Angered - Åk 4-9- Göteborgs Stad - PowerPoint PPT Presentation

Angered k 4 9 g teborgs stad
Download
1 / 18

 • 71 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Angered - Åk 4-9- Göteborgs Stad. Om undersökningen. Syfte:

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

Angered - Åk 4-9- Göteborgs Stad

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Angered k 4 9 g teborgs stad

Angered - Åk 4-9- Göteborgs Stad


Angered k 4 9 g teborgs stad

Om undersökningen

Syfte:

 • Syftet med undersökningen var bland annat att få ett konkret underlag om hur elever och föräldrar uppfattar skolan inom ett antal utvalda områden. Resultatet av undersökningen skall ligga till grund för verksamhetsutveckling av skolan för såväl Göteborgsregionen totalt som för enskilda skolor och klasser.

  Omfattning:

 • Målgruppen är elever i grundskola och gymnasium inom Göteborgsregionen (ej Härryda).

 • Alla deltagande kommuner har valt en gemensam ”basenkät” för grundskolans elever åk 2, 5 och 8 samt gymnasieskolans åk 2. De kommuner som önskat, har haft möjlighet att lägga till frågor och målgrupper (såsom föräldrar).

 • Föräldraenkäten (för de kommuner som valt att föräldrar skall ingå) är identisk för samtliga kommuner.

  Genomförande:

 • Undersökningen genomfördes med hjälp av en webbenkät. En länk till undersökningen placerades på Markörs hemsida. Via skolan distribuerades unika lösenord för respektive klass för att säkerställa antal svar och att alla svar redovisas inom rätt grupp.

 • Fältperiod vecka 11-17.


Angered k 4 9 g teborgs stad

Rapportdisposition

 • Resultatet presenteras under följande rubriker:

  • Bakgrundsfrågor

  • Trivsel och trygghet

  • Delaktighet och inflytande

  • Skolmiljö

  • Kunskap och lärande

  • Bemötande

  • Fritidshem (endast årskurs f-5)

  • Kommunspecifika frågor

  • Tabeller per fråga och skalsteg samt medelvärde

 • I de fall svaren från en årskurs/skola understiger sju individer redovisas inte svaren.


Angered k 4 9 g teborgs stad

Bakgrundsfrågor

Angered - Åk 4-9- Göteborgs Stad

Antal svar: 1429


Angered k 4 9 g teborgs stad

Bakgrundsfrågor

Angered - Åk 4-9- Göteborgs Stad

Antal svar: 1429


Angered k 4 9 g teborgs stad

Trivsel och trygghet

Angered - Åk 4-9- Göteborgs Stad

Antal svar: 1429


Angered k 4 9 g teborgs stad

Delaktighet och inflytande

Angered - Åk 4-9- Göteborgs Stad

Antal svar: 1429


Angered k 4 9 g teborgs stad

Skolmiljö

Angered - Åk 4-9- Göteborgs Stad

Antal svar: 1429


Angered k 4 9 g teborgs stad

Kunskap och lärande

Angered - Åk 4-9- Göteborgs Stad

Antal svar: 1429


Angered k 4 9 g teborgs stad

Bemötande

Angered - Åk 4-9- Göteborgs Stad

Antal svar: 1429


Angered k 4 9 g teborgs stad

Fritidshem

Angered - Åk 4-9- Göteborgs Stad

Antal svar: 238


Angered k 4 9 g teborgs stad

Fritidshem

Angered - Åk 4-9- Göteborgs Stad

Antal svar: 21


Angered k 4 9 g teborgs stad

Helhetsintryck

Angered - Åk 4-9- Göteborgs Stad

Antal svar: 1429


Angered k 4 9 g teborgs stad

Övriga frågor

Angered - Åk 4-9- Göteborgs Stad

Antal svar: 1429


Angered k 4 9 g teborgs stad

Tabell 1

Angered - Åk 4-9- Göteborgs Stad


Angered k 4 9 g teborgs stad

Tabell 2

Angered - Åk 4-9- Göteborgs Stad


Angered k 4 9 g teborgs stad

Tabell 3

Angered - Åk 4-9- Göteborgs Stad


 • Login