Download
1 / 52

DANE INFORMACYJNE - PowerPoint PPT Presentation


 • 154 Views
 • Uploaded on

DANE INFORMACYJNE. Nazwa szkoły: Gimnazjum im. Noblistów Polskich w Polanowie ID grupy: 98/49_p_g1 Opiekun: Jacek Jachimowski Kompetencja: przedsiębiorczość Temat projektowy: Domowe Inwestycje Semestr/rok szkolny: drugi/ 2010-2011.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'DANE INFORMACYJNE' - gualtier


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

DANE INFORMACYJNE

 • Nazwa szkoły:

  Gimnazjum im. Noblistów Polskich w Polanowie

 • ID grupy: 98/49_p_g1

 • Opiekun: Jacek Jachimowski

 • Kompetencja:

  przedsiębiorczość

 • Temat projektowy:

  Domowe Inwestycje

 • Semestr/rok szkolny:

  drugi/ 2010-2011


 • Projekt zrealizowany przez uczniów klas drugich:

 • -Sebastian Dudziak

 • -Miłosz Kowalczyk

 • -Arkadiusz Jaszkowic

 • -Konrad Lass

 • -Marcin Wróbel

 • -Sławomir Brudecki

 • Katarzyna Lewandowska

 • Sandra Glade

 • Justyna Denkewicz

 • Irena Jarosz

 • Daria Koczorowska

 • Mateusz Popowicz

 • Antoni Kruszka

 • Gimnazjum im. Noblistów Polskich

 • Polanów 2011

DOMOWE INWESTYCJE


Możliwości

inwestowania pieniędzy

Celem projektu było zapoznanie z możliwościami inwestowania pieniędzy przez gospodarstwa domowe, poznanie ryzyka inwestycyjnego i ocena szans na zysk.


Oszcz dno ci w przys owiowej skarpecie
Oszczędności w przysłowiowej skarpecie

Trzymanie pieniędzy w domu jest najgorszą z możliwych decyzji. W każdym momencie nasze oszczędności tracą na wartości z powodu inflacji. W przypadku, gdy nie mamy w ogóle doświadczenia, jeżeli chodzi o rynki kapitałowe i inwestowanie, to będzie ciężko określić nasze nastawienie do ryzyka. Wiele ludzi uważa, że są skłonni do ryzyka ale w praktyce przy niewielkich nawet spadkach na giełdzie zaczynają panikować i wyprzedawać akcje albo jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych.


Lokaty bankowe i obligacje.

Fundusze inwestycyjne i giełda.

Alternatywne źródła inwestowania.

Charakterystyka sposobów lokowania pieniędzy w gospodarstwach domowych.


Lokata
Lokata

"Pewne jak w banku"- choć kryzys finansowy mocno nadszarpnął prawdziwością tego powiedzenia, to nadal najbezpieczniejszym miejscem dla naszych pieniędzy są lokaty bankowe. Wkładając pieniądze na standardową lokatę terminową, konto oszczędnościowe, a nawet - co nie jest mówiąc dyplomatycznie najlepszym pomysłem - na konto osobiste, na pewno nie stracimy. Depozyty w bankach chronione są przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny do wysokości równowartości 50 tys. Euro.lokata terminowajest najprostszą, najbezpieczniejszą i najszybszą formą lokowania wolnych środków finansowych jest z całą pewnością korzystanie z lokat terminowych. Prawie każdy z nas posiada ogólną wiedzę na temat ich zasad funkcjonowania. Warto jednak zapoznać się z podstawowymi informacjami na ich temat, tak aby trafnie określić, która lokata terminowa jest dla nas w danej chwili najkorzystniejsza. Na szczęście jednak na polskim rynku istnieje wiele różnorakich instytucji finansowych służących pomocą dla nie do końca zorientowanych osób. Lokata terminowa polega na tym, że wpłacamy jakąś sumę pieniędzy do banku na określony czas, a po tym czasie bank wypłaca nam pieniądze wraz z odsetkami. Jeśli chcemy wypłacić pieniądze przed upływem terminu, to tracimy odsetki.Lokata dynamiczna przechowywania pieniędzy:zalicza się do kategorii depozytów bankowych. Jest to jeden z typów lokat długoterminowych. Okres, jaki oddziela zmianę oprocentowania od poprzedniej zmiany, zależy od umowy z klientem, a sam wzrost może mieć zróżnicowaną wartość.W tym rodzaju lokaty klient banku może w każdej chwili wycofać się przed końcem okresu obowiązywania umowy, co nie jest równoznaczne z utratą narosłych odsetek.

To która lokata jest korzystniejsza?


Lokaty rentierskie przechowywania pieniędzy:-to odmiana lokat terminowych charakteryzująca się zmiennym oprocentowaniem oraz comiesięcznym lub co trzymiesięcznym naliczaniem odsetek i przekazywaniem ich na tzw.: rachunek bieżący. Tuż przed upływem okresu umownego należy osobiście zlikwidować lokatę, w przeciwnym wypadku zostanie ona automatycznie odnowiona na kolejny okres.

Lokaty rentierskie są najlepszym

rozwiązaniem dla tych, co wygrali

w totka dużą sumę pieniędzy –

Wpłacają na konto i żyją z

comiesięcznych odsetek.


Jak obliczyć odsetki? przechowywania pieniędzy:

WZÓR OGÓLNY:

Odsetki= Kp*%*liczba dni/ 365 Kp= kapitał początkowy %=oprocentowanie, np.:

5000*0.0545*365/365=272,5

Odsetki z wybranych lokat banków po okresie 6 miesięcy:

a) Odsetki na lokacie po 6 miesiącach z kapitałem początkowym 5000zł w banku GETIN Bank

5000*0,05*6/12=125

Gdybyśmy zainwestowali 5000zł na lokatę 6 miesięczną w banku GETIN Bank to byśmy otrzymali 125zł.

b) INVEST Bank:

5000*0,0490*6/12=122,5

Gdybyśmy zainwestowali 5000zł na lokatę 6 miesięczną w banku INVEST Bank to byśmy otrzymali 122,5zł.

c) EUROBANK

5000*0,0475*6/12=118,75zł

Gdybyśmy zainwestowali 5000zł na lokatę 6 miesięczną w banku EUROBANK to byśmy otrzymali 118.75zł.


Por wnanie lokat bankowych
Porównanie lokat bankowych przechowywania pieniędzy:


Obligacje
Obligacje przechowywania pieniędzy:

Stosunkowo bezpieczny i nie wymagający od inwestorów wypchanych kieszeni produkt to obligacje. Poziom ryzyka związanego z obligacjami zależy od tego, kto je emituje. Ta instytucja jest bowiem jednocześnie gwarantem wykupu obligacji wraz z odsetkami. Emitentami mogą być rządy (obligacje skarbowe), samorządy (obligacje komunalne) lub firmy (obligacje korporacyjne).


Obligacje przechowywania pieniędzy:

Do niedawna obligacje uważano za bardzo bezpieczną możliwość inwestowania. Jednak niedawny przykład Grecji pokazuje, że istnieje niebezpieczeństwo niewypłacalności kraju, który takie obligacje wypuszcza – można stracić pieniądze, które się zainwestowało. Dlatego im mniej stabilne państwo, tym większy jest procent, który można uzyskać za obligacje – po prostu rośnie ryzyko utraty tych pieniędzy.


I. przechowywania pieniędzy:Obligacje skarbowe oferowane w sieci sprzedaży detalicznej dzielą się na dwie grupy:

-obligacje oszczędnościowe są oferowane wyłącznie osobom fizycznym, rezydentom i nierezydentom.

-obligacje rynkowe są dostępne zarówno dla rezydentów jak i nierezydentów, będących osobami fizycznymi oraz dla osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej

II. Podział obligacji ze względu na okres wykupu:

-krótkoterminowe - okres ich wykupu jest krótszy niż 5 lat

-średnioterminowe - obligacje o okresie wykupu od 5 do 10 lat

-długoterminowe - wykup obligacji następuje w okresie powyżej 10 lat


Sprzedaż obligacji przechowywania pieniędzy:


Porównanie opłacalności lokat bankowych i obligacji państwowych

Z wykresu wynika, że tylko zysk z lokaty dorównuje tylko zyskom z obligacji 10 letnich, inne obligacje przynoszą zaś większy zysk niż lokaty bankowe.


Gie da papier w warto ciowych w warszawie
Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie państwowych

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie

 • Instytucja publiczna mająca na celu zapewnienie możliwości obrotu papierami wartościowymi (takimi jak akcje, obligacje, prawa poboru, itp.) dopuszczonymi do obrotu giełdowego. Wymiana taka regulowana jest przez regulamin giełdy, Komisję Nadzoru Finansowego (19 września 2006 zastąpiła Komisję Papierów Wartościowych i Giełd) oraz ustawy z dnia 29 lipca 2005:

 • o obrocie instrumentami finansowymi,

 • o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych,

 • o nadzorze nad rynkiem kapitałowym.

 • Warszawska giełda jest głównym elementem rynku wtórnego i dzieli się na rynek podstawowy i rynek równoległy. Handel na rynku wtórnym odbywa się za pośrednictwem domów maklerskich lub banków prowadzących działalność maklerską.

 • Najważniejszymi indeksami giełdy warszawskiej są WIG oraz WIG20 i mWIG40.


Najwi ksze gie dy na wiecie
Największe giełdy na świecie państwowych

 • New York Stock Exchange: Początki nowojorskiej giełdy sięgają 1792 r., gdy 24 kupców i brokerów podpisało Buttonwood Agrement. Połączenie NYSE Group z Euronextem w 2007 r. to kamień milowy w rozwoju globalnego rynku finansowego.

 • Tokyo Stock Exchange: Tokyo Stock Exchange powstała w maju 1878 r., w 1943 r. połączono ją z mniejszymi giełdami. Obecnie jest to największa giełda w Japonii i w Azji Wschodniej, w obecnym kształcie działa od 1949 r. Zatrudnia ponad 700 osób. Wielkość udziałów: 2 300 000.

 • London Stock Exchange: Giełda Londyńska należy do najstarszych na świecie. Początki jej istnienia sięgają XVII wieku, a obecnie jest jedną z najważniejszych instytucji na globalnym rynku finansowym.


Aktualna siedziba Giełdy Papierów Wartościowych przy ul. Książęcej w Warszawie

Czas pracy giełdy GPW: start od 9:00, a na rynku terminowym od 8:30więc od 9 do 16:10 są notowania ciągłe, po tej godzinie przyjmują zlecenia na zamknięcie


Hossa i bessa
Hossa i Bessa Książęcej

 • Hossa - termin giełdowy oznaczający długotrwały wzrost kursu giełdowego papierów wartościowych lub cen towarów notowanych na giełdzie

 • Bessa - termin giełdowy oznaczający długotrwały spadek kursu giełdowego papierów wartościowych lub cen towarów notowanych na giełdzie.

 • Ceduła giełdowa - ekon. wykaz najwyższych i najniższych notowań cen i kursów w ciągu dnia, wg których dokonywano transakcji giełdowych;

 • publikowany codziennie przez giełdy towarowe i pieniężne.


Akcje
Akcje Książęcej

Prawdziwe ryzyko inwestycyjne pojawia się przy zabawie z akcjami spółek. Można w nie inwestować w różny sposób: kupować akcje bezpośrednio na giełdzie (trzeba mieć rachunek w biurze maklerskim) lub za pośrednictwem funduszy inwestycyjnych. Ta druga opcja przeznaczona jest dla mniej albo w ogóle niedoświadczonych inwestorów. Decyzje o tym w jakie spółki zainwestować podejmuje za nas zarządzający funduszem.


Analiza kurs w akcji
Analiza kursów akcji Książęcej


Fundusze inwestycyjne
Fundusze inwestycyjne Książęcej

 • Inną metodą na inwestowanie pieniędzy są fundusze. Są one w porównaniu z lokatami i obligacjami obarczone dużym ryzykiem. Powierzamy inwestowanie naszych oszczędności specjalistom, którzy lokują je w papierach wartościowych, surowcach, walutach. Jeżeli trafnie przewidzą oni koniunkturę na rynku, możemy liczyć na duży kilkudziesięcioprocentowy zysk. W przeciwnym przypadku czeka nas strata. Warto przy wyborze funduszu zwrócić uwagę na prowizje, jakie bierze od nas pośrednik. Należy też strzec się przedstawicieli handlowych, którzy oferują programy lojalnościowe, w których musimy co miesiąc wpłacać jakąś kwotę pieniędzy – jeżeli spóźnimy się z ratą, czeka nas strata przez wiele lat gromadzonych odsetek. Odważni mogą spróbować sił na giełdzie. Warto jednak najpierw zgłębić podstawy wiedzy na jej temat np. zapisując się na kurs giełdowy oferowany przez warszawską GPW.


Fundusze
Fundusze Książęcej

Na funduszach można stracić ale też dużo zarobić. W najlepszym okresie niektóre fundusze inwestycyjne potrafiły zarobić nawet 115% w 1 rok! Ale jest jedno ALE. Ta forma inwestowania ma również swoje ryzyko - wchodząc w fundusze w nieodpowiednim momencie można stracić część swoich oszczędności.


Jak funkcjonują fundusze inwestycyjne ? Książęcej

Fundusz inwestycyjny – forma wspólnego inwestowania polegająca na zbiorowym lokowaniu środków pieniężnych (w bardziej skomplikowanych rozwiązaniach możliwe są wpłaty w postaci np. papierów wartościowych) wpłaconych przez uczestników funduszu. Uczestnikami mogą być zarówno osoby indywidualne (osoby fizyczne), jak i osoby prawne (np. przedsiębiorstwa, miasta, gminy, związki wyznaniowe) oraz podmioty nie posiadające osobowości prawnej.


Rodzaje funduszy inwestycyjnych Książęcej

Fundusze akcji

Uważane są za najbardziej ryzykowne. Portfel inwestycyjny składa się w większości z akcji. Przynoszą ponadprzeciętne wyniki w czasie hossy, w czasie bessy zazwyczaj generują duże straty.

Fundusze obligacji

Bezpieczne. Aktywa funduszu to głównie obligacje. Stopa zwrotu najczęściej kształtuje się na poziomie nieco wyższym niż lokaty bankowe

Fundusze indeksowe

Fundusze zarządzane pasywnie. Zarządzający dobierają do portfela papiery wartościowe w taki sposób, aby możliwie dokładnie odzwierciedlał on ruchy indeksu. Najczęściej fundusze indeksowe opierają się na indeksach akcyjnych, dlatego należy zaliczyć je do funduszy ryzykownych.

Fundusze zrównoważone

Są kompromisem pomiędzy funduszami akcyjnymi i funduszami papierów wierzycielskich. W skład portfela inwestycyjnego takich funduszy wchodzą akcje i obligacje, przy czym udział akcji, w portfelu rzadko przekracza 60%. Z definicji ma być mniej ryzykowny niż fundusz akcji, a bardziej ryzykowny od funduszu obligacji.


Różnice pomiędzy poszczególnymi rodzajami funduszy Książęcej

Na rynku istnieje wiele rodzajów funduszy. Zarówno emerytalne jak i inwestycyjne są powszechnie wszystkim znane. Wiele osób również potrafi wymienić jeszcze fundusze otwarte i fundusze zamknięte. Jednak czym się one tak naprawdę różnią?Jakie są podstawowe różnice między funduszami zamkniętymi a otwartymi?Oba rodzaje funduszów różnią się przede wszystkim udziałami, wyceną udziałów, limitami koncentracji oraz sposobem zakupu i sprzedaży jednostek.

Po kolei omówimy podstawowe różnice.


Udziały w funduszach Książęcej

W przypadku udziałów w funduszach różnica polega na tym, że w funduszach zamkniętych nabywamy certyfikaty inwestycyjne zaś w funduszach otwartych nabywamy jednostki uczestnictwa.

Podzielność udziałów

Jeśli chodzi o fundusze zamknięte nie ma możliwości kupowania i sprzedawania wielokrotności jednego certyfikatu. W przypadku funduszy otwartych można kupować i sprzedawać części ułamkowe..

Limity koncentracji

W funduszach otwartych papiery wartościowe oraz instrumenty rynku pieniężnego wyemitowane przez jeden podmiot nie mogą stanowić więcej niż 5 % aktywów funduszu. W funduszach zamkniętych papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego jednego podmiotu nie mogą stanowić nie więcej niż 20 % aktywów funduszu.Ziemia i nieruchomo ci
ZIEMIA I NIERUCHOMOŚCI Książęcej

Odrębnym sposobem na inwestowanie pieniędzy są nieruchomości. Tu zyskowność poniesionych nakładów może ujawnić się nawet po wielu latach i najczęściej tak jest . Wyobraźmy sobie zakup ziemi w niedalekim sąsiedztwie rozwijającego się miasta. Choć początkowo wydaje się, że minie wiele lat, nim obrzeża miasta dotrą do granicy nieruchomości, to od pewnego momentu jej wartość zaczyna znacznie wzrastać. W kluczowym momencie okazać się może, że jej właściciel może pozwolić sobie na podyktowanie ceny znacznie wyższej niż w chwili jej zakupu. Np. w gdy wokoło wyprzedano już większość ziemi pod nowe osiedla.Jak można sobie zatem wyobrazić, inwestowanie pieniędzy w nieruchomości nie jest być może inwestycją, z której zyski można liczyć bardzo szybko. W dłuższej perspektywie może okazać się jednak bardzo rentowne.


Ziemia
ZIEMIA Książęcej

Za środki pozyskane od Inwestorów doświadczeni eksperci nabywają działki rolne o dużej powierzchni. W trakcie trwającego ok. 4 lat procesu zwiększania wartości, ziemia rolna zostanie przekształcana w niewielkie działki budowlane, przeznaczone pod budownictwo jednorodzinne. Osiągany jest w ten sposób skokowy wzrost wartości ziemi wynikający z podziału, zmiany jej przeznaczenia i dokonanych inwestycji. Jednocześnie Inwestorzy korzystają ze wzrostowego trendu na rynku ziemi spowodowanego systematyczną migracją mieszkańców miast na obrzeża aglomeracji.


NIERUCHOMOŚCI Książęcej

Czekanie na wzrost wartości nieruchomości to tylko jedna z możliwości zarabiania na niej. Innym sposobem jest zakup ziemi czy nieruchomości i następnie wynajem jej lub dzierżawa za opłatą. Najczęściej spotykamy się z wynajmem mieszkań, a szczególnie jest to widoczne w miastach, gdzie mieszkają studenci.


Z oto
ZŁOTO Książęcej

Każdy szuka dziś jak najkorzystniejszej szansy na pomnożenie własnego kapitału, ponieważ ciągłe trzymanie pieniędzy na koncie na dłuższą metę jest po prostu nieopłacalne.

Jeśli chcesz dobrze ulokować swoje pieniądze i dokonać korzystnej wieloletniej inwestycji- zdecyduj się na zakup renomowanych sztabek złota. To bogactwo w czystej i przejrzystej formie.

Ile kosztuje kilogram złota?

- Dzisiejsza cena to około 140 tysięcy zł. za sztabkę 1 kg, ok. 1450 zł za sztabkę 10 g.


Ceny złota Książęcej


Antyki
Antyki Książęcej

Antyki na całym świecie postrzegane są jako towar luksusowy. Ludzie chętnie kupują antyki ze względu na ciekawy wygląd oraz świetną jakość, ponieważ wykonane są z niezwykłą precyzją. Są to przedmioty opowiadające pradawne historie. Jednakże antyki to nie tylko ozdoba mieszkania, ale również inwestycja, która nie traci terminu ważności - im więcej lat liczy antyk, tym bardziej wzrasta jego wartość.


Dzie a sztuki
DZIEŁA SZTUKI Książęcej

Świetnym sposobem inwestowania są zakupy dzieł sztuki. Taki sposób inwestowania ma swoje dobre strony – kupując cenny obraz będziemy mogli obcować z pięknym dziełem, który nie będzie tracił na wartości. Jednak problem jest z ewentualnym upłynnieniem takiego dzieła, w przypadku kiedy potrzebujemy zainwestowanych w niego pieniędzy. Wtedy zazwyczaj cena jaką możemy osiągnąć za niego, nie jest dla inwestora zadowalającą.


Dzie a sztuki1
Dzieła sztuki Książęcej

 • W dobie kryzysu dobrą metodą na lokowanie swoich oszczędności mogą być dzieła sztuki. Na tym rynku w dużej mierze liczy się intuicja i dobry smak, dlatego też warto skorzystać z rad specjalistów.

Ten obraz jest wart obecnie 400.00zł a za sto lat może być wart przynajmniej 10 razy więcej

Ten obraz już jest warty fortunę


 • Nie ma jednej doskonałej metody na ulokowanie swoich oszczędności. W zależności od swojego temperamentu, wiedzy i pomysłowości możesz skorzystać z którejś z naszych rad lub znaleźć własny pomysł na inwestowanie. Najlepiej też dywersyfikować źródła lokowania pieniędzy - część środków trzymać na lokatach, a część w funduszach.


Dobrym rozwiązaniem jest też inwestycja w samego siebie. Zwiększanie i podtrzymywanie swoich możliwości zarobkowania. Po pierwsze możemy to osiągnąć poprzez nabywanie nowej, cenionej na rynku, wiedzy, umiejętności itp. Po drugie poprzez utrzymanie fizycznej możliwości zarobkowania, do czego konieczne jest zachowanie zdrowia.

Nie warto oszczędzać na wizytach u lekarza, opiece dentystycznej, niezbędnych lekach. Warto też zadbać o zdrowie wydając nawet trochę więcej na zdrowe odżywanie czy na uprawianie jakiegoś sportu.

Inwestycje


Fotoreportaż z naszych prac nad prezentacją siebie. Zwiększanie i podtrzymywanie swoich możliwości zarobkowania. Po pierwsze możemy to osiągnąć poprzez nabywanie nowej, cenionej na rynku, wiedzy, umiejętności itp. Po drugie poprzez utrzymanie fizycznej możliwości zarobkowania, do czego konieczne jest zachowanie zdrowia.


W co można inwestować? siebie. Zwiększanie i podtrzymywanie swoich możliwości zarobkowania. Po pierwsze możemy to osiągnąć poprzez nabywanie nowej, cenionej na rynku, wiedzy, umiejętności itp. Po drugie poprzez utrzymanie fizycznej możliwości zarobkowania, do czego konieczne jest zachowanie zdrowia.


Wybieramy akcje siebie. Zwiększanie i podtrzymywanie swoich możliwości zarobkowania. Po pierwsze możemy to osiągnąć poprzez nabywanie nowej, cenionej na rynku, wiedzy, umiejętności itp. Po drugie poprzez utrzymanie fizycznej możliwości zarobkowania, do czego konieczne jest zachowanie zdrowia.

Na początku semestru każdy z nas „zainwestował” 10000 zł w wybrane przez siebie akcje. To jest wykres, który pokazuje, jaką wartość miałyby wybrane przez nas zestawy akcji.


Wybieramy fundusze inwestycyjne siebie. Zwiększanie i podtrzymywanie swoich możliwości zarobkowania. Po pierwsze możemy to osiągnąć poprzez nabywanie nowej, cenionej na rynku, wiedzy, umiejętności itp. Po drugie poprzez utrzymanie fizycznej możliwości zarobkowania, do czego konieczne jest zachowanie zdrowia.

To samo zrobiliśmy z funduszami inwestycyjnymi. Jednak wartości funduszy nie sprawdzaliśmy co tydzień, jak z akcjami, a tylko na początku semestru i na przedostatnich zajęciach. Oto wyniki naszych decyzji.


Wybieramy lokaty siebie. Zwiększanie i podtrzymywanie swoich możliwości zarobkowania. Po pierwsze możemy to osiągnąć poprzez nabywanie nowej, cenionej na rynku, wiedzy, umiejętności itp. Po drugie poprzez utrzymanie fizycznej możliwości zarobkowania, do czego konieczne jest zachowanie zdrowia.


Alternatywne formy inwestowania siebie. Zwiększanie i podtrzymywanie swoich możliwości zarobkowania. Po pierwsze możemy to osiągnąć poprzez nabywanie nowej, cenionej na rynku, wiedzy, umiejętności itp. Po drugie poprzez utrzymanie fizycznej możliwości zarobkowania, do czego konieczne jest zachowanie zdrowia.

Kurs srebra w ciągu roku wzrósł o prawie 100 %, złota o około 30 %.


Wycieczka do Koszalina siebie. Zwiększanie i podtrzymywanie swoich możliwości zarobkowania. Po pierwsze możemy to osiągnąć poprzez nabywanie nowej, cenionej na rynku, wiedzy, umiejętności itp. Po drugie poprzez utrzymanie fizycznej możliwości zarobkowania, do czego konieczne jest zachowanie zdrowia.

W ramach projektu byliśmy w Koszalinie w Centralnym Domu Maklerskim Pekao S.A. oraz w Centrum Innowacji i Wspierania Przedsiębiorczości


Nasze r d a

NASZE ŻRÓDŁA ; siebie. Zwiększanie i podtrzymywanie swoich możliwości zarobkowania. Po pierwsze możemy to osiągnąć poprzez nabywanie nowej, cenionej na rynku, wiedzy, umiejętności itp. Po drugie poprzez utrzymanie fizycznej możliwości zarobkowania, do czego konieczne jest zachowanie zdrowia.

http://www.dobrzezainwestuj.pl/images/rodzaje-funduszy-inwestycyjnych.jpg

http://www.money.pl/

http://www.expander.pl/dla-ciebie

http://e-banki.com/

http://pl.wikipedia.org/wiki/Po%C5%BCyczki_spo%C5%82eczne

http://mojepieniadze.blox.pl/2010/03/Inwestowanie-w-siebie.html

http://www.wieszak.net/biznes-i-finanse/inwestowanie-sposoby-lokowania-pieniedzy.html

http://www.porownanielokat.com.pl/

http://wyborcza.pl/jakinwestowac/1,109916,8717779,W_co_inwestowac_.html


Dzi kujemy za uwag
DZIĘKUJEMY ZA UWAGĘ !!! siebie. Zwiększanie i podtrzymywanie swoich możliwości zarobkowania. Po pierwsze możemy to osiągnąć poprzez nabywanie nowej, cenionej na rynku, wiedzy, umiejętności itp. Po drugie poprzez utrzymanie fizycznej możliwości zarobkowania, do czego konieczne jest zachowanie zdrowia.


ad