Công ty dịch thuật, trung tâm,cty dịch thuật hà nội - PowerPoint PPT Presentation

Trung t m d ch thu t h n i l.jpg
Download
1 / 9

công ty dịch thuật perso chuyên cũng cấp các dịch cụ dịch thuật giá re, uy tín, chát lượng.

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

công ty dịch thuật, trung tâm,cty dịch thuật hà n...

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Trung t m d ch thu t h n i l.jpg

TRUNG TÂM DỊCH THUẬT HÀ NỘI

CÔNG TY DỊCH THUẬT PERSO

TÌM HIỂU QUY TRÌNH DỊCH THUẬT –DỊCH TiẾNG ANH

ThựcHiện: NGUYỄN VĂN HẢI

Phòng CNTT- ctydịchthuậtperso

HÀ NỘI, Tháng06/2011


L i n i u l.jpg

LờiNóiĐầu

Đểbắtđầubài , tôixincảmơncác ban, cácanhchịem .. Đãgiúptôihoànthànhbàitìmhiểuquytrìnhdịchthuậtchuẩnquốctếnày.


N i dung l.jpg

NỘI DUNG

I. CƠ SỞ LÝ THUYẾT

II. Ảnh Minh Họa

III. PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG CỦA QUY TRÌNH

IV. KẾT LUẬN


I c s l thuy t l.jpg

2

1

I. CƠ SỞ LÝ THUYẾT

A) DỊCH ThuẬTlàgì

Tìmhiểuđịnhnghĩadịchthuật- côngtydịchthuật

- Dịchthuậtlàgì ????

- Tạisaonêncầntớicáccôngtydịchthuật

Cáckháiniệmcơbản


I c s l thuy t5 l.jpg

1

Dịchtiếnganh

2

Dịchtiếngtrung

CÁC KHÁI NIỆM CƠ BẢN

I. CƠ SỞ LÝ THUYẾT

A) Cácngônngữ

+ Dịchtiếnganh sang tiếngviệt

+ Dịchxuôi – dịchngược

  • + Phiêndịchviên

+ Tươngtự .


I c s l thuy t6 l.jpg

CÁC KHÁI NIỆM CƠ BẢN

3

4

PHƯƠNG THỨC (METHOD)

I. CƠ SỞ LÝ THUYẾT

A) Ngônngữdịchthuật

Cáctínhchất.

--- Dịchthuật

--- Phiêndịchviên

3

--- Thôngdịchviên

DỊCH THUẬT TiẾNG PHÁP

QuytắcdịchThuật.


I c s l thuy t7 l.jpg

5

Dịchvụdịchthuật

6

Dich vu phiendich

CÁC KHÁI NIỆM CƠ BẢN

I. CƠ SỞ LÝ THUYẾT

A) OOP

.….. Dịchtàiliệu

…. Dịchsách

…. Dịch website

Phiêndịchviên

Ngônngữdịchthuật

Chấtlượng


I c s l thuy t8 l.jpg

7

ThôngdịchViên

8

9

Quytrìnhkiểmthử

Kháchkiểmtra

CÁC KHÁI NIỆM CƠ BẢN

I. CƠ SỞ LÝ THUYẾT


Quy tr nh d ch thu t l.jpg

!! QUY TRÌNH DỊCH THUẬT


  • Login