Slide1 l.jpg
Advertisement
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 6

Vakaulars PowerPoint PPT Presentation

information technologies

Download Presentation

Vakaulars

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Slide1 l.jpg

Rīgas Tehniskā universitāte

Datorzinātnes un informācijas tehnoloģijas fakultāte

Lietišķo datorsistēmu institūts

Lietišķo datorzinātņu katedra

Raksta nosaukums

Jānis Birze

Akadēmiskā bakalaurantūra, 3. kursa bakalaurants

Zinātniskais vadītājs:

Dr. sc. ing., as. prof. Pāvels Rusakovs

2007. gads


Slide2 l.jpg

Pētījuma mērķis (viens teikums)

Iepazīties, izpētīt, izmērīt, piedāvāt, …


Slide3 l.jpg

 • Pētījuma uzdevumi (3-4 teikumi)

 • Iepazīties ar pašreizējo situāciju…

 • Izpētīt…

 • Uzrakstīt…

 • Matemātiski apstrādāt…

 • Piedāvāt rekomendācijas…


Slide4 l.jpg

Pētījuma aktualitāte un motivācija

Kāpēc bija jēga gatavot publikāciju par šo tēmu?


Slide5 l.jpg

 • Informācija par pētījuma gaitu (5 – 7 slaidi)

 • Eksperimenti, to nosacījumi.

 • Rezultāti (piemēram, programmu ekrāna fotogrāfijas).

 • Rezultātu analīze (grafiki, tabulas)


Slide6 l.jpg

Secinājumi

Secinājumu saraksts (tajā skaitā kādas personiskās rekomendācijas).


 • Login