Lichtresponsen van de Zandraket - PowerPoint PPT Presentation

Lichtresponsen van de zandraket arabidopsis thaliana l.jpg
Download
1 / 22

By Tim van Doorn

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

Lichtresponsen van de Zandraket

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Lichtresponsen van de zandraket arabidopsis thaliana l.jpg

Lichtresponsen van de Zandraket(Arabidopsis thaliana)


Inhoudsopgave l.jpg

Inhoudsopgave

 • Onderzoeksvraag

 • Proefopzet

 • Verrichte metingen

 • Resultaten

 • Conclusie(s)


Onderzoeksvraag l.jpg

Onderzoeksvraag

 • Wat is het effect van nutriëntentekort op de intensiteit van shade avoidance responsen van Arabidopsis thaliana?


Hypotheses l.jpg

Hypotheses

 • Minder sterke shade avoidance responsen bij nutriëntentekort

 • Gevolgen nutriëntentekort pas later zichtbaar

  Verwachte shade-avoidance responsen:

 • Minder chlorofyl per bladoppervlak

 • Meer stengel- en bladallocatie

 • Hogere SLA

 • Langere bladstelen

 • Grotere bladhoek


Proefopzet l.jpg

Proefopzet


Verrichte metingen l.jpg

Verrichte metingen

 • Bladhoek

 • Lengte stengel en bladsteel

 • Versgewicht wortel-stengel-bladsteel-blad

 • Drooggewicht wortel-stengel-bladsteel-blad

 • SLA

 • Chlorofylgehalte

 • Rood/verrood ratio (0,2-0,5-10)


Resultaten l.jpg

Resultaten


Gemiddelde bladhoek l.jpg

Gemiddelde bladhoek

Jonge bladen op t=1

Rood/verrood: significant

tussen schaduw en licht

tussen halfschaduw en licht

Nutrienten: niet significant

Zelfde bladen op t=2

Rood/verrood: significant

tussen schaduw en halfschaduw

Nutriënten: niet significant

Jonge bladen op t=2

Rood/verrood: significant

tussen schaduw en licht

tussen halfschaduw en licht

Nutrienten: niet significant

Interactie: trend waarneembaar (0,081)


Resultaten10 l.jpg

Resultaten

Bladsteellengte op t=2


Gemiddelde bladsteellengte l.jpg

Gemiddelde bladsteellengte

Rood/verrood-ratio en nutriënten hebben beiden een significante invloed op de bladsteellengte

Rood/verrood-ratio heeft invloed op de bladsteellengte tussen:

T=2(jong)

-schaduw en halfschaduw

-schaduw en licht

Op T=2(oud) heeft de rood/verroodratio bij alle combinaties een significante invloed. De interactie rood/verrood en nutriënten heeft ook een significante invloed op de bladsteellengte


Resultaten12 l.jpg

Ratio vers-/drooggewicht blad

4,5000

a

4,0000

3,5000

b,a

b,a

3,0000

b,c

b,c

2,5000

Ratio vers-/drooggewicht

c

2,0000

1,5000

1,0000

0,5000

0,0000

rijk

arm

rijk

arm

rijk

arm

schaduw

halfschaduw

licht

Behandeling

Resultaten

Rood/verrood: significant

Tussen halfschaduw en licht

Tussen schaduw en licht

Nutriënten: significant

Interactie tussen rood/verrood en nutrienten: niet significant


Resultaten13 l.jpg

Resultaten

Rood/verrood: significant

tussen halfschaduw en licht

tussen schaduw en licht

Nutriënten: significant

Interactie tussen rood/verrood en nutriënten: significant


Resultaten14 l.jpg

Resultaten


Chlorofyl l.jpg

Chlorofyl

Chlorofyl: Shaduwrespons: minder chlorofyl. Bij schaduw wordt meer chlorofyl A en B aangemaakt bij weinig nutrienten, bij licht wordt bij weinig nutrienten alleen meer chlorofyl A aangemaakt.

Chlorofyl A+B

Rood/verrood: significant

Tussen schaduw en halfschaduw

Tussen schaduw en licht

Nutriënten: significant

Chlorofyl A

Rood/verrood: significant

Tussen schaduw en halfschaduw

Tussen schaduw en licht

Nutriënten: significant

Chlorofyl B

Rood/verrood: significant

Tussen schaduw en halfschaduw

Tussen schaduw en licht

Nutriënten: Significant


Resultaten16 l.jpg

Resultaten

minder biomassa allocatie bij arme bodems richting blad?

meer biomassa allocatie bij arme bodems richting wortel?

meer biomassa allocatie richting stengel bij schaduwplanten?

minder biomassa allocatie bij arme bodems richting stengel?


Resultaten17 l.jpg

Resultaten

Bij bladsteel allocatie zien we geen logica in de grafiek. Niet meer biomassa-allocatie richting bladsteel bij schaduwplanten en niet minder biomassa-allocatie richting bladsteel bij arme bodems in dezelfde lichtbehandeling.

Maar we zagen al eerder dat bladsteellengte wel significant verschilt qua interactie tussen nutriënten en rood/verrood.

Misschien te maken met ratio vers/droog gewicht?:

Rood/verrood: niet significant

Nutriënten: wel significant

=hogere ratio bij nutriëntrijke bodems


Resultaten18 l.jpg

Resultaten

Rood/verrood: niet significant

Nutriënten: significant

minder biomassa allocatie richting blad bij arme bodems

Interactie tussen rood/verrood en nutriënten:

niet significant


Resultaten19 l.jpg

Resultaten

Rood/verrood:

significant

Tussen schaduw en licht

Tussen schaduw en halfschaduw trend (0,053)

Nutriënten: niet significant, wel trend (0,091)


Resultaten20 l.jpg

Gemiddelde biomassa-allocatie naar wortel (%)

40,000

35,000

b

bcd

30,000

25,000

ad

ac

20,000

a

15,000

10,000

a

5,000

0,000

rijk

arm

rijk

arm

rijk

arm

schaduw

halfschaduw

licht

Resultaten

Rood/verrood: significant

Tussen schaduw en licht

Tussen schaduw en halfschaduw

Minder biomassa-allocatie richting wortel bij schaduwplant

Nutriënten: significant


Algemene conclusies l.jpg

Algemene conclusies

Algemeen: bij significante verschillen tussen responsen bij verschillende rood/verrood ratios: meestal tussen schaduw-halfschaduw en schaduw-licht.

Bladsteellengte: Er is een schaduwrespons waargenomen: meer schaduw leidt tot langere bladstelen. Bij schaduw wordt meer geïnvesteerd in bladstelen op nutriëntrijke grond.

Bladhoek: Bij schaduw lijkt onder invloed van nutriëntarme omstandigheden de bladoprichting af te nemen in verhouding tot dezelfde vergelijking bij licht (trend). Dit is nog niet het geval op t=1. Dit ondersteunt de hypothese dat nutriententekort pas later zichtbaar is en pas later zorgt voor verminderde shade-avoidance responsen

SLA: Bij schaduw neemt onder invloed van nutrientarme omstandigheden de SLA af in verhouding tot dezelfde vergelijking bij licht = nutriententekort zorgt voor verminderde shade-avoidance responsen

Chlorofyl: Shaduwrespons: minder chlorofyl. Bij schaduw wordt meer chlorofyl A en B aangemaakt bij weinig nutrienten, bij licht wordt bij weinig nutrienten alleen meer chlorofyl A aangemaakt.

Biomassa allocatie: Schaduwrespons: eerder stengel (bloeiwijze), minder wortel. Trade-off tussen scheut (waaronder stengel) en wortel? Het verschil tussen wortelgroei op arme en rijke bodems binnen de verschillende lichtomstandigheden is niet verschillend.


Slide22 l.jpg

 • Zijn er nog vragen?

 • Tim van Doorn

 • Valérie Reijers

 • Anoek van Rijn

 • Femke Sonnenschein

 • Marlijn Vliegenberg


 • Login