NÜFUS ARTIŞI ve SORUNLAR - PowerPoint PPT Presentation

N fus arti i ve sorunlar
Download
1 / 32

 • 323 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

NÜFUS ARTIŞI ve SORUNLAR. Dr. Necla Tugay Aytekin UÜTF Halk Sağlığı Anabilim Dalı. NÜFUS ARTIŞI VE SORUNLAR. ÖĞRENİM HEDEFLERİ Aşırı nüfus nedir Dünyada nüfus Nüfus artışının getirdiği bazı sorunlar. AŞIRI NÜFUS. İnsan nüfusunun çevrenin taşıyabileceği kapasiteyi aşmasıdır.

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

NÜFUS ARTIŞI ve SORUNLAR

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


N fus arti i ve sorunlar

NÜFUS ARTIŞI ve SORUNLAR

Dr. Necla Tugay Aytekin

UÜTF Halk Sağlığı Anabilim Dalı


N fus arti i ve sorunlar1

NÜFUS ARTIŞI VE SORUNLAR

ÖĞRENİM HEDEFLERİ

 • Aşırı nüfus nedir

 • Dünyada nüfus

 • Nüfus artışının getirdiği bazı sorunlar


A iri n fus

AŞIRI NÜFUS

 • İnsan nüfusunun çevrenin taşıyabileceği kapasiteyi aşmasıdır.

 • Önemli olan sayı ve yoğunluk değildir

 • Nüfusla, elde olan kaynakların oranı ve kaynakların toplumda dağılım ve kullanımı önemlidir.


A iri n fus1

AŞIRI NÜFUS

 • Yaşam için gerekli kaynaklar, kaynakların yenilenme hızından daha hızlı tüketiliyorsa aşırı nüfus vardır.

 • Fosil yakıtlar

 • Toprak üst tabakası


A iri n fus2

AŞIRI NÜFUS

 • Doğumların artması

 • Ölümlerin azalması

 • İçe göç

 • Kaynakların azalması


Gerekl kaynaklar

GEREKLİ KAYNAKLAR

 • Temiz su

 • Temiz hava

 • Gıda

 • Barınak

 • Isı

 • Tıbbi bakım, eğitim, çöp ve diğer atıkların uygun olarak yok edilmesi vd.


D nyada n fus arti i

DÜNYADA NÜFUS ARTIŞI

 • Dünya nüfusu 1900 yılında 1.6 milyar

 • 2000 yılında nüfus 6.1 milyar

 • Yüz yılda artış yaklaşık 4 kat

 • Aralık 2009’da 6.804.000.000

 • Dünya nüfusunun 2050 yılında 9.3 milyar olması bekleniyor ( 7.9 – 10.9 milyar arası )

 • Türkiye 99 milyon


D nya n fus arti i

DÜNYA NÜFUS ARTIŞI


N fus arti i

NÜFUS ARTIŞI

 • Dünyanın yıllık büyüme hızı % 1,2

 • Her yıl 74 milyon kişi

 • Günde ~ 200 000 kişi

 • Yıllık artışın yaklaşık yarısı 6 ülkede:

  % 21 Hindistan % 4 Nijerya

  % 12 Çin % 4 Bangladeş

  % 5 Pakistan % 3 Endonezya


Do urganlik d yor

DOĞURGANLIK DÜŞÜYOR

 • 1950 – 1955 toplam doğurganlık 5 çocuk

 • 2000 – 2005 toplam doğurganlık 2,65 çocuk

 • Beklenen 2,05 çocuk


L m ve do um hizlarinda de m

ÖLÜM ve DOĞUM HIZLARINDA DEĞİŞİM

 • Ölüm ve doğum hızları yüksek düzeyde dengede

 • Doğurganlık aynı, ölümler azalır

 • Ölümler ve doğumlar azalır

 • Doğum ve ölüm hızları alçak düzeyde dengede

 • Doğum hızı ölüm hızından düşük


Gel m lkelerde durum

GELİŞMİŞ ÜLKELERDE DURUM

 • Gelişmiş ülkelerde 1.2 milyar kişi yaşıyor

 • 21. yüzyılın ortasında 39 ülke nüfusunda azalma bekleniyor:

 • Almanya ve Japonya’da % 14

 • İtalya ve Macaristan’da % 25

 • Rusya federasyonu ve eski SSCB ülkelerinde % 28 - 40


Gel mekte olan lkelerde durum

GELİŞMEKTE OLAN ÜLKELERDE DURUM

 • Gelişmekte olan ülkelerde 4.9 milyar kişi yaşıyor

 • 2050’de nüfusun 8.2 milyar olacağı öngörülüyor

 • 1995 – 2000 yıllarında yaşam ümidi 63 yıl ( gelişmiş ülkelerde 75 yıl )

 • 2050’de yaşam ümidinin 75 yıl olması bekleniyor ( gelişmiş ülkelerde 82 yıl )


N fus arti inin get rd bazi sorunlar

NÜFUS ARTIŞININ GETİRDİĞİ BAZI SORUNLAR

 • Yoksulluk

 • Enerji

 • İklim

 • Tarım, Gıda

 • Su


Y o k s u l l u k

Y O K S U L L U K

 • Dünya nüfusunun yarısı günde 2 dolardan az bir parayla geçinmeye çalışıyor

 • Günde 1 dolardan az bir parayla geçinmeye çalışanlar 1.2 milyar

 • Bu insanlar yeterli gıda, temiz içme suyu, eğitim, sağlık ve çağdaş enerjiden yoksunlar


Y o k s u l l u k1

Y O K S U L L U K

Gelişmekte olan ülkelerdeki 4.6 milyar kişinin

 • 800 milyonu yeterli gıda alamıyor

 • 850 milyon okur – yazar değil

 • 1 milyarı temiz sudan yoksun

 • 2.4 milyarı temel sağlık hizmetinden yoksun

 • 325 milyon çocuk okula gidemiyor

 • Her yıl beş yaş altında 11 milyon çocuk önlenebilir hastalıklardan ölüyor


Gel mekte olan lkeler

GELİŞMEKTE OLAN ÜLKELER

Dünya nüfusunun dörtte üçü

 • Besin kaynaklarından % 30

 • Ticaret ürünlerinden % 18

 • Enerji kaynaklarından % 15

 • Sanayiden % 8 oranında yararlanmaktadır.


E n e r j

E N E R J İ

 • Fosil yakıt tüketimi 1992 – 1999 arasında % 10 artmıştır

 • Gelişmiş ülkelerde kişi başına tüketim gelişmekte olanlara göre 10 kat fazladır

 • Enerjinin % 80’i fosil yakıtlardan, % 16’sı nükleer kaynaklardan, % 4’ü jeotermik enerji, rüzgar ve güneş enerjisi gibi yenilenebilir kaynaklardan sağlanmaktadır


Enerj t ket m

ENERJİ TÜKETİMİ

ENERJİ TÜKETİMİ

2000 yılındaKuzey Amerika’da kişi başına enerji tüketimi

 • Avrupa’dan 2 kat

 • Asya’dan 8 kat

 • Afrika’dan 15 kat daha fazladır.


Kl m de kl kler

İKLİM DEĞİŞİKLİKLERİ

Sanayi devrimi sonrası atmosferin karbondioksit yoğunluğu % 30, diğer sera etkisi yapan gazların yoğunluğu % 15 artmıştır.


T a r i m

T A R I M

 • 100den fazla ülke buğday

 • 40 ülke pirinç ithal ediyor

 • Yetersiz beslenenler:

  - 1995’de 832 milyon

  - 2007’de 923 milyon

  - 2009’da 1,02 milyar


D n y a d a s u

D Ü N Y A D A S U

 • Dünya nüfusunun 1 / 3’ü su sıkıntısı olan ülkelerde yaşıyor

 • Dünya nüfusunun % 18’i sağlıklı içme suyu olanağından yoksun

 • Kuzey Çin ovası altındaki su yatakları yılda 1.6 m. alçalıyor


D n y a d a s u1

D Ü N Y A D A S U

 • Dünyanın % 70’i suyla kaplıdır

 • Suların % 2.5’i tatlı sudur

 • Tatlı suların % 1 kadarı kullanılabilir

 • Karaların % 40’ı kurak / yarı kurak bölgelerdir

 • İleriki 20 yılda su kullanımı % 40 artacaktır

 • 2025’de dünya nüfusunun 2/3’ü orta / ileri derecede susuzluk çekecektir


D nya ya laniyor

DÜNYA YAŞLANIYOR

 • 2000’de 60 yaş üstü nüfus 606 milyon; 80 yaş üstü nüfus 69 milyon.

 • 2050’de 60 yaş üstü 2 milyar; 80 yaş üstü 379 milyon olması bekleniyor.


D nyada 65 ya ve zer ndek n fusun ger ekle en ve ng r len gel m

DÜNYADA 65 YAŞ VE ÜZERİNDEKİ NÜFUSUN GERÇEKLEŞEN VE ÖNGÖRÜLEN GELİŞİMİ (%)


T rk ye de 65 ya ve zer ndek n fusun ger ekle en ve ng r len gel m

TÜRKİYE’DE 65 YAŞ VE ÜZERİNDEKİ NÜFUSUN GERÇEKLEŞEN VE ÖNGÖRÜLEN GELİŞİMİ (%)


T rk ye de 80 ya ve zer ndek n fusun ger ekle en ve ng r len gel m

TÜRKİYE’DE 80 YAŞ VE ÜZERİNDEKİ NÜFUSUN GERÇEKLEŞEN VE ÖNGÖRÜLEN GELİŞİMİ (%)


Ne yapmali

NE YAPMALI?

 • Yoksulluk ve hastalıkları azaltmak için savaşa devam,

 • Kaynakların etkin kullanımı ve kirlenmenin önlenmesi,

 • Nüfusu sürdürülebilirlik düzeyinde tutmak.


N fus a isindan

NÜFUS AÇISINDAN

 • Herkesin aile planlaması hizmetine ulaşımının sağlanması,

 • Gelişmekte olan ülke kadınlarının ekonomik, sosyal ve yasal olarak güçlendirilmesi,

 • Vergi yasalarının insanları çocuk sayılarını iki ile sınırlamaya teşvik edecek biçimde değiştirilmesi.

 • Yeni dünyalar bulunması.


 • Login