Verksamhetsledare Bodil Nilsson, verksamhetssekreterare Susanne Kvant, - PowerPoint PPT Presentation

Verksamhetsledare Bodil Nilsson, verksamhetssekreterare Susanne Kvant,
Download
1 / 26

 • 112 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Verksamhetsledare Bodil Nilsson, verksamhetssekreterare Susanne Kvant, projektledare Matilda Andersson, Maren Buchmüller Ordförande Christina Arvesen www.winnetskane.se Fjelievägen 5, Lund. Vi är ca 150 Regionala och Lokala ResursCentra och nätverk för kvinnor i Sverige

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

Verksamhetsledare Bodil Nilsson, verksamhetssekreterare Susanne Kvant,

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Verksamhetsledare bodil nilsson verksamhetssekreterare susanne kvant

Verksamhetsledare Bodil Nilsson, verksamhetssekreterare Susanne Kvant,

projektledare Matilda Andersson, Maren Buchmller

Ordfrande Christina Arvesen

www.winnetskane.se

Fjelievgen 5, Lund


Verksamhetsledare bodil nilsson verksamhetssekreterare susanne kvant

Vi r ca 150 Regionala och Lokala ResursCentra och ntverk fr kvinnor i Sverige

ca 22 (32) finns i Skne

ca 3 000 kvinnor

www.skane.se/resurscentrum

www.winnetskane.se


Verksamhetsledare bodil nilsson verksamhetssekreterare susanne kvant

Winnet Europe


Verksamhetsledare bodil nilsson verksamhetssekreterare susanne kvant

Vision - Ettjmstllt Skne

Syfte - Kvinnor och mn i Skne ska fatta jmstlldhet!

 • Attityd - kat intresse och engagemang fr jmstlldhet hos resurscentra och regionala och lokala utvecklingsaktrer

 • Kunskap - kad kunskap om jmstlldhet hos resurscentra och hos regionala och lokala utvecklingsaktrer

 • Struktur - kad jmstlldhet i lokal och regional utveckling


Verksamhetsledare bodil nilsson verksamhetssekreterare susanne kvant

Arbete bedrivs inom fyra mlomrden

 • God utveckling av lokala resurscentra/ntverk fr kvinnor i Skne s att kvinnor i hela Skne skall ha tillgng till ett starkt och aktivt resurscentrum

 • Kontakter och samarbete mellan resurscentra i Skne, i Sverige och internationellt

 • Att kvinnor fr kad delaktighet i lokal och regional utveckling

 • Att synliggra, frmja och utveckla kvinnors fretagande


Verksamhetsledare bodil nilsson verksamhetssekreterare susanne kvant

Verksamhetsbidrag 2011-2012

Samverkan med LRC/ntverk i anskan, planering, vissa aktiviteter, fyra hade egna VB

Insatsomrde 1, Ml 1.3 Mlet r att mjligheterna fr kvinnor att verka och utvecklas som innovatrer och entreprenrer frbttras.

Huvudml

 • Frutsttningarna fr fretagande kvinnor ska frbttras genom att pverka strukturer som hindrar kvinnors entreprenrskap och fretagande.

  Delml

 • kad kompetens om jmstlldhet/genusfrgor hos fretagens vnner.

 • Ett aktivt partnerskap fr kvinnors entreprenrskap och fretagande.

 • kad delaktighet fr kvinnor i kommunala nringslivsrd.


Verksamhetsledare bodil nilsson verksamhetssekreterare susanne kvant

Verksamhetsbidrag 2011-2012

Insatsomrde 5, Landsbygdsutveckling, Ml 5.1 Mlet r att inom de regionala prioriteringarna synliggra kvinnors villkor och kar kvinnors inflytande. Ml 5.2 Mlet r att kvinnors organisering p landsbygden strks. I denna organisering ska arbetet fr landsbygdens utveckling vara centralt.

Huvudml

 • ka jmstlldheten i Leaderarbetet

 • Strukturella hinder fr kvinnors organisering och ntverkande p landsbygden ska synliggras och tgrdas.

  Delml

 • Pverkansarbete p LAG-grupper och projektgare om jmstllt Leader-arbete

 • Bidra till jmstlld samverkan och mobilisering p landsbygden

 • Lyfta fram den resurs som kvinnor med annan etnisk bakgrund r fr landsbygdens utveckling


Verksamhetsledare bodil nilsson verksamhetssekreterare susanne kvant

Verksamhetsbidrag 2011-2012 kort tid delregionala mten och konferenser

 • Landsbygd p lika villkor

 • Hur jmstllt r fretagandet i Skne kommuner?

 • Kartlggning av jmstlldheten inom Leader i Skne

 • Idbank fr lokal utveckling

 • Att gra Skne jmstllt - utvrdering


Verksamhetsledare bodil nilsson verksamhetssekreterare susanne kvant

Verksamhetsbidrag 2013-2015

Insatsomrde 1, Entreprenrskap och innovativa miljer

Insatsomrde 3, Tillgnglighet

Insatsomrde 4, Strategiskt grnsverskridande samarbete

Insatsomrde 5, Landsbygdsutveckling

 • Synpunkter till den digitala agendan fr Skne

 • Mtesplatser fr RUS

 • Workshop fr Jmstlldhetsstrategin fr Skne

 • Arbetet inom Handlingsplanen fr jmstlld regional tillvxt

  Exempel

 • Genuskontrakt och jmstlldhetskartan

 • Pedagogik fr jmstlld IT Winnet Kristianstad


Verksamhetsledare bodil nilsson verksamhetssekreterare susanne kvant

Genuskompetens i verksamheten


Verksamhetsledare bodil nilsson verksamhetssekreterare susanne kvant

www.jamstalldshetskartan.se


Verksamhetsledare bodil nilsson verksamhetssekreterare susanne kvant

Syfte?

Synliggra jmstlldheten i kommuner.

ett projekt som har som ambition och syfte att med statistik redovisa kvinnor och mns tillgnglighet och jmstlldhet i Vstra Gtalands kommuner.

-Jmstlldhetskartan.se


Verksamhetsledare bodil nilsson verksamhetssekreterare susanne kvant

Vad ska Winnet Skne gra?

Applicera den metod som Winnet Vstra Gtaland har anvnt p ngra olika sknska kommuner, bl.a. Vellinge

Fundera kring hur metoden kan utkas och utvecklas i relation till vr organisation, s att vi fr en s bred bild som mjligt av den sknska jmstlldheten.


Verksamhetsledare bodil nilsson verksamhetssekreterare susanne kvant

Vr nskan r att genom synliggrandet av situationen fr jmstllhet i Skne, ppna upp fr utvecklingsmjligheter. Synliggrandet ska fungera som en gonppnare, och det r viktigt att ta det drifrn till handling.


Verksamhetsledare bodil nilsson verksamhetssekreterare susanne kvant

Med tanke p det vill vi frutom att visa den kvantitativa jmstlldheten genom statistik, dessutom arbeta med att synliggra kvalitativa aspekter.


Verksamhetsledare bodil nilsson verksamhetssekreterare susanne kvant

Med andra ord: Jmstlldhetskartan, efter modell av Winnet Vstra Gtaland, r bara en del av vad vr tanke r att genomfra. Vi kommer utver den komplettera med kvalitativa aspekter, dr vi vill g ner mer p djupet i de sknska kommuner som r med p kartan.

Det vill sga, vi vill synliggra de genuskontrakt som finns p sknska orter, och utifrn det kunna dra slutsatser kring vilka insatser som kommer krvas fr att n en frndring.


Verksamhetsledare bodil nilsson verksamhetssekreterare susanne kvant

Pedagogik fr Jmstlld IT

Start 2012-01-01

Slut 2013-03-31


Pedagogik f r j mst lld it

Pedagogik fr jmstlld IT

Bidra till jmstlldhet i det lokala samt regionala tillvxtarbetet genom att i ett nra samarbete med andra aktrer verka fr att synliggra och strka:

 • Kvinnors villkor i IT-sektorn

 • Kvinnors inflytande ver IT-utvecklingen

 • Kvinnors tillgng till IT-verktyg

  Fler kvinnor inom IT strker demokrati, teknik, sysselsttning- och tillvxtperspektivet


Sveriges nya it strategi den digitala agendan f r sverige

Sveriges nya IT-strategi den digitala agendan fr Sverige

det behvs fler kvinnor som r med och fattar beslut samt deltar i utvecklingen av digitaliseringen och dess mjligheter

Utgngspunkten r anvndarens perspektiv

Alla ln har i uppdrag att ta fram en digital agenda, klar vren 2014. Winnet Sveriges digitala agenda 2013-2015, mars 2013


Tre aktiviteter tre rapporter

Tre aktiviteter tre rapporter

 • Jag sker datakurser, men fr inte plats eftersom jag inte har en datorWorkshop - BibliotekFrfattare: Inger Danilda April 2012

 • Vi haringen erfarenhet av att kvinnor kan mindre IT n mnWebb-enktFrfattare: Elin Hallgren Juni 2012

 • Horisontell och vertikal knssegregering inom ITStatistik om utbildning och arbetsmarknadFrfattare: Inger Danilda och Elin HallgrenJuli 2012


Vad kan resurscentra g ra och vad kan andra akt rer g ra resultat av workshop med bibliotek

Vad kan Resurscentra gra och vad kan andra aktrer gra? Resultat av workshop med bibliotek

Fyra olika omrden som r viktiga fr det fortsatta arbetet identifierades:

 • Infrastrukturen

 • Att fler kvinnor (och mn) fr grundlggande kunskaper fr att kunna nyttja olika digitala samhllstjnster

 • Att kvinnor verksamma inom vrd, omsorg och handel fr kat inflytande ver utveckling och implementering av digitala lsningar

 • Att resultat frn forskning om genus, pedagogik och IT anvnds fr att fler kvinnor skall ska sig till tekniska utbildningar.


Resultat av webb enk ten

Resultat av Webb-enkten

Utvecklingsmjligheter

 • IT och genus behver lyftas p agendan

 • Viljan att agera/samverka finns hos en kritisk massa aktrer

 • Ngra aktrer genomfr olika satsningar

 • IT och Jmstlldhet r inte frmmande fr enktens aktrerna nyfikenhet och engagemang finns

 • Genuskompetens och genuspedagoger finns hos vissa aktrer

  Enkt skickades till: Utbildningssamordnare, fretags- och innovationsfrmjare, EU-kontor Skne


Statistik om utbildning och arbetsmarknad

Statistik om utbildning och arbetsmarknad

Utbildning

Lgsta lneskillnaden mellan kvinnor och mn som IT-chefer

Kvinnor inom IT-branschen r mera bengna att byta fretag

Vissa fretag r extra angelgna att rekrytera kvinnor

Arbetsmarknad

 • ROSE-studien visar att unga kvinnor r intresserade av teknik och frgestllningar med koppling teknik dock vljer de annan karrir

 • Senaste Gymnasiereformen (2011) Teknikprogrammet: Utbildningen ska utg frn bde kvinnor och mns erfarenheter i frhllande till teknikomrdet och ska ge kunskaper om hur frestllningar och traditioner styr uppfattningen om manligt och kvinnligt

 • r 2011 var antalet kvinnor p IT-utbildningarna ter p samma niv som 1998 (dock r andelen lgre)


Slutkonferens 15 oktober

Slutkonferens 15 oktober

Knssegregeringen inom IT har olika dimensioner:

 • Horisontell segregering: frre kvinnor finns inom IT-branschen och inom sdana utbildningar

 • Vertikal segregering: frre kvinnor p ledande positioner inom branschen

 • Intern segregering: kvinnor och mn har samma yrke men fr olika uppgifter i en organisation

 • Lg andel kvinnor i IT-branschen samt lgt intresset fr utbildning och karrir inom teknik och IT bland flickor och kvinnor.

 • Nulget i Sverige r att det r ett bristyrke och att de f kvinnor som utbildar sig i IT dessutom verkar hamna i andra branscher.


Fr gest llningar f r lokala och regionala akt rer i sk ne

Frgestllningar fr lokala och regionala aktrer i Skne

 • P vilket stt kan vi finna vgar fr att fler kvinnor bde med svensk och med utlndsk bakgrund skall kunna ta sig vidare till hgre utbildning inom data/IT?

 • Hur kan vi arbeta fr att kvinnor inom vuxenutbildning som r intresserade av data/IT skall kunna ta sig vidare till mer avancerade kurser?

 • P vilket stt kan Skne nyttja det starka ntverket inom folkbildning (studiefrbund och folkhgskolor) med kompetens och intresse fr genus/jmstlldhet i arbetet fr jmstlld IT?

 • Hur kan arbetsmarknadsutbildningar anvndas fr att mer kvinnor (och mn) skall kunna f utbildning fr bristyrken med koppling till IT?

 • P vilket stt kan pedagoger ta till sig forskningen inom IT och genus i syfte att ka genusmedvetenheten i IT-utbildningarna?

 • Hur kan ett kat samspel mellan akademin och nringslivet bidra till att fler kvinnor kommer in i IT-branschen?


 • Login