Nkorm nyzatok s az eg szs g gyi alapell t s
Download
1 / 15

ÖNKORMÁNYZATOK ÉS AZ EGÉSZSÉGÜGYI ALAPELLÁTÁS - PowerPoint PPT Presentation


 • 94 Views
 • Uploaded on

ÖNKORMÁNYZATOK ÉS AZ EGÉSZSÉGÜGYI ALAPELLÁTÁS. Dr. Füredi Gyula. A rendszerváltás óta a helyi közügyek intézése érdekében helyi önkormányzatok működnek.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' ÖNKORMÁNYZATOK ÉS AZ EGÉSZSÉGÜGYI ALAPELLÁTÁS' - guiliaine-connor


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 • A rendszerváltás óta a helyi közügyek intézése érdekében helyi önkormányzatok működnek.

 • A helyi önkormányzat részére kötelező feladat- és hatáskört törvény állapíthat meg. A helyi önkormányzat kötelező feladat- és hatásköreinek ellátásához azokkal arányban álló költségvetési, illetve más vagyoni támogatásra jogosult.

 • Az alaptörvényi szinten való szabályozás és a helyi önkormányzatokra vonatkozó szabályok sarkalatos törvénybe való foglalása garanciát jelent.


K t t rv ny
Két törvény érdekében helyi önkormányzatok működnek.

 • 1990. évi LXV. Tv a helyi önkormányzatokról

 • 2011 évi CLXXXIX. Tv Magyarország helyi önkormányzatairól

 • A feladatok és hatáskörök a Mötv-ben: 13. § (1) A helyi közügyek, valamint a helyben biztosítható közfeladatok körében ellátandó helyi önkormányzati feladatok különösen:

  4. egészségügyi alapellátás, az egészséges életmód segítését célzó szolgáltatások;


A feladat kibont sa
A feladat kibontása érdekében helyi önkormányzatok működnek.

 • 1997. évi CLIV tv:

 • A települési önkormányzat az egészségügyi alapellátás körében gondoskodik:

  • a) a háziorvosi, házi gyermekorvosi ellátásról,

  • b) a fogorvosi alapellátásról,

  • c) az alapellátáshoz kapcsolódó ügyeleti ellátásról,

  • d) a védőnői ellátásról,

  • e) az iskola-egészségügyi ellátásról.

 • A települési önkormányzat képviselő-testülete a praxiskezelő által megadott szempontokat figyelembe véve megállapítja és kialakítja az egészségügyi alapellátások körzeteit. Több településre is kiterjedő ellátás esetén a körzet székhelyét az érintett települési önkormányzatok egyetértésben állapítják meg.


Tov bbi t rv nyek
További törvények érdekében helyi önkormányzatok működnek.

 • Ebtv: ki jogosult a finanszírozásra?

  • Az alapellátásban az önkormányzat döntése domináns, a szerződéskötésre az OEP kötelezett

  • A szerződés feltétele más szabályok betartása: duális finanszírozás, körzet méret, minimum standardok stb.


A du lis finansz roz s
A duális finanszírozás: érdekében helyi önkormányzatok működnek.

 • 35. § Az egészségügyi szolgáltató a finanszírozás keretében kapott összeget más pénzeszközeitől elkülönítetten kezeli.

 • Az E. Alapból a finanszírozási szerződésben foglalt feladatokra folyósított összeg nem mentesíti a szolgáltató fenntartóját (tulajdonos, kezelő) az egyéb jogszabályokban előírt fenntartási és fejlesztési kötelezettségek alól. A finanszírozás keretében folyósított összeg csak a finanszírozási szerződésben foglalt feladatokra használható fel.

 • Abban az esetben, amikor a helyi önkormányzat minősül egészségügyi szolgáltatónak, a finanszírozás keretében kapott összeg az egészségügyi szolgáltatók működésével kapcsolatos igazgatási kiadásaira nem használható fel.


A praxisjog
A Praxisjog érdekében helyi önkormányzatok működnek.

 • Csak velük köthető szerződés (de: helyettesítés)

 • Csak élő személy birtokolhatja

 • Együtt mozog a működési engedéllyel

 • Önkormányzati kötelezettség: nyilatkozni


A szerz d sek kogens pontjai
A szerződések érdekében helyi önkormányzatok működnek. kogens pontjai

 • a) a felek megnevezése, a személyes ellátásra kötelezett orvos megnevezésével,

 • b) a praxisjoggal érintett körzet meghatározása,

 • c) a felek kötelezettségeinek meghatározása, ideértve a települési önkormányzatnak a fenntartáshoz történő hozzájárulására vonatkozó szabályokat,

 • d) a rendelési idő meghatározása,

 • e) az ügyeletben történő részvételre vonatkozó rendelkezések,

 • f) a helyettesítésre vonatkozó rendelkezések,

 • g) az ellátás nyújtásában részt vevő egészségügyi szakdolgozókra vonatkozó rendelkezések,

 • h) a szerződés időtartama,

 • i) a felmondásra vonatkozó rendelkezések,

 • j) a kártérítésre, kártalanításra vonatkozó rendelkezések.


Tov bbi pontok
További pontok: érdekében helyi önkormányzatok működnek.

 • (2) A feladat-ellátási szerződés legrövidebb időtartama 5 év.

 • (3) A települési önkormányzat a feladat-ellátási szerződést - indoklással - felmondja, ha

 • a) a háziorvos a feladat-ellátási szerződésben vállalt kötelezettségeit írásbeli felszólítás ellenére sem teljesíti, vagy folytatólagosan megszegi a jogszabályban foglalt működésre vonatkozó előírásokat,

 • b) a háziorvos önálló egészségügyi tevékenység végzésére való jogosultságát bármely okból elveszti.

 • (4) A feladat-ellátási szerződésben hat hónapnál rövidebb felmondási idő nem határozható meg.

 • (5) A körzetmódosítás miatt bekövetkezett, a háziorvost ért kár esetén a települési önkormányzat kártalanítási kötelezettséggel tartozik, amelynek megállapításánál figyelembe kell venni a háziorvosi szolgáltató által a finanszírozása keretében kapott egy éves összeget.

 • (6) A feladat-ellátási szerződést a feladatot ellátó háziorvosi szolgáltató is megkötheti.


Hat rid k stb
Határidők, stb. érdekében helyi önkormányzatok működnek.

 • 2 x fél év

 • A család jogai (folytatás kontra örökség)

 • Két praxisjog

 • Tartósan betöltetlen körzetek és a működtetési jog

 • Illeték és adó


Folyamatos ell t s 47 2004 v 11 eszcsm rend
Folyamatos ellátás érdekében helyi önkormányzatok működnek. (47/2004.(V.11.)ESZCSM rend.)

 • Nincs készenlét

 • Rendelés és ügyelet

 • A központi ügyelet és a részvétel kötelezettsége

 • Az ügyeleti kör nagysága

  • Körzetszám

  • Terület

  • Ellátási kötelezettség tartalma és helye


Iskolaorvosl s
Iskolaorvoslás érdekében helyi önkormányzatok működnek.

 • Az iskola-egészségügyi ellátásban való részvételéről az óvodák és iskolák gondoskodnak. 

 • iskolaorvos és védőnő együttes szolgáltatása, fogorvos és fogászati asszisztens közreműködik 

 • Az ellátást valamennyi nevelési-oktatási intézményre kiterjesztve kell intézményenként vagy több intézmény ellátásának közös biztosításával megszervezni.

 • Iskolaorvos – védőnő (2x2 = 2x1)

 • Átalakuló szerepkörök


V d n k
Védőnők érdekében helyi önkormányzatok működnek.

 • Hungarikum

 • A népegészségügy bázisa

 • Új munkamegosztás (ld. PraxisI program) lehetséges

 • Svájci program


H ziorvosok k pz se
Háziorvosok képzése érdekében helyi önkormányzatok működnek.

 • Rezidensek

 • Praxis I.

 • Praxis II.

 • Praxis III. (Miskolc?)

 • Önkormányzati kezdeményezés!


Definit v ell t s
Definitív ellátás érdekében helyi önkormányzatok működnek.

 • Az alapellátás kompetenciáját és kapacitását növelni kell

 • A szakellátás lakosság-közelivé tételének lehetőségei:

  • MSZSZ

  • Csökkentett kompetenciájú szakellátás a közelben

  • Háziorvosok egyéb szakvizsgáinak kihasználása


ad