asmak zorunluluu kaldrlmtr.

21.8.2014

www.resulkurt.com

123


21 8 2014

sizlik sigortasnn ama ve kapsam ile yetkili, grevli ve sorumlu kurulular

Bu Kanun, 5510 sayl Sosyal Sigortalar ve Genel Salk Sigortas Kanununun 4 nc maddesinin birinci fkrasnn (a) bendi ile ikinci fkras kapsamnda olanlardan bir hizmet akdine dayal olarak alan sigortallar, 4857 sayl Kanuna gre ksmi sreli i szlemesi ile alanlardan 5510 sayl Kanunun 52 nci maddesinin birinci fkras kapsamnda isizlik sigortas primi deyen istee bal sigortallar ile ayn Kanunun ek 6 nc maddesi kapsamndaki sigortallar ve 506 sayl Sosyal Sigortalar Kanununun geici 20 nci maddesinde aklanan sandklara tabi sigortallar kapsar.

21.8.2014

www.resulkurt.com

124


21 8 2014

STEE BALI SGORTALININ SZLK PRM

sizlik sigortasnn gerektirdii demeleri, hizmet ve ynetim giderlerini karlamak zere, bu Kanunun 46 nc maddesi kapsamna giren tm sigortallar, iverenler ve Devlet, isizlik sigortas primi der. sizlik sigortas primi, sigortalnn 5510 sayl Sosyal Sigortalar ve Genel Salk Sigortas Kanununun 80 ve 82 nci maddelerinde belirtilen prime esas aylk brt kazanlarndan % 1 sigortal, % 2 iveren ve %1 Devlet pay olarak alnr.

stee bal sigortallardan isizlik sigortas primini deyenlerden ise % 1 sigortal ve % 2 iveren pay alnr.

21.8.2014

www.resulkurt.com

125


21 8 2014

SZLK SGORTASINDA SON 120 GN ALIMA ARTI

4447/51. maddedeki , hizmet akitlerinin sona ermesinden nceki son yl iinde en az 600 gn sigortal olarak alp isizlik sigortas primi demi ve iten ayrlmadan nceki son 120 gn iinde prim deyerek srekli alm ibaresi ve bu Kanunda yer alan prim deme koullarn salam eklinde deitirilmitir.

Ancak, 4447 Sayl Kanunun 50. maddesinde Hizmet akdinin sona ermesinden nceki son 120 gn prim deyerek srekli alm olanlardan, son yl iinde;

a) 600 gn sigortal olarak alp isizlik sigortas primi demi olan sigortal isizlere 180 gn,

b) 900 gn sigortal olarak alp isizlik sigortas primi demi olan sigortal isizlere 240 gn,

c) 1080 gn sigortal olarak alp isizlik sigortas primi demi olan sigortal isizlere 300 gn,

Sre ile isizlik denei verilir. Hkm devam ediyor.

21.8.2014

www.resulkurt.com

126


21 8 2014

KISA ALIMA DENE

Genel ekonomik, sektrel veya blgesel kriz ile zorlayc sebeplerle iyerindeki haftalk alma srelerinin geici olarak nemli lde azaltlmas veya iyerinde faaliyetin tamamen veya ksmen geici olarak durdurulmas hallerinde, iyerinde ay amamak zere ksa alma yaplabilir.

Bu Kanuna gre sigortal saylan kiileri hizmet akdine tabi olarak altran iveren, ksa alma talebini, derhal gerekeleri ile birlikte Trkiye Kurumuna, varsa toplu i szlemesi taraf sendikaya bir yaz ile bildirir.

21.8.2014

www.resulkurt.com

127


21 8 2014

KISA ALIMA DENE

Ksa alma halinde sizlik Sigortas Fonundan ksa alma denei denir. inin ksa alma deneine hak kazanabilmesi iin, hizmet akdinin feshi hari isizlik sigortas hak etme koullarn yerine getirmesi gerekir.

Gnlk ksa alma denei; sigortalnn son oniki aylk prime esas kazanlar dikkate alnarak hesaplanan gnlk ortalama brt kazancnn % 60dr (477,90 TL). Bu ekilde hesaplanan ksa alma denei miktar, 4857 sayl Kanunun 39 uncu maddesine gre 16 yandan byk iiler iin uygulanan aylk asgari cretin brt tutarnn % 150sini (1.194,75 TL) geemez.

21.8.2014

www.resulkurt.com

128


21 8 2014

KISA ALIMA DENE

Ksa alma deneinden yararlananlara ait sigorta primlerinin aktarlmas ve salk hizmetlerinin sunulmasna ilikin ilemler 5510 sayl Kanunda belirtilen esaslar erevesinde yrtlr. Ksa alma denei olarak yaplan demeler balangta belirlenen isizlik denei sresinden dlr.

21.8.2014

www.resulkurt.com

129


21 8 2014

KISA ALIMA DENE

Zorlayc sebeplerle ksa alma yaplmas halinde, ksa alma denei demeleri 4857 sayl Kanunun 24 nc maddesinin (III) numaral bendinde ve ayn Kanunun 40 nc maddesinde ngrlen bir haftalk sreden sonra balar.

Bu maddede yer alan ksa alma deneinin sresini alt aya kadar uzatmaya ve isizlik deneinden mahsup edilip edilmeyeceini belirlemeye Bakanlar Kurulu yetkilidir.

verenin hatal bilgi ve belge vermesi nedeniyle yaplan fazla demeler, yasal faizi ile birlikte iverenden tahsil edilir.

21.8.2014

www.resulkurt.com

130


21 8 2014

Devletin yetkisi

Devlet, alma hayat ile ilgili mevzuatn uygulanmasn izler, denetler ve tefti eder. Bu dev alma ve Sosyal Gvenlik Bakanlna bal ihtiyaca yetecek say ve zellikte tefti ve denetlemeye yetkili i mfettilerince yaplr.

21.8.2014

www.resulkurt.com

131


21 8 2014

Devletin yetkisi

30/1/1950 tarihli ve 5521 sayl Mahkemeleri Kanununun 10 uncu maddesine istinaden i szlemesi fiilen sona eren iilerin kanundan, i ve toplu i szlemesinden doan bireysel alacaklarna ilikin ikayetleri alma ve Sosyal Gvenlik Bakanl blge mdrlklerince incelenir.

Bylece i szlemesi sona eren iilerin bireysel ve toplu i hukukundan kaynaklanan ikayetleri blge mdrlklerince incelenebilmesi salanmtr.

21.8.2014

www.resulkurt.com

132


21 8 2014

Yetkili makam ve memurlar

Tefti, denetleme ve incelemeler srasnda iverenler, iiler ve bu ile ilgili grlen baka kiiler izleme, denetleme ve teftile grevli i mfettileri ve ii ikayetlerini inceleyen blge mdrl memurlar tarafndan arldklar zaman gelmek, ifade ve bilgi vermek, gerekli olan belge ve delilleri getirip gstermek ve vermek; i mfettilerinin grevlerini yapmalar iin kendilerine her eit kolayl gstermek, bu yoldaki isteklerini geciktirmeksizin yerine getirmekle ykmldrler.

21.8.2014

www.resulkurt.com

133


21 8 2014

Yetkili makam ve memurlar

alma hayatn izleme, denetleme ve teftie yetkili i mfettileri ile ii ikayetlerini incelemekle grevli blge mdrl memurlar tarafndan tutulan tutanaklar aksi kantlanncaya kadar geerlidir.

21.8.2014

www.resulkurt.com

134


21 8 2014

Yetkili makam ve memurlar

mfettileri tarafndan dzenlenen raporlarn ve tutulan tutanaklarn ii alacaklarna ilikin ksmlarna kar taraflarca otuz gn ierisinde yetkili i mahkemesine itiraz edilebilir.

mahkemesinin kararna kar taraflarca 5521 sayl Kanunun 8 inci maddesine gre kanun yoluna bavurulabilir. Kanun yoluna bavurulmas i mahkemesince hkm altna alnan ii alacann tahsiline engel tekil etmez.

21.8.2014

www.resulkurt.com

135


21 8 2014

Yetkili makam ve memurlar

Yaplan deiiklikle; tefti, denetleme ve incelemeler srasnda iverenler, iiler ile ilgili grlen baka kiiler i mfettileri ve ii ikayetlerini inceleyen blge mdrl memurlar tarafndan arldklar zaman gelmek ifade ve bilgi vermek ve gerekli belgeleri ibraz etmekle ykml olduklar ve i mfettileri ile blge mdrl memurlar tarafndan dzenlenen tutanaklar aksi sabit oluncaya kadar geerli olaca ve i mfettileri tarafndan dzenlenen raporlarn ve tutulan tutanaklarn ii alacaklarna ilikin ksmlarna kar taraflarca otuz gn ierisinde yetkili i mahkemesine itiraz edilebilecei, mahkeme kararna kar temyiz yolunun ak olduu ancak temyiz yoluna bavurulmas mahkemece alnan ii alacann tahsiline engel olmayaca belirtilmitir.

21.8.2014

www.resulkurt.com

136


21 8 2014

Yetkili makam ve memurlar

Bylece i mfettileri tarafndan dzenlenen ii alacaklarna ilikin rapor ve tutanaklara kar taraflarca otuz gn ierisinde yetkili i mahkemesine itiraz edilebilecei belirtilerek itiraz edilmemesi halinde veya itirazn reddedilmesi halinde kesinleerek tahsil edilebilir hale gelmesi salanmtr.

21.8.2014

www.resulkurt.com

137


21 8 2014

dari para cezalarnn uygulanmasna ilikin hususlar

Bu Kanunda ngrlen idari para cezalar, 101 ve 106 nc maddelerdeki idari para cezalar hari, gerekesi belirtilmek suretiyle alma ve Sosyal Gvenlik Bakanl Blge Mdrnce verilir.

21.8.2014

www.resulkurt.com

138


21 8 2014

dari para cezalarnn uygulanmasna ilikin hususlar

101 inci(zrl ve eski hkml altrma zorunluluuna aykrlk) ve 106 nc ( ve ii bulma hkmlerine aykrlk) maddeler kapsamndaki idari para cezalar ise dorudan Trkiye Kurumu il mdr tarafndan; birden fazla ilde iyerleri bulunan iverenlere uygulanacak idari para cezas ise iyerlerinin merkezinin bulunduu yerdeki Trkiye Kurumu il mdrnce verilir ve genel esaslara gre tahsil edilir.

21.8.2014

www.resulkurt.com

139


21 8 2014

4817 SAYILI YABANCILARIN ALIMA ZNLER HAKKINDA KANUNDA YAPILAN DEKLKLER

Bugne kadar uygulamalarda Genel ve zel Bteli darelerin Tefti ve Denetim Elemanlar ile Kolluk Kuvvetlerinin (Polis, Jandarma) dzenlemi olduu tutanak veya denetim raporuna istinaden blge mdrnce Bakanlk i mfettii olmadan cezai ilem uygulamas halinde Mahkemeler tarafndan iptal edilmekteydi.

21.8.2014

www.resulkurt.com

140


21 8 2014

4817 SAYILI YABANCILARIN ALIMA ZNLER HAKKINDA KANUNDA YAPILAN DEKLKLER

4817 sayl Yabanclarn alma zinleri Kanununun 20.maddesinin son fkrasnda, Birinci fkraya gre yaplan denetimler (Bakanlk i mfettileri, Sosyal Gvenlik Kurumu mfettileri) ve ikinci fkraya gre yaplan (Genel ve zel Bteli darelerin Tefti ve Denetim Elemanlar ile Kolluk Kuvvetlerinin) bildirimler zerine Bakanlk blge mdrnce, gnderilen tutanaklara ve denetim raporlarna gre bu Kanunda yer alan idari yaptrmlar uygulanr. Belirtilerek uygulanan idari para cezalarnn iptalinin nne geilmesi amalanmtr.

21.8.2014

www.resulkurt.com

141


21 8 2014

4817 SAYILI YABANCILARIN ALIMA ZNLER HAKKINDA KANUNDA YAPILAN DEKLKLER

4817 sayl Yabanclarn alma zinleri Kanununun 18.maddesi uyarnca,

a) Bamsz alan yabanclar, almaya baladklar tarihten ve almann bitiminden itibaren,

b) Yabanc altran iverenler yabancnn almaya balad tarihten, alma izninin verildii tarihten itibaren otuz gn ierisinde almaya balamamas halinde bu srenin bitiminden itibaren ve herhangi bir nedenle hizmet akdinin sona erdii tarihten itibaren,

En ge on be gn ierisinde durumu Bakanla bildirmekle ykmldrler. Belirtilen ykmlle uyulmamas halinde 4817 sayl Kanunun 21.maddesi uyarnca bamsz alan yabanc ile yabanc altran iverene her bir yabanc iin 2011 yl iin 308,00 TL idari para cezas uygulanmaktadr. Fiilin tekrar haklinde idari para cezas bir kat artrlmaktadr.

21.8.2014

www.resulkurt.com

142


21 8 2014

4817 SAYILI YABANCILARIN ALIMA ZNLER HAKKINDA KANUNDA YAPILAN DEKLKLER

alma izni olmakszn baml alan yabancya 4817 sayl Kanunun 21.maddesi uyarnca 2011 yl iin 616,00 TL idar para cezas verilir. Fiilin tekrar haklinde idari para cezas bir kat artrlmaktadr.

alma izni bulunmayan yabancy altran iveren veya iveren vekillerine her bir yabanc iin 4817 sayl Kanunun 21.maddesi uyarnca 2011 yl iin 6.163,00 TL idar para cezas verilir. Fiilin tekrar haklinde idari para cezas bir kat artrlmaktadr.

21.8.2014

www.resulkurt.com

143


21 8 2014

4817 SAYILI YABANCILARIN ALIMA ZNLER HAKKINDA KANUNDA YAPILAN DEKLKLER

Bu durumda, iveren veya iveren vekili yabancnn ve varsa e ve ocuklarnn konaklama giderlerini, lkelerine dnmeleri iin gerekli masraflar ve gerektiinde salk harcamalarn karlamak zorundadr.

Bu Kanuna gre verilmi alma izni olmakszn bamsz alan yabancya 4817 sayl Kanunun 21.maddesi uyarnca 2011 yl iin 2.465,00 TL idar para cezas verilir ve varsa iyeri veya iyerlerinin Bakanlk blge mdrlerince kapatlmas karar alnarak, bu kararn uygulanmas iin durum ilgili valilie bildirilir.

21.8.2014

www.resulkurt.com

144


21 8 2014

4817 SAYILI YABANCILARIN ALIMA ZNLER HAKKINDA KANUNDA YAPILAN DEKLKLER

Tekrar hlinde, varsa iyeri veya iyerlerinin kapatlmasnn yan sra idar para cezas bir kat artrlarak uygulanr.

Bu Kanuna gre idar para cezas ile cezalandrlan baml veya bamsz alan yabanclar ile yabanc altran iverenler ileri Bakanlna bildirilir.

dari para cezalar yeniden deerleme oranna tabi olup her yl yeniden deerleme orannda artrlmaktadr.

21.8.2014

www.resulkurt.com

145


21 8 2014

Yabanc Bir lkede Kurulu Herhangi Bir Kurulu Tarafndan Ve O Kurulu Adna Ve Hesabna Trkiye'ye Bir in En Fazla Ay Sreyle Gnderilenler Sigortal Saylmayacaklar

02.03.2011 tarih ve 27862 sayl Resmi Gazetede yaymlanan Sosyal Sigorta lemleri Ynetmeliinde Deiiklik Yaplmasna Dair Ynetmelikle Sosyal Sigorta lemleri Ynetmeliinin 10.maddesinin d fkras Yabanc bir lkede kurulu herhangi bir kurulu tarafndan ve o kurulu adna ve hesabna Trkiye'ye bir i iin en fazla ay sreyle gnderilen ve yabanc lkede sosyal sigortaya tabi olduunu belgeleyen kiiler ile Trkiye'de kendi adna ve hesabna bamsz alanlardan, yurt dnda ikamet eden ve o lke sosyal gvenlik mevzuatna tabi olanlar eklinde deitirilmitir.

21.8.2014

www.resulkurt.com

146


21 8 2014

Yabanc Bir lkede Kurulu Herhangi Bir Kurulu Tarafndan Ve O Kurulu Adna Ve Hesabna Trkiye'ye Bir in En Fazla Ay Sreyle Gnderilenler Sigortal Saylmayacaklar

Yaplan deiiklikle daha nce yrrlkte olan yabanc bir lkede kurulu herhangi bir kurulu tarafndan ve o kurulu adna ve hesabna Trkiye'ye bir i iin gnderilenler sigorta kapsam dnda tutulmuken aylk sre snrlamas konularak bu srenin almas halinde sosyal sigortaya tabi olunacaktr.

21.8.2014

www.resulkurt.com

147


21 8 2014

SALIK HZMET BEDELLERNN DENMES

Trafik kazalar sebebiyle niversitelere bal hastaneler ve dier btn resmi ve zel salk kurum ve kurulularnn sunduklar salk hizmet bedelleri, kazazedenin sosyal gvencesi olup olmadna baklmakszn Sosyal Gvenlik Kurumu tarafndan karlanr.

Trafik kazalarna salk teminat salayan zorunlu sigortalarda; sigorta irketlerince yazlan primlerin ve Gvence Hesabnca tahsil edilen katk paylarnn % 15ini amamak zere, mnhasran bu teminatn karl olarak Hazine Mstearlnca sigortaclk ilkeleri erevesinde maktu veya nispi olarak belirlenen tutarn tamam sigorta irketleri ve 3/6/2007 tarihli ve 5684 sayl Sigortaclk Kanununun 14 nc maddesinde dzenlenen durumlar iin Gvence Hesab tarafndan Sosyal Gvenlik Kurumuna aktarlr.

21.8.2014

www.resulkurt.com

148


21 8 2014

SALIK HZMET BEDELLERNN DENMES

Sz konusu tutar, ilgili sigorta irketleri iin sigortaclk ilkelerine gre ayr ayr belirlenebilir. Aktarm ile sigorta irketlerinin ve Gvence Hesabnn bu teminat kapsamndaki ykmllkleri sona erer. Hazine Mstearlnn bal bulunduu Bakanln teklifi zerine Bakanlar Kurulu sz konusu tutar % 50sine kadar artrmaya veya azaltmaya yetkilidir.

Bu madde erevesinde sigorta irketleri ve Gvence Hesab tarafndan denecek meblan sresinde denmemesi halinde 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayl Kanunun 89 uncu maddesinin ikinci fkras uygulanr.

21.8.2014

www.resulkurt.com

149


21 8 2014

SALIK HZMET BEDELLERNN DENMES

Sigorta irketleri ve Gvence Hesabndan Sosyal Gvenlik Kurumuna aktarlacak meblan belirlenmesi ve denmesi ile salk hizmetleri iin teminat salanan sigortalarn tespiti ve bu maddenin uygulanmasna ilikin dier usul ve esaslar Salk Bakanl ve Sosyal Gvenlik Kurumunun gr alnarak Hazine Mstearlnca belirlenir. Trafik kazas sebebiyle Salk Bakanlna bal salk kurumlarnca gerekletirilen tedavi giderleri bakmndan, Sosyal Gvenlik Kurumu tarafndan Salk Bakanlna yaplacak demeye ilikin usul ve esaslar Sosyal Gvenlik Kurumu ve Salk Bakanl tarafndan ayrca belirlenir.

21.8.2014

www.resulkurt.com

150


21 8 2014

SALIK HZMET BEDELLERNN DENMES

ESK KAZALARA LKN DEMELER

Bu Kanunun yaymland tarihten nce meydana gelen trafik kazalar nedeniyle sunulan salk hizmet bedelleri Sosyal Gvenlik Kurumu tarafndan karlanr. Sz konusu salk hizmet bedelleri iin bu Kanunun 55 inci maddesine gre belirlenen tutarn %20sinden fazla olmamak zere belirlenecek tutarn yl sreyle ayrca aktarlmasyla anlan dnem iin ilgili sigorta irketleri ve Gvence Hesabnn ykmllkleri sona erer. Bu maddenin uygulanmasna ilikin usul ve esaslar Salk Bakanl ve Sosyal Gvenlik Kurumunun gr alnarak Hazine Mstearlnca belirlenir.

Bu Kanunun yaymland tarihten itibaren alt ay iinde Salk Bakanl Trafik Hizmetleri Dner Sermaye letme Mdrlnn trafik kazalarndan kaynaklanan tedavi giderlerinin tahsili iin kurduu sistem mevcut haliyle Sosyal Gvenlik Kurumuna devredilir. Trafik Hizmetleri Dner Sermaye letme Mdrlnn tasfiyesine ilikin i ve ilemler ayn tarih itibaryla Salk Bakanlnca gerekletirilir.

21.8.2014

www.resulkurt.com

151


21 8 2014

 • TEEKKRLER.

  www.resulkurt.com

  info@resulkurt.com

www.resulkurt.com


 • Login