Aangepaste Gemeenschappelijke Regeling - PowerPoint PPT Presentation

Aangepaste gemeenschappelijke regeling
Download
1 / 11

 • 113 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Aangepaste Gemeenschappelijke Regeling. Uitgangspunten. De twee pijlers van de aangepaste gemeenschappelijke regeling. Het Comenius rapport De Wet: > Wat wordt samen gedaan (strategische agenda + kerntaken + beheerstaken + afbouwtaken + toe te voegen taken)

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

Aangepaste Gemeenschappelijke Regeling

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Aangepaste gemeenschappelijke regeling

AangepasteGemeenschappelijke Regeling

Uitgangspunten


De twee pijlers van de aangepaste gemeenschappelijke regeling

De twee pijlers van de aangepaste gemeenschappelijke regeling

 • Het Comenius rapport

 • De Wet:

  > Wat wordt samen gedaan (strategische agenda + kerntaken + beheerstaken + afbouwtaken + toe te voegen taken)

  > Wat is de omvang/basis van de samenwerking (legitimatie)

  > Wie doet wat (bestuurlijke en ambtelijke organisatie)


Strategische agenda het proces van tot stand komen en herijken

Strategische agenda:het proces van tot stand komen en herijken

 • Bepalen programma’s en speerpunten

 • Programmateams ‘’vullen’’ programma’s met o.a. doelen, (deel)resultaten, globale aanpak  globale strategische agenda

 • Mondt uit in 1 programmatekst Regio; over deze tekst zoveel mogelijk commitment. Programma Regio wordt gekoppeld aan begroting Regio

 • Behandeling begroting Regio in gemeenteraden in voorjaar (< 15 juli [WGR]).

 • Begroting Regio wordt in iedere gemeentebegroting op eigen wijze verwerkt.

 • Globale strategische agenda wordt uitgewerkt (projecten e.d.)  uitgewerkte strategische Regiobegroting (uitgewerkte agenda eerste hoofdstuk)

 • Definitieve vaststelling in tweede behandeling najaar  eerst begroting Regio


Strategische agenda karakter

Strategische agenda:Karakter

 • Y programma’s

 • Verbonden aan de begroting regio

 • Bindend voor alle gemeentes

 • Op gemeentespecifieke wijze verwerkt in de eigen begroting

 • Goedgekeurd door alle 8 gemeenteraden

 • Onder ieder programma kunnen projecten hangen. Projecten kunnen in directe zin minder gemeentes regarderen. Op programmaniveau blijft het een gezamenlijke verantwoordelijkheid.


Strategische agenda monitoren door gemeenteraden

Strategische agenda:Monitoren door gemeenteraden

1.D.m.v. het monitoren van de Regiobegroting en van de eigen begroting m.b.v. Beraps e.d.

2.Doordat voorzitters van programmateams en portefeuillehouders Regio periodiek verantwoording afleggen


Wie doet wat het algemeen bestuur

Wie doet wat:Het Algemeen Bestuur

 • Heeft regierol  bepaalt randvoorwaarden prestaties, geld, termijnen en monitort daarop

 • Is bestuurlijk eindverantwoordelijk voor de Regio-organisatie, voor begroting en begrotingsresultaat, voor het proces van het realiseren van het begrotingsresultaat (taken en strategische agenda)

 • Is samengesteld uit de 8 portefeuillehouders Regio. Kiest voorzitter op grond van netwerk en competenties. Voor eerste periode Hr. Kaiser.


Legitimatie

Legitimatie

 • Proces van tot stand komen en herijken strategische agenda

 • Bijeenkomsten a la Radstake, ateliers e.d.

 • Verantwoording afleggen

 • Optie: flankerend thematisch programma voor raadsleden

 • Jaarlijkse eindverantwoording


Wie doet wat het dagelijks bestuur

Wie doet wat:Het Dagelijks Bestuur

 • Is bestuurlijk direct verantwoordelijk voor het proces van realisatie van de begroting. Fungeert in deze als presidium

 • Monitort de programmateams (o.m. reviewgesprekken met voorzitters programma-teams)

 • Heeft de opdrachtgeversrol (contractpartij, werkgever)

 • Bestaat uit 3 personen uit het midden van het AB


Wie doet wat programmateam

Wie doet wat:Programmateam

 • Is direct verantwoordelijk voor de uitvoering van het programma onder de vigerende randvoorwaarden (analogie: bestuurscie. WGR)

 • Voorstellen via AB naar gemeentes

 • Leden gekozen door AB (2007 DB gehoord de transitiecie.) uit long list

 • Kiezen voorzitter uit eigen leden

 • Binnen randvoorwaarden (AB) veel uitvoeringsvrijheid

 • Verantwoording wordt afgelegd door de voorzitter; deze is ook verantwoordelijk


Wie doet wat ambtelijke organisatie

Wie doet wat:Ambtelijke organisatie

De ambtelijke organisatie wordt cf. de voorstellen uit het Comenius rapport vorm gegeven. Omvang, begroting, taken staan voor vandaag geagendeerd. De formele vormgeving begint na besluit van het DB hierover.


Tenslotte go no go

Tenslotte:Go/No Go

 • I.t.t. het Comenius rapport geen geselecteerd moment

 • Wel feitelijke momenten:

  > goedkeuring Comenius rapport in de gemeenteraden

  > goedkeuring voorstellen van vandaag in de gemeenteraden in januari/februari 2008

  > goedkeuring van de gewijzigde gemeenschappelijke regeling per 01 april 2008

  > goedkeuring van de begroting 2009 van de Regio

 • In 2010 een compacte evaluatie


 • Login