Predstavitev obmo ja ki ga strokovno pokriva zrsz obmo na slu ba kranj
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 8

Predstavitev območja, ki ga strokovno pokriva ZRSZ Območna služba KRANJ PowerPoint PPT Presentation


 • 83 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Predstavitev območja, ki ga strokovno pokriva ZRSZ Območna služba KRANJ.

Download Presentation

Predstavitev območja, ki ga strokovno pokriva ZRSZ Območna služba KRANJ

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Predstavitev območja, ki ga strokovno pokriva ZRSZ Območna služba KRANJ

Zavod RS za zaposlovanje Območna služba Kranj strokovno pokriva 5 upravnih enot (Jesenice, Kranj, Radovljica Škofja Loka, Tržič) in 17 občin, ki statistično sodijo v gorenjsko regijo (Bled, Bohinj, Cerklje na Gorenjskem, Gorenja Vas – Poljane, Jesenice, Jezersko, Kranj, Kranjska Gora, Naklo, Preddvor, Radovljica, Šenčur, Škofja Loka, Tržič, Železniki, Žiri, Žirovnica)

 • ZNAČILNOSTI

  • Na območju, ki ga strokovno pokriva ZRSZ OS Kranj,

 • živi 9,9-odstotkov in dela 8,4-odstotkov prebivalstva in zaposlenih v Sloveniji. Za območje je značilno večje povpraševanje po delavcih predvsem na področju storitev, stopnja registrirane brezposelnosti (7,5%)pa je v primerjavi z 10 % republiško majhna. Brezposelnih je 7-odstotkov vseh registrirano brezposelnih v državi,problematična je predvsem struktura brezposelnih oseb.

POVEČANJE ZAPOSLENOSTI

v gradbeništvu, gostinstvu, finančnih in zavarovalnih dejavnostih, izobraževanju, zdravstvu in social. varstvu

POVEČANO POVPRAŠEVANJE

le v izobraževanju, sicer precejšnje zmanjšanje

POVEČANJE DELEŽA BREZPOSELNIH

stečajnikov ter presežnih delavcev ter iskalcev prve zaposlitve

2009


Struktura brezposelnih oseb v OS Kranj

Trend zniževanja števila brezposelnih oseb v zadnjih letih se je konec leta 2008 in v letu 2009 zaradi recesije obrnil v smer povečevanja le-teh. Problematična je zlasti kategorija presežkov in stečajnikov (984 več), kategorija brezposelnih oseb s I.+II. st. izobrazbe (665 oseb več kot lansko leto), kategorija iskalcev prve zaposlitve (274 oseb več), kategorija starih do 26 let (267 oseb več)kategorija starih do 26 let s I.+II. stopnjo izobrazbe (63 oseb več) ter invalidov (84 oseb več).


Izobrazbena struktura priliva ISKALCEV PRVE ZAPOSLITVE

Priliv iskalcev prve zaposlitve se je v letu 2010 povečal za 64,6 % odstotka.Med mladimi s III. in VI. stopnjo izobrazbe je bilo največ prodajalcev in frizerjev, s V. stopnjo izobrazbe pa se je prijavilo največ gimnazijskih maturantov in ekonomskih tehnikov. Na VII. stopnji se je povečal priliv mladih z izobrazbami pedagoške, ekonomske in poslovne ter družboslovne smeri.


Neusklajena struktura prostih delovnih mest in brezposelnih oseb

Obstaja pomanjkanje kadrov na III. in IV. ter VII. in višji izobrazbeni stopnji.


Povpraševanje - Ponudba VII. stopnja izobrazbe 2009 – vedno večja teža dodatnih znanj in kompetenc


Povpraševanje - Ponudba IV. in V. stopnja izobrazbe 2009 - vedno večja teža dodatnih znanj in kompetenc


V prihodnosti pričakujemo največje povpraševanje po delavcih na naslednjih področjih:

 • Zdravstva in socialne oskrbe na vseh stopnjah izobrazbe

 • Informacijske tehnologije

 • Naravoslovja in tehnike

 • Gostinstva in turizma

 • Varovanja oseb in premoženja

 • Elektronike, telekomunikacij

 • Gradbeništva, strojništva in kovinarstva

 • Trženja, bančništva, financ in računovodstva

 • Ekonomije in pravništva

 • Prometa


 • Login