Ettev tte v rtuse hindamisest monte carlo simulatsiooni abil
Download
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 15

Ettevõtte väärtuse hindamisest Monte Carlo simulatsiooni abil PowerPoint PPT Presentation


 • 115 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Ettevõtte väärtuse hindamisest Monte Carlo simulatsiooni abil. Siim Kallast. Miks on vaja projektide tasuvust hinnata (modelleerida tulevikku) ?. Liikuda kõikvõimalike alternatiivide hulgast kõige optimaalsemal viisil.

Download Presentation

Ettevõtte väärtuse hindamisest Monte Carlo simulatsiooni abil

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Ettev tte v rtuse hindamisest monte carlo simulatsiooni abil

Ettevõtte väärtuse hindamisest Monte Carlo simulatsiooni abil

Siim Kallast


Miks on vaja projektide tasuvust hinnata modelleerida tulevikku

Miks on vaja projektide tasuvust hinnata (modelleerida tulevikku) ?

 • Liikuda kõikvõimalike alternatiivide hulgast kõige optimaalsemal viisil.

 • Kuna ressursside hulk on piiratud, siis on oluline eelistada kõrgema kasuteguriga projekte (alternatiive). Selleks aga tuleb osata nende tulemuslikust mõõta.


Otsusepuu valikute tegemine

Otsusepuu (valikute tegemine)


Milliseid projekte siis hinnata

Milliseid projekte siis hinnata?

 • Ettevõtte aktsiate väärtuse mõõtmine.

 • Kavandavate investeerimisprojektide riskide ja tasuvuse mõõtmine.

 • Olemasolevate äriprojektide riskide ja tulemi mõõtmine.


Ettev tte v rtuse hindamisest monte carlo simulatsiooni abil

Mudelite rakendamise järjekord

Teeme äriplaani 5-15 aastat

Arvutame projekti genereeritavad vabad rahavood

Teostame vabade rahavoogude simulatsiooni

Hindame projekti lisaks näiteks reaaloptsioonidega


Vabade rahavoogude meetod

+3 milj.

+4 milj.

+4,5 milj.

+2,5 milj.

1.aasta

2.aasta

3.aasta

4.aasta

-10 milj.

-10 milj.

+2,7 milj.

+3,3 milj.

+3,4 milj.

+1,7 milj.

Vabade rahavoogude meetod

Diskonteerime, määr = 10%

NPV (net present value) = -10+2,7+3,3+3,4+1,7 = 1,1


Edasine anal s

Edasine analüüs

 • Tulemuseks saime nii-öelda mittedünaamilise analüüsi abil konkreetse tulemuse (me ei ole hinnanud võimalikke kõrvalekaldeid konkreetsest situatsioonist)

 • Reaalne elu ei ole muidugi niivõrd mustvalge, mistõttu sarnastel analüüsidel tuleks kindlasti mõõta ka tulemust mõjutavate tegurite võimalikke hälbeid.


Projekti rahavooge m jutavad tegurid fikseerime muutujad

Projekti rahavooge mõjutavad tegurid (fikseerime muutujad)

 • Projekti tulemusena tekkiv lisakäive

 • Lisakäibe muutuvate kulude osakaal

 • Tegevuskulude osakaal

 • Laenuintresside määr

 • Raha ajaväärtus (diskontomäär)


Tegurite hindamine

STATISTILINE JAOTUS :

MIINIMUM VÄÄRTUS :

MAKSIMUM VÄÄRTUS :

KESKVÄÄRTUS :

Tegurite hindamine

1. Käibe kasv keskmiselt aastas

Normaaljaotus (piiridega)

4 %

9 %

6,5 %


Monte carlo simulatsioon 1

9 %

6,5 %

4 %

10 000

katset

Monte Carlo simulatsioon (1)

1. Käibe kasv keskmiselt aastas


Monte carlo simulatsioon 2

73,5%

75%

72%

Normaaljaotus

6,5%

8%

5%

Normaaljaotus

Normaaljaotus

4,5%

6%

3%

7,5%

8%

5%

Normaaljaotus

Monte Carlo simulatsioon (2)

2. Muutuvkulude osakaal

3. Tegevuskulude kasv

4. Laenude intressimäär

5. Diskontomäär


Monte carlo simulatsioon 3

Monte Carlo simulatsioon (3)

Keskväärtus = 1,6 miljonit

Standardhälve = 0,5 miljonit

10 000

katset


Kokkuv te 1

KOKKUVÕTE (1)

 • Analüüsi tulemusena saime teada nii simulatsiooni keskväärtuse kui ka standardhälbe, mis aitab mõõta projekti riskitaset.

 • Hinnates erinevaid projekte ehk alternatiive, võime valikute tegemise lihtsustamiseks illustreerida tulemusi näiteks kahemõõtmelisel graafikul (rahavoogude keskväärtus ja standardhälve).


Kokkuv te 2

Projekt C

Projekt D

Projekt B

Projekt A

KOKKUVÕTE (2)

Rahavoogude keskväärtus

Standardhälve


T nan

TÄNAN!


 • Login