L hetepohjat
Download
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 12

Lähetepohjat PowerPoint PPT Presentation


 • 97 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Lähetepohjat. Tarvitaan useita eri lähetepohjia. Näytteitä otetaan vastaan ilman asianmukaista lähetettä. Tietoja joudutaan usein täydentämään kysymällä asiakkaalta lisätietoja. 1. Lähetepohjat. Viranomaisten käyttämiä lähetteitä on hyödynnetty soveltuvin osin.

Download Presentation

Lähetepohjat

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


L hetepohjat

Lähetepohjat

 • Tarvitaan useita eri lähetepohjia.

 • Näytteitä otetaan vastaan ilman asianmukaista lähetettä.

 • Tietoja joudutaan usein täydentämään kysymällä asiakkaalta lisätietoja.

Ajankohtaista laboratoriorintamalla

1


L hetepohjat1

Lähetepohjat

 • Viranomaisten käyttämiä lähetteitä on hyödynnetty soveltuvin osin.

 • Lähetteiden muokkaaminen uusien kerättävien tietojen osalta, Patogenix.

alatunnistetiedot


L hetepohjat2

Lähetepohjat

 • Tulosten ilmoittaminen:

  • tiedoksisaajat: antaa valtuutuksen ilmoittaa tuloksia, jakaa tietoja

  • sähköpostitse

  • puhelimitse. Mieluiten vain koodia vastaan.

 • Laskutusosoite

alatunnistetiedot


L hetepohjat3

Lähetepohjat

 • Näytteenoton syy

  • elintarvikepuolella merkityksellinen

  • asumisterveyspuolella näytteenottaja määrittää tehtävät analyysit

  • ruokamyrkytysepäily (aistinvarainen arviointi)

 • Asumisterveysnäytteet

  • Onko kyseessä vaurio- vai vertailunäyte.

  • (Onko näytteenottokohta kuiva vai märkä, laho).

  • Näytteen mahdollinen riski työntekijälle (asbesti)

alatunnistetiedot


L hetepohjat4

Lähetepohjat

 • Lähete on sopimus tehtävästä työstä.

  • Pyydetyt analyysit.

 • Laboratorio voi, ja sen pitää, vaatia asianmukaista lähetteiden täyttöä.

alatunnistetiedot


Hy dynt minen n ytteen vastaanotossa

Hyödyntäminen näytteen vastaanotossa

 • Vastaanottajan rooli tärkeä

  • Varmistaa että näyte tutkimuskelpoinen

  • Varmistaa että lähetteellä riittävät tiedot

  • Analyysien pitäisi olla lähetteellä

   • Usein näin ei ole

   • Sopimusasiakkaat

  • Asiakkaan kanssa sovittava

alatunnistetiedot


N ytteenoton ohjeistaminen

Näytteenoton ohjeistaminen

 • Ohjeet pyritään antamaan kirjallisena, usein silti puhelimitse.

  • Selkeät ja yksinkertaiset ohjeet

  • Koulutusta vakioasiakkaille

  • Elintarvikemikrobiologiaan tulossa standardi

 • Näytteenottoon tarvitaan koulutusta/sertifiointia

  • Asumisterveys

  • Kuntien eläinlääkärit

 • Laboratorion laatuun satsattu paljon, mutta näytteenotto usein rempallaan.

alatunnistetiedot


Lausunnot

Lausunnot

 • Tulokset vs. lausunto

  • Lausunnolla tarkoitetaan tässä tulosten tulkintaa.

 • Laboratorion varottava tulosten ”ylitulkintaa”.

  • Vertailu raja-arvoihin tai raja-arvojen lisäys.

 • Ei omia toimenpidesuosituksia, ei mielipiteitä.

 • Lisänäytteiden pyytäminen voi olla arveluttavaa.


Lausunnot1

Lausunnot

 • Sisällytettävä

  • Analyysimenetelmät

  • Näytteisiin ja näytteiden määrään liittyvät rajoitukset, jotka vaikuttavat tuloksiin ja tulkintaan.

  • Mittausepävarmuus (erityisesti jos raja-arvo ylittyy)

   • Kemia: oltava laskettuna

   • Mikrobiologia: yleensä pyydettäessä

  • Viittaus mihin lausunto perustuu

alatunnistetiedot


Lausunnot2

Lausunnot

 • Tarvitaan ohjeistusta siitä, mitä saa lausua.

 • Yhteydenotto asiakkaaseen voi olla usein parempi vaihtoehto kuin arvailu laadusta.

 • Toimenpiteisiin ryhtymisestä yleistä ohjeistusta, ei yksityiskohtaisia suunnitelmia.

 • Laboratorio voi antaa esimerkiksi linkkejä lisätietoihin.

alatunnistetiedot


Lausunnot3

Lausunnot

 • Omavalvonnan trendiseuranta perustuu tutkimustuloksiin, ja voi jäädä huomioimatta jos keskitytään vain lausuntoihin.

 • Toivotaan ohjeistusta keskusviranomaisilta, erityisesti pienet toimijat tarvitsevat tukea tulkintoihin.

alatunnistetiedot


Kehitysehdotuksia

Kehitysehdotuksia

 • Yhteiset koulutuspäivät valvonnalle ja laboratoriolle.

 • Lausunnoista kaivataan ohjeistusta.

alatunnistetiedot


 • Login