Lokale arbeidstidsavtaler
Download
1 / 17

Lokale arbeidstidsavtaler - PowerPoint PPT Presentation


 • 145 Views
 • Uploaded on

Lokale arbeidstidsavtaler. Kurs for plasstillitsvalgte november 2010 Mathea Ruud McGhie. Bakgrunn.  2006: Sentral arbeidstidsavtale 2006-2010: Årlige lokale forhandlinger 2010-2012: Mulighet for lokale forhandlinger 2011: Reforhandling 2012: Ny avtale??

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Lokale arbeidstidsavtaler' - gur


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Lokale arbeidstidsavtaler

Lokale arbeidstidsavtaler

Kurs for plasstillitsvalgte november 2010

Mathea Ruud McGhie


Bakgrunn
Bakgrunn

 2006: Sentral arbeidstidsavtale

2006-2010: Årlige lokale forhandlinger

2010-2012: Mulighet for lokale forhandlinger

2011: Reforhandling

2012: Ny avtale??

Fortsatt mye forvirring angående begreper, praktisering og formaliteter.

Lokale arbeidstidsavtaler. Utdanningsforbundet Akershus novemebr 2010


Begrepsavklaring
Begrepsavklaring

 • Arbeidstidsavtalen: SFS 2213, sentral avtale

 • Lokal arbeidstidsavtale: Framforhandlet på kommunenivå, gjeldende for en eller flere skoler

 • Arbeidsplan: Individuell plan over arbeidstida

 • (Arbeidsavtale/-kontrakt: avtalen som inngås ved tilsetting)

Lokale arbeidstidsavtaler. Utdanningsforbundet Akershus novemebr 2010


Ny lokal arbeidstidsavtale
Ny lokal arbeidstidsavtale?

 • Forhandling hvis en av partene på kommunenivå krever det

 • Drøfting på skolen

 • God involvering av klubben

 • Forhandling på kommunenivå

Lokale arbeidstidsavtaler. Utdanningsforbundet Akershus novemebr 2010


Arbeidsplan
Arbeidsplan

 • Prinsipper for utarbeidelse av planen drøftes i MBA

 • Eks: detaljeringsgrad, varighet, tid til funksjoner

 • Den enkelte lærer skal ha samtale med rektor

 • Tillitsvalgt kan bistå

 • Rektor har styringsrett

 • Ingen avtale, ikke behov for underskrift

 • Ytre rammer kan endres med 14 dagers varsel

Lokale arbeidstidsavtaler. Utdanningsforbundet Akershus novemebr 2010


Viktig holde orden
Viktig å holde orden

 • Lokale avtaler kan reforhandles

 • Viktig at avtalene gjenspeiler praksis

 • Si nei til glidende overganger og små justeringer

 • Mest mulig ryddighet er til beste for alle

 • Bevisstgjøring, forutsigbarhet, profesjonalitet

 • Realistisk grunnlag for videre forhandling og drøfting

Lokale arbeidstidsavtaler. Utdanningsforbundet Akershus novemebr 2010


Arbeidsplanfestet tid
Arbeidsplanfestet tid

”Tilstedeværelsestid”, tida som legges til arbeidsplan, tida rektor har styringsrett over

 • 1300 timer på barnetrinnet

 • 1300 t – 37.5 t / 38 uker = 33,22 t/u

 • Gjennomsnittlig ca 33 t og 10 min i uka på b-trinn

 • 1225 timer på ungdomstrinnet

 • 1225 t – 37.5 t / 38 uker = 31,25 t/u

 • Gjennomsnittlig 31 t og 15 min i uka på u-trinn

Lokale arbeidstidsavtaler. Utdanningsforbundet Akershus novemebr 2010


Innenfor arbeidsplanfestet tid
Innenfor arbeidsplanfestet tid:

 • I arbeidsplanfestet tid skal følgende gjøres:

  • Undervisning

  • Annet arbeid med elever

  • Kollegialt samarbeid

  • For- og etterarbeid

  • Samarbeid med foresatte

  • Samarbeid med instanser utenfor skolen

  • Faglig-administrative oppgaver

  • Andre planlagte aktiviteter

  • Spising

  • Pauser

Lokale arbeidstidsavtaler. Utdanningsforbundet Akershus novemebr 2010


Hvordan f tid til alt
Hvordan få tid til alt?

Eks 1 barneskole: 33,22 timer legges i arbeidsplan.

 • Alle oppgaver må gjøres i denne tida.

 • Planen kan endres enkelte uker, f eks fellestid endres til utviklingssamtaler (skal være i arbeidsplanfestet tid)

  Eks 2 barneskole: 32 timer legges i arbeidsplan

 • 45,6 timer blir en pott til foreldresamarbeid og samarbeid med andre instanser

 • Fordeles utover året etter behov / iht planer

  Følg med, hvis tida er oppbrukt, utløses overtid.

Lokale arbeidstidsavtaler. Utdanningsforbundet Akershus novemebr 2010


Hva skal ut
Hva skal ut?

 • Hvis arbeidsplanen er full, og det ”dukker opp” nye oppgaver, må noe fjernes.

 • Dette er drøftingstema

 • Er oppgavene like tidkrevende?

 • Er det mulig å bruke så lite tid som avsatt?

Lokale arbeidstidsavtaler. Utdanningsforbundet Akershus novemebr 2010


Selvstendig tid
Selvstendig tid

 • ”Resten av årsverket disponeres av læreren til for- og etterarbeid og faglig ajourføring”

 • Rektor har ikke styringsrett

 • Arbeidet utføres hvor og når man vil

 • Lærer avgjør selv hva som skal gjøres

Lokale arbeidstidsavtaler. Utdanningsforbundet Akershus novemebr 2010


Kontaktl rertimen
Kontaktlærertimen

 • Kontaktlærertimen er en ”gammeldags” skoletime, 45 minutter nedsatt undervisningstid

 • Mulig å avtale noe annet

 • Skal brukes til alle små og store kontaktlæreroppgaver

 • Tillitsvalgte bør prøve å hegne om denne tida

 • Vi får den ikke klarere definert

Lokale arbeidstidsavtaler. Utdanningsforbundet Akershus novemebr 2010


Seniortiltak
Seniortiltak

 • 5,8 % og 12,5 % redusert undervisning fra skoleårets begynnelse det kalenderåret man fyller hhv 55 og 60 år

 • Eks: lærer fyller 55 år desember 2010, får redusert undervisning fra august 2010.

 • Eks: lærer fyller 55 år januar 2011, får redusert undervisningstid fra august 2011.

 • Omfordeling innenfor årsverket

 • Nyttes til pedagogisk arbeid

 • Forutsettes å lette den enkeltes arbeidssituasjon

Lokale arbeidstidsavtaler. Utdanningsforbundet Akershus novemebr 2010


Arbeidsplaner og deltid
Arbeidsplaner og deltid

 • Prosentvis beregning av undervisning og tilstedeværelse

 • Komme til enighet om praktiske løsninger

 • Hva innenfor fellestid er det viktig å være med på? Planleggingsdager, fellesmøte, trinnmøte??

 • Arbeidsgiver kan lønne ekstra arbeid ved spesielle behov

 • Deltidsansatte har samme adgang til for- og etterarbeid, spising og pauser

Lokale arbeidstidsavtaler. Utdanningsforbundet Akershus novemebr 2010


Arbeidsplaner og gradert sykemelding
Arbeidsplaner og gradert sykemelding

 • Helsa legger premissene for arbeidet, må lytte til den sykmeldte

 • Utgangspunktet: samme som for deltidsansatte, standard fordeling mellom undervisning og annet arbeid

 • Er noen deler av arbeidet mer belastende enn andre?

 • Målet: utnytte restarbeidsevne og unngå langvarig og/eller full sykemelding

 • Timeplan og vikarproblemer er underordnet

Lokale arbeidstidsavtaler. Utdanningsforbundet Akershus novemebr 2010


Flytting av tid eller overtid undervisning
Flytting av tid, eller overtid? -undervisning

 • Eks basert på enn lærer som underviser 25 t/u.

 • Rektor pålegger læreren å undervise 27 timer denne uka, og 23 timer neste uke. Flytting av tid, ingen overtid.

 • Rektor pålegger læreren å undervise 27 timer denne uka. De 2 timene kan avspaseres en annen gang. Overtidstillegget utbetales, avspasering tas ut senere.

 • Rektor pålegger læreren å undervise 27 timer denne uka. Det utbetales overtid for 2 timer, og gis ikke avspasering.

Lokale arbeidstidsavtaler. Utdanningsforbundet Akershus novemebr 2010


Flytting av tid eller overtid annet arbeid
Flytting av tid, eller overtid? – annet arbeid?

 • En barneskole har 33,2 t arbeidsplanlagt. Elevrådet ber om en grøtfest før jul. Med 14 dagers varsel varsler rektor at alle lærere jobber kl 18-21 den 16.12.

 • Alternativer:

  • Det utbetales 3 t overtidslønn (timelønn x 1,5 x 3)

  • Det utbetales overtidstillegg (timelønn x 0,5 x 3), og hver lærer har 3 t avspasering til gode

  • Fellesmøte 8.12 og 15.12 kuttes med 1,5 t. det utbetales tillegg for kveld og delt dagsverk. (husk 14-dagersfristen)

Lokale arbeidstidsavtaler. Utdanningsforbundet Akershus novemebr 2010


ad