eesti ii maailmas ja ajal
Download
Skip this Video
Download Presentation
Eesti II maailmasõja ajal

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 31

Eesti II maailmasõja ajal - PowerPoint PPT Presentation


 • 358 Views
 • Uploaded on

Eesti II maailmasõja ajal. Baaside aeg Esimene nõukogude aasta Saksa okupatsioon 1944 – teine Nõukogude okupatsioon. II maailmasõja algus. Agressorite tegevus ja teiste tegevusetus viis II maailmasõja puhkemiseni

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Eesti II maailmasõja ajal' - gurit


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
eesti ii maailmas ja ajal

Eesti II maailmasõja ajal

Baaside aeg

Esimene nõukogude aasta

Saksa okupatsioon

1944 – teine Nõukogude okupatsioon

ii maailmas ja algus
II maailmasõja algus
 • Agressorite tegevus ja teiste tegevusetus viis II maailmasõja puhkemiseni
 • Olulisem leping sõlmiti 23.08.1939 Saksamaa ja NSV Liidu vahel – Molotov Ribbentropi pakt ehk MRP
  • Poliitilise ja sõjalise liidu sõlmimine
  • Salajaselisaprotokolliga jagati Ida-Euroopa
 • 1.september 1939 ründas Saksamaa Poolat – algas II maailmasõda
baaside leping
Baaside leping
 • Eesti kinnitas oma neutraliteeti
 • Poola allveelaeva Orzel põgenemine Tallinnast
  • Ajend – Eestit süüdistati neutraliteedi rikkumises
 • Eestile esitati nõudmine allkirjastada vastastikuse abistamise pakt
  • NSV Liidul õigus tuua Eesti territoorumile oma sõjaväebaasid
   • Eesti piirile koondati üle 130 tuhande sõduri
  • Valitsus alistus NSV Liidu nõudmistele
  • Nõudeid suurendati pidevalt
 • Sarnased lepingud allkirjastasid ka Läti ja Leedu
baaside aeg
Baaside aeg
 • Rahvas ei olnud teadlik sõlmitud leppest
 • Oktoobris loodi Eestisse esimesed baasid
  • Alguses 14 000 punavälast
  • Juriidiliselt jäi Eesti iseseisvaks
  • NSVL protektoriaat
 • Soome ei olnud lepinguga nõus – algas Talvesõda
  • Soomet rünnati läbi Eesti
 • Baltisakslaste lahkumine
vastake k simustele
Vastake küsimustele
 • Miks otsustas Eesti valitsus baaside lepingule alla kirjutada?
  • Kas olnuks ka teisi võimalusi?
  • Kas sinu hinnangul toimiti õigesti?
 • Kuhu rajati punaarmee baasid?
  • Miks just nendesse piirkondadesse?
v ideo
Video
 • Ajavaod
 • Baaside aeg
esimene n ukogude aasta juunip re
Esimene nõukogude aasta – juunipööre
 • Baltikumi piirile koondati 500 tuhat punaväelast
 • 14.06 ja 16.06 1940 esitati Balti riikidele ultimaatumid
  • Nõuti uusi valitsusi ja rohkem baase
 • 17.06 marssis Eestisse 90 tuhat punaväelast
  • Kogu kontroll territooriumi üle läks punaväe kätte
  • Andrei Ždanov – korraldas võimu ülevõtmist
 • 21.06 allkirjastas Päts otsuse luua uus valitsus
  • Peaminister Johannes Vares-Barbarus
 • Valimised juulis – üles seati kõikjal vaid 1 kandidaat
  • 21.07 kuulutati välja Eesti Nõukogude Sotsialistlik Vabariik
  • 6.08 1940 ühineti NSV Liiduga
esimene n ukogude aasta
Esimene nõukogude aasta
 • Riigiaparaadi lammutamine
  • Poliitilise eliidi ja eestiaegse ametnikkonna eemaldamine võimult
  • Uus põhiseadus kirjutati NSV Liidu põhiseaduse baasil
 • EKP – ainus lubatud poliitline jõud
  • Liikmeid 3700
 • Maade natsionaliseerimine ehk riigistamine
  • Talumaade ümberjagamine
 • Pankade ja ettevõtete natsionaliseerimine
 • Kultuurirevolutsioon
  • Ideoloogiapõhine õpetamine koolides
  • Kunsti allutamine poliitpropagandale
repressioonid ja suves da
Repressioonid ja suvesõda
 • Siseasjade rahvakomissariaat ehk NKVD
  • Teadmata kadunuid 1000
   • Poliitikud ja ettevõtjad
 • Algas regulaarne küüditamine
  • Päts ja Laidoner peredega
 • 1941. aasta 14. juuni massiküüditamine
  • 10 000 küüditatut Eestist
  • 38% olid alla 17. aastased lapsed
 • Metsavendluse teke
 • 22. juuni 1941 puhkes sõda endiste liitlaste NSV Liidu ja Saksamaa vahel
  • Saksa edu sõjas – Eesti piir ületatakse 07.07.1941
  • Aktiivne sõjategevus metsavendade poolt
  • Hävituspataljonide tegevus
   • Mõrvati 2000 tsiviilisikut
saksa okupatsioon
Saksa okupatsioon
 • Kergendus punavägede lahkumisest
 • Sakslased kui „vabastajad“
 • Eesti kindralkomissariaat
  • Eesti omavalitsus – sakslaste käepikendus
   • Hjalmar Mäe
 • Suur-Saksamaa idee
 • Majanduse allutamine Saksa sõjaväe vajadustele
 • NSVL poolt natsionaliseeritud maid ei tagastatud
repressioonid ja genotsiid
Repressioonid ja genotsiid
 • Hukati ligi 8000 Eesti elanikku
 • Koonduslaagrite rajamine
 • Juutide vastane genotsiid – holokaust
  • 1942 juuli – Estland ist judenfrei
   • 1000 hukkunut
  • Algas juutide sissetoomine mujalt
   • 10 000 hukkunut
 • Hävitati ka mustlasi, homoseksuaale ja puuetega inimesi
 • Vangistuses suri või hukati 15 000 nõukogude sõjavangi
 • Sundvärbamised ja sundmobilisatsioonid Saksa vägedesse
 • Soomepoisid
  • Ei soovinud võidelda punaarmees ega natsiarmees
  • 3500 meest
 • NSVL vägedes võitles umbes 27 000 eestlast
 • Natsi-Saksamaa vägedes umbes 11 000 eestlast
  • 1944 liitus Narva lahingus veel 40 000 meest
1944 teine n ukogude okupatsioon
1944 – teine Nõukogude okupatsioon
 • Võitlus Narva all kestis 7 kuud
  • Nn teine vabadussõda
 • Märtsipommitamised
  • Narva, Pärnu, Tallinn, Jõhvi, Tapa, Tartu
 • Sinimägede lahingud
  • Kuni 220 000 hukkunut
 • Sakslaste taandumine
 • 22.09 1944 jõudis punaarmee Tallinna
 • Suur põgenemine
  • 80 000 eestlase lahkumine
 • Otto Tiefi valitsus
  • Uluots määras valitsuse ametisse 18.09 1944
  • Juriidiliselt taastati iseseisvus
  • Valitsus hävitati NSVL poolt – okupatsiooni juriidiline tõestus
 • Eksiilvalitsuse tegevus kuni taasiseseisvumiseni
ad