Infrastructuur en verkeersveiligheid - PowerPoint PPT Presentation

Infrastructuur en verkeersveiligheid
Download
1 / 31

 • 101 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Infrastructuur en verkeersveiligheid. Stapsgewijze naar een performant veilige verkeersinfrastructuur. Dimensies probleem. Complex probleem Interacties mens – voertuig – weg (omgeving) Infrastructuur en verkeerafwikkeling kunnen grote invloed hebben op ongevalsrisico

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

Infrastructuur en verkeersveiligheid

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Infrastructuur en verkeersveiligheid

Infrastructuur en verkeersveiligheid

Stapsgewijze naar een performant veilige verkeersinfrastructuur

Technische Infrastructuur in de Ruimtelijke Ordening


Dimensies probleem

Dimensies probleem

 • Complex probleem

  • Interacties mens – voertuig – weg (omgeving)

 • Infrastructuur en verkeerafwikkeling kunnen grote invloed hebben op ongevalsrisico

  • afstemming Infrastructuur en Ruimtelijke Ordening

  • structuur netwerk

  • vormgeving netwerkcomponenten

  • verkeersafwikkeling


Infrastructuur en verkeersveiligheid

Volgens gegevens van de Vlaamse overheid ligt de wegeninfrastructuur en de omgeving slechts voor 10 à 30% aan de basis van de ongevallen. De mens blijkt voor zo’n 75 tot 95% verantwoordelijk te zijn. Tenslotte zijn de voertuigen oorzaak van 5 à 10% van de ongevallen.


Infrastructuur en verkeersveiligheid

In het onderzoek van TNO wordt een onderscheid gemaakt tussen opzettelijke fouten van de mens en vergissingen. Deze vergissingen zijn gerelateerd aan het wegbeeld. De cijfers van TNO leveren duidelijk een ander beeld op: 62% van de ongevallen houdt verband met het wegontwerp en de snelheidslimiet. Slechts 7% zijn bewuste overtredingen. Blijkbaar zijn heel wat ongevallen te wijten aan een gebrekkige leesbaarheid van de wegen. Er worden immers veel vergissingen begaan diesamenhangen met het wegbeeld en de snelheidslimieten


Relatie infrastructuur en verkeersveiligheid

Relatie infrastructuur en verkeersveiligheid

 • Relatie tussen ongeval en kenmerken infrastructuur

  • perceptie van infrastructuur door de bestuurder

  • afstemming wegontwerp op beoogd gebruik

  • wegmeubilair, wegomgeving

 • Verkeersveiligheid moet inherent onderdeel zijn van het wegverkeerssysteem (vergelijk luchtvaart, rail)

  • toets verkeersveiligheid infrastructuur

 • EC is niet bijzonder actief op dit terrein

  • hoge inzet gewenst van nationale, regionale en lokale overheden


Huidige situatie

Huidige situatie:

Aandacht voor de verkeersveiligheid varieert

per planniveau

 • structuurniveau:

  • ordenen functies

  • verplaatsen tussen functies

 • locatieniveau:

  • verplaatsingsafstanden en vervoerwijzekeuze

  • afwikkeling verplaatsingen middels vervoerwijzen langs routes

 • inrichtingsniveau:

  • uitwerking infrastructuur (rotondes, veilige oversteekplaatsen, etc.)


 • Toolbox verkeersveiligheid

  Toolbox Verkeersveiligheid

  • Aanpak van probleem op het juiste niveau

   probeer symptoombestrijding te vermijden

    top-down benadering

  • Check per niveau de toestand van de verkeersveiligheid

   incl. signaalfunctie: aantal en type ongevallen, overtredingen, etc.

  • Benchmark incl. verbeteringsvoorstellen

   leren van goede praktijkvoorbeelden, standaardisatie


  De toolbox

  De toolbox


  Niveau i relatie infrastructuur en ruimtelijke ordening

  Niveau I: Relatie infrastructuur en ruimtelijke ordening

  • Verkeerskundige consequenties van ruimtelijke invullingen

   • verplaatsen: routes, toegangen, etc.

   • functies: ruimtelijke differentiatie, ordening, omvang (ruimte en verkeer)

   • intensiteiten: dichtheden, spreiding/concentratie, draagvlak functies

  • Onderlinge afstemming locatie van ruimtelijke functies en infrastructuur

   • ordening van activiteiten in ruimte en tijd

   • structuur en functietoekenning van netwerk

   • integratie (afstemming) op verschillende ruimtelijke schaalniveau’s


  Hoezo integratie

  Hoezo integratie??


  Nieuwe uniformen voor de scholieren

  Nieuwe uniformen voor de scholieren


  Niveau ii structuur van het netwerk

  Niveau II: Structuur van het netwerk

  Hoe steekt het netwerk in elkaar:

  • Hiërarchische opbouw van het netwerk:

   • stelsels of netwerkcategorieën

  • Logische opbouw van een route zonder grote functieveranderingen:

   • van laag naar hoog en omgekeerd

  • Samenhang in het netwerk en het stelsel

  • Geleidelijke overgangen tussen categorieën:

   • aansluitingen bij voorkeur 1 niveau hoger of lager

    Doel:

  • Logische samenhang in netwerk

   • Functioneel gebruik van het netwerk

   • Voorspelbaar verkeersgedrag


  Maar ik wil n weg

  Maar ik wil nù weg!!


  Niveau iii vormgeving netwerkcomponenten

  Niveau III: Vormgeving netwerkcomponenten

  Verkeerstechnische vormgeving van wegen,

  kruispunten en bijkomende verkeerskundige

  voorzieningen afstemmen op functie

  Zelfverklarende wegen

  Basis voor: Categorisering wegen


  Ik wil wel maar mijn wagen luistert niet

  Ik wil wel, maar mijn wagen luistert niet!!


  Netwerkcomponenten

  Netwerkcomponenten

  Wegvak:

  • dwarsprofiel

  • lengteprofiel

  • verticaal profiel

  • omgevingskenmerken

   Kruispunten:

  • gelijkvloers of ongelijkvloers

  • geregeld of ongeregeld

  • aparte voorzieningen voor afslaande bewegingen


  Netwerkcomponenten1

  Netwerkcomponenten

  Overige aspecten:

  • halteren

  • parkeren

  • langzaam verkeer

  • verlichting

  • signalisatie

  • bewegwijzering

  • snelheidsremmers

  • overig wegmeubilair


  Netwerkcomponenten2

  Netwerkcomponenten

  Doel:

  • zichtbaarheid (tijdig signaleren)

  • overzichtelijkheid (lokaal anticiperen)

  • begrijpbaarheid (geen verkeerde of gemiste interpretaties)

  • berijdbaarheid (bijv. boogstralen)

  • evenwichtigheid (integratie ontwerp en verkeersafwikkeling)


  Was het maar zo simpel

  Was het maar zo simpel!!


  Niveau iv verkeersafwikkeling

  Niveau IV: Verkeersafwikkeling

  Opgave:

  voorspellen van de effecten van veranderingen in

  netwerkstructuur en verkeersmanagement

  • microsimulatie

  • simulatie van verkeersstroom met Paramics


  Microsimulatie

  Microsimulatie

  • Ongevallen zijn zeldzame gebeurtenissen

  • Microsimulatiemodellen verschaffen veel, gedetailleerde gegevens

  • Microsimulatiemodellen kunnen vooraf effecten berekenen van

   • Veranderingen in structuur netwerk

   • Veranderingen in ontwerp netwerkcomponenten

   • Veranderingen in netwerkmanagement

   • Veranderingen in verkeersmanagement

    maar

  • Microsimulatiemodellen genereren geen ongevallen


  Microsimulatie verkeersstroom

  Microsimulatie verkeersstroom


  Microsimulatie verkeersstroom1

  Microsimulatie verkeersstroom


  Microsimulatie verkeersveiligheid

  Microsimulatie Verkeersveiligheid


  Te beantwoorden vragen

  Te beantwoorden vragen

  • Welke meetbare variabelen beschrijven de kans op een ongeval

  • Wat zijn de kritieke omstandigheden voor een ongeval

  • Welke (meetbare) gebeurtenissen gaan vooraf aan een ongeval


  Microsimulatiemodel ontwikkeling veiligheidsmodule

  Microsimulatiemodel:Ontwikkeling veiligheidsmodule

  • Bestuurdersmodel

  • Vaststelling veiligheid a.h.v. benaderende conflictmaten (surrogate safety measures)

   • Time to Collision (TTC)

   • Post-Encroachement Time (PET)

   • Remvertraging (Deceleration rate)

   • Snelheden en snelheidsverschillen (MaxS, DeltaS )

   • Plaats conflict

  • Gedetailleerde waarnemingen

  • Calibratie veiligheidsmodule


  Hij liever dan ik

  Hij liever dan ik!!


  Resum

  Resumé

  • relatie infrastructuur en verkeersveiligheid kan op diverse niveaus worden gelegd: leg relatie op juiste niveau:

   • voorkom symptoombestrijding

   • getrapte benadering: toolbox verkeersveiligheid

  • benchmark kan helpen bij:

   • het vergelijken van situaties (verantwoordelijkheden)

   • invoering en standaardisatie van bewezen goede oplossingen

  • probeer onveiligheid te kwantificeren:

   • microsimulatie biedt interessante perspectieven

   • nog lange weg te gaan


  Toolbox verkeersveiligheid http www kuleuven be verkeersveiligheidstoolbox home htm

  Toolbox verkeersveiligheidhttp://www.kuleuven.be/verkeersveiligheidstoolbox/home.htm


 • Login