ZorgRuil
Download
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 28

ZorgRuil mogelijke oplossing voor het tekort aan zorg?’ PowerPoint PPT Presentation


 • 110 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

ZorgRuil mogelijke oplossing voor het tekort aan zorg?’ Een VBOB-project met steun van de Provincie Noord-Brabant Uitgevoerd door ANBO Brabant Dr. Riet Hammen-Poldermans, ontwikkelaar en projectleider Udenhout, 27 november 2012. Uitvoerder. Opdrachtgever. Trekker.

Download Presentation

ZorgRuil mogelijke oplossing voor het tekort aan zorg?’

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Zorgruil mogelijke oplossing voor het tekort aan zorg

ZorgRuil

mogelijke oplossing voor het tekort aan zorg?’

Een VBOB-project met steun van de Provincie Noord-Brabant

Uitgevoerd door ANBO Brabant

Dr. Riet Hammen-Poldermans, ontwikkelaar en projectleider

Udenhout, 27 november 2012

Uitvoerder

Opdrachtgever

Trekker


Lijn in deze presentatie

LIJN IN DEZE PRESENTATIE

 • Klein onderzoek

 • Feiten en Cijfers

 • Als we niets doen, wat dan? Pijama-dagen, maar dan gewoon thuis!

 • Een nieuwe Beweging, een nieuw Geluid!

 • Waar willen we heen en Waarom?

 • Wederkerigheid en UW belang?

 • Actuele ontwikkelingen op dit terrein: landelijk, provinciaal, locaal

 • Informele zorg inpassen in de Ketenzorg met professionele hulpverleners?

 • Wat kunt u doen?


Zorgruil mogelijke oplossing voor het tekort aan zorg

WIE LEVERT OP DIT MOMENT HULP AAN FAMILIE?Langer dan 3 maanden en meer dan 8 uur/week?Dan bent u erkend mantelzorger.


Wie levert op dit moment hulp aan mensen die geen familie zijn

WIE LEVERT OP DIT MOMENT HULP AAN MENSEN DIE GEEN FAMILIE ZIJN?


Heeft u er over gedacht hulp te leveren aan mensen die u nog niet kent

HEEFT U ER OVER GEDACHT HULP TE LEVEREN AAN MENSEN DIE U NOG NIET KENT?


Europa 2010 cruciaal jaar

EUROPA: 2010 CRUCIAAL JAAR


Zorgruil mogelijke oplossing voor het tekort aan zorg

VERDELING GRIJZE DRUK in NEDERLAND

 • 2020

 • Op 100 werkenden hoeveel 65plussers?

 • Licht= 21 - 40

 • Donker= 55 -70

 • Risico-gebieden?

 • Brabant 2020 (over 7 jaar al)

 • 21 – 45 65+ers per 100 werkenden

 • ‘Wiedanleeft… wiedanzorgt?...........’

 • SociaalKapitaal en ZorgSolidariteit

 • Wiezorgtervoor u?

 • Wiezorgtervoormij?


Feiten en cijfers

FEITEN EN CIJFERS

Kwetsbare Ouderen: groeiende groep

2010: 700.000 kwetsbare ouderen, 65+

550.000 wonen nog zelfstandig

2010 – 2030: toename kwetsbare ouderen met: 300.000

(bron SCP, februari 2011)

Mogelijk behoren u en ik u daar straks ook toe!

ZZP 4 gaat uit de AWBZ als gevolg Bezuinigingsmaatregelen

Dus: vanaf 2013 e.v. jaren:meer (licht- dementerenden) thuis).

SIGNALERING NODIG: ook achter de voordeur!

WIE?

 • artsen (?), Thuiszorg, Buurtzorg, beheerders flats en appartementen, fysiotherapeuten,

  maar ook:

 • wijkbewoners!

 • buurtcontactpersonen!


Zorgruil mogelijke oplossing voor het tekort aan zorg

LANDELIJK BELEID

KANTELING

Vraag achter de vraag

Eigen verantwoordelijkheid burger

Compensatiebeginsel

Aanspreken van het sociale netwerk

WELZIJN NIEUWE STIJL

Vraag achter de vraag opzoeken

Eigen kracht

Meer informele zorg inzetten

Gericht op het resultaat


Zorgruil mogelijke oplossing voor het tekort aan zorg

2040Hoogtepunt zorgvraagCases: ontslag uit het ziekenhuisOplossing: alle schoolverlaters van een jaar alleen maar de Zorg in!Lukt dat?NEE!Naast professionele zorg nog veel extra hulp nodig!Wat moet er dan gebeuren?Wat kunnen senioren en andere burgers doen?

URGENTIE


Zorgruil mogelijke oplossing voor het tekort aan zorg

FOCUS op HET INFORMELE NETWERK


Superieure positie hulpbieder

‘ SUPERIEURE’ POSITIE HULPBIEDER

‘Nee, graag gedaan!’

‘Nee, dat had je niet moeten doen!’

‘ Ik wil er echt niets voor hebben!’

‘Kleine moeite!’

‘Als er weer iets is, dan bel je maar!’

Maar wat ….. als de hulp langer duurt?

wat…. als de vrager geen familie is?

Durft de vrager dan steeds opnieuw om hulp te vragen?

Vraagverlegenheid

Echter ook: Aanbodverlegenheid


Zorgruil mogelijke oplossing voor het tekort aan zorg

WEDERKERIGHEID vanuit de HULPVRAGER

Wederkerigheid is van alletijden!

Wederkerigheidkomt in alleculturenvoor!

Ietsterugdoenom … niet in het krijttestaan!

Iemandietsgevenomwathij/zijvoor je deed!

WAAROM EIGENLIJK?

Omdat…… nietszo erg is, als

afhankelijktezijn van andermanshulp!


Zorgruil mogelijke oplossing voor het tekort aan zorg

BRON van WEDERKERIGHEID?

Wederkerigheid is van alle tijden en alle culturen

bruidsschatten, geschenken uitwisselen bij staatsbezoek, een bloemetje mee brengen bij een visite als tegenprestatie en nu in onze tijden:

Vrijwilligerswerk als tegenprestatie voor een uitkeringl

‘ Do ut des’ : ‘Ik geef met de bedoeling dat jij geeft!’

Geven is mooi!

Effect bij de ontvanger:

een direct gevoelde verplichting om… terug te geven!

GEVEN

is BELANG-rijk: er zit een (eigen) BELANG in.

Motieven voor vrijwilligerswerk:

zingeving, plezier en een eigen belang! (Movisie)

.


Zorgruil mogelijke oplossing voor het tekort aan zorg

WEDERKERIGHEID?

 • TERUG-geven

 • is eveneens BELANG-rijk: ook daar zit een BELANG in!

 • - Opheffen van het gevoel ‘in het krijt te staan’

 • Opheffen van het gevoel eeuwig dankbaarheid te moeten tonen!

 • Het perpetuum mobile ontstaat:

 • de keten van geven/ontvangen/teruggeven/terugontvangen etc.

 • DOEL?

 • Bewerkstelligen van de gelijkwaardigheid tussen geven en ontvanger.


Evenwicht

EVENWICHT

Gelijkwaardigheid!

Herstel de machtsbalans

tussen hulpvrager en hulpbieder!

Geef de hulpvrager de kans iets terug te doen!


Zorgruil mogelijke oplossing voor het tekort aan zorg

PLEIDOOI: GA VOORBIJ het ALTRUISME!

BELANG VRAGER

 • kan iets terug bieden

 • verhoogt eigen zelfbeeld

 • zet ook eigen talenten in

 • participeert aan de samenleving

 • gevoel van afhankelijkheid verdwijnt want:

 • Ook ik kan iets terug doen!

  - ontwikkelt Sociaal Kapitaal, maar levert zelf ook Solidariteit!

BELANG AANBIEDER

 • zet talenten in voor anderen

 • maar leert ook te vragen!

 • leert dat gevoel kennen

 • zet zich in, maar weet dat anderen zich ook voor hem/haar kunnen inzetten

 • bereid zich voor op de toekomst wanneer ook hij/zij meer zorgvrager zal zijn

 • biedt solidariteit en ontwikkelt Sociaal Kapitaal!

 • KERNVRAAG NU

 • Hoe organiseren we die informele hulp zo, dat:

  • allen zowel vrager als aanbieder kunnen zijn

  • het wiel van de informele zorg gaat draaien

  • de slinger van de onderlinge hulpals perpetuum mobile op gang komt!


Hoe organiseren we wederkerigheid

HOE ORGANISEREN WE WEDERKERIGHEID?

Ons Belastingstelsel!

Systeem van georganiseerde en gegeneraliseerde wederkerigheid en solidariteit voor o.a. Zorg:

Zo was de Zorg geregeld, maar zo is het NIET MEER!

Groot extra volume aan extra informele zorg nodig!

Hoe organiseren we die zorg via wederkerigheid in de buurt?


Hoe organiseren we wederkerigheid1

HOE ORGANISEREN WE WEDERKERIGHEID?

 • Soorten wederkerigheid

 • directe

 • uitgestelde

 • duale

 • multiple

 • Multiple wederkerigheid

 • - een Zorgruilkring die onderling voor elkaar inspringt als dat nodig is

 • - Op basis van

 • ‘beloning’ voor de hulp (Zorgpunten/Caremiles)

 • afspraak tot tegenprestatie naar vermogen en op basis van talenten!

 • CASUS


Zorgruil mogelijke oplossing voor het tekort aan zorg

MONDIALE en LANDELIJKE ONTWIKKELINGEN

 • Ruilprojecten

 • - Japan

 • - VS : Village to Village-projecten

 • - Canada Timebanking

 • Nederlandse projecten

 • - Commerciele projecten: - Ouderenbemiddeling en - Uw Senior

 • Nederlandse Ruilprojecten (niet-commercieel)

 • - Julianadorp

 • - Haarlem

 • - Provincie Brabant: ‘ZorgRuilbrabant’

 • (basis in mijn proefschrift ‘ Wie dan leeft… wie dan zorgt?’)

 • - 2013: ‘Kwetsbare Ouderen’

 • Kwetsbare ouderen lopen risico

 • hoogbejaarden - vrouwen - alleenstaanden

 • veelal lage soc.econ. klassen

 • multimorbiditeit, functiebeperkingen

 • moeite met zelfverzorging,huishouden.


Zorgruil mogelijke oplossing voor het tekort aan zorg

PROVINCIAAL PROJECT ZORGRUIL

ZORGRUILproject met pilots in:

BEST

BREDA

IJpelaar

Blauwe Kei

Mariaveld

Ginneken

RIJEN

WAT DOEN WE DAAR?


Zorgruil mogelijke oplossing voor het tekort aan zorg

I HAVE A DREAM…..

 • 2015Sociaal Kapitaal en Solidariteit

 • - ieder zet zich in! (Solidariteit)

 • ieder heeft een sociaal netwerk (Sociaal Kapitaal) - ook buiten de

 • eigen familie - dat kan inspringen

 • we zorgen inter-generationeel

 • niemand valt straks tussen de wal en het schip!

 • senioren niet, kwetsbare ouderen niet, GGZ-clienten niet, fysiek en mentaal gehandicapten niet!

 • we voelen ons voor elkaar verantwoordelijk


Zorgruil mogelijke oplossing voor het tekort aan zorg

Ketenzorg formele en informele zorg

ZorgRuilbrabant

Burgerinitiatief van/voor wijkbewoners

artsen

fysiotherapeuten

Thuis-zorg

Buurtzorg

Voa’s

(signalerende rol!)

wijkraad

woningcorporaties

(beheerders)

hulpverlening

Humanitas

Vrijw. Th.zorgSt. pt. Inf.zorg

Stg. Wij e.a.

wijkzuster

kerken

Gemeenten: faciliterend


Focus

FOCUS

Hoe kunnen we zo lang mogelijk thuis te blijven wonen?

Niet-familiale INFORMELE ZORG vanuit RUILprincipe!

Aanpassen huis

Technologie

 • BEWUSTWORDING en ATTITUDEVERANDERING

 • magisch bewustzijn : de overheid zorgt voor ons!

 • transitieve bewustzijn: ik moet iets doen, maar wat?

 • actie bewustzijn : - ik pas mijn huis aan

 • - ik gebruik technologie

 • - ik werk aan mijn Sociaal Kapitaal en - ik sluit me aan bij een Zorgkring!


Zorgruil mogelijke oplossing voor het tekort aan zorg

KETENZORG

Keten van zorg

Professionele Zorg

artsen/fysiotherapeuten/thuiszorg

wijkzusterGeïndiceerde zorg

Niet geïndiceerdeBuurtcontactpersonen

zorgbehoefteBeheerders flats

ZorgRuilbrabant

niet-familiale informele zorg op wijkniveau

vóór en dóór wijkbewoners


Zorgruil mogelijke oplossing voor het tekort aan zorg

SAMENVATTEND

Situatie 2010 – 2040

 • ● Vergrijzing!

 • ● Groeiende behoefte aan informele Zorg!

 • ● Inzet Burgerkracht ook van ouderen nodig!

 • ● Ouderen voor ouderen en inter-generationeel in de

 • buurt!

 • ZorgRuilbrabant als instrument

Wederkerigheid als principe om de hulprelatie gelijkwaardig te houden.


Zorgruil mogelijke oplossing voor het tekort aan zorg

www.zorgruilbrabant.nl

info@zorgruilbrabant.nl

Tel. 076 5640727


Zorgruil mogelijke oplossing voor het tekort aan zorg

PROVINCIAAL PROJECT ZORGRUIL

 • Training

 • Stappenplan

 • Initiatiefgroep

 • Watgebeurter al?

 • Ruilalsnieuwooklandelijk concept: visieachterdit concept

 • Opbouwnetwerk

 • Betrekken van wie?

 • Analysewijken en keuze

 • Bewustwording en attitudeverandering: van Zorgconsumentnaarzorgproducent

 • PR-plan

 • Introductie

 • Aanmelden: info@zorgruilbrabant.nl

 • Aantalaanmeldingen is bepalend!


 • Login