Kom u akraba ve sila rah m l k ler
Download
1 / 23

KOMŞU,AKRABA VE SILA-İ RAHİM İLİŞKİLERİ - PowerPoint PPT Presentation


 • 773 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

KOMŞU,AKRABA VE SILA-İ RAHİM İLİŞKİLERİ. İSLAMDA KOMŞULUK HAKKI. Sosyal dayanışma ve yardımlaşma açısından, insanların ailesinden sonra en yakın sosyal çevresi komşularıdır. Hz. Ali’den gelen bir rivayete göre; birbirlerinin sesini duyacak kadar yakın olan kimseler komşu sayılır.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha

Download Presentation

KOMŞU,AKRABA VE SILA-İ RAHİM İLİŞKİLERİ

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Kom u akraba ve sila rah m l k ler
KOMU,AKRABAVESILA-RAHMLKLER


Slamda kom uluk hakki
SLAMDA KOMULUK HAKKI

 • Sosyal dayanma ve yardmlama asndan, insanlarn ailesinden sonra en yakn sosyal evresi komulardr.

 • Hz. Aliden gelen bir rivayete gre; birbirlerinin sesini duyacak kadar yakn olan kimseler komu saylr.

 • Hz. Aie meseleye daha geni bakm ve evin her cephesinden krkar hanenin komuluk hakk bulunduunu sylemitir. ( riyazssalihin )


Kom u akraba ve sila rah m l k ler

 • Tabernnin rivayet ettii bir hadse gre

 • Hz. Peygamber (s.a.v.)in zerimizdeki haklarna gre komular gruba ayrmtr.

 • 1 hakka sahip komular:

 • Bunlar hem akraba hem de Mslman olanlardr. Bunlarn komu, akraba ve Mslman olmaktan doan eit haklar vardr.

 • 2 ki hakka sahip komular:

 • Akraba dndaki Mslman komular. Bunlarn komu ve Mslman olmaktan ileri gelen iki eit haklar vardr.

 • 3 Bir hakka sahip komular:

 • Akraba ve Mslman olmayanlardr. Bunlar akraba olmayan ehl-i kitap (Yahudi ve Hristiyan) veya mrik komulardr.


Kom u akraba ve sila rah m l k ler

Komuya yaplacak iyilik ve ikramlarn neler olduu Peygamber Efendimize nispet edilen baz rivayetler u ekilde sralandrlmtr.

 • Bor veya dn bir ey isteyince vermek.

 • Yardm isteyince yardmna komak.

 • Hastalannca ziyaret etmek.

 • Madd skntya dnce gzetip kollamak.

 • Mutlu gnlerinde sevincine, kederli gnlerinde zntsne ortak olmak.

 • lnce kabre gtrp defnetmek.

 • zni olmadan evinin bitiiine rzgrn kesecek ekilde bina yapmamak.

 • Kokusu komunun evine gidecek bir yemek yapnca ona da bir miktar gndermek.

 • Meyve alnca komuya da hediye etmek, hediye etmeyecekse onu komuya gstermemek, ocuunun da o meyveyi darda yiyerek komu ocuuna gstermesine meydan vermemek

  [bnHacer,Fethl-br, X, 460 (Edeb 31);Ali el-Kari Mirkat, IV;391]


Bu konuda kur an kerim de rabbimiz yle buyurmu tur
Bu konuda Peygamber Efendimize nispet edilen baz rivayetler u ekilde sralandrlmtr.Kuran- Kerimde Rabbimiz yle buyurmutur.

 • Allaha ibadet edin ve ona hibir eyi ortak komayn. Anaya, babaya, akrabaya, yetimlere, yoksullara, yakn komuya, uzak komuya, yannzdaki arkadaa, yolcuya ve mliki bulunduunuz kimselere iyi davrann. Nissresi 4/ 36


Had s er fler
HADS- ERFLER Peygamber Efendimize nispet edilen baz rivayetler u ekilde sralandrlmtr.

: : .

bnimerveieradyallahuanhmdanrivayetedildiinegreReslullahsallallahualeyhivesellemylebuyurdu:

Cebrilbanakomuyaiyiliketmeyitavsiyeedipdurdu. Neredeysekomuyukomuyamirasklacaksandm.Buhr, Edeb 28; Mslim, Birr 140-141. Ayrca bk. Tirmiz, Birr 28; bniMce, Edeb 4


Kom u akraba ve sila rah m l k ler

: : : : .

: . .

EbHreyreradyallahuanhden rivayet edildiine gre Peygamberaleyhisselm:

-Vallhiimn etmi olmaz. Vallhiimn etmi olmaz. Vallhiimn etmi olmazbuyurdu.Sahbler:

- Kim imn etmi olmaz, yReslallah? diye sordular.

-Yapaca fenalklardan komusu gven iinde olmayan kimse!buyurdu.

Buhr, Edeb 29; Mslim, mn 73. Ayrca bk. Tirmiz, Kymet 60

Mslimin bir rivayetine gre ise:

Yapaca fenalklardan komusu gven iinde olmayan kimse cennete giremezbuyurdu.


Kom u akraba ve sila rah m l k ler

: .

Yine EbHreyreradyallahuanhden rivayet edildiine gre Reslullahsallallahu aleyhi ve sellemyle buyurdu:

Allaha ve hiret gnne iman eden kimse komusunu rahatsz etmesin. Allaha ve hiret gnne iman eden kimse misafirine ikram etsin. Allaha ve hiret gnne iman eden kimse ya faydal sz sylesin veya sussun!

Buhr, Nikh 80, Edeb 31, 85, Rikak 23; Mslim, mn 74,

75. Ayrca bk. EbDvd, Edeb 123; Tirmiz, Kymet 50; bniMce, Edeb 4


Kom u akraba ve sila rah m l k ler

: :

Mslimin Eb Zerden rivayeti yledir:

Dostum Reslullahsallallahu aleyhi ve sellembana yle vasiyet etti:

orba piirdiin zaman suyunu ok koy. Sonra da komularn gzden geir ve gerekli grdklerine gzel bir ekilde sun!Mslim, Birr 143


Kom u akraba ve sila rah m l k ler

SILA- RAHM NE DEMEKTR ? :

 • Sla:Kavumak, ulamak, vuslat demektir.Rahim; kelime olarak rahmetten gelir. Rahmet acmak, efkat duymak manalarn tar.Akrabalk, hsmlk, yaknlk, kuvvet, karabet gibi farkl kelimelerle dile getirilen beeri yaknl ifade eder.(Frzbd, bn'l-Esir)

 • Sla-i rahim; akrabalarla balant kurma, arayp sorma, ziyaret etme veya elinden geldiince onlara yardmc olma demektir. Sla, sadece belli zamanlarda akrabay ziyaret etme demek olmayp, bunun yansra onlarn arasnda din yaanty salayacak olan slm gerekleri de tebli etmektir.


Kom u akraba ve sila rah m l k ler

 • Abdurrahman : b. Avf (r.a.), Peygamber (s.a.v.)in yle buyurduunu iitti, Allah Tel buyurdu ki: Ben Rahmanm ve rahmi (akrabal) ben yarattm. smim (olan Rahman)dan ona isim koydum. Kim akrabalarna iyilik ederse, ben de ona iyilik ederim. Kim de akrabalarndan iyilii keserse, ben de ondan iyilii keserim (Ahlk Hadisleri, C. 1, No. 53).


Sila rah m le lg l ayetler
SILA- :RAHMLELGLAYETLER

 • inizden faziletli ve servet sahibi kimseler akrabaya, yoksullara, Allah yolunda g edenlere (mallarndan) vermeyeceklerine yemin etmesinler; balasnlar; feragat gstersinler. Allah'n sizi balamasn arzulamaz msnz? Allah ok balayandr, ok merhametlidir. NUR SRES(22)


Kom u akraba ve sila rah m l k ler

 • Ebubekir :Sddk, (r.a.) fakirlii ve akrabal dolaysyleMstah b. sse'ye yardm ederdi. fk olay meydana gelip Mstah da bu olay hakknda ileri geri konuunca, Ebubekir (r.a.) ona yardm etmemeye ve asla hibir ekilde ona yarar salamamaya yemin etti. Bunun zerine Yce Allah, inizden faziletli ve servet sahibi kimseler., yemin etmesinler." yetini indirdi. Bunu duyan Ebubekir (r.a.): "Vallahi ben, Allah'n beni balamasn isterim," dedi ve daha nce Mstah'a yapmakta olduu yardm tekrar devam ettirdi. "Vallahi, bu yardm bir daha ondan asla kesmeyeceim." diye yemin etti.


Kom u akraba ve sila rah m l k ler

 • Muhakkak ki Allah, adaleti, iyilii, akrabaya yardm etmeyi emreder, irkin ileri, fenalk ve azgnl da yasaklar. O, dnp tutasnz diye size t veriyor.(Nahl 90).


Had s er fler1
HADS- ERFLER

 • "Akrabalk, Ar'ta asldr. Der ki: "-Beni gzeteni Allah gzetsin; beni terk edeni Allah terk etsin" (Mslim, Birr ve Sla, 17);"Akrabalk balarn kesip koparan kimse Cennete giremez" (Buhari, Edeb, 11);"Her kim rzknn bol olmasn ve ecelinin gecikmesini istiyorsa akrabasn grp gzetsin" (Buhari, Edeb, 12);"Ey insanlar, birbirinize selm verin, akrabanz gzetin, yemei yedirin! Geceleyin insanlar uyurken namaz kln ki selmetle Cennete giresiniz" (Tirmiz, Et'ime, 45).


Kom u akraba ve sila rah m l k ler

 • "Yoksula yaplan sadaka bir sadakadr. Bu sadaka akrabaya yaplmsa iki sadaka demektir. Biri sadaka, dieri sla-i rahimdir ki bu da sadaka saylr" (Tirmizi, Zekt, 26).

 • Faziletlerin en stn, seninle ilgisini kesene sla-i rahim yapman, seni mahrum edene vermen ve sana zulmedeni affetmendir.(Mslim)

 • Sadakann en deerlisi, iinden kin tutan yaknlara verilen sadakadr.(Tabern, Hkim)

 • Hz. Peygamber (asm) yle buyurmutur:Sadakann en faziletlisi, kiinin, kendisine buz eden yakn akrabasna verdii sadakadr.(Ahmet, Tabern)


Kom u akraba ve sila rah m l k ler

 • SILA RAHMN EHEMMYET: yaplmsa iki sadaka demektir. Biri sadaka, dieri sla-i rahimdir ki bu da sadaka saylr" (

 • Sla-irahimrzkn bollamasna ecelin gecikmesine sebeptir.

 • Sla-i rahim lkeleri mamur eder.

 • Sla-i rahim kt lm, tevbesiz lmeyi, erri ve zarar def eder.

 • Sla-i rahime riayet edenin ahiret gnnde hesab kolay olur.

 • Sla-i rahim gnahlara kefarettir.

 • Sla-i rahim malda zenginlii, ailede sevgiyi arttrr.


Kom u akraba ve sila rah m l k ler

 • O halde sen, akrabaya, yoksula, yolda kalma hakkn ver. Allah'n rzasn isteyenler iin bu, en iyisidir. te onlar kurtulua erenlerdir. RUM SRES (38)Ayetteki hakkn ver diye ifadelendirilen emir, sla-i rahimde bulunma, zekat verme, iyilik etme gibi manalarla tefsir edilmektedir.


Kom u akraba ve sila rah m l k ler

 • Akrabay kollamann nemini u hadis ne gzel aklyor: Kim ki rzknn bol olmasn ve ecelinin gecikmesini isterse, akrabasn grp gzetsin (RiyzsSlihn, C. 1, No. 317).

 • Ayrca baba dostlarnn da ihmal edilmemesi, Dinimizin bir gereidir. Bu konuda Hz. Peygamber (s.a.v.)in, yiliklerin en mkemmeli, bir kimsenin baba dostunu grp gzetmesidir (RiyzsSlihn, C. 1, No. 340) buyurduklarn gryoruz.


Akraba ile ilgi kesmenin haram oldu u ayetler
Akraba ile ilgi Kesmenin Haram olduu Ayetler aklyor: Kim ki rzknn bol olmasn ve ecelinin gecikmesini isterse, akrabasn grp gzetsin (

 • (Ey mnfklar!) bana geecek olursanz, yeryznde bozgunculuk karmak ve akraba ile ilgiyi kesmek sizden beklenmez mi? te Allahn lnetledii, kulaklarn sar ve gzlerini kr ettii kimseler bunlardr. (Muhammed Sresi 22-23)


Kom u akraba ve sila rah m l k ler

 • Onlar Allaha sz verdikten sonra verdikleri sz bozarlar, Allahn gzetilmesini emrettii kimselerle ilgiyi keserler ve yeryznde bozgunculuk yaparlar. te onlar lnete uramlardr; cehennem de onlar iindir. Ra`d sresi (13), 25


Kom u akraba ve sila rah m l k ler

 • Yce Rabbim sevdiklerimizle beraber gzel bir hayat geirmemizi, akrabalk balarmz koparmamay, birbirimizle olan diyaloglarmz kesmemeyi nasip etsin. yilikte ve ktl engelleme adyla bir araya gelmeyi bizlere ihsan etsin...

  Leyla EN

  VAKIF MAHALLE

  KURAN KURSU RETCS


ad
 • Login